การใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะเวียนส่งเอกสารหรือรายการที่ได้บันทึกลงในรายการหรือไลบรารีไปยังกลุ่มบุคคลเพื่อขออนุมัติ ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้นเวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติทำงานอย่างไร

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

เริ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติบนเอกสารหรือรายการ

การทำงานเวิร์กโฟลว์การอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติทำงานอย่างไร

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารหรือรายการไปยังผู้ร่วมงานหรือผู้จัดการเพื่อขออนุมัติ เวิร์กโฟลว์การอนุมัติทำให้การอนุมัติในกระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดการและติดตามงานทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ และด้วยการให้มีบันทึกของกระบวนการหลังจากที่เวิร์กโฟลว์การอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

ถ้าเวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งาน คุณสามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติได้โดยตรงจากเอกสารหรือรายการในรายการหรือไลบรารี เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ ให้คุณเลือกเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นให้คุณกรอกฟอร์มการเริ่มต้นของเวิร์กโฟลว์ที่ระบุผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ (ผู้อนุมัติ) วันครบกำหนด และคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลังจากที่เวิร์กโฟลว์เริ่มขึ้น เซิร์ฟเวอร์จะมอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด ถ้ามีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมทั้งหมดด้วย ผู้เข้าร่วมสามารถคลิกการเชื่อมโยงในอีเมลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานเพื่อเปิดเอกสารหรือรายการที่ขออนุมัติ ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกที่จะอนุมัติ ปฏิเสธ หรือมอบหมายงานการอนุมัติของตนเองใหม่ได้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเอกสารหรือรายการที่จะอนุมัติได้อีกด้วย ผู้เข้าร่วมจะมีตัวเลือกในการทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์จากเว็บไซต์ของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือจากภายในโปรแกรมบางโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ Microsoft Office 2007 โดยตรง ในขณะที่เวิร์กโฟลว์อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เจ้าของเวิร์กโฟลว์หรือผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถดูเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' เพื่อดูว่าผู้เข้าร่วมคนใดที่ได้ทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ เมื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว เวิร์กโฟลว์จะสิ้นสุด และเจ้าของเวิร์กโฟลว์จะได้รับการแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร เวิร์กโฟลว์การอนุมัติเริ่มต้นสำหรับไลบรารีเอกสารจะเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่องซึ่งจะมอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง ตามค่าเริ่มต้นรุ่นของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสัมพันธ์กับไลบรารีเพจในไซต์การประกาศ และเวิร์กโฟลว์สามารถนำมาใช้เพื่อจัดการกระบวนการอนุมัติสำหรับการประกาศของเว็บเพจได้ คุณสามารถกำหนดรุ่นที่มีการกำหนดความสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

ก่อนที่จะสามารถใช้งานเวิร์กโฟลว์ จะต้องมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาเพื่อที่เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือรายการในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ คุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ' เพื่อที่จะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ดูแลไซต์หรือผู้ที่จัดการรายการหรือไลบรารีที่ระบุจะเป็นผู้ดำเนินงานนี้

ความพร้อมใช้งานของเวิร์กโฟลว์ภายในไซต์จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าได้เพิ่มเวิร์กโฟลว์ไว้ที่ใด

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการหรือไลบรารีโดยตรง เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับข้อมูลในรายการหรือไลบรารีนั้นเท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของรายการ (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ถูกเพิ่มให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ) เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรายการที่มีชนิดเนื้อหานั้นในรายการหรือไลบรารีที่ระบุซึ่งมีชนิดเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องอยู่เท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ เวิร์กโฟลว์นั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับรายการต่างๆ ของชนิดเนื้อหานั้นในทุกรายการและไลบรารีที่มีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์นั้น ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงในทุกรายการหรือไลบรารีในไซต์คอลเลกชันสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาที่ระบุ วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ก็คือการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นั้นลงไปยังชนิดเนื้อหาของไซต์โดยตรง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่มีการกำหนดความสัมพันธ์กับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาอยู่แล้ว ให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม

 1. เมื่อต้องการเปิดเพจ เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือเพจ เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ สำหรับรายการ ไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรายการหรือไลบรารี

   1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์

   2. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหารายการ

   1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่มีอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหารายการซึ่งคุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยแปลงเวิร์กโฟลว์

   2. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหา

    หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ชนิดเนื้อหาหลายชนิด ส่วนชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏบนหน้ากำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารี

   4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหาไซต์

   1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

   2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

   3. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ จากนั้นคลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

    หมายเหตุ: ถ้ามีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณไปยังหน้าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนแปลงโดยตรง และคุณจำเป็นต้องคลิกเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ลงไปที่การเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์ ถ้ามีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ไม่นี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณโดยตรงเพื่อเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์

 1. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือคลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์ บนหน้าเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ในส่วนเวิร์กโฟลว์ คลิกเทมเพลเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

  • ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์' ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 3. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

  1. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถใช้รายการ งาน เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างรายการงานใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าคุณใช้รายการ งาน เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและดูงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการ งาน

   • ถ้างานของเวิร์กโฟลว์นี้จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับที่คุณต้องการเก็บแยกต่างหากจากรายการ งาน ทั่วไป คุณควรสร้างรายการงานใหม่

   • ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมากหรือถ้าเวิร์กโฟลว์เกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก คุณควรสร้างรายการงานใหม่ ในอินสแตนซ์นี้ คุณอาจต้องการสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 4. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่ใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้นหรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 5. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ระบุว่าจะให้เวิร์กโฟลว์เริ่มอย่างไร เมื่อใด และโดยใคร

  ถ้าคุณต้องการใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัตินี้เพื่อจัดการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับไลบรารี เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศเวอร์ชันหลักของรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการการอนุมัติเนื้อหา ดูที่การใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับไลบรารี

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกที่ระบุอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือก

  • The option Start this workflow to approve publishing a major version of an item is available only if support for major and minor versioning is enabled for the library and if the workflow template that you selected can be used for content approval.

 6. ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ หรือไม่

  หมายเหตุ: ส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ จะปรากฏบนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' เฉพาะสำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์เท่านั้น

 7. คลิก ถัดไป

 8. บนเพจ 'กำหนดเวิร์กโฟลว์เอง' ให้ระบุตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับลักษณะการเวียนส่งของงาน ค่าเริ่มต้นในเวิร์กโฟลว์ที่เป็นค่าเริ่มต้น วิธีที่ทำให้เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ และการกระทำที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  เลือกตัวเลือกในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลือกในทุกส่วน

  งานเวิร์กโฟลว์

  ถึง

  ทำสิ่งนี้

  มอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดในครั้งเดียว (เวิร์กโฟลว์แบบขนาน)

  เลือกปุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยพร้อมกัน (แบบขนาน)

  มอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง (เวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง)

  ถ้าคุณต้องการทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ผู้เข้าร่วมคนถัดไปจะได้รับงาน

  เลือกปุ่ม ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง (แบบต่อเนื่อง)

  อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์มอบหมายงานให้กับบุคคลอื่นใหม่

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานให้บุคคลอื่นใหม่

  อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารหรือรายการที่ขออนุมัติก่อนที่จะดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะทำงานเสร็จสิ้น

  ค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์เริ่มต้น

  ถึง

  ทำสิ่งนี้

  ระบุรายชื่อเริ่มต้นของผู้เข้าร่วมสำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์นี้

  พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้เข้าร่วมเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้เริ่มขึ้น หรือคลิก ผู้อนุมัติ เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์นี้ให้เป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้เพิ่มชื่อของผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ตามลำดับที่คุณต้องการมอบหมายงานให้

  กำหนดงานเดี่ยวให้กับกลุ่ม

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานเดี่ยวให้กับแต่ละกลุ่มที่ใส่ (ไม่ต้องขยายกลุ่ม)

  เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณวางแผนที่จะระบุให้กลุ่มเป็นผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ และคุณต้องการให้มีการมอบหมายงานเพียงงานเดียวให้กับกลุ่มแทนการมอบหมายแต่ละงานให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

  อนุญาตให้ผู้เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนหรือเพิ่มผู้เข้าร่วมได้

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการผู้เข้าร่วมเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้เริ่มต้นขึ้น

  ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการป้องกันผู้เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ไม่ให้สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้เข้าร่วมได้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  ระบุข้อความเริ่มต้นที่จะปรากฏพร้อมกับแต่ละงาน

  พิมพ์ข้อความหรือคำแนะนำในกล่องข้อความ

  ระบุวันครบกำหนดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบขนาน

  พิมพ์หรือเลือกวันที่ภายใต้ งานครบกำหนดเมื่อ (แบบขนาน)

  ระบุระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่องต้องทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

  ภายใต้ กำหนดจำนวนเวลาต่อไปนี้ให้แต่ละบุคคลสำหรับการดำเนินงานของตนให้เสร็จสิ้น (แบบต่อเนื่อง) ให้พิมพ์จำนวน แล้วเลือก วัน หรือ สัปดาห์ ตามเวลาที่เพิ่มขึ้น

  ระบุรายการของบุคคลที่ควรได้รับการแจ้งเตือน (ไม่ใช่การมอบหมายงาน) เมื่อมีการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์แล้ว

  ภายใต้ แจ้งบุคคลอื่นๆ ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้ได้รับการแจ้ง หรือคลิก สำเนาถึง เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  เวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

  ถึง

  ทำสิ่งนี้

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์แบบขนานเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้เข้าร่วมในจำนวนที่ระบุได้ทำงานของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย งานจำนวนต่อไปนี้เสร็จสิ้นแล้ว แล้วพิมพ์จำนวน

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบรูณ์เมื่อเอกสารหรือรายการถูกปฏิเสธ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารถูกปฏิเสธ

  ระบุว่าเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์เมื่อเอกสารหรือรายการถูกเปลี่ยนแปลง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารถูกเปลี่ยนแปลง

  กิจกรรมของเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ภายหลัง

  ถึง

  ทำสิ่งนี้

  ปรับปรุงสถานะการอนุมัติสำหรับเอกสารหรือรายการหลังจากเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะการอนุมัติ (ใช้เวิร์กโฟลว์นี้เพื่อควบคุมการอนุมัติเนื้อหา)

  • ถ้าคุณกำลังใช้งานเวิร์กโฟลว์การอนุมัตินี้เพื่อจัดการการอนุมัติเนื้อหา (การควบคุม) สำหรับไลบรารี และคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

  • ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มเวิร์กโฟลว์นี้เพื่ออนุมัติการประกาศรุ่นหลักของรายการ บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' เนื่องจากคุณไม่ต้องการให้เวิร์กโฟลว์นี้เป็นเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเนื้อหาเริ่มต้นสำหรับไลบรารี คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงสถานะการอนุมัติ (ใช้เวิร์กโฟลว์นี้เพื่อควบคุมการอนุมัติเนื้อหา) เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์นี้เป็นเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเนื้อหารองที่ระบุให้ผู้ใช้สามารถเริ่มด้วยตนเองได้

 9. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เริ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติบนเอกสารหรือรายการ

คุณสามารถเริ่มการอนุมัติเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองบนเอกสารหรือรายการโดยตรงจากรายการหรือไลบรารีที่เอกสารหรือรายการถูกบันทึกอยู่ ตัวเลือกที่พร้อมให้คุณใช้งานเมื่อคุณเริ่มเวิร์กโฟลว์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดเวิร์กโฟลว์นั้นเมื่อมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาสำหรับรายการ คุณต้องมีสิทธิ์ แก้ไขรายการ เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะเริ่มเวิร์กโฟลว์ คุณอาจต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ สำหรับบางเวิร์กโฟลว์เพื่อที่จะเริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและได้รับตัวเตือนเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาหลังจากที่คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้สอบถามผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานอีเมลสำหรับไซต์ของคุณหรือไม่

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของเอกสารหรือรายการที่คุณต้องการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

 3. ภายใต้ เริ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่คุณต้องการเริ่ม

 4. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้อนุมัติเอกสารหรือรายการบนบรรทัด ผู้อนุมัติ หรือคลิก ผู้อนุมัติ เพื่อเลือกบุคคลหรือกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อของผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ตามลำดับที่คุณต้องการให้มีการมอบหมายงาน

 5. ถ้าคุณกำลังรวมกลุ่มให้เป็นผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มอบหมายงานเดี่ยวให้กับแต่ละกลุ่มที่ใส่ (ไม่ต้องขยายกลุ่ม) ในกรณีที่คุณต้องการให้มีการแจ้งให้กลุ่มทราบเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายเพียงครั้งเดียว แทนการแจ้งเกี่ยวกับงานให้สมาชิกในกลุ่มทราบทีละคน

 6. ถ้าคุณต้องการรวมข้อความหรือคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง ให้พิมพ์ข้อมูลนี้ในกล่องข้อความภายใต้ พิมพ์ข้อความที่จะรวมไว้ในการร้องขอของคุณ

 7. เมื่อต้องการระบุเวลาที่งานควรถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ วันครบกำหนด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับเวิร์กโฟลว์แบบต่อเนื่อง ให้พิมพ์ตัวเลข แล้วเลือก วัน หรือ สัปดาห์ ตามการเพิ่มเวลา

  • สำหรับเวิร์กโฟลว์แบบขนาน ให้พิมพ์หรือเลือกวันที่ภายใต้ งานครบกำหนดเมื่อ

  • ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นได้รับการแจ้งให้ทราบ (ไม่ใช่การมอบหมายงาน) เมื่อมีการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์แล้ว ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลเหล่านั้นลงบนบรรทัด สำเนาถึง หรือคลิก สำเนาถึง เพื่อเลือกบุคคลและกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี

 8. คลิก เริ่ม

ด้านบนของหน้า

การทำงานเวิร์กโฟลว์การอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์การอนุมัติสามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์จากรายการหรือไลบรารีที่มีรายการหรือเอกสารอยู่ หรือจากภายในบางโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ การวางจำหน่าย Office 2007 ได้โดยตรง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ในโปรแกรมสำหรับไคลเอ็นต์ ให้ดูที่ 'วิธีใช้' สำหรับโปรแกรมนั้น

ทำงานเวิร์กโฟลว์การอนุมัติให้เสร็จสมบูรณ์บนเซิร์ฟเวอร์

 1. ไปยังรายการ งาน ของไซต์ แล้วเลือกงานของฉัน บนเมนู มุมมอง เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ใช้รายการ งาน เริ่มต้น ดังนั้นเวิร์กโฟลว์ของคุณอาจไม่ปรากฏในรายการ งาน เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้เปิดรายการหรือไลบรารีที่รายการเวิร์กโฟลว์ถูกบันทึกไว้ ชี้ไปที่รายการที่คุณต้องการ คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก เวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'สถานะเวิร์กโฟลว์' ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม ภายใต้ งาน ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งงานเวิร์กโฟลว์ของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แก้ไขรายการ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุมัติรายการ ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นใดๆ ที่คุณต้องการส่งไปยังเจ้าของเวิร์กโฟลว์ในกล่องข้อความที่จัดไว้ให้ แล้วคลิก อนุมัติ

  • เมื่อต้องการปฏิเสธรายการ ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นใดๆ ที่คุณต้องการส่งไปยังเจ้าของเวิร์กโฟลว์ในกล่องข้อความที่จัดไว้ให้ แล้วคลิก ปฏิเสธ

  • เมื่อต้องการมอบหมายงานการอนุมัติให้กับบุคคลอื่นใหม่ ให้คลิก มอบหมายงานใหม่ ระบุบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายงาน จากนั้นคลิก ส่ง

  • เมื่อต้องการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่ขออนุมัติ ให้คลิก ร้องขอการเปลี่ยนแปลง ระบุบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายการร้องขอการเปลี่ยนแปลงให้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ จากนั้นคลิก ส่ง

   หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีในการกำหนดเวิร์กโฟลว์เมื่อมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาของรายการนี้ ตัวเลือกในการมอบหมายงานใหม่หรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงอาจไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×