การใช้เครื่องมือแบบกำหนดเองในพื้นที่ทำงาน 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องมือบางอย่างในพื้นที่ทำงาน 2007 อาจเป็นเครื่องมือแบบกำหนดเองที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม 2007 หรือเครื่องมือฟอร์ม 2007 InfoPath เครื่องมือแบบกำหนดเองเหล่านี้จะใช้ชุดคุณลักษณะที่เหมือนกัน แต่จะปรับแต่งเพื่อจัดเก็บและดูรายการข้อมูลได้หลายลักษณะ

หมายเหตุ: SharePoint Workspace ไม่สนับสนุนการปรับแต่งฟอร์มแบบกำหนดเองหรือเครื่องมือฟอร์ม InfoPath ที่สร้างขึ้นใน Groove 2007 ถ้าคุณใช้เครื่องมือแบบกำหนดเองอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ และต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ คุณต้องขอให้สมาชิกพื้นที่ทำงานที่ยังคงใช้งาน Groove 2007 อยู่ทำการเปลี่ยนแปลงนี้ ถ้าไม่มีสมาชิกในพื้นที่ทำงานที่ใช้งาน 2007 คุณต้องค้นหาสมาชิกสักรายเพื่อเชิญให้ใช้พื้นที่ทำงานในฐานะผู้จัดการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×