การใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมในข้อความโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. คลิกในกล่องข้อความหรือกรอบตารางที่มีข้อความที่ต้องการใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อม

  2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ภาษา แล้วคลิก การใส่ยัติภังค์

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ให้กับเนื้อเรื่องนี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของ เรื่อง ข้อความในกล่องข้อความที่เชื่อมต่อทั้งหมดจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ด้วยเช่นกัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×