การใช้เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะถูกออกแบบเพื่อติดตามสถานะของรายการในชุดรายการผ่านสามสถานะ (ขั้นตอน) เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะสามารถถูกใช้เพื่อจัดการการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้องค์กรติดตามประเด็นหรือรายการจำนวนมาก เช่น ประเด็นการสนับสนุนลูกค้า แบบอย่างการขาย หรืองานโครงการ

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์สามสถานะทำงานอย่างไร

การติดตั้งรายการเพื่อใช้เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

การเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะลงในรายการ

การเริ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะบนรายการ

ทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์

การเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะทำงานอย่างไร

เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้องค์กรติดตามสถานะของประเด็นหรือรายการผ่านสถานะสามสถานะที่ต่างกันและสองการเปลี่ยนระหว่างสถานะ ด้วยแต่ละการเปลี่ยนระหว่างสถานะ เวิร์กโฟลว์จะมอบหมายงานให้กับบุคคลและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานไปยังบุคคลนั้น เมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เวิร์กโฟลว์จะปรับปรุงสถานะของรายการ แล้วจะดำเนินการสถานะถัดไป เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะถูกออกแบบให้ทำงานกับแม่แบบรายการ การติดตามประเด็น แต่เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะจะถูกใช้กับรายการใดก็ตามที่ติดตั้งให้มีคอลัมน์ ตัวเลือก ที่มีค่ามากกว่าสามค่าขึ้นไป ค่าต่างๆ ในคอลัมน์ ตัวเลือก นี้ทำหน้าที่เป็นสถานะที่เวิร์กโฟลว์ติดตาม

เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะสามารถถูกใช้เพื่อจัดการการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้องค์กรติดตามประเด็นหรือรายการจำนวนมาก เช่น ประเด็นการสนับสนุนลูกค้า แบบอย่างการขาย หรืองานโครงการ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่บริษัทวางแผนเหตุการณ์ขนาดเล็กสามารถใช้รายการการติดตามประเด็นและเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะแบบกำหนดเองเพื่อจัดการงานจำนวนมากที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่พนักงานกำลังวางแผนได้ เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะติดตามงานการวางแผนเหตุการณ์ผ่านสามสถานะ ดังนี้ ใช้งานอยู่,พร้อมสำหรับการตรวจทาน และเสร็จสมบูรณ์ งานการเตรียมการเหตุการณ์ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ระบุถูกคอมไพล์ลงในรายการการติดตามประเด็นที่ถูกสร้างสำหรับเหตุการณ์และถูกทำเครื่องหมายเป็นใช้งานอยู่ ผู้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์จะมอบหมายงานแต่ละงานให้กับสมาชิกในทีมของตน แล้วเริ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะบนรายการเหล่านี้เพื่อเตรียมใช้งานบนงานเหตุการณ์

เมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่ม เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานสำหรับบุคคลที่กำหนดไว้ เมื่อสมาชิกในทีมได้รับงาน สมาชิกในทีมจะดำเนินการงานที่ถูกร้องขอให้ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้อาจเป็นงานที่อยู่ภายนอกรายการหรือไซต์ที่รายการการติดตามประเด็นแสดงอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกในทีมได้รับงานเวิร์กโฟลว์เพื่อพัฒนาแผนการจัดโต๊ะสำหรับงานเลี้ยง สมาชิกในทีมจะติดต่อบริษัทรับจัดโต๊ะสำหรับงานเลี้ยง แล้วทำงานกับบริษัทนั้นเพื่อพัฒนาแผน เมื่อมีการร่างแผนการจัดโต๊ะสำหรับงานเลี้ยงแล้ว สมาชิกในทีมจะทำเครื่องหมายที่งานเวิร์กโฟลว์ของตนเป็นเสร็จสมบูรณ์ ในจุดนี้ เวิร์กโฟลว์จะปรับปรุงสถานะของงานเหตุการณ์ในรายการการติดตามประเด็นจากใช้งานอยู่เป็นพร้อมสำหรับการตรวจทาน และเวิร์กโฟลว์จะสร้างงานที่สองสำหรับผู้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์เพื่อตรวจทานแผนการจัดโต๊ะสำหรับงานเลี้ยง หลังจากที่ผู้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ตรวจทานและอนุมัติแผนการจัดโต๊ะสำหรับงานเลี้ยงแล้ว บุคคลเหล่านี้จะทำเครื่องหมายงานของตนเป็นเสร็จสมบูรณ์ และเวิร์กโฟลว์จะปรับปรุงสถานะของงานจากพร้อมสำหรับการตรวจทานเป็นเสร็จสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในสองวิธีที่แตกต่างกัน ผู้เข้าร่วมสามารถแก้ไขงานเวิร์กโฟลว์เพื่อทำเครื่องหมายงานเวิร์กโฟลว์ให้เป็นเสร็จสมบูรณ์ หรือผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของรายการเวิร์กโฟลว์ในรายการ (ถ้าผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนี้) ถ้าผู้เข้าร่วมปรับปรุงสถานะของรายการเวิร์กโฟลว์ในรายการด้วยตนเอง งานเวิร์กโฟลว์จะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าผู้เข้าร่วมแก้ไขงานเวิร์กโฟลว์เพื่อทำเครื่องหมายงานเวิร์กโฟลว์ให้เป็นเสร็จสมบูรณ์ สถานะของรายการเวิร์กโฟลว์ในรายการถูกปรับปรุงเป็น เสร็จสมบูรณ์

การกระทำต่างๆ ในเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะในตัวอย่างนี้จะปฏิบัติตามกระบวนการนี้

แผนผังลำดับงานของตัวอย่างเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

ด้านบนของเพจ

การติดตั้งรายการเพื่อใช้เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ คุณต้องติดตั้งรายการเพื่อใช้ร่วมกับเวิร์กโฟลว์ รายการนี้ต้องมีรายการที่คุณวางแผนติดตามหรือจัดการโดยใช้เวิร์กโฟลว์ แม่แบบรายการ การติดตามประเด็น ถูกออกแบบเพื่อทำงานกับเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ นอกจากนี้คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ได้ด้วย ถ้าคุณสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้งานกับเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการมีอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ตัวเลือก ที่รวมค่าตัวเลือกอย่างน้อยสามค่าขึ้นไป เมื่อคุณติดตั้งเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะสำหรับใช้งานกับรายการ คุณต้องระบุคอลัมน์ ตัวเลือก ที่มีค่าสถานะที่เวิร์กโฟลว์จะติดตาม

การสร้างรายการการติดตามประเด็นสำหรับการใช้งานกับเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะกับรายการใดก็ตามที่คุณสร้างจากแม่แบบรายการ การติดตามประเด็น

 1. คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ แล้ว คลิ กสร้าง บนหน้าทั้งหมดเนื้อหาของไซต์

  ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้เมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

 1. ภายใต้ การติดตาม ให้คลิก การติดตามประเด็น

  1. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการ ชื่อรายการที่จำเป็นต้องใช้

   ชื่อปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้ารายการ กลายเป็น ส่วนหนึ่งของอยู่เว็บของหน้ารายการ นั้นปรากฏในองค์ประกอบการนำทางที่ช่วยให้ผู้ใช้เพื่อค้นหา และเปิดรายการ

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายวัตถุประสงค์ของรายการ คำอธิบายนี้จะใส่หรือไม่ก็ได้

 3. เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังรายการนี้ใน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก ใช่ ในส่วน การนำทาง

 4. คลิก สร้าง

การสร้างรายการแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานกับเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

ถ้าคุณต้องการสร้างรายการแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานกับเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง คุณต้องเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ตัวเลือก ที่มีค่าสถานะที่เวิร์กโฟลว์จะติดตาม

 1. คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ แล้ว คลิ กสร้าง บนหน้าทั้งหมดเนื้อหาของไซต์

  ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้เมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

 1. ภายใต้ รายการแบบกำหนดเอง ให้คลิก รายการแบบกำหนดเอง

  1. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการ จำเป็นต้องใช้รายชื่อ

   ชื่อปรากฏที่ด้านบนของหน้ารายการ กลายเป็น ส่วนหนึ่งของอยู่เว็บสำหรับหน้ารายการ นั้นปรากฏในองค์ประกอบการนำทางที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา และเปิดรายการ

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายวัตถุประสงค์ของรายการ คำอธิบายนี้จะใส่หรือไม่ก็ได้

 3. เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังรายการนี้ใน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก ใช่ ในส่วน การนำทาง

 4. คลิก สร้าง

การกำหนดรายการแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานกับเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะเอง

 1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

 2. บนเมนู การตั้งค่า เมนู การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก สร้างคอลัมน์

 4. ในส่วน ชื่อและชนิด ภายใต้ ชื่อคอลัมน์ ให้พิมพ์ชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อระบุค่าสถานะสำหรับเวิร์กโฟลว์

 5. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ ให้เลือก ตัวเลือก (เมนูที่จะใช้เลือก)

 6. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ภายใต้ คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคอลัมน์

 7. ภายใต้ จำเป็นต้องให้คอลัมน์นี้มีข้อมูล ให้คลิก ใช่

 8. ในกล่องรายการภายใต้ พิมพ์ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกบนบรรทัดแยกกัน พิมพ์ค่าของตัวเลือกสามค่าหรือมากกว่าสามค่าที่คุณต้องการสำหรับคอลัมน์นี้

  ค่าเหล่านี้จะกลายเป็นสถานะสำหรับเวิร์กโฟลว์

 9. ภายใต้ แสดงตัวเลือกโดยใช้ ให้เลือก เมนูแบบหล่นลง หรือ ปุ่มตัวเลือก

 10. ภายใต้ อนุญาตให้มีตัวเลือกแบบ 'Fill-in' ให้คลิก ไม่ใช่

 11. ระบุว่าคุณต้องการค่าเริ่มต้นที่ระบุสำหรับคอลัมน์นี้หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกลงในมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ

 12. คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะลงในรายการ

คุณต้องเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะลงในรายการก่อนที่คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์บนรายการในรายการนั้นได้ เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะลงในรายการ ให้คุณระบุคอลัมน์ในรายการที่มีค่าสถานะที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ติดตาม นอกจากนี้ให้คุณระบุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุบุคคลแต่ละบุคคลที่จะได้รับการมอบหมายงานและรายละเอียดของการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ผู้รับงานได้รับได้

คุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายการในการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ

 1. เปิดรายการที่คุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  ถ้าเวิร์กโฟลว์ได้ถูกเพิ่มลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหานี้แล้ว ขั้นตอนนี้จะนำคุณตรงไปยังเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' แล้วคุณจำเป็นต้องคลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์ เพื่อไปที่เพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ถ้ายังไม่มีเวิร์กโฟลว์ถูกเพิ่มลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหานี้ ขั้นตอนนี้จะนำคุณตรงไปยังเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์'

 3. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์

 4. บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ในส่วน เวิร์กโฟลว์ ให้คลิก สามสถานะ ภายใต้ เลือกแม่แบบเวิร์กโฟลว์

 5. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

 6. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์

  • คุณสามารถใช้รายการ งาน เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างรายการงานใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าคุณใช้รายการ งาน เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและดูงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการ งาน

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้างานสำหรับเวิร์กโฟลว์นี้จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับที่คุณต้องการเก็บแยกจากรายการ งาน ทั่วไป

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้าองค์กรของคุณมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมากหรือถ้าเวิร์กโฟลว์จะเกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก ในกรณีนี้ คุณอาจต้องสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 7. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่ใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้นหรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 8. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้มีการเริ่มเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้ได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องที่มีสิทธิ์แก้ไขรายการ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการสิทธิ์สำหรับจัดการรายการในการเริ่มเวิร์กโฟลว์ ถ้าคุณต้องการให้มีการกำหนดสิทธิ์เพิ่มเติมในการเริ่มเวิร์กโฟลว์

  • ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างรายการใหม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เมื่อมีการสร้างรายการใหม่

 9. คลิก ถัดไป

 10. ในส่วน สภาวะเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เลือกเขตข้อมูล 'ตัวเลือก' ให้เลือกคอลัมน์ ตัวเลือก จากรายการที่มีค่าที่คุณต้องการใช้สำหรับสถานะในเวิร์กโฟลว์ของคุณ แล้วเลือกค่าคอลัมน์ที่คุณต้องการสำหรับ สภาวะเริ่มต้น, สภาวะกึ่งกลาง และ สภาวะสุดท้าย ของเวิร์กโฟลว์

 11. ในสองส่วน ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่มต้น (ตัวเลือกสำหรับงานแรกในเวิร์กโฟลว์) และ ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาวะกึ่งกลาง (ตัวเลือกสำหรับงานที่สองในเวิร์กโฟลว์) ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  รายละเอียดงาน

ชื่องาน:

พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมอยู่ในชื่องาน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเขตข้อมูลรายการ ข้อมูล 'ชื่อเรื่อง' สำหรับรายการในชุดรายการถูกเพิ่มลงในข้อความแบบกำหนดเอง

คำอธิบายงาน:

พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมอยู่ในคำอธิบายของงาน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเขตข้อมูลรายการ ข้อมูล 'ชื่อเรื่อง' สำหรับรายการในชุดรายการถูกเพิ่มลงในข้อความแบบกำหนดเอง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกการเชื่อมโยงไปยังรายการ การเชื่อมโยงไปยังรายการถูกรวมอยู่ในคำอธิบาย

วันครบกำหนดงาน:

ถ้าคุณต้องการระบุวันครบกำหนดสำหรับงาน ให้เลือกล่องกาเครื่องหมาย รวมเขตข้อมูลรายการ แล้วเลือกคอลัมน์วันที่จากรายการที่มีข้อมูลวันครบกำหนดที่คุณต้องการใช้

งานที่มอบหมายให้:

เมื่อต้องการมอบหมายงานให้กับบุคคลที่ระบุในรายการ ให้คลิก รวมเขตข้อมูลรายการ แล้วเลือกคอลัมน์จากรายการที่มีข้อมูลผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ เมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่ม งานแรกจะถูกมอบหมายไปยังบุคคลที่ชื่อของบุคคลนั้นปรากฏในคอลัมน์นี้สำหรับรายการเวิร์กโฟลว์

การมอบหมายงานนี้ในอินสแตนซ์ทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์นี้ไปยังบุคคลที่ คุณระบุ คลิกกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ หรือเลือกชื่อของบุคคลคุณต้องการมอบหมายงาน

รายละเอียดข้อความอีเมล

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมล ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของตน

ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือตัวเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์หลังจากที่เวิร์กโฟลว์ได้เริ่มต้นการทำงาน ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าได้มีการเปิดใช้งานอีเมลสำหรับไซต์ของคุณ

เมื่อต้องการ

พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ที่ได้ถูกส่งไปแล้ว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมงานที่มอบหมายให้ ถ้าคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังเจ้าของงาน

เรื่อง

พิมพ์บรรทัดเรื่องที่คุณต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ชื่องาน ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่องานลงในบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมล

เนื้อความ

พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในเนื้อความข้อความของการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกการเชื่อมโยงไปยังรายการ ถ้าคุณต้องการรวมการเชื่อมโยงลงในรายการในชุดรายการในข้อความ

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของเพจ

การเริ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะบนรายการ

เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะต้องถูกเพิ่มลงในรายการเป็นอย่างแรกเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานบนรายการในรายการนั้น

เวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะสามารถถูกกำหนดค่าเพื่อให้เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการ หรือเวิร์กโฟลว์สามารถถูกกำหนดค่าให้อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการระบุเริ่มเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง บางเวิร์กโฟลว์อาจอนุญาตทั้งสองตัวเลือก เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะบนรายการด้วยตนเอง คุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขรายการสำหรับรายการ บางเวิร์กโฟลว์อาจร้องขอการมีสิทธิ์จัดการรายการของคุณ

ถ้าคุณต้องการแน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและได้รับตัวเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาหลังจากที่คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้สอบถามผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานอีเมลสำหรับไซต์ของคุณหรือไม่

 1. เปิดรายการที่มีรายการที่คุณต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะ

 2. ชี้ไปที่รายการที่คุณต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: คำสั่ง เวิร์กโฟลว์ จะพร้อมใช้งานต่อเมื่อข้อมูลอยู่ในรายการหรือไลบรารีที่มีอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กโฟลว์ที่สัมพันธ์กับข้อมูล

 3. ภายใต้ เริ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะที่คุณต้องการเริ่ม

  เวิร์กโฟลว์จะเริ่มทันที

ด้านบนของเพจ

การทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์แบบสามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีอย่างน้อยสิทธิ์แก้ไขรายการสำหรับรายการงานที่งานเวิร์กโฟลว์ถูกบันทึกไว้

 1. เปิดรายการงาน สำหรับไซต์ นั้นแล้ว เลือกงานของฉัน บนเมนูมุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  หมายเหตุ:  ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ใช้รายการ งาน เริ่มต้น งานเวิร์กโฟลว์ของคุณอาจไม่ปรากฏอยู่ในรายการ งาน เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้ไปที่รายการหรือไลบรารีที่รายการเวิร์กโฟลว์นั้นถูกบันทึกไว้ ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์ บนเพจ สถานะเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานอยู่ ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม ภายใต้ งาน ให้หางานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 3. ในฟอร์มที่ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์หรือเลือกข้อมูลที่ต้องการในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×