การใช้เวิร์กโฟลว์สามสถานะ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เวิร์กโฟลว์สามสถานะจะติดตามสถานะของข้อมูลในรายการผ่านสามสถานะ (ขั้นตอน) เวิร์กโฟลว์นี้สามารถใช้จัดการกระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรต้องติดตามประเด็นหรือรายการจำนวนมาก เช่น ประเด็นการสนับสนุนลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย หรืองานในโครงการ ตัวอย่างเช่น สามสถานะของงานในโครงการอาจเป็น ยังไม่เริ่มต้น กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์สามสถานะทำงานอย่างไร

ตั้งค่ารายการไปใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

สร้างรายการการติดตามปัญหา

สร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

กำหนดรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

เพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการ

เริ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะกับข้อมูลด้วยตนเอง

การทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์สามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์

เวิร์กโฟลว์สามสถานะทำงานอย่างไร

เวิร์กโฟลว์สามสถานะสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรต้องติดตามสถานะของประเด็นหรือรายการผ่านสถานะสามแบบและการเปลี่ยนทั้งสองครั้งระหว่างสถานะ เมื่อมีการเปลี่ยนระหว่างสถานะแต่ละครั้ง เวิร์กโฟลว์จะมอบหมายงานให้แก่บุคคล และส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานไปยังบุคคลนั้น เมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์ เวิร์กโฟลว์จะอัปเดตสถานะของรายการ แล้วจะดำเนินการสถานะถัดไป เวิร์กโฟลว์สามสถานะจะทำงานร่วมกับเทมเพลตรายการ การติดตามประเด็น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์นี้กับรายการใดๆ ที่ตั้งค่าให้มีคอลัมน์ ตัวเลือก พร้อมค่าอื่นๆ อย่างน้อยสามค่า ค่าในคอลัมน์ ตัวเลือก นี้จะทำหน้าที่เป็นสถานะที่เวิร์กโฟลว์นั้นติดตาม

รายการมีคอลัมน์ตัวเลือกได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ และคอลัมน์ตัวเลือกนั้นมีค่าได้มากกว่าสามค่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์สามสถานะให้ใช้คอลัมน์ตัวเลือกได้เพียงคอลัมน์เดียว และมีค่าได้เพียงสามค่าในคอลัมน์ตัวเลือกที่เลือกไว้ เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการหรือไลบรารี ให้คุณเลือกคอลัมน์ตัวเลือกหนึ่งคอลัมน์และค่าอีกสามค่าที่มีในคอลัมน์นั้น

เวิร์กโฟลว์สามสถานะนี้สามารถใช้จัดการกระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรต้องติดตาม ประเด็นหรือรายการจำนวนมาก เช่น ประเด็นการสนับสนุนลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย หรืองานในโครงการ ตัวอย่างเช่น พนักงานของบริษัทขนาดเล็กที่ทำธุรกิจรับวางแผนจัดกิจกรรมสามารถใช้รายการการติดตามประเด็นและเวิร์กโฟลว์สามสถานะแบบกำหนดเองเพื่อจัดการงานต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่วางแผนอยู่ เวิร์กโฟลว์สามสถานะจะติดตามงานการวางแผนกิจกรรมผ่านสามสถานะ ได้แก่ ใช้งานอยู่ พร้อมสำหรับการรีวิว และ เสร็จสมบูรณ์ งานการเตรียมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุจะถูกรวบรวมเป็นรายการการติดตามประเด็นที่สร้างขึ้นสำหรับกิจกรรมนั้น และถูกทำเครื่องหมายเป็น ใช้งานอยู่ ผู้ประสานงานกิจกรรมจะมอบหมายงานแต่ละงานให้แก่สมาชิกในทีมของตน แล้วเริ่มใช้เวิร์กโฟลว์กับรายการดังกล่าวเพื่อเริ่มทำงานกับงานกิจกรรมนั้น

เมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่มต้น เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานสำหรับบุคคลที่กำหนด เมื่อสมาชิกในทีมได้รับงาน สมาชิกก็จะทำงานที่จำเป็นเพื่อให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนนี้อาจเป็นการทำงานที่เกิดขึ้นนอกรายการหรือไซต์ที่มีรายการการติดตามประเด็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกในทีมได้รับงานเวิร์กโฟลว์ในการพัฒนาแผนงานจัดเลี้ยง สมาชิกจะติดต่อบริษัทจัดเลี้ยง แล้วทำงานร่วมกับบริษัทนั้นเพื่อพัฒนาแผนงาน เมื่อร่างแผนงานจัดเลี้ยงแล้ว สมาชิกในทีมจะทำเครื่องหมายงานเวิร์กโฟลว์ของตนเป็นเสร็จสมบูรณ์ ถึงขั้นนี้ เวิร์กโฟลว์จะอัปเดตสถานะของงานกิจกรรมในรายการการติดตามประเด็นจาก ใช้งานอยู่ เป็น พร้อมสำหรับการรีวิว และจะสร้างงานที่สองให้กับผู้ประสานงานกิจกรรมเพื่อรีวิวแผนงานจัดเลี้ยง หลังจากที่ผู้ประสานงานกิจกรรมตรวจทานและอนุมัติแผนงานจัดเลี้ยงแล้ว เขาจะทำเครื่องหมายงานเวิร์กโฟลว์ของตนเป็นเสร็จสมบูรณ์ และเวิร์กโฟลว์จะอัปเดตสถานะของงานจาก พร้อมสำหรับการรีวิว เป็น เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ในเวิร์กโฟลว์สามสถานะได้สองวิธี ผู้เข้าร่วมสามารถแก้ไขงานเวิร์กโฟลว์เพื่อทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ หรือเปลี่ยนสถานะของข้อมูลเวิร์กโฟลว์ในรายการ (ถ้าผู้เข้าร่วมนั้นมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนี้) ถ้าผู้เข้าร่วมอัปเดตสถานะของข้อมูลเวิร์กโฟลว์ในรายการด้วยตนเอง งานเวิร์กโฟลว์นั้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าผู้เข้าร่วมแก้ไขงานเวิร์กโฟลว์เพื่อทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ สถานะของข้อมูลเวิร์กโฟลว์ในรายการจะได้รับการอัปเดตเป็น เสร็จสมบูรณ์

การกระทำต่างๆ ในเวิร์กโฟลว์สามสถานะในตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช้กระบวนการต่อไปนี้

แผนผังลำดับงานของตัวอย่างเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่ารายการเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เวิร์กโฟลว์สามสถานะได้นั้น คุณจะต้องตั้งค่ารายการที่มีรายการที่คุณวางแผนจะติดตามหรือจัดการด้วยเวิร์กโฟลว์ เทมเพลตรายการ การติดตามประเด็น ใช้ได้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ได้เช่นกัน ถ้าคุณสร้างรายการแบบกำหนดเอง ต้องแน่ใจว่ารายการนั้นมีอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ตัวเลือก ที่มีอย่างน้อยสามค่าตัวเลือก เมื่อคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับใช้กับรายการดังกล่าว คุณต้องระบุคอลัมน์ ตัวเลือก ซึ่งมีค่าสถานะที่เวิร์กโฟลว์นั้นจะติดตาม

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการการติดตามปัญหา

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์สามสถานะกับรายการใดก็ตามที่คุณสร้างขึ้นจากเทมเพลตรายการ การติดตามประเด็น

 1. ในการตั้งค่า เมนู ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกเพิ่มแอป

 2. ในหน้า แอปของคุณ ให้คลิก การติดตามปัญหา แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับรายการนั้น ต้องระบุชื่อรายการ

 3. ถ้าคุณต้องการใส่คำอธิบายสำหรับรายการ ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  • ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายวัตถุประสงค์ของรายการ คำอธิบายนี้จะใส่หรือไม่ก็ได้

 4. คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

การสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

ถ้าคุณต้องการสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะ คุณต้องเพิ่มคอลัมน์ ตัวเลือก อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ที่มีค่าสถานะที่เวิร์กโฟลว์จะติดตามอย่างน้อยสามค่า

 1. ในการตั้งค่า เมนู ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกเพิ่มแอป

 2. ในหน้า แอปของคุณ ให้คลิก รายการแบบกำหนดเอง แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับรายการนั้น ต้องระบุชื่อรายการ

 3. ถ้าคุณต้องการใส่คำอธิบายสำหรับรายการ ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายวัตถุประสงค์ของรายการ คำอธิบายนี้จะใส่หรือไม่ก็ได้

 5. คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดรายการแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์สามสถานะด้วยตนเอง

 1. คลิกรายการแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ จากนั้นในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก สร้างคอลัมน์

 4. ในส่วนชื่อและชนิด ภายใต้ชื่อคอลัมน์ พิมพ์ชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้ในการระบุค่าสถานะสำหรับเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ชื่อเป็นสถานะเวิร์กโฟลว์

 5. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ ให้เลือก ตัวเลือก (เมนูที่จะใช้เลือก)

 6. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ภายใต้ คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคอลัมน์

 7. ภายใต้ จำเป็นต้องให้คอลัมน์นี้มีข้อมูล ให้คลิก ใช่

 8. ในกล่องรายการภายใต้พิมพ์แต่ละตัวเลือกบนบรรทัดแยกต่างหาก พิมพ์อย่าง น้อยสามค่าตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับคอลัมน์นี้ ค่าเหล่านี้จะกลายเป็น อเมริกาสำหรับเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่ดำเนินการอยู่ พร้อมสำหรับบทวิจารณ์ และทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นตัวเลือกสาม

 9. ภายใต้ แสดงทางเลือกโดยใช้ ให้เลือก เมนูดรอปดาวน์ หรือ ปุ่มตัวเลือก อย่างใดอย่างหนึ่ง

 10. ภายใต้ อนุญาตให้มีตัวเลือกแบบ 'Fill-in' ให้คลิก ไม่ใช่

 11. ระบุว่าคุณต้องการค่าเริ่มต้นที่ระบุสำหรับคอลัมน์นี้ หรือคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกลงในมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ

 12. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการ

คุณต้องเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการเสียก่อน จึงจะสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ดังกล่าวกับข้อมูลในรายการนั้นได้ เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการ ให้ระบุว่าคอลัมน์ใดในรายการมีค่าสถานะที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ติดตาม นอกจากนี้ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุเรื่องและข้อความสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ผู้รับงานจะได้รับ

ตามค่าเริ่มต้นนั้น เวิร์กโฟลว์สามสถานะจะเปิดใช้งานอยู่ในชนิดส่วนใหญ่ของไซต์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ ถ้าเวิร์กโฟลว์สามสถานะไม่พร้อมใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันของคุณ

สิ่งสำคัญ: คุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายการจึงจะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการได้

 1. เปิดรายการที่คุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

 2. คลิกแท็บ รายการ > การตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 3. ภายใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

 4. บนหน้า การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์

 5. บนหน้าเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ในส่วนเวิร์กโฟลว์ ภายใต้เลือกเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ คลิกสามสถานะ

 6. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

 7. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้รายการ งาน เริ่มต้น หรือสร้างรายการใหม่ได้ ถ้าคุณใช้รายการงานเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและดูงานเวิร์กโฟลว์ของตนได้โดยง่าย โดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการงานนั้น

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้างานสำหรับเวิร์กโฟลว์นี้จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับที่คุณต้องการเก็บแยกจากรายการงานทั่วไป

  • สร้างรายการงานใหม่ถ้าองค์กรของคุณจะใช้หลายเวิร์กโฟลว์ หรือถ้าเวิร์กโฟลว์จะมีหลายงาน ในกรณีนี้ คุณอาจต้องสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 8. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้น หรือสร้างรายการใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณจะใช้หลายเวิร์กโฟลว์ คุณอาจต้องสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 9. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้เริ่มเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องที่มีสิทธิ์ เข้าร่วม สามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์นี้ได้ด้วยตนเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการสิทธิ์ จัดการรายการ เพื่อเริ่มเวิร์กโฟลว์ ถ้าคุณต้องการให้มีสิทธิ์เพิ่มเติมในการเริ่มเวิร์กโฟลว์

  • ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างรายการใหม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เมื่อมีการสร้างรายการใหม่

 10. คลิก ถัดไป

 11. ในส่วน สภาวะเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เลือกเขตข้อมูล 'ตัวเลือก' ให้เลือกคอลัมน์ ตัวเลือก จากรายการที่มีค่าที่คุณต้องการใช้สำหรับสถานะในเวิร์กโฟลว์ของคุณ แล้วเลือกค่าคอลัมน์ที่คุณต้องการสำหรับ สภาวะเริ่มต้น สภาวะกึ่งกลาง และ สภาวะสุดท้าย ของเวิร์กโฟลว์

 12. ในสองส่วน ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่มต้น (ตัวเลือกสำหรับงานแรกในเวิร์กโฟลว์) และ ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาวะกึ่งกลาง (ตัวเลือกสำหรับงานที่สองในเวิร์กโฟลว์) ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

  รายละเอียดงาน

เขตข้อมูล

คำอธิบาย

ชื่องาน:

คุณสามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนชื่อข้อความที่จะปรากฏในงานเมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่มต้นหรือถึงสภาวะกึ่งกลางได้ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเขตข้อมูลรายการ เขตข้อมูลที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มที่ท้ายข้อความ

คำอธิบายงาน

พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในคำอธิบายของงาน ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเขตข้อมูลรายการ เขตข้อมูลที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มที่ท้ายข้อความ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกลิงก์ไปยังข้อมูลในรายการ ลิงก์ที่ไปยังข้อมูลในรายการจะถูกรวมไว้ในคำอธิบาย

วันครบกำหนดงาน

ถ้าคุณต้องการระบุวันครบกำหนดของงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเขตข้อมูลรายการ แล้วเลือกคอลัมน์วันที่จากรายการที่มีข้อมูลวันที่ที่คุณต้องการใช้สำหรับวันครบกำหนด

งานที่มอบหมายให้

เมื่อต้องการมอบหมายงานให้แก่บุคคลที่ระบุในรายการ ให้คลิก รวมเขตข้อมูลรายการ แล้วเลือกคอลัมน์จากรายการที่มีข้อมูลผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ เมื่อเวิร์กโฟลว์นี้เริ่มต้น งานแรกจะถูกมอบหมายให้แก่บุคคลที่มีชื่อปรากฏในคอลัมน์นี้สำหรับรายการเวิร์กโฟลว์นั้น

เมื่อต้องการมอบหมายงานนี้ในทุกอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นี้ให้แก่บุคคลที่คุณระบุ ให้คลิก กำหนดเอง แล้วพิมพ์หรือเลือกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายงานให้

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมล ถ้าคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือตัวเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของผู้เข้าร่วมหลังจากที่เวิร์กโฟลว์ได้เริ่มทำงาน ให้ติดต่อ ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันของคุณ เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานอีเมลสำหรับไซต์ของคุณ

  รายละเอียดข้อความอีเมล

เขตข้อมูล

คำอธิบาย

ถึง

พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ไปให้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมงานที่มอบหมายให้ ถ้าคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังเจ้าของงานนั้น

เรื่อง

พิมพ์บรรทัดเรื่องที่คุณต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ชื่องาน ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่องานลงในบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมล

เนื้อความ

พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในเนื้อหาข้อความของการแจ้งเตือนทางอีเมล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกลิงก์ไปยังข้อมูลในรายการ ถ้าคุณต้องการรวมลิงก์ไปยังข้อมูลในรายการในข้อความ

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเริ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะกับข้อมูลด้วยตนเอง

ขั้นแรกจะต้องเพิ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะลงในรายการเสียก่อนเพื่อให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลในรายการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูในส่วนก่อนหน้านี้

คุณสามารถกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์สามสถานะให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในรายการ หรือกำหนดค่าให้อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์บางอย่างเริ่มเวิร์กโฟลว์ได้ด้วยตนเอง บางเวิร์กโฟลว์อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองตัวเลือก

เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะกับข้อมูลในรายการด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ แก้ไขรายการ สำหรับรายการ บางเวิร์กโฟลว์อาจระบุว่าคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือตัวเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของผู้เข้าร่วมหลังจากที่คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานอีเมลสำหรับไซต์ของคุณ

 1. เปิดรายการที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์สามสถานะ

 2. คลิกจุดไข่ปลาถัดจากรายการที่คุณต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: คำสั่ง เวิร์กโฟลว์ จะพร้อมใช้งานต่อเมื่อข้อมูลอยู่ในรายการหรือไลบรารีที่มีอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กโฟลว์ที่สัมพันธ์กับข้อมูล

 3. ในการตั้งค่า เมนู ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาของไซต์

 4. ภายใต้ เริ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์สามสถานะที่คุณต้องการเริ่ม

  เวิร์กโฟลว์จะเริ่มต้นทันที

ด้านบนของหน้า

การทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์สามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการทำงานเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์สามสถานะให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ แก้ไขรายการ สำหรับรายการงานที่งานเวิร์กโฟลว์ถูกบันทึกไว้

 1. เปิดรายการงานสำหรับไซต์ แล้วเลือก งานของฉัน บนเมนู มุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ใช้รายการงานของไซต์เริ่มต้น งานเวิร์กโฟลว์ของคุณอาจไม่ปรากฏอยู่ในรายการงาน เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้ไปที่รายการหรือไลบรารีที่รายการเวิร์กโฟลว์นั้นถูกบันทึกไว้ ชี้ไปที่ชื่อของข้อมูลที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์ บนหน้า สถานะเวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานอยู่ ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม ภายใต้ งาน ให้คลิกงานเวิร์กโฟลว์ แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3

 2. เปิดรายการที่มีข้อมูลที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

 3. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิก ลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 4. ในกล่องโต้ตอบ งาน ให้พิมพ์หรือเลือกข้อมูลที่ถูกร้องขอเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×