การใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะเวียนส่งเอกสารหรือรายการที่ได้บันทึกลงในรายการหรือไลบรารีไปยังกลุ่มบุคคลเพื่อขออนุมัติ ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้นเวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติทำงานอย่างไร

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

เริ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติบนเอกสารหรือรายการ

การทำงานเวิร์กโฟลว์การอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติทำงานอย่างไร

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารหรือรายการไปยังผู้ร่วมงานหรือผู้จัดการเพื่อขออนุมัติ เวิร์กโฟลว์การอนุมัติทำให้การอนุมัติในกระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดการและติดตามงานทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ และด้วยการให้มีบันทึกของกระบวนการหลังจากที่เวิร์กโฟลว์การอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

ถ้าเวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งาน คุณสามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติได้โดยตรงจากเอกสารหรือรายการในรายการหรือไลบรารี เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ ให้คุณเลือกเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นให้คุณกรอกฟอร์มการเริ่มต้นของเวิร์กโฟลว์ที่ระบุผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ (ผู้อนุมัติ) วันครบกำหนด และคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลังจากที่เวิร์กโฟลว์เริ่มขึ้น เซิร์ฟเวอร์จะมอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด ถ้ามีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมทั้งหมดด้วย ผู้เข้าร่วมสามารถคลิกการเชื่อมโยงในอีเมลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานเพื่อเปิดเอกสารหรือรายการที่ขออนุมัติ ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกที่จะอนุมัติ ปฏิเสธ หรือมอบหมายงานการอนุมัติของตนเองใหม่ได้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเอกสารหรือรายการที่จะอนุมัติได้อีกด้วย ผู้เข้าร่วมจะมีตัวเลือกในการทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์จากเว็บไซต์ของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือจากภายในโปรแกรมบางโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ Microsoft Office 2007 โดยตรง ในขณะที่เวิร์กโฟลว์อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เจ้าของเวิร์กโฟลว์หรือผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถดูเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' เพื่อดูว่าผู้เข้าร่วมคนใดที่ได้ทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ เมื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว เวิร์กโฟลว์จะสิ้นสุด และเจ้าของเวิร์กโฟลว์จะได้รับการแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร เวิร์กโฟลว์การอนุมัติเริ่มต้นสำหรับไลบรารีเอกสารจะเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่องซึ่งจะมอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง ตามค่าเริ่มต้นรุ่นของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสัมพันธ์กับไลบรารีเพจในไซต์การประกาศ และเวิร์กโฟลว์สามารถนำมาใช้เพื่อจัดการกระบวนการอนุมัติสำหรับการประกาศของเว็บเพจได้ คุณสามารถกำหนดรุ่นที่มีการกำหนดความสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

ก่อนที่จะสามารถใช้งานเวิร์กโฟลว์ จะต้องมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาเพื่อที่เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือรายการในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ คุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ' เพื่อที่จะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ดูแลไซต์หรือผู้ที่จัดการรายการหรือไลบรารีที่ระบุจะเป็นผู้ดำเนินงานนี้

ความพร้อมใช้งานของเวิร์กโฟลว์ภายในไซต์จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าได้เพิ่มเวิร์กโฟลว์ไว้ที่ใด

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการหรือไลบรารีโดยตรง เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับข้อมูลในรายการหรือไลบรารีนั้นเท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของรายการ (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ถูกเพิ่มให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ) เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรายการที่มีชนิดเนื้อหานั้นในรายการหรือไลบรารีที่ระบุซึ่งมีชนิดเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องอยู่เท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ เวิร์กโฟลว์นั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับรายการต่างๆ ของชนิดเนื้อหานั้นในทุกรายการและไลบรารีที่มีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์นั้น ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงในทุกรายการหรือไลบรารีในไซต์คอลเลกชันสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาที่ระบุ วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ก็คือการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นั้นลงไปยังชนิดเนื้อหาของไซต์โดยตรง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่มีการกำหนดความสัมพันธ์กับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาอยู่แล้ว ให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม

 1. เมื่อต้องการเปิดเพจ เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือเพจ เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ สำหรับรายการ ไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรายการหรือไลบรารี

   1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์

   2. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหารายการ

   1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่มีอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหารายการซึ่งคุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยแปลงเวิร์กโฟลว์

   2. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหา

    หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ชนิดเนื้อหาหลายชนิด ส่วนชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏบนหน้ากำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารี

   4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหาไซต์

   1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

   2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

   3. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ จากนั้นคลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

    หมายเหตุ: ถ้ามีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณไปยังหน้าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนแปลงโดยตรง และคุณจำเป็นต้องคลิกเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ลงไปที่การเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์ ถ้ามีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ไม่นี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณโดยตรงเพื่อเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์

 1. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือคลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์ บนหน้าเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ในส่วนเวิร์กโฟลว์ คลิกเทมเพลเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

  • ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์' ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 3. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

  1. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถใช้รายการ งาน เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างรายการงานใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าคุณใช้รายการ งาน เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและดูงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการ งาน

   • ถ้างานของเวิร์กโฟลว์นี้จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับที่คุณต้องการเก็บแยกต่างหากจากรายการ งาน ทั่วไป คุณควรสร้างรายการงานใหม่

   • ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมากหรือถ้าเวิร์กโฟลว์เกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก คุณควรสร้างรายการงานใหม่ ในอินสแตนซ์นี้ คุณอาจต้องการสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 4. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่ใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้นหรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 5. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ระบุว่าจะให้เวิร์กโฟลว์เริ่มอย่างไร เมื่อใด และโดยใคร

  ถ้าคุณต้องการใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัตินี้เพื่อจัดการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับไลบรารี เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศเวอร์ชันหลักของรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการการอนุมัติเนื้อหา ดูที่การใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับไลบรารี

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกที่ระบุอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือก

  • ตัวเลือก เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานการสนับสนุนของรุ่นหลักและรองสำหรับไลบรารี และเมื่อแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือกสามารถใช้เพื่อการอนุมัติเนื้อหาได้

 6. ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ หรือไม่

  หมายเหตุ: ส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ จะปรากฏบนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' เฉพาะสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์เท่านั้น

 7. คลิก ถัดไป

 8. บนเพจ 'กำหนดเวิร์กโฟลว์เอง' ให้ระบุตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับลักษณะการเวียนส่งของงาน ค่าเริ่มต้นในเวิร์กโฟลว์ที่เป็นค่าเริ่มต้น วิธีที่ทำให้เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ และการกระทำที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  เลือกตัวเลือกในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลือกในทุกส่วน

  งานเวิร์กโฟลว์

  ถึง

  ให้ทำดังนี้

  มอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดในครั้งเดียว (เวิร์กโฟลว์แบบขนาน)

  เลือกปุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยพร้อมกัน (แบบขนาน)

  มอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง (เวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง)

  ถ้าคุณต้องการทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ผู้เข้าร่วมคนถัดไปจะได้รับงาน

  เลือกปุ่ม ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง (แบบต่อเนื่อง)

  อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์มอบหมายงานให้กับบุคคลอื่นใหม่

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานให้บุคคลอื่นใหม่

  อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารหรือรายการที่ขออนุมัติก่อนที่จะดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะทำงานเสร็จสิ้น

  ค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์เริ่มต้น

  ถึง

  ให้ทำดังนี้

  ระบุรายชื่อเริ่มต้นของผู้เข้าร่วมสำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์นี้

  พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้เข้าร่วมเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้เริ่มขึ้น หรือคลิก ผู้อนุมัติ เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์นี้ให้เป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้เพิ่มชื่อของผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ตามลำดับที่คุณต้องการมอบหมายงานให้

  กำหนดงานเดี่ยวให้กับกลุ่ม

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานเดี่ยวให้กับแต่ละกลุ่มที่ใส่ (ไม่ต้องขยายกลุ่ม)

  เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณวางแผนที่จะระบุให้กลุ่มเป็นผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ และคุณต้องการให้มีการมอบหมายงานเพียงงานเดียวให้กับกลุ่มแทนการมอบหมายแต่ละงานให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

  อนุญาตให้ผู้เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนหรือเพิ่มผู้เข้าร่วมได้

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการผู้เข้าร่วมเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้เริ่มต้นขึ้น

  ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการป้องกันผู้เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ไม่ให้สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้เข้าร่วมได้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  ระบุข้อความเริ่มต้นที่จะปรากฏพร้อมกับแต่ละงาน

  พิมพ์ข้อความหรือคำแนะนำในกล่องข้อความ

  ระบุวันครบกำหนดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบขนาน

  พิมพ์หรือเลือกวันที่ภายใต้ งานครบกำหนดเมื่อ (แบบขนาน)

  ระบุระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่องต้องทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

  ภายใต้ กำหนดจำนวนเวลาต่อไปนี้ให้แต่ละบุคคลสำหรับการดำเนินงานของตนให้เสร็จสิ้น (แบบต่อเนื่อง) ให้พิมพ์จำนวน แล้วเลือก วัน หรือ สัปดาห์ ตามเวลาที่เพิ่มขึ้น

  ระบุรายการของบุคคลที่ควรได้รับการแจ้งเตือน (ไม่ใช่การมอบหมายงาน) เมื่อมีการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์แล้ว

  ภายใต้ แจ้งบุคคลอื่นๆ ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้ได้รับการแจ้ง หรือคลิก สำเนาถึง เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  เวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

  ถึง

  ให้ทำดังนี้

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์แบบขนานเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้เข้าร่วมในจำนวนที่ระบุได้ทำงานของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย งานจำนวนต่อไปนี้เสร็จสิ้นแล้ว แล้วพิมพ์จำนวน

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบรูณ์เมื่อเอกสารหรือรายการถูกปฏิเสธ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารถูกปฏิเสธ

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์เมื่อเอกสารหรือรายการถูกเปลี่ยนแปลง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารถูกเปลี่ยนแปลง

  กิจกรรมของเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ภายหลัง

  ถึง

  ให้ทำดังนี้

  ปรับปรุงสถานะการอนุมัติสำหรับเอกสารหรือรายการหลังจากเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะการอนุมัติ (ใช้เวิร์กโฟลว์นี้เพื่อควบคุมการอนุมัติเนื้อหา)

  • ถ้าคุณกำลังใช้งานเวิร์กโฟลว์การอนุมัตินี้เพื่อจัดการการอนุมัติเนื้อหา (การควบคุม) สำหรับไลบรารี และคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

  • ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' เนื่องจากคุณไม่ต้องการให้เวิร์กโฟลว์นี้เป็นเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเนื้อหาเริ่มต้นสำหรับไลบรารี คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะการอนุมัติ (ใช้เวิร์กโฟลว์นี้เพื่อควบคุมการอนุมัติเนื้อหา) เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์นี้เป็นเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเนื้อหารองที่ระบุให้ผู้ใช้สามารถเริ่มด้วยตนเองได้

 9. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เริ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติบนเอกสารหรือรายการ

คุณสามารถเริ่มการอนุมัติเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองบนเอกสารหรือรายการโดยตรงจากรายการหรือไลบรารีที่เอกสารหรือรายการถูกบันทึกอยู่ ตัวเลือกที่พร้อมให้คุณใช้งานเมื่อคุณเริ่มเวิร์กโฟลว์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดเวิร์กโฟลว์นั้นเมื่อมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาสำหรับรายการ คุณต้องมีสิทธิ์ แก้ไขรายการ เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะเริ่มเวิร์กโฟลว์ คุณอาจต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ สำหรับบางเวิร์กโฟลว์เพื่อที่จะเริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและได้รับตัวเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาหลังจากที่คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้สอบถามผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานอีเมลสำหรับไซต์ของคุณหรือไม่

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของเอกสารหรือรายการที่คุณต้องการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

 3. ภายใต้ เริ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่คุณต้องการเริ่ม

 4. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้อนุมัติเอกสารหรือรายการบนบรรทัด ผู้อนุมัติ หรือคลิก ผู้อนุมัติ เพื่อเลือกบุคคลหรือกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อของผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ตามลำดับที่คุณต้องการให้มีการมอบหมายงาน

 5. ถ้าคุณกำลังรวมกลุ่มให้เป็นผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานเดี่ยวให้กับแต่ละกลุ่มที่ใส่ (ไม่ต้องขยายกลุ่ม) ในกรณีที่คุณต้องการให้มีการแจ้งให้กลุ่มทราบเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายเพียงครั้งเดียว แทนการแจ้งเกี่ยวกับงานให้สมาชิกในกลุ่มทราบทีละคน

 6. ถ้าคุณต้องการรวมข้อความหรือคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง ให้พิมพ์ข้อมูลนี้ในกล่องข้อความภายใต้ พิมพ์ข้อความที่จะรวมไว้ในการร้องขอของคุณ

 7. เมื่อต้องการระบุเวลาที่งานควรถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ วันครบกำหนด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้พิมพ์ตัวเลข แล้วเลือก วัน หรือ สัปดาห์ ตามการเพิ่มเวลา

  • สำหรับเวิร์กโฟลว์แบบขนาน ให้พิมพ์หรือเลือกวันที่ภายใต้ งานครบกำหนดเมื่อ

  • ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นได้รับการแจ้งให้ทราบ (ไม่ใช่การมอบหมายงาน) เมื่อมีการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลเหล่านั้นลงบนบรรทัด สำเนาถึง หรือคลิก สำเนาถึง เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

 8. คลิก เริ่ม

ด้านบนของหน้า

การทำงานเวิร์กโฟลว์การอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์การอนุมัติสามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์จากรายการหรือไลบรารีที่มีรายการหรือเอกสารอยู่ หรือจากภายในบางโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ การวางจำหน่าย Office 2007 ได้โดยตรง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ในโปรแกรมสำหรับไคลเอ็นต์ ให้ดูที่ 'วิธีใช้' สำหรับโปรแกรมนั้น

ทำงานเวิร์กโฟลว์การอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์บนเซิร์ฟเวอร์

 1. ไปยังรายการ งาน ของไซต์ แล้วเลือกงานของฉัน บนเมนู มุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ใช้รายการ งาน เริ่มต้น ดังนั้นเวิร์กโฟลว์ของคุณอาจไม่ปรากฏในรายการ งาน เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้เปิดรายการหรือไลบรารีที่รายการเวิร์กโฟลว์ถูกบันทึกไว้ ชี้ไปที่รายการที่คุณต้องการ คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก เวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม ภายใต้ งาน ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุมัติรายการ ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นใดๆ ที่คุณต้องการส่งไปยังเจ้าของเวิร์กโฟลว์ในกล่องข้อความที่จัดไว้ให้ แล้วคลิก อนุมัติ

  • เมื่อต้องการปฏิเสธรายการ ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นใดๆ ที่คุณต้องการส่งไปยังเจ้าของเวิร์กโฟลว์ในกล่องข้อความที่จัดไว้ให้ แล้วคลิก ปฏิเสธ

  • เมื่อต้องการมอบหมายงานการอนุมัติให้กับบุคคลอื่นใหม่ ให้คลิก มอบหมายงานใหม่ ระบุบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายงาน จากนั้นคลิก ส่ง

  • เมื่อต้องการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่ขออนุมัติ ให้คลิก ร้องขอการเปลี่ยนแปลง ระบุบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายการร้องขอการเปลี่ยนแปลงให้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ จากนั้นคลิก ส่ง

   หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีในการกำหนดเวิร์กโฟลว์เมื่อมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาของรายการนี้ ตัวเลือกในการมอบหมายงานใหม่หรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงอาจไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×