การใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมในข้อความด้วยตนเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Publisher 2010 hyphenates ข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อมีพิมพ์ หรือวางลงในกล่องข้อความ คุณสามารถควบคุมตำแหน่ง และวิธียัติภังค์ปรากฏในข้อความของคุณ โดยใช้กล่องโต้ตอบHyphenate

ในบทความนี้

เปลี่ยนตำแหน่งที่ยัติภังค์เกิดขึ้นใน word

เปลี่ยนจำนวนยัติภังค์ที่เพิ่มผู้ประกาศ

เพิ่มเครื่องหมายยัติภังค์ โดยใช้แป้นพิมพ์สำหรับคำที่สามารถ และไม่ต้องแยก

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ยัติภังค์เกิดขึ้นในคำ

ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ให้กับเรื่องนี้โดยอัตโนมัติ เรื่องนี้จะมีการใส่ยัติภังค์โดยอัตโนมัติ โดยยึดตามกฏทางไวยากรณ์ และระยะห่างของขอบเขตการใส่ยัติภังค์ คือขนาดพื้นที่ที่เว้นไว้ระหว่างสุดคำสุดท้ายในบรรทัดกับระยะขอบขวา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลดจำนวนของยัติภังค์ ให้สร้างขอบเขตการใส่ยัติภังค์ให้กว้างขึ้น เมื่อต้องการลดความไม่ตรงกันของระยะขอบขวา ให้สร้างขอบเขตการใส่ยัติภังค์แคบลง ถ้าคุณมีคำที่ยาว คุณอาจต้องการควบคุมตำแหน่งที่ยัติภังค์เกิดขึ้นในคำ

การแทรกยัติภังค์ด้วยตนเอง

 1. เลือกคำที่มียัติภังค์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เลือกคำ เครื่องมือจะตรวจทั้งเรื่อง

 2. บนแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ ให้คลิก การใส่ยัติภังค์

 3. คุณจะต้องดำเนินการสองขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ในกรณีที่คุณเลือกทั้งเรื่อง ถ้าคุณเลือกคำเดียว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4

  1. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ให้กับเรื่องนี้โดยอัตโนมัติ

  2. คลิก ด้วยตนเอง

 4. ในกล่อง ใส่ยัติภังค์ที่ ให้คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางยัติภังค์  ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่แนะนำ  แล้วจึงคลิก ใช่

ลบเครื่องหมายยัติภังค์ที่แทรกด้วยตนเอง

คุณสามารถเอาเครื่องหมายยัติภังค์ที่แทรกด้วยตนเองออกได้ด้วยการเลือกที่เครื่องหมายยัติภังค์นั้น แล้วกด DELETE

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้ word เมื่อต้องการใส่ยัติภังค์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดการใส่ยัติภังค์อัตโนมัติ หรือแทรกจุลภาคก่อน word บังคับให้ลงบนบรรทัดใหม่

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนจำนวนยัติภังค์ที่ Publisher เพิ่ม

คุณอาจต้องการเปลี่ยนความถี่ในการใช้ยัติภังค์ในสิ่งพิมพ์ของคุณสำหรับเค้าโครง หรือเหตุผลเพื่อความสวยงาม

 1. คลิกภายในกล่องข้อความ จากนั้นเลือกแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ แล้วคลิก การใส่ยัติภังค์

 2. ในกล่อง ขอบเขตการใส่ยัติภังค์ ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการ

สำหรับ

การสร้างขอบเขต

ให้ขอบขวาเท่ากันมากขึ้น

น้อยลง

ให้ช่องว่างในข้อความน้อยลง

น้อยลง

ใช้ยัติภังค์น้อยลง

มากขึ้น

ให้พยางค์สั้นก่อนหรือหลังยัติภังค์น้อยลง

มากขึ้น

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มยัติภังค์โดยใช้แป้นพิมพ์สำหรับคำที่แยกได้และคำที่ไม่อาจแยกได้

คุณอาจต้องการควบคุมการใส่ยัติภังค์ที่ละเอียดขึ้นในบางอินสแตนซ์ เช่นในชื่อที่ใส่ยัติภังค์ หรือคำศัพท์เฉพาะ สำหรับการควบคุมแบบละเอียดนี้ ให้วางจุดแทรกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกยัติภังค์ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • สำหรับคำที่มีใส่ยัติภังค์เสมอและสามารถแยกเป็นสองบรรทัดได้ เช่น "two-thirds (เศษสองส่วนสาม)" ให้กด ยัติภังค์ (-)

 • สำหรับคำหรือตัวเลขที่ใส่ยัติภังค์เสมอและไม่สามารถแยกเป็นสองบรรทัดได้ เช่น "555-0123" ให้กด CTRL+SHIFT+ยัติภังค์ (-)

 • สำหรับคำที่สามารถใส่ยัติภังค์ได้ เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องแยกคำเป็นสองบรรทัด ให้กด CTRL+ยัติภังค์ (-)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×