การใช้เครื่องมือรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชนิดของเครื่องมือรายการที่คุณสามารถทำงานได้ มีดังนี้

  • เครื่องมือรายการที่ดาวน์โหลดจากไซต์ SharePoint ลงในพื้นที่ทำงาน SharePoint

    เครื่องมือรายการบางเครื่องมือในพื้นที่ทำงาน SharePoint อาจเป็น รายการภายนอก ที่ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ Microsoft Business Connectivity Services รายการชนิดนี้มีคุณลักษณะส่วนใหญ่ร่วมกันกับรายการที่ทำข้อมูลให้ตรงกันกับไซต์ SharePoint โดยตรง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

  • เครื่องมือรายการแบบกำหนดเองที่ไม่มีการโต้ตอบกับไซต์ SharePoint ซึ่งถูกเพิ่มลงในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

บทความวิธีใช้นี้มีการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อต่างๆ ที่อธิบายถึงคุณลักษณะในเครื่องมือรายการทุกชนิด คุณลักษณะที่เสนอในเครื่องมือรายการแต่ละชนิดจะเหมือนกันโดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย

คุณต้องการทำสิ่งใด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×