การใช้เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นจะเวียนส่งเอกสาร Microsoft Office ที่บันทึกไว้ในรายการหรือไลบรารีไปยังกลุ่มของบุคคลเพื่อเก็บรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลของบุคคลเหล่านั้น เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นจะทำงานเฉพาะกับเอกสาร Microsoft Office Word 2007 หรือเอกสาร Microsoft Office Excel 2007 ที่มีบรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office อย่างน้อยหนึ่งบรรทัด ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้น เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสารสำหรับเอกสารหรือสมุดงานที่มีบรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office อยู่

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นทำงานอย่างไร

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นสำหรับไลบรารีหรือชนิดเนื้อหา

เริ่มเวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นในเอกสารหรือเวิร์กบุ๊ก

การทำงานเวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นให้เสร็จสมบูรณ์

เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นทำงานอย่างไร

เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารไปยังกลุ่มของบุคคลเพื่อเก็บรวบรวมลายเซ็น เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นทำให้กระบวนการของลายเซ็นดิจิทัลมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดการและติดตามงานทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของลายเซ็น และด้วยการจัดให้มีบันทึกของกระบวนการของลายเซ็นหลังจากที่เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นต่างจากเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบอื่นๆ ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 ตรงที่ผู้ใช้ต้องเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์นี้จากภายในโปรแกรมสำหรับไคลเอ็นต์ของ ระบบ Microsoft Office 2007 ซึ่งเป็นที่ที่จะมีการดำเนินงานการเซ็น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังต้องทำงานการเซ็นของตนเองสำหรับเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นให้เสร็จสมบูรณ์ภายในโปรแกรมสำหรับไคลเอ็นต์ด้วย

เมื่อต้องการใช้เวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็น คุณจะต้องบันทึกเอกสารหรือสมุดงานของคุณกับไลบรารี SharePoint ที่เวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการใช้จะพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็น เปิดOffice Word 2007 เอกสารหรือOffice Excel 2007 สมุดงานที่คุณต้องการรวบรวมลายเซ็นอย่าง น้อยหนึ่ง ถ้าเอกสารหรือสมุดงานไม่ได้ประกอบด้วยบรรทัดลายเซ็นใน Microsoft Office ที่คุณจำเป็นต้อง คุณต้องแทรก หรือเวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นจะไม่พร้อมใช้งาน การเริ่มเวิร์กโฟลว์จากภายในโปรแกรมไคลเอ็นต์ คลิกปุ่ม Microsoft Office คลิกเวิร์กโฟลว์ แล้ว เลือกเวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นที่คุณต้องการใช้ กรอกฟอร์มเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ที่คุณระบุชื่อของบุคคลที่จำเป็นต้องเซ็นเอกสาร ฟอร์มแสดงชื่อของผู้เซ็นชื่อที่แนะนำที่ระบุภายในเอกสารหรือเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกที่จะมอบหมายงานลายเซ็น ในลำดับลายเซ็นปรากฏ หรือผู้เซ็นชื่อทั้งหมดในครั้งเดียว

หลังจากที่เวิร์กโฟลว์เริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์จะมอบหมายงานลายเซ็นให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด ถ้ามีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดเกี่ยวกับงานลายเซ็นของผู้เข้าร่วมด้วย ผู้เข้าร่วมสามารถคลิกปุ่ม แก้ไขงานนี้ ในการแจ้งเตือนงานทางอีเมลเพื่อเปิดเอกสารหรือสมุดงานที่จะทำการเซ็นชื่อและทำงานลายเซ็นของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์

ในขณะที่เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นกำลังดำเนินการ เจ้าของเวิร์กโฟลว์หรือผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถดูเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' เพื่อดูว่าผู้เข้าร่วมคนใดที่ได้ทำงานของตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองเสร็จสมบูรณ์ เวิร์กโฟลว์จะสิ้นสุดการทำงาน จากนั้นเจ้าของเวิร์กโฟลว์จะได้รับข้อความอีเมลที่แจ้งว่าเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อความอีเมลนี้จะระบุชื่อของบุคคลทั้งหมดที่ได้เซ็นเอกสารพร้อมกับชื่อของบุคคลที่ถูกระบุไว้แต่เดิมว่าเป็นผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นสำหรับไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

ก่อนที่จะสามารถใช้งานเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นได้ ต้องมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในไลบรารีหรือชนิดเนื้อหากเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือรายการในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นมีจุดประสงค์หลักสำหรับการใช้งานในไลบรารีและสามารถเริ่มต้นได้เฉพาะบนเอกสารที่เปิดใน Office Word 2007 หรือ Office Excel 2007 เท่านั้น คุณจะต้องมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ' เพื่อที่จะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในไลบรารีหรือชนิดเนื้อหา ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ดูแลระบบไซต์หรือผู้ที่จัดการรายการหรือไลบรารีที่ระบุจะเป็นผู้ดำเนินงานนี้

ความพร้อมใช้งานของเวิร์กโฟลว์ภายในไซต์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับที่ที่เวิร์กโฟลว์ถูกเพิ่มลงไป ดังนี้

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในไลบรารีโดยตรง เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับเอกสารในไลบรารีนั้นเท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของรายการ (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ถูกเพิ่มลงในไลบรารีที่ระบุ) เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรายการของชนิดเนื้อหานั้นในไลบรารีที่ระบุซึ่งมีการกำหนดความสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหานั้นเท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ให้กับชนิดเนื้อหาของไซต์ เวิร์กโฟลว์นั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับรายการต่างๆ ของชนิดเนื้อหานั้นในทุกรายการและไลบรารีที่มีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์นั้น ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางในทุกไลบรารีในไซต์คอลเลกชันสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาที่ระบุ วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ก็คือการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ให้กับชนิดเนื้อหาของไซต์โดยตรง

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นสำหรับไลบรารีหรือชนิดเนื้อหา

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นลงในไลบรารีหรือชนิดเนื้อหา หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นที่มีการกำหนดความสัมพันธ์กับไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาอยู่แล้ว ให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม

 1. เมื่อต้องการไปยังเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' หรือเพจ 'เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์' สำหรับไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงไป ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับไลบรารี

   1. เปิดไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์

    1. บนเมนู การตั้งค่า เมนู การตั้งค่า ให้คลิกการตั้งค่าสำหรับประเภทไลบรารีที่คุณต้องการเปิด

     ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   2. ใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหาของรายการ

   1. เปิดไลบรารีที่มีอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของรายการที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์

    1. บนเมนู การตั้งค่า เมนู การตั้งค่า ให้คลิกการตั้งค่าสำหรับประเภทไลบรารีที่คุณต้องการเปิด

     เช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหา

    หมายเหตุ: ถ้าไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' สำหรับไลบรารี

   3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหาไซต์

   1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

   2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

   3. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ จากนั้นคลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

    ถ้าได้มีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในไลบรารีหรือชนิดเนื้อหานี้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้จะนำคุณตรงไปยังเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' และคุณต้องคลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์ เพื่อไปที่เพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ถ้ายังไม่มีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ใดลงในไลบรารีหรือชนิดเนื้อหานี้ ขั้นตอนนี้จะนำคุณตรงไปยังเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์'

 2. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือคลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ในส่วน เวิร์กโฟลว์ ให้คลิกแม่แบบเวิร์กโฟลว์ เก็บรวบรวมลายเซ็น

  • ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์' ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 4. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

  1. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้

   • คุณสามารถใช้รายการ งาน เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างรายการงานใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าคุณใช้รายการ งาน เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและดูงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการ งาน

   • ถ้างานของเวิร์กโฟลว์นี้จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับที่คุณต้องการเก็บแยกต่างหากจากรายการ งาน ทั่วไป คุณควรสร้างรายการงานใหม่

   • ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมากหรือถ้าเวิร์กโฟลว์เกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก คุณควรสร้างรายการงานใหม่ ในอินสแตนซ์นี้ คุณอาจต้องการสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 5. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่ใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้นหรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 6. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ระบุว่าจะให้เวิร์กโฟลว์เริ่มอย่างไร เมื่อใด และโดยใคร

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกที่ระบุอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือก

  • ตัวเลือก เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานการสนับสนุนของรุ่นหลักและรองสำหรับไลบรารี และเมื่อแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือกสามารถใช้เพื่อการอนุมัติเนื้อหาได้

 7. ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ หรือไม่

  หมายเหตุ: ส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ จะปรากฏบนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์เท่านั้น

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นบนเอกสารหรือสมุดงาน

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นได้ คุณต้องบันทึกเอกสารหรือสมุดงานที่คุณต้องการเก็บรวบรวมลายเซ็นไว้ในไลบรารี SharePoint ที่มีเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นที่พร้อมใช้งานในนั้น คุณต้องมีสิทธิ์ 'แก้ไขรายการ' เป็นอย่างน้อยเมื่อต้องการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ บางเวิร์กโฟลว์อาจต้องการให้คุณมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ' ด้วยเพื่อที่จะสามารถเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและได้รับตัวเตือนที่เกี่ยวข้องกับงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองหลังจากที่คุณเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานอีเมลสำหรับไซต์ของคุณแล้ว

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปยังเอกสารหรือสมุดงานที่คุณต้อง การเริ่มเวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็น คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกแก้ไขในชื่อโปรแกรม

 3. ถ้าเอกสารหรือสมุดงานยังไม่มีบรรทัดลายเซ็นเพื่อจับลายเซ็นดิจิทัลที่คุณต้องการเก็บรวบรวม ให้แทรกบรรทัดลายเซ็นเดี๋ยวนี้

  วิธีการ

  1. ในเอกสาร Office Word 2007 หรือ Office Excel 2007 ที่เปิดอยู่ ให้วางตัวชี้ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารของคุณที่คุณต้องการเพิ่มบรรทัดลายเซ็น

  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ บรรทัดลายเซ็น แล้วคลิก บรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office

  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเซ็นชื่อบนบรรทัดลายเซ็นนี้ ซึ่งข้อมูลนี้จะแสดงขึ้นโดยตรงใต้บรรทัดลายเซ็นในเอกสาร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   • พิมพ์ชื่อของผู้เซ็นชื่อในกล่อง ผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ

   • พิมพ์ตำแหน่งในองค์กร (ถ้ามี) ของผู้เซ็นชื่อในกล่อง ตำแหน่งของผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ

   • พิมพ์ที่อยู่อีเมล (ถ้ามี) ของผู้เซ็นชื่อในกล่อง ที่อยู่อีเมลของผู้เซ็นชื่อที่แนะนำ

  4. ถ้าคุณต้องการให้คำแนะนำใดๆ กับผู้เซ็นชื่อ ให้พิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ลงในกล่อง คำแนะนำสำหรับผู้เซ็นชื่อ คำแนะนำเหล่านี้จะแสดงขึ้นในกล่องโต้ตอบ เซ็นชื่อ ที่ผู้เซ็นชื่อใช้เพื่อเซ็นเอกสาร

  5. ถ้าคุณต้องการให้ผู้เซ็นชื่อสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นไปพร้อมกับลายเซ็นได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ผู้เซ็นชื่อเพิ่มข้อคิดเห็นลงในกล่องโต้ตอบ 'การเซ็นชื่อ'

  6. ถ้าคุณต้องการแสดงวันที่ที่ทำการเพิ่มลายเซ็นลงในบรรทัดลายเซ็น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวันที่เซ็นชื่อในบรรทัดลายเซ็น

  7. ให้คลิก ตกลง

  8. เมื่อต้องการเพิ่มบรรทัดลายเซ็นเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7

 4. ถ้าคุณเพิ่มบรรทัดลายเซ็นใหม่ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office จากนั้นคลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 5. ถ้าเอกสารถูกเช็คเอาท์ คุณต้องยังเช็คอินเอกสารก่อนที่คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์ เมื่อต้องการตรวจสอบในเอกสาร คลิกปุ่ม Microsoft Office ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ แล้ว คลิ กเช็คอิน

 6. เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ คลิกปุ่ม Microsoft Office แล้ว คลิ กเวิร์กโฟลว์

 7. ในกล่องโต้ตอบ เวิร์กโฟลว์ ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งเวิร์กโฟลว์ เก็บรวบรวมลายเซ็น ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เริ่มต้น

 8. ในกล่องโต้ตอบชื่อเวิร์กโฟลว์ พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเซ็นเอกสารบนบรรทัดผู้เซ็นชื่อที่เหมาะสม หรือคลิกผู้เซ็นชื่อ เพื่อเลือกบุคคลจากบริการไดเรกทอรี

 9. ถ้าคุณต้องการมอบหมายงานลายเซ็นในลำดับบรรทัดลายเซ็นปรากฏในเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอลายเซ็นในลำดับด้านบน แทนที่ทั้งหมดในครั้งเดียว

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อเอกสารมีบรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office มากกว่าหนึ่งบรรทัด

 10. ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นได้รับการแจ้งให้ทราบ (ไม่ใช่การมอบหมายงาน) เมื่อมีการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลเหล่านั้นลงบนบรรทัด สำเนาถึง หรือคลิก สำเนาถึง เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

 11. คลิก เริ่ม

ด้านบนของหน้า

ทำงานเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการทำงานเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการเพิ่มลายเซ็นลงในเอกสาร คุณต้องทำงานของคุณให้เสร็จสมบูรณ์จากภายใน Office Word 2007 หรือ Office Excel 2007 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขงานเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อมอบสิทธิ์งานของคุณให้แก่บุคคลอื่น หรือเพื่อระบุว่าไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นของคุณอีกต่อไป

เซ็นชื่อเอกสารเพื่อทำงานเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ในข้อความงานในอีเมลของคุณ ให้คลิกปุ่ม แก้ไขงานนี้ แล้วคลิก เปิดเอกสาร

 2. ในแถบข้อความที่ปรากฏที่ด้านบนของเอกสารที่ใช้งานอยู่ของคุณ ให้คลิก เซ็นชื่อ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าไลบรารีที่บันทึกเอกสารนี้ไว้ต้องการให้มีการเช็คเอาท์เอกสารก่อนที่จะทำการแก้ไขเอกสาร คุณอาจต้องคลิก เช็คเอาท์ ในแถบข้อความก่อนที่คุณจะคลิก เซ็นชื่อ

  • ถ้ามีการร้องขอลายเซ็นของคุณมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในเอกสาร ให้คลิก ดูงานเวิร์กโฟลว์ ในแถบข้อความ ในกล่องโต้ตอบ งานเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกงาน แล้วคลิก เปิด เพื่อเซ็นชื่อในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ ให้ทำซ้ำสำหรับแต่ละงานลายเซ็นที่แสดงรายการอยู่

 3. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ เซ็นชื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นรุ่นที่พิมพ์ออกมาของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของคุณลงในกล่องที่อยู่ติดกับ X

  • เมื่อต้องการเลือกรูปลายเซ็นที่เป็นลายมือเขียนของคุณ ให้คลิก เลือกรูป ในกล่องโต้ตอบ เลือกรูปลายเซ็น ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มรูปลายเซ็นของคุณ เลือกแฟ้มที่คุณต้องการ แล้วคลิก เลือก

  • เพิ่มลายเซ็นแบบลายมือ (เฉพาะผู้ใช้แท็บเล็ตพีซีเท่านั้น) เซ็นชื่อของคุณในกล่องที่อยู่ติดกับ X โดยใช้คุณลักษณะการใช้หมึก

 4. ในกล่องโต้ตอบ เซ็นชื่อ ให้คลิก เซ็นชื่อ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขงานเวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นบนเซิร์ฟเวอร์

 1. ไปยังรายการ งาน สำหรับไซต์ แล้วเลือกงานของฉัน บนเมนู มุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ใช้รายการ งาน เริ่มต้น อาจทำให้งานเวิร์กโฟลว์ของคุณไม่ปรากฏในรายการ งาน เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้ไปที่ไลบรารีที่มีการบันทึกรายการเวิร์กโฟลว์ไว้ ชี้ไปที่รายการที่คุณต้องการ คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก เวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม บนเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' ภายใต้ งาน ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการมอบหมายงานลายเซ็นของคุณให้กับบุคคลอื่น ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลนั้นบนบรรทัด ผู้รับมอบสิทธิ์ หรือคลิก ผู้รับมอบสิทธิ์ เพื่อเลือกบุคคลจากบริการไดเรกทอรี

  • เมื่อต้องการระบุว่า มีการเซ็นชื่อในบรรทัดลายเซ็นแล้ว หรือที่ลายเซ็นของคุณไม่จำเป็นต้อง มี ภายใต้อัปเดงาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายบรรทัดลายเซ็นนี้มีการเซ็น ชื่อ หรือไม่จำเป็นต้องลายเซ็น

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×