การใช้เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมจะเวียนส่งเอกสารหรือรายการที่บันทึกไว้ในรายการหรือไลบรารีไปยังกลุ่มของบุคคลเพื่อรวบรวมคำติชมจากการตรวจทานของบุคคลเหล่านั้น ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้น เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์การรวบรวมคำติชมทำงานอย่างไร

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์การรวบรวมคำติชมสำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

เริ่มเวิร์กโฟลว์การรวบรวมคำติชมบนเอกสารหรือรายการ

การทำงานเวิร์กโฟลว์การรวบรวมคำติชมให้เสร็จสมบูรณ์

เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมทำงานอย่างไร

เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารหรือรายการไปยังกลุ่มของบุคคลเพื่อรวบรวมคำติชมจากการตรวจทาน เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมทำให้กระบวนการการตรวจทานทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดการและติดตามงานทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หลังจากที่เวิร์กโฟลว์ทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมจะรวบรวมคำติชมทั้งหมดจากผู้ตรวจทานเข้าด้วยกันเพื่อไว้สำหรับเจ้าของเวิร์กโฟลว์ และเวิร์กโฟลว์จะจัดให้มีบันทึกของกระบวนการตรวจทาน

ถ้าเวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งาน คุณสามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมได้โดยตรงจากเอกสารหรือรายการในรายการหรือไลบรารี เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ ให้คุณเลือกเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้ แล้วกรอกฟอร์มการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ที่ระบุผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ (ผู้ตรวจทาน) วันครบกำหนด และคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลังจากที่เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นขึ้น เซิร์ฟเวอร์จะมอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด ถ้ามีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมทั้งหมดด้วยเช่นกัน ผู้เข้าร่วมสามารถคลิกการเชื่อมโยงในการแจ้งเตือนงานทางอีเมลเพื่อเปิดเอกสารหรือรายการที่จะทำการตรวจทาน ผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแทรกข้อคิดเห็นลงในเอกสารได้โดยตรง ในฟอร์มงาน ผู้เข้าร่วมสามารถให้ข้อคิดเห็นคำติชมได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถมอบหมายงานการตรวจทานของตนเองใหม่หรือร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือรายการที่จะทำการตรวจทานได้ ผู้เข้าร่วมจะมีตัวเลือกของการทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งจากเว็บไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือจากภายในบางโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ Microsoft Office 2007 โดยตรง ในขณะที่เวิร์กโฟลว์กำลังดำเนินการ เจ้าของเวิร์กโฟลว์หรือผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถดูเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' เพื่อดูว่าผู้เข้าร่วมคนใดที่ได้ทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองเสร็จสมบูรณ์ เวิร์กโฟลว์จะสิ้นสุดการทำงาน และเจ้าของเวิร์กโฟลว์จะได้รับการแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้น เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมเริ่มต้นสำหรับไลบรารีเอกสารจะเป็นเวิร์กโฟลว์แบบขนานซึ่งจะมอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดพร้อมกัน คุณสามารถกำหนดรุ่นที่มีการกำหนดความสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าของเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมนี้เองได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มรุ่นใหม่ของเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมที่สมบูรณ์ให้กับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาก็ได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมสำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

ก่อนที่จะสามารถนำเวิร์กโฟลว์ไปใช้งานได้ ต้องมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือรายการในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ คุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ' เมื่อต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ดูแลไซต์หรือผู้ที่จัดการรายการหรือไลบรารีที่ระบุจะเป็นผู้ดำเนินงานนี้

ความพร้อมใช้งานของเวิร์กโฟลว์ภายในไซต์จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าได้เพิ่มเวิร์กโฟลว์ไว้ที่ใด

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการหรือไลบรารีโดยตรง เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับข้อมูลในรายการหรือไลบรารีนั้นเท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของรายการ (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ถูกเพิ่มให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ) เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรายการที่มีชนิดเนื้อหานั้นในรายการหรือไลบรารีที่ระบุซึ่งมีชนิดเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องอยู่เท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ เวิร์กโฟลว์นั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับรายการต่างๆ ของชนิดเนื้อหานั้นในทุกรายการและไลบรารีที่มีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์นั้น ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงในทุกรายการหรือไลบรารีในไซต์คอลเลกชันสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาที่ระบุ วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ก็คือการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นั้นลงไปยังชนิดเนื้อหาของไซต์โดยตรง

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมสำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ที่มีการกำหนดความสัมพันธ์กับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาอยู่แล้ว ให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม

 1. เมื่อต้องการเปิดเพจ เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือเพจ เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ สำหรับรายการ ไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรายการหรือไลบรารี

   1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์

   2. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหารายการ

   1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่มีอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหารายการซึ่งคุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยแปลงเวิร์กโฟลว์

   2. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหา

    หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ชนิดเนื้อหาหลายชนิด ส่วนชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏบนหน้ากำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารี

   4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหาไซต์

   1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนการเมนูกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

   2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

   3. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ จากนั้นคลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

    ถ้ามีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณไปยังหน้าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนโดยตรง และคุณจำเป็นต้องคลิกเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ลงไปที่การเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์ ถ้ามีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ไม่นี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณโดยตรงเพื่อเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์

 1. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือคลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ในส่วน เวิร์กโฟลว์ ให้คลิกแม่แบบเวิร์กโฟลว์ รวบรวมคำติชม

  • ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์' ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 3. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

  1. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้

   • คุณสามารถใช้รายการ งาน เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างรายการงานใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าคุณใช้รายการ งาน เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและดูงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการ งาน

   • ถ้างานของเวิร์กโฟลว์นี้จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับที่คุณต้องการเก็บแยกต่างหากจากรายการ งาน ทั่วไป คุณควรสร้างรายการงานใหม่

   • ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมากหรือถ้าเวิร์กโฟลว์เกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก คุณควรสร้างรายการงานใหม่ ในอินสแตนซ์นี้ คุณอาจต้องการสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 4. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่ใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้นหรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 5. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ระบุว่าจะให้เวิร์กโฟลว์เริ่มอย่างไร เมื่อใด และโดยใคร

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกที่ระบุอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือก

  • The option Start this workflow to approve publishing a major version of an item is available only if support for major and minor versioning is enabled for the library and if the workflow template that you selected can be used for content approval.

 6. ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ หรือไม่

  หมายเหตุ: ส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ จะปรากฏบนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' เฉพาะสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์เท่านั้น

 7. คลิก ถัดไป

 8. บนเพจ 'กำหนดเวิร์กโฟลว์เอง' ให้ระบุตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับลักษณะการเวียนส่งของงาน ค่าเริ่มต้นในเวิร์กโฟลว์ที่เป็นค่าเริ่มต้น วิธีที่ทำให้เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ และการกระทำที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  เลือกตัวเลือกในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลือกในทุกส่วน

  งานเวิร์กโฟลว์

  ถึง

  ทำสิ่งนี้

  มอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดในครั้งเดียว (เวิร์กโฟลว์แบบขนาน)

  เลือกปุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยพร้อมกัน (แบบขนาน)

  มอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง (เวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง)

  ถ้าคุณสร้างเวิร์กโฟลว์เป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ผู้เข้าร่วมคนถัดไปจะได้รับงาน

  เลือกปุ่ม ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง (แบบต่อเนื่อง)

  อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์มอบหมายงานให้กับบุคคลอื่นใหม่

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานให้บุคคลอื่นใหม่

  อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารหรือรายการที่ขออนุมัติก่อนที่จะดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะทำงานเสร็จสิ้น

  ค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์เริ่มต้น

  ถึง

  ทำสิ่งนี้

  ระบุรายการเริ่มต้นของผู้เข้าร่วมสำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์นี้

  พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้เข้าร่วมเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้เริ่มต้นขึ้น หรือคลิก ผู้ตรวจทาน เพื่อเลือกบุคคลหรือกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์นี้ให้เป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้เพิ่มชื่อของผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ตามลำดับที่คุณต้องการมอบหมายงานให้

  กำหนดงานเดี่ยวให้กับกลุ่ม

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานเดี่ยวให้กับแต่ละกลุ่มที่ใส่ (ไม่ต้องขยายกลุ่ม)

  เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณวางแผนที่จะระบุให้กลุ่มเป็นผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ และคุณต้องการให้มีการมอบหมายงานเพียงงานเดียวให้กับกลุ่มแทนการมอบหมายแต่ละงานให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

  อนุญาตให้ผู้เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนหรือเพิ่มผู้เข้าร่วมได้

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการผู้เข้าร่วมเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้เริ่มต้นขึ้น

  ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการป้องกันผู้เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ไม่ให้สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้เข้าร่วมได้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  ระบุข้อความเริ่มต้นที่จะปรากฏพร้อมกับแต่ละงาน

  พิมพ์ข้อความหรือคำแนะนำในกล่องข้อความ

  ระบุวันครบกำหนดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบขนาน

  พิมพ์หรือเลือกวันที่ภายใต้ งานครบกำหนดเมื่อ (แบบขนาน)

  ระบุระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่องต้องทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

  ภายใต้ กำหนดจำนวนเวลาต่อไปนี้ให้แต่ละบุคคลสำหรับการดำเนินงานของตนให้เสร็จสิ้น (แบบต่อเนื่อง) ให้พิมพ์จำนวน แล้วเลือก วัน หรือ สัปดาห์ ตามเวลาที่เพิ่มขึ้น

  ระบุรายการของบุคคลที่ควรได้รับการแจ้งเตือน (ไม่ใช่การมอบหมายงาน) เมื่อมีการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์แล้ว

  ภายใต้ แจ้งบุคคลอื่นๆ ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้ได้รับการแจ้ง หรือคลิก สำเนาถึง เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  เวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

  ถึง

  ทำสิ่งนี้

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์แบบขนานเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้เข้าร่วมในจำนวนที่ระบุได้ทำงานของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย งานจำนวนต่อไปนี้เสร็จสิ้นแล้ว แล้วพิมพ์จำนวน

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบรูณ์เมื่อเอกสารหรือรายการถูกปฏิเสธ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารถูกปฏิเสธ

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์เมื่อเอกสารหรือรายการถูกเปลี่ยนแปลง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารถูกเปลี่ยนแปลง

  กิจกรรมของเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ภายหลัง

  ถึง

  ทำสิ่งนี้

  ปรับปรุงสถานะการอนุมัติสำหรับเอกสารหรือรายการหลังจากเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะการอนุมัติ (ใช้เวิร์กโฟลว์นี้เพื่อควบคุมการอนุมัติเนื้อหา)

  เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์นี้จัดการการอนุมัติเนื้อหา และคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์'

 9. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมบนเอกสารหรือรายการ

คุณสามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมด้วยตัวคุณเองบนเอกสารหรือรายการได้โดยตรงจากรายการหรือไลบรารีที่เอกสารได้ถูกบันทึกไว้ ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อคุณเริ่มเวิร์กโฟลว์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการในการกำหนดเวิร์กโฟลว์เมื่อมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาสำหรับรายการ คุณต้องมีสิทธิ์ 'แก้ไขรายการ' เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะเริ่มเวิร์กโฟลว์ บางเวิร์กโฟลว์อาจต้องการให้คุณมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ' เพื่อที่จะเริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการด้วย

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและได้รับตัวเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาหลังจากที่คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้สอบถามผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานอีเมลสำหรับไซต์ของคุณหรือไม่

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของเอกสารหรือรายการที่คุณต้องการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

 3. ภายใต้ เริ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมที่คุณต้องการให้เริ่มต้น

 4. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้ตรวจทานเอกสารหรือรายการบนบรรทัด ผู้ตรวจทาน หรือคลิก ผู้ตรวจทาน เพื่อเลือกบุคคลหรือกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อของผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ตามลำดับที่คุณต้องการมอบหมายงาน

 5. ถ้าคุณกำลังรวมกลุ่มให้เป็นผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานเดี่ยวให้กับแต่ละกลุ่มที่ใส่ (ไม่ต้องขยายกลุ่ม) ในกรณีที่คุณต้องการให้มีการแจ้งให้กลุ่มทราบเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายเพียงครั้งเดียว แทนการแจ้งเกี่ยวกับงานให้สมาชิกในกลุ่มทราบทีละคน

 6. ถ้าคุณต้องการรวมข้อความหรือคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง ให้พิมพ์ข้อมูลนี้ในกล่องข้อความภายใต้ พิมพ์ข้อความที่จะรวมไว้ในการร้องขอของคุณ

 7. เมื่อต้องการระบุเวลาที่งานควรถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ วันครบกำหนด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้พิมพ์ตัวเลข แล้วเลือก วัน หรือ สัปดาห์ ตามการเพิ่มเวลา

  • สำหรับเวิร์กโฟลว์แบบขนาน ให้พิมพ์หรือเลือกวันที่ภายใต้ งานครบกำหนดเมื่อ

  • ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นได้รับการแจ้งให้ทราบ (ไม่ใช่การมอบหมายงาน) เมื่อมีการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลเหล่านั้นลงบนบรรทัด สำเนาถึง หรือคลิก สำเนาถึง เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

 8. คลิก เริ่ม

ด้านบนของหน้า

ทำงานเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมให้เสร็จสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมสามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทั้งจากรายการหรือไลบรารีที่มีรายการหรือเอกสารนั้นอยู่หรือจากภายในบางโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ การวางจำหน่าย Office 2007 โดยตรง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ในโปรแกรมสำหรับไคลเอ็นต์ ให้ดูที่ 'วิธีใช้' สำหรับโปรแกรมนั้น

ทำงานเวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมให้เสร็จสมบูรณ์บนเซิร์ฟเวอร์

 1. ไปยังรายการ งาน สำหรับไซต์ แล้วเลือกงานของฉัน บนเมนู มุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ใช้รายการ งาน เริ่มต้น อาจทำให้งานเวิร์กโฟลว์ของคุณไม่ปรากฏในรายการ งาน เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้เปิดรายการหรือไลบรารีที่รายการเวิร์กโฟลว์ถูกบันทึกไว้ ชี้ไปที่รายการที่คุณต้องการ คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก เวิร์กโฟลว์ ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม บนเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' ภายใต้ งาน ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอ่านหรือดูเนื้อหาของเอกสารหรือรายการ ให้คลิกการเชื่อมโยงในรายการที่แสดงที่ด้านบนของฟอร์มงาน

   ถ้าคุณเพิ่มข้อคิดเห็นหรือทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารโดยตรง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในเซิร์ฟเวอร์แล้ว

  • เมื่อต้องการให้ข้อคิดเห็นคำติชมแก่เจ้าของเวิร์กโฟลว์ ให้พิมพ์คำติชมของคุณในกล่องข้อความที่จัดไว้ให้ จากนั้นคลิก ส่งคำติชม

  • เมื่อต้องการมอบหมายงานใหม่ให้กับบุคคลอื่น ให้คลิก มอบหมายงานใหม่ ระบุบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายงานให้ จากนั้นคลิก ส่ง

  • เมื่อต้องการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในรายการ ให้คลิก ร้องขอการเปลี่ยนแปลง ระบุบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายการร้องขอการเปลี่ยนแปลงให้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ จากนั้นคลิก ส่ง

   หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีในการกำหนดเวิร์กโฟลว์เมื่อมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาของรายการนี้ ตัวเลือกในการมอบหมายงานใหม่หรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงอาจไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×