การใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมในข้อความโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกในกล่องข้อความหรือกรอบตารางที่มีข้อความที่ต้องการใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อม

  2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ภาษา แล้วคลิก การใส่ยัติภังค์

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ให้กับเนื้อเรื่องนี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของ เรื่อง ข้อความในกล่องข้อความที่เชื่อมต่อทั้งหมดจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×