การใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแบบสอบถาม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Office Access 2007 คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลที่เก็บค่าหลายค่าได้ เช่น รายการของคนที่คุณได้มอบหมายประเด็นให้ เขตข้อมูลที่มีหลายค่านั้นเหมาะสมสำหรับบางสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณใช้ Office Access 2007 เพื่อทำงานกับข้อมูลที่เก็บไว้ในรายการ Windows SharePoint Services 3.0 และรายการนั้นจะมีเขตข้อมูลหนึ่งที่ใช้ชนิดเขตข้อมูลที่มีหลายค่าชนิดหนึ่งที่พร้อมใช้งานได้ใน Windows SharePoint Services 3.0.

บทความนี้จะอธิบายเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและวิธีการใช้เขตข้อมูลเหล่านั้นในแบบสอบถาม

ในบทความนี้

เขตข้อมูลมีหลายค่าคืออะไร

แนะนำคิวรี

แสดงเขตข้อมูลมีหลายค่าในแบบสอบถาม

แสดงค่าแต่ละรายการในเขตข้อมูลมีหลายค่า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าถูกผูกไว้และค่าที่แสดงในเขตข้อมูลจากการค้นหา

วิธีการแสดงค่าถูกผูกไว้ในแบบสอบถาม

ป้อนเกณฑ์ของคิวรีอย่างง่ายสำหรับเขตข้อมูลมีหลายค่า

ค้นหาค่าที่มากกว่าหนึ่งในเขตข้อมูลมีหลายค่า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการรวมถึงการ เขตข้อมูลค่าในรายการเขตข้อมูล

นับ การจัดกลุ่ม และการใช้ฟังก์ชันการรวมอื่น ๆ

ใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลกับเขตข้อมูลมีหลายค่า

ใช้คิวรีแบบใช้อัปเดกับเขตข้อมูลมีหลายค่า

ใช้คิวรีแบบใช้ลบกับเขตข้อมูลมีหลายค่า

ด้านบนของหน้า

เขตข้อมูลที่มีหลายค่าคืออะไร

สมมติว่าคุณมีงานชิ้นหนึ่งที่จะมอบหมายให้กับพนักงานของคุณหรือคู่สัญญาของคุณคนใดคนหนึ่งทำ แต่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการมอบหมายงานให้คนทำมากกว่าหนึ่งคน ใน Office Access 2007 คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าที่ให้คุณสามารถเลือกคนทำงานจากรายการได้

เขตข้อมูลแบบหลายค่า

เมื่อคุณคลิกกล่องคำสั่งผสม กล่องกาเครื่องหมายจะปรากฎเป็นถูกเลือกเพื่อบ่งชี้ตัวเลือกของคุณ คุณสามารถเลือกหรือล้างข้อมูลในรายการนั้นได้ แล้วจึงคลิก ตกลง เพื่อส่งตัวเลือกของคุณ

กล่องคำสั่งผสมเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ผู้ที่ถูกเลือกจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า และถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (ตามค่าเริ่มต้น) เมื่อมีการแสดงข้อมูล

เขตข้อมูลที่มีหลายค่ามีเครื่องหมายจุลภาคคั่นแต่ละค่าอยู่

แนวคิดเบื้องหลังเขตข้อมูลแบบหลายค่าคือ ทำให้เป็นเรื่องง่ายเพื่อที่จะสนับสนุนอินสแตนซ์เหล่านั้นเมื่อคุณต้องการเลือกและเก็บตัวเลือกมากกว่าหนึ่งตัว โดยไม่จำเป็นต้องสร้างการออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เขตข้อมูลแบบหลายค่ายังมีความสำคัญต่อการรวมเข้ากับ Windows SharePoint Services ด้วย เนื่องจากรายการ SharePoint จะสนับสนุนเขตข้อมูลแบบหลายค่าด้วยเช่นกัน

คุณอาจสงสัยว่าทำไม Office Access 2007 จึงอนุญาตให้คุณเก็บค่าได้มากกว่าหนึ่งค่าในเขตข้อมูลเดียว ในขณะที่ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่ให้ทำเช่นนั้น คำตอบคือกลไกจัดการฐานข้อมูลใน Office Access 2007 ไม่ได้เก็บหลายค่าในเขตข้อมูลเดียวกันโดยแท้จริง แม้ว่าสิ่งที่คุณเห็นและทำงานด้วยจะแสดงเป็นเขตข้อมูลเดียว อันที่จริงค่าเหล่านั้นถูกเก็บแยกต่างหากและถูกจัดการในตารางระบบที่ซ่อนไว้ กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Access จะจัดการให้คุณโดยอัตโนมัติด้วยการแยกข้อมูลออกจากกันและนำกลับไปรวมไว้อีกครั้งเพื่อให้ค่าปรากฏในเขตข้อมูลเดียว

ในทางเทคนิคแล้ว เขตข้อมูลที่มีหลายค่าใน Access จำลองตัวแบบเหมือนกับความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงตารางเหตุการณ์ซึ่งคุณมอบหมายความรับผิดชอบในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กับลูกจ้างของคุณอย่างน้อยหนึ่งคน สมมุติว่าคุณสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าชื่อ 'มอบหมายให้' เพื่อมอบหมายกิจกรรมให้ลูกจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและลูกจ้างจะเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม นั่นคือคุณสามารถมีลูกจ้างหลายคนได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเดียวกัน และคุณยังสามารถมีลูกจ้างหนึ่งคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมได้ด้วยเช่นกัน

ด้านบนของหน้า

การแนะนำแบบสอบถาม

ฐานข้อมูลต่างๆ นั้นมีอยู่เพื่อจุดประสงค์หลักคือ ให้ข้อมูล กล่าวคือ "ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของเราคืออะไรบ้าง ลูกค้าที่ดีที่สุดของเราเป็นใครบ้าง ส่วนใดบ้างที่เราทำได้ไม่ตรงตามเป้าหมายการขาย" ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่คุณอาจต้องถามถึงสำหรับฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี เมื่อต้องการได้รับคำตอบจากฐานข้อมูล Access ของคุณ คุณต้องสร้างแบบสอบถามและใส่เกณฑ์ที่ต้องการลงไป ข้อมูลในแบบสอบถามสามารถได้มาจากหนึ่งตารางหรือมากกว่า หลังจากที่ Access เรียกใช้ข้อมูลที่ตอบคำถามของคุณแล้ว คุณสามารถดูและวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้ เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามแล้ว คุณสามารถใช้แบบสอบถามนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับฟอร์ม รายงาน หรือแม้แต่แบบสอบถามอื่นได้

Office Access 2007 จะทำให้คุณสามารถใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าในบางแบบสอบถามและในบางลักษณะได้ คุณสามารถแสดงเขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแบบสอบถามได้ แสดงค่าแต่ละค่าในเขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแบบสอบถามหนึ่งได้ และแสดงการดำเนินการรวมที่เลือกและแบบสอบถามปฏิบัติการโดยใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าได้

ด้านบนของหน้า

การแสดงเขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแบบสอบถาม

เมื่อคุณแสดงเขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแบบสอบถาม คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการแสดงเขตข้อมูลที่มีหลายค่าทั้งหมดที่ประกอบด้วยค่าทั้งหมดที่แยกด้วยจุลภาค หรือแถวแยกสำหรับแต่ละค่า ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางประเด็นที่มีเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' ที่คุณใช้เพื่อมอบหมายประเด็นต่างๆ ให้บุคคล คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่มีเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับตารางออกแบบแบบสอบถาม ในตัวอย่างนี้ ให้ลากเขตข้อมูล 'ชื่อเรื่อง' และเขตข้อมูลที่มีหลายค่าที่ตั้งชื่อว่า 'มอบหมายให้' ให้กับตารางแบบสอบถาม

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ผลลัพธ์ของแบบสอบถามของคุณจะมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้  กล่าวคือ คอลัมน์หนึ่งจะแสดงชื่อประเด็น และคอลัมน์ที่สองจะแสดงเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ผลลัพธ์แบบสอบถามแสดงเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง และ มอบหมายให้

เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามโดยใช้มุมมองออกแบบ Access จะสร้างคำสั่ง SQL (Structured Query Language) ที่สอดคล้องกัน SQL เป็นภาษาแบบสอบถามที่ Access ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นมุมมอง SQL เพื่อดูคำสั่ง SQL โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 2. คลิก มุมมอง SQL

คำสั่ง SQL มีลักษณะดังนี้

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo
FROM Issues;

ด้านบนของหน้า

การแสดงค่าแต่ละค่าในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

สมมติว่าคุณต้องการดูเขตข้อมูลที่มีหลายค่า 'มอบหมายให้' ที่ขยาย (บางครั้งเรียกว่า ที่ปรับระดับ) เพื่อที่ชื่อหรือค่า 'มอบหมายให้' แต่ละชื่อหรือค่าจะปรากฎในแถวที่แยกต่างหาก เมื่อต้องการทำวิธีนี้ คุณต้องระบุคุณสมบัติ ค่า โดยการผนวกสตริง ".Value" เข้ากับ 'มอบหมายให้' ในแถว เขตข้อมูล ตามที่แสดงไว้ในที่นี้ในตารางแบบสอบถาม

ตารางแบบสอบถามแสดง 'ชื่อเรื่อง' และ 'มอบหมายให้.Value'

เมื่อคุณระบุ มอบหมายให้ ในแถว เขตข้อมูล Access แสดงค่าทั้งหมดในเขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแถวเพียงแถวเดียวเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ ค่า ดังเช่นใน มอบหมายให้.Value Access จะแสดงเขตข้อมูลที่มีหลายค่าในฟอร์มแบบขยายเพื่อให้แต่ละค่าปรากฎอยู่ในแถวที่แยกต่างหาก คุณสามารถสร้างแบบสอบถามเพื่อแสดงค่าแต่ละค่าโดยการใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ (ในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูลแบบหลายค่าชื่อว่า "มอบหมายให้.Value") ลงในตารางแบบสอบถาม

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ผลลัพธ์แบบสอบถามแสดงค่าของ 'ชื่อเรื่อง' และค่าแต่ละค่าของ 'มอบหมายให้'

เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามโดยใช้มุมมองออกแบบ Access จะสร้างคำสั่ง SQL (Structured Query Language) ที่สอดคล้องกันให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ SQL เป็นภาษาในการสอบถามข้อมูลที่ Access ใช้ คุณสามารถสลับกลับไปยังมุมมอง SQL เพื่อดูคำสั่ง SQL โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 2. คลิก มุมมอง SQL

คำสั่ง SQL มีลักษณะดังนี้

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo.Value
FROM Issues;

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจกับค่าที่ถูกผูกไว้และค่าการแสดงผลในเขตข้อมูลการค้นหา

เขตข้อมูลที่มีหลายค่าเป็นเขตข้อมูลการค้นหา เขตข้อมูลการค้นหาเป็นเขตข้อมูลในตารางที่มีค่าถูกเรียกใช้จากตารางหรือแบบสอบถามอื่น หรือจากรายการค่า Access มีเขตข้อมูลการค้นหาที่รองรับค่าเดียวสำหรับรุ่นต่างๆ จำนวนหนึ่ง เขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับ Office Access 2007 จุดประสงค์ของเขตข้อมูลการค้นหาคือ การแทนการแสดงหมายเลข เช่น ID (หรือค่า Foreign Key อื่น) ด้วยสิ่งที่มีความหมายมากกว่า เช่น ชื่อ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะแสดงหมายเลข ID ที่ติดต่อ Access สามารถแสดงชื่อที่ติดต่อ หมายเลข ID ที่ติดต่อเป็นค่าที่ถูกผูกไว้ได้ ซึ่งจะถูกค้นหาโดยอัตโนมัติในตารางหรือแบบสอบถามต้นฉบับและถูกแทนด้วยชื่อที่ติดต่อ ชื่อที่ติดต่อเป็นค่าการแสดงผล

เช่นเดียวกับเขตข้อมูลการค้นหาแบบค่าเดียวที่มีค่าการแสดงผลและค่าที่ถูกผูกไว้ เขตข้อมูลที่มีหลายค่าจะมีค่าการแสดงผลที่ปรากฎอยู่ในส่วนติดต่อผู้ใช้ และค่าที่ถูกผูกไว้ที่ถูกเก็บไว้ในตาราง สำหรับรายการแต่ละรายการที่อยู่ในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ค่าการแสดงผลจะเป็น "ที่ค้นหา" ตามค่าที่ถูกผูกไว้

ซึ่งหมายความว่า Access มักจะแสดงชุดการแสดงผลที่ค้นหาซึ่งไม่เหมือนกับค่าที่ถูกผูกไว้ซึ่งเก็บไว้ในเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างก่อนนี้ที่ใช้เขตข้อมูล 'มอบหมายให้' ชุดของค่า ID พนักงานจากแบบสอบถามที่ติดต่อที่ขยายจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' แบบสอบถามที่ติดต่อที่ขยายได้ถูกเลือกเป็นแหล่งข้อมูลแถวเมื่อมีการสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าขึ้น

ID พนักงานเหล่านี้เป็นค่าที่ถูกผูกไว้ อย่างไรก็ตาม เพราะเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' เป็นเขตข้อมูลการค้นหา Access จะแสดงชุดของค่าที่ค้นหาในผลลัพธ์แบบสอบถาม  ในกรณีนี้จะหมายถึงชื่อที่ติดต่อ ชื่อที่ติดต่อนั้นเป็นค่าการแสดงผล

แผ่นข้อมูลที่มีค่าการแสดงผลกับแผ่นข้อมูลที่มีค่าที่ถูกผูกไว้

1. ค่าการแสดงผล

2. ค่าที่ถูกผูกไว้

คุณสามารถมองเห็นคุณสมบัติการค้นหาสำหรับเขตข้อมูลที่มีหลายค่าได้ในมุมมองออกแบบ วิธีการมีดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแล้วเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่เก็บเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

 4. คลิก มุมมองออกแบบ

 5. คลิกเขตข้อมูลที่มีหลายค่า (ตัวอย่างเช่น ให้คลิก 'มอบหมายให้' )

 6. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา

คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ การทำความเข้าใจกับความแตกต่างระหว่างค่าการแสดงผลและค่าที่ถูกผูกไว้ของเขตข้อมูลการค้นหา ค่าการแสดงผลจะถูกแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในมุมมองแผ่นข้อมูลตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ดี ค่าที่ถูกผูกไว้จะเป็นสิ่งที่ถูกเก็บไว้ สิ่งที่คุณใช้ในเกณฑ์แบบสอบถาม และสิ่งที่ Access ใช้ตามค่าเริ่มต้นในการเชื่อมกันกับตารางอื่น

ด้านบนของหน้า

วิธีการแสดงค่าที่ถูกผูกไว้ในแบบสอบถาม

ค่าการแสดงผลจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติในมุมมองแผ่นข้อมูลตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างแบบสอบถาม คุณสามารถแทนที่ลักษณะการทำงานเพื่อที่ค่าที่ถูกผูกไว้จะถูกแสดงขึ้นมาแทน ขั้นตอนที่คุณอาจต้องกระทำได้แสดงไว้ในวิธีการต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับตารางออกแบบแบบสอบถาม ในตัวอย่างนี้ ให้ลากเขตข้อมูล 'ชื่อเรื่อง' และเขตข้อมูลที่มีหลายค่าที่เรียกว่า 'มอบหมายให้.Value' ไปยังตารางแบบสอบถาม

 7. คลิกในเขตข้อมูล 'มอบหมายให้.Value' ในตารางแบบสอบถามเพื่อที่เขตข้อมูลนี้จะได้มีโฟกัส

 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แผ่นคุณสมบัติ

 9. ในแผ่นคุณสมบัติ บนแท็บ ค้นหา ในคุณสมบัติ แสดงตัวควบคุม ให้เลือก กล่องข้อความ

คุณสมบัติแสดงตัวควบคุมในการออกแบบแบบสอบถาม

เมื่อคุณเปลี่ยนคุณสมบัติแสดงตัวควบคุมในกล่องข้อความ คุณจะปิดใช้งานลักษณะการทำงานคอลัมน์ค้นหาปกติ ดังนั้นค่าที่ถูกผูกไว้จะปรากฎขึ้นแทนค่าการแสดงผล

ค่าที่ถูกผูกไว้ซึ่งแสดงด้วยผลลัพธ์แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

การป้อนเกณฑ์แบบสอบถามสำหรับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

สมมติคุณต้องการดูประเด็นที่มอบหมายให้ "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" คุณสามารถใส่เกณฑ์แบบสอบถามลงในแถวเกณฑ์ในตารางแบบสอบถามได้ แต่เมื่อคุณใส่เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา คุณต้องใส่ค่าที่ถูกผูกไว้ ไม่ใช่ค่าการแสดงผล ในกรณีนี้คุณสามารถกำหนดหาได้ว่าค่าที่ถูกผูกไว้สำหรับ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล เป็น 6 หรือไม่ ซึ่งเป็นค่าคีย์หลักที่สอดคล้องกันในแบบสอบถามที่ติดต่อที่ขยายสำหรับ พรรณรัตน์

เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามที่แสดงประเด็นที่มอบหมายให้ พรรณรัตน์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับตารางแบบสอบถาม ในตัวอย่างนี้ ให้ลาก ชื่อเรื่อง ไปยังคอลัมน์แรกในตาราง ต่อจากนั้น ให้ลาก มอบหมายให้ ไปยังคอลัมน์ที่สอง

 7. ในแท็บตารางแบบสอบถาม ภายใต้ มอบหมายให้ ในแถวเกณฑ์นั้น ให้ใส่ 6 โปรดสังเกตว่าคุณใส่ค่าที่ถูกผูกไว้ ไม่ใช่ค่าการแสดงผล

  ตารางแบบสอบถามที่มีเกณฑ์ในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ผลลัพธ์จะปรากฎขึ้นในมุมมองแผ่นข้อมูล โปรดสังเกตว่าแบบสอบถามจะส่งค่ากลับเฉพาะแถวที่ "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" ปรากฎขึ้น

ผลลัพธ์แบบสอบถามที่ค่ามอบหมายให้มี 6

เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามโดยใช้มุมมองออกแบบ Access จะสร้างคำสั่ง SQL (Structured Query Language) ที่สอดคล้องกันให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ SQL เป็นภาษาในการสอบถามข้อมูลที่ Access ใช้ คุณสามารถสลับกลับไปยังมุมมอง SQL เพื่อดูคำสั่ง SQL โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 2. คลิก มุมมอง SQL

คำสั่ง SQL มีลักษณะดังนี้

SELECT Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

การค้นหาข้อความแทนหมายเลข ID

ถ้าหากคุณพบว่าข้อมูลของหมายเลข ID ยุ่งยาก และคุณชอบที่จะใส่ชื่อ "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" เป็นค่าการค้นหามากกว่า จะทำอย่างไร เพื่อให้วิธีนี้ใช้งานได้ คุณต้องมีเขตข้อมูลอยู่ในผลลัพธ์แบบสอบถามที่ประกอบด้วยชื่อที่เป็นข้อความ ด้วยวิธีดังกล่าว คุณจึงจะสามารถค้นหา "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" ในเขตข้อมูลนั้นได้

คุณไม่สามารถใช้เขตข้อมูล 'มอบหมายให้.Value' ได้เพราะค่าที่ถูกผูกไว้เป็น ID ดังนั้นคุณจึงต้องใส่ ID เพื่อกรองเขตข้อมูลนั้น

ในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูลชื่อที่ติดต่อจะไม่อยู่ในตาราง แต่เขตข้อมูลที่ติดต่อจะอยู่ในแบบสอบถามต้นฉบับที่ให้ข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' ที่มีหลายค่า คุณสามารถเชื่อมตารางหรือแบบสอบถามต้นฉบับสำหรับเขตข้อมูลที่มีหลายค่ากับตารางที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่าเพื่อให้รวมถึงเขตข้อมูล (ชื่อที่ติดต่อในตัวอย่างนี้) จากตารางหรือแบบสอบถามต้นฉบับไว้ในผลลัพธ์แบบสอบถาม ต่อจากนั้น คุณจะสามารถค้นหาเขตข้อมูลนั้นได้แทนเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกแท็บ แบบสอบถาม แล้วจึงคลิกแบบสอบถาม (ในตัวอย่างนี้ "ที่ติดต่อที่ขยาย") ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า แล้วจึงคลิก เพิ่ม

 6. คลิก ปิด

 7. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับตารางแบบสอบถาม ในตัวอย่างนี้ ให้ลาก ชื่อเรื่อง จากตารางประเด็นไปยังคอลัมน์แรกในตาราง ต่อจากนั้น ให้ลาก ชื่อที่ติดต่อ จากแบบสอบถามที่ติดต่อที่ขยายถึงคอลัมน์ที่สอง และล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดง ต่อจากนั้น ให้ลาก มอบหมายให้ ไปยังคอลัมน์ที่สาม

 8. ถ้ามองไม่เห็นเส้นการรวมระหว่างเขตข้อมูล ID ในแบบสอบถามที่ติดต่อที่ขยาย และเขตข้อมูล 'มอบหมายให้.Value' ตามที่ได้แสดงไว้ข้างใต้ ให้คลิกและลากจากเขตข้อมูล ID ในแบบสอบถามที่ติดต่อที่ขยายไปยังเขตข้อมูล 'มอบหมายให้.Value' ในตารางประเด็น

  เส้นการรวมจะปรากฎขึ้น

  ถ้ามองเห็นเส้นการรวมอื่น ให้เอาเส้นการรวมนั้นออก เมื่อต้องการเอาเส้นการรวมออก ให้คลิกเส้นการรวมเพื่อเน้นเส้นการรวมนั้น แล้วจึงกด ลบ

 9. ในตารางแบบสอบถาม ภายใต้ ชื่อที่ติดต่อ ในแถวเกณฑ์ ให้ใส่"พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล".

  ตารางแบบสอบถามที่มีเกณฑ์ 'มอบหมายให้' ซึ่งประกอบด้วย "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล"

 10. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ผลลัพธ์จะปรากฎขึ้นในมุมมองแผ่นข้อมูล โปรดสังเกตว่าผลลัพธ์แบบสอบถามจะแสดงเฉพาะแถวที่ "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" ปรากฎอยู่เท่านั้น เทคนิคนี้ใช้งานได้เพราะการเชื่อมต่อระหว่าง ID ในตารางหรือแบบสอบถามต้นฉบับ และเขตข้อมูล 'มอบหมายให้.Value' จะคืนแถวแยกต่างหากสำหรับแต่ละค่าในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า และนอกจากนี้ แต่ละแถวยังประกอบด้วยเขตข้อมูล 'ชื่อที่ติดต่อ' ที่มีชื่อเต็ม เพราะ 'ชื่อที่ติดต่อ' จะเป็นเขตข้อมูลเป็นเขตข้อมูลที่มีการคำนวณแทนที่จะเป็นเขตข้อมูลการค้นหา ทั้งนี้จะไม่มีค่าที่ถูกผูกไว้ และค่าการแสดงผล แต่จะมีเพียงค่าเดียว  คือ ชื่อที่ติดต่อ ดังนั้น คุณจะสามารถใส่ข้อความให้ตรงกันได้ ในกรณีนี้ "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล"

ผลลัพธ์แบบสอบถามที่มี มอบหมายให้ ที่ประกอบด้วย "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล"

เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามโดยใช้มุมมองออกแบบ Access จะสร้างคำสั่ง SQL (Structured Query Language) ที่สอดคล้องกันให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ SQL เป็นภาษาในการสอบถามข้อมูลที่ Access ใช้ คุณสามารถสลับกลับไปยังมุมมอง SQL เพื่อดูคำสั่ง SQL โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 2. คลิก มุมมอง SQL

คำสั่ง SQL มีลักษณะดังนี้

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo 
FROM [Contacts Extended] INNER JOIN Issues ON
[Contacts Extended].ID = Issues.AssignedTo.Value
WHERE ((([Contacts Extended].[Contact Name])=
"Kelly Rollin"));

ด้านบนของหน้า

การค้นหาค่าที่มากกว่าหนึ่งค่าในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ในบางครั้ง คุณต้องค้นหาการจับคู่ตรงกันที่มากกว่าหนึ่งค่า สมมติว่าคุณต้องการดูประเด็นที่ทั้ง "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" และ "กฤติยา เอี่อมศิริ" เป็นค่าที่อยู่ในเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' ค่าที่ถูกผูกไว้ดังกล่าวสำหรับ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล คือ 6 และค่าที่ถูกผูกไว้สำหรับ กฤติยา เอี่อมศิริ คือ 10 เมื่อต้องการระบุเกณฑ์หลายเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ AND และ OR ได้

เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถาม ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ตารางแบบสอบถาม ในตัวอย่างนี้ ให้ลาก ชื่อเรื่อง ไปยังคอลัมน์แรกในตารางนั้น ต่อจากนั้น ลาก มอบหมายให้ ไปยังคอลัมน์ที่สอง

 7. ในตารางคิวรี ภายใต้AssignedTo ในแถวเกณฑ์ พิมพ์6 และ 10

  แบบสอบถามแสดงการใช้ AND ในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ผลลัพธ์จะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

ผลลัพธ์เขตข้อมูลที่แสดงการใช้งานของ AND ในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ผลลัพธ์จะแสดงเฉพาะประเด็นที่ทั้งพรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุลและกฤติยา เอี่อมศิริได้รับมอบหมายให้ เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามโดยการใช้มุมมองออกแบบ Access จะสร้างคำสั่ง SQL (Structured Query Language) ที่สอดคล้องกันขึ้นโดยอัตโนมัติ SQL เป็นภาษาแบบสอบถามที่ Access ใช้ คุณสามารถสลับเปลี่ยนเป็นมุมมอง SQL ได้เพื่อดูคำสั่ง SQL โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 2. คลิก มุมมอง SQL

คำสั่ง SQL มีลักษณะดังนี้

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
And (Issues.AssignedTo.Value)=10));

การใช้ตัวดำเนินการ OR แทนตัวดำเนินการ AND

สมมติว่าคุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถามเพื่อแสดงรายการแถวเหล่านั้นที่มี "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" หรือ "กฤติยา เอี่อมศิริ" อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฎอยู่ คุณสามารถแก้ไขคำสั่ง SQL เพื่อใช้ตัวดำเนินการ OR แทนตัวดำเนินการ AND คำสั่งนี้ควรมีลักษณะเช่นนี้คือ

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
Or (Issues.AssignedTo.Value)=10));

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ผลลัพธ์จะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

แบบสอบถามที่ใช้ตัวดำเนินการ Or กับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ผลลัพธ์จะแสดงเฉพาะประเด็นที่พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุลหรือกฤติยา เอี่อมศิริได้รับมอบหมายให้

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจผลกระทบของการรวมเขตข้อมูล .Value ไว้ในรายการเขตข้อมูล

สิ่งที่สำคัญคือ การทำความเข้าใจผลกระทบของการรวมเขตข้อมูล .Value ไว้ในรายการของคอลัมน์ผลลัพธ์ (รายการ SELECT) ในแบบสอบถามของคุณ เมื่อแบบสอบถามถูกดำเนินการ ขั้นตอนแรกคือ การผลิตชุดผลลัพธ์ที่ปราศจากลักษณะพิเศษของคำสั่ง หรือตัวกรอง WHERE ต่อจากนั้น ตัวกรองดังกล่าวจะถูกใช้กับชุดเริ่มต้น ดังนั้นจึงมีประโยชน์ที่จะคิดถึงชุดผลลัพธ์นั้นตามที่ถูกสร้างขึ้นในตอนแรก และถูกลดลงด้วยตัวกรองในคำสั่ง WHERE ต่อมา ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาตัวอย่างนี้

SELECT Issues.Title, AssignedTo
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

ชุดผลลัพธ์เริ่มต้นอาจมีลักษณะคล้ายดังต่อไปนี้ก่อนการกรอง

ชื่อเรื่อง

มอบหมายให้

ประเด็น 1

เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์, อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์

ประเด็น 2

ศิริรัตน์ มโนรถประดิษฐ์, พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล, สาธินี บุญลือ, กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 3

วิโรจน์ เพชรเด่นลาภ, พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล, อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์, ธิติ หวังอายัตวณิชย์

ประเด็น 4

สุทธา ชาญเชิงค้า, กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 5

เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์, ศิริรัตน์ มโนรถประดิษฐ์

ประเด็น 6

สมบัติ ลี้อิสสรพงษ์, พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 7

วิโรจน์ เพชรเด่นลาภ, สาธินี บุญลือ

ประเด็น 8

เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์

ประเด็น 9

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล, กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 10

อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์, ธิติ หวังอายัตวณิชย์

ต่อจากนั้น ขั้นตอนการกรองจะใช้กับชุดผลลัพธ์เริ่มต้นทั้งหมด และเลือกแถวที่ไม่มี เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์ ที่มี ID เป็น 3

ชื่อเรื่อง

มอบหมายให้

ประเด็น 2

ศิริรัตน์ มโนรถประดิษฐ์, พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล, สาธินี บุญลือ, กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 3

วิโรจน์ เพชรเด่นลาภ, พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล, อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์, ธิติ หวังอายัตวณิชย์

ประเด็น 4

สุทธา ชาญเชิงค้า, กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 6

สมบัติ ลี้อิสสรพงษ์, พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 7

วิโรจน์ เพชรเด่นลาภ, สาธินี บุญลือ

ประเด็น 9

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล, กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 10

อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์, ธิติ หวังอายัตวณิชย์

ในตอนนี้ ให้พิจารณาตัวอย่างที่สอง  ซึ่งประกอบด้วย เขตข้อมูล .Value ในรายการเขตข้อมูล โปรดสังเกตเป็นอันดับแรกถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปของการมีอยู่ของเขตข้อมูล .Value ต่อชุดผลลัพธ์เริ่มต้น ก่อนการกรอง

SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

ชุดผลลัพธ์เริ่มต้นนั้นมีลักษณะเหมือนดังต่อไปนี้ ก่อนการกรอง

ชื่อเรื่อง

มอบหมายให้.Value

ประเด็น 1

เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์

ประเด็น 1

อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์

ประเด็น 2

ศิริรัตน์ มโนรถประดิษฐ์

ประเด็น 2

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 2

กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 2

สาธินี บุญลือ

ประเด็น 3

อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์

ประเด็น 3

วิโรจน์ เพรชเด่นลาภ

ประเด็น 3

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 3

ธิติ หวังอายัตวณิชย์

ประเด็น 4

กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 4

สุทธา ชาญเชิงค้า

ประเด็น 5

เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์

ประเด็น 5

ศิริรัตน์ มโนรถประดิษฐ์

ประเด็น 6

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 6

สมบัติ ลี้อิสสรพงษ์

ประเด็น 7

วิโรจน์ เพรชเด่นลาภ

ประเด็น 7

สาธินี บุญลือ

ประเด็น 8

เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์

ประเด็น 9

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 9

กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 10

ธิติ หวังอายัตวณิชย์

ประเด็น 10

อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์

ในตอนนี้ ขั้นตอนการกรองจะใช้กับชุดผลลัพธ์เริ่มต้นทั้งหมด และเลือกเฉพาะแถวที่ไม่มี เลิศชัย ตรีธวัชชัยวงศ์ ที่มี ID เป็น 3

ชื่อเรื่อง

มอบหมายให้.Value

ประเด็น 1

อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์

ประเด็น 2

ศิริรัตน์ มโนรถประดิษฐ์

ประเด็น 2

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 2

กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 2

สาธินี บุญลือ

ประเด็น 3

อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์

ประเด็น 3

วิโรจน์ เพรชเด่นลาภ

ประเด็น 3

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 3

ธิติ หวังอายัตวณิชย์

ประเด็น 4

กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 4

สุทธา ชาญเชิงค้า

ประเด็น 5

ศิริรัตน์ มโนรถประดิษฐ์

ประเด็น 6

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 6

สมบัติ ลี้อิสสรพงษ์

ประเด็น 7

วิโรจน์ เพรชเด่นลาภ

ประเด็น 7

สาธินี บุญลือ

ประเด็น 9

พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล

ประเด็น 9

กฤติยา เอี่ยมศิริ

ประเด็น 10

ธิติ หวังอายัตวณิชย์

ประเด็น 10

อัญชนา ภานุวัฒนวงศ์

การสร้างภาพชุดผลลัพธ์ก่อนและหลังจากการใช้ตัวกรองควรทำให้คุณคาดหมายผลลัพธ์แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและง่ายขึ้น

ด้านบนของหน้า

การนับ การจัดกลุ่ม และการใช้ฟังก์ชันการรวมอื่น

คุณอาจต้องการทำการคำนวณบนกลุ่มของค่าที่ถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ตัวอย่างเช่น มีประเด็นถูกมอบหมายให้แต่ละคนกี่ประเด็น คนได้รับมอบหมายในแต่ละประเด็นมีกี่คน คุณสามารถดำเนินการคำนวณชนิดนี้โดยการใช้ฟังก์ชันการรวมในแบบสอบถามผลรวม

ฟังก์ชันการรวมจะดำเนินการคำนวณชุดของค่า แล้วให้คืนค่าหนึ่งกลับมาให้ ตัวอย่างเช่น Sum, Count และ Avg เป็นฟังก์ชันการรวมสามฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้เพื่อคำนวณผลรวมได้ คุณสามารถคำนวณผลรวมสำหรับระเบียนทั้งหมด หรือสำหรับกลุ่มของระเบียนต่างๆ ได้ เมื่อต้องการสรุปตามกลุ่ม คุณต้องเลือกเขตข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มไว้ในตารางแบบสอบถาม

วิธีการต่อไปนี้แสดงลักษณะการสร้างแบบสอบถามของคุณเพื่อนับจำนวนของประเด็นที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ไปยังตารางแบบสอบถาม ในตัวอย่างนี้ คุณอาจลาก มอบหมายให้.Value ไปยังคอลัมน์แรกในตาราง ต่อจากนั้น ให้ลาก ชื่อเรื่อง ไปยังคอลัมน์ที่สอง

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ผลรวม

  แถว ผลรวม จะปรากฎอยู่ในตารางแบบสอบถาม Group By จะปรากฎขึ้นตามค่าเริ่มต้นในเซลล์ ผลรวม ภายใต้แต่ละเขตข้อมูลในแบบสอบถาม

 8. ในตารางแบบสอบถาม ภายใต้ ชื่อเรื่อง ในแถว ผลรวม ให้คลิก จำนวน

 9. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

เมื่อคุณออกแบบแบบสอบถามของคุณ คุณต้องระบุว่าจะใช้เขตข้อมูลใดสำหรับการจัดกลุ่ม และใช้เขตข้อมูลใดสำหรับผลรวม (การคำนวณ) สำหรับตัวอย่างนี้ 'มอบหมายให้.Value' เป็นเขตข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดกลุ่ม และ 'ชื่อเรื่อง' เป็นเขตข้อมูลที่ใช้สำหรับการคำนวณผลรวม สำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับการจัดกลุ่ม ให้เลือก Group By ในแถว ผลรวม สำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับการคำนวณผลรวม ให้เลือกชนิดของการคำนวณ (เช่น Sum หรือ Avg) โปรดสังเกตว่า เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าสำหรับการจัดกลุ่ม คุณต้องใช้เขตข้อมูล .Value ในตัวอย่างนี้ คุณไม่สามารถใช้เขตข้อมูล 'มอบหมายให้' สำหรับการจัดกลุ่ม  กล่าวคือ เราต้องใช้เขตข้อมูล 'มอบหมายให้.Value' นอกจากนั้น คุณต้องใช้เขตข้อมูล .Value เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าสำหรับการเรียงลำดับ

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าสำหรับการจัดกลุ่ม คุณต้องใช้เขตข้อมูล .Value เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าสำหรับการเรียงลำดับ คุณต้องใช้เขตข้อมูล .Value

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ผลลัพธ์จะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

แบบสอบถามที่นับประเด็นที่มอบหมายให้แต่ละคน

เมื่อต้องการดูคำสั่ง SQL ของแบบสอบถามนี้ ให้สลับไปยังมุมมอง SQL โดยใช้กระบวนงานดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 2. คลิก มุมมอง SQL

คำสั่ง SQL มีลักษณะดังนี้

SELECT Issues.AssignedTo.Value, 
Count(Issues.Title) AS CountOfTitle
FROM Issues
GROUP BY Issues.AssignedTo.Value;

สมมติว่าคุณต้องการรู้ว่ามีคนได้รับมอบหมายให้แต่ละประเด็นกี่คน คุณสามารถจัดกลุ่มตาม 'ชื่อเรื่อง' และเลือก Count เพื่อการคำนวณสำหรับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถาม ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับตารางแบบสอบถาม ในตัวอย่างนี้ คุณอาจลาก ชื่อเรื่อง ไปยังคอลัมน์แรกในตารางนั้น ต่อจากนั้น ให้ลาก มอบหมายให้ ไปยังคอลัมน์ที่สอง

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ผลรวม

  แถว ผลรวม จะปรากฎอยู่ในตารางแบบสอบถาม Group By จะปรากฎอยู่ตามค่าเริ่มต้นในเซลล์ ผลรวม ภายใต้เขตข้อมูล 'ชื่อเรื่อง' ในแบบสอบถาม นิพจน์ จะปรากฎอยู่ตามค่าเริ่มต้นในเซลล์ ผลรวม ภายใต้เขตข้อมูล 'มอบหมายให้'   ที่เป็นเช่นนี้เพราะ คุณไม่สามารถดำเนินการ Group By บนเขตข้อมูลที่มีหลายค่าได้ คุณสามารถทำได้เฉพาะกับเขตข้อมูล .Value ที่มีหลายค่า

 8. ในตารางแบบสอบถาม ภายใต้ มอบหมายให้ ในแถว ผลรวม ให้คลิก Count

 9. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ผลลัพธ์จะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

ผลลัพธ์แบบสอบถามที่แสดงจำนวนของจำนวนคนต่อประเด็น

เมื่อต้องการดูคำสั่ง SQL ของแบบสอบถามนี้ ให้สลับไปยังมุมมอง SQL โดยใช้กระบวนงานดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 2. คลิก มุมมอง SQL

คำสั่ง SQL มีลักษณะดังนี้

SELECT Issues.Title, 
Count(Issues.AssignedTo) AS CountOfAssignedTo
FROM Issues
GROUP BY Issues.Title;

หมายเหตุ: ในคำสั่ง SQL SELECT นั้น ไม่สำคัญว่าคุณจะใช้ Count(Issues.AssignedTo) หรือ Count(Issues.AssignedTo.Value)  เพราะผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า

การใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

คุณสามารถแทรกค่าเดียวลงในเขตข้อมูลที่มีหลายค่าโดยใช้แบบสอบถามแบบใช้แทรกค่า ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการเพิ่ม "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" ลงในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า 'มอบหมายให้' สำหรับหนึ่งประเด็น ก่อนอื่น คุณอาจกำหนดค่าคีย์หลักสำหรับประเด็นนั้น และสำหรับระเบียนที่ติดต่อสำหรับ พรรณรัตน์ สมมติว่าค่านั้นเป็น 10 สำหรับประเด็นและ 6 สำหรับ พรรณรัตน์.

กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีสร้างแบบสอบถาม

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิก ปิด

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 6. คลิก มุมมอง SQL

 7. ในมุมมอง SQL ให้พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้

  INSERT INTO Issues ( AssignedTo.[Value] )
  VALUES (6)
  WHERE ID = 10;
 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

  Access อาจขอให้คุณยืนยันว่าจะผนวกแถวที่เลือกใช่หรือไม่ ให้คลิก ใช่ เพื่อแทรกแถวนั้น หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อยกเลิก

ในตอนนี้ พรรณรัตน์ ถูกแสดงในรายการในเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' สำหรับประเด็นนั้นแล้ว ซึ่งเป็นฟอร์มเดียวของแบบสอบถามแบบใช้แทรกค่าที่จะใช้งานได้กับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

หมายเหตุ: แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่คุณใช้เพื่อเพิ่มระเบียนจากตารางหนึ่งไปยังตารางที่มีอยู่อื่น ใน Office Access 2007 คุณไม่สามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลที่อ้างอิงตารางที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามต่อไปนี้จะไม่ถูกต้อง

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

ด้านบนของหน้า

การใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

คุณสามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อเปลี่ยนค่าในระเบียนที่มีอยู่ เมื่อคุณใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อปรับปรุงตารางที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า คุณสามารถเปลี่ยนค่าเดียวในเขตข้อมูลที่มีหลายค่าไปเป็นอีกค่าได้ สมมติว่าคุณต้องการปรับปรุงเขตข้อมูลที่มีหลายค่า 'มอบหมายให้' สำหรับประเด็นเฉพาะเจาะจง  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทน "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" ด้วย "กฤติยา เอี่ยมศิริ" คุณต้องกำหนดค่าคีย์หลักสำหรับประเด็นนั้น และสำหรับระเบียนที่ติดต่อสำหรับ พรรณรัตน์ และ กฤติยา ก่อน สมมติว่า 8 เป็นค่าสำหรับประเด็นนั้น 6 เป็นค่าสำหรับ พรรณรัตน์ และ 10 เป็นค่าสำหรับ กฤติยา

กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีสร้างแบบสอบถาม

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิก ปิด

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 6. คลิก มุมมอง SQL

 7. ในมุมมอง SQL ให้พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้

  UPDATE Issues 
  SET Issues.AssignedTo.Value = 10
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6)
  AND ((Issues.ID)=8));

  หมายเหตุ: 

  • คุณควรรวมคำสั่ง WHERE ที่ระบุเฉพาะระเบียนที่คุณต้องการปรับปรุงไว้ด้วยเสมอ มิฉะนั้น คุณจะปรับปรุงระเบียนที่คุณไม่ตั้งใจให้เปลี่ยน แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลที่ไม่มีคำสั่ง WHERE จะเปลี่ยนแถวทุกแถวในตาราง

  • คุณสามารถระบุหนึ่งค่าให้เปลี่ยนได้

 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

  Access อาจขอให้คุณยืนยันว่าจะปรับปรุงระเบียนใช่หรือไม่ ให้คลิก ใช่ เพื่อปรับปรุงแถวนั้น หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อยกเลิก

ในตอนนี้ กฤติยา เอี่ยมศิริ ถูกแสดงในรายการแทนที่ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล ในเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' สำหรับประเด็นนั้น

ด้านบนของหน้า

การใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

คุณสามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลเพื่อเอาระเบียนออกจากตาราง เมื่อคุณทำงานกับตารางที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า คุณสามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลเพื่อลบระเบียนที่มีค่าใดค่าหนึ่งโดยเฉพาะในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า หรือเพื่อลบค่าใดค่าหนึ่งโดยเฉพาะออกจากเขตข้อมูลที่มีหลายค่าในระเบียนทั้งหมดในตาราง

สมมติว่า คุณต้องการเอา "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" ออกจากเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' ทั่วทั้งตารางนั้น คุณต้องสร้างแบบสอบถามโดยใช้วิธีการต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิก ปิด

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิกลูกศรภายใต้ มุมมอง เพื่อแสดงเมนู มุมมอง

 6. คลิก มุมมอง SQL

 7. ในมุมมอง SQL ให้พิมพ์คำสั่ง SQL ต่อไปนี้

  DELETE Issues.AssignedTo.Value
  FROM Issues
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));
 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

  Access อาจขอให้คุณยืนยันว่าจะลบระเบียนนั้นใช่หรือไม่ ให้คลิก ใช่ เพื่อลบระเบียนนั้น หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อยกเลิก

แบบสอบถามตัวอย่างต่อไปนี้จะไม่ลบระเบียนใดๆ ออกจากตาราง ประเด็น แต่จะลบค่าหนึ่งออกจากเขตข้อมูลที่มีหลายค่า 'มอบหมายให้' ในแต่ละระเบียนที่ค่านั้นปรากฎขึ้น ถ้าคุณต้องการลบระเบียนออกจากตารางประเด็นนั้น อย่าระบุเขตข้อมูลที่ตามหลังคำสั่ง DELETE ในคำสั่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการลบประเด็นทั้งหมดที่มี "พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล" ที่แสดงรายการอยู่ในคนที่ได้รับมอบหมายประเด็นนั้น คุณต้องใส่คำสั่ง SQL ต่อไปนี้

DELETE 
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

หมายเหตุ: ใช้ความระมัดระวังขณะที่คุณลบระเบียนต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล คุณไม่สามารถกู้คืนระเบียนนั้นได้หลังจากที่ถูกลบแล้ว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×