การใช้เกณฑ์ OR เพื่อคิวรีเงื่อนไขอื่นหรือหลายเงื่อนไข

การใช้เกณฑ์ OR เพื่อคิวรีเงื่อนไขอื่นหรือหลายเงื่อนไข

ในการดูข้อมูลเมื่อมีเกณฑ์ที่เป็นตัวเลือกสองเกณฑ์ขึ้นไปที่พอใจ ให้ใช้แถวเกณฑ์ หรือ ในตารางออกแบบคิวรีของ Access

ถ้าคุณต้องการตัวรีเฟรช โปรดดู การนำเกณฑ์ไปใช้กับคิวรี

ตัวอย่างเช่น ถ้าธุรกิจมีลูกค้าในหลายๆ ประเทศและต้องการจัดโปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าในฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในการรับรายการลูกค้าจากประเทศเหล่านี้ นี่คือวิธีที่คุณจะใช้แถว OR

การใช้เกณฑ์ OR ในตัวออกแบบและผลลัพธ์

  1. เปิดตารางที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลคิวรีของคุณ และบนแท็บ สร้าง ให้คลิก ออกแบบคิวรี

  2. ใน ตัวออกแบบคิวรี ให้เลือกตาราง แล้วดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในผลลัพธ์ของคิวรี

  3. เพิ่มเกณฑ์แรกในแถว เกณฑ์

    หมายเหตุ: ใช้คอลัมน์ที่เหมาะสม เช่น ประเทศ/ภูมิภาค ในตัวอย่างนี้ แต่ถ้าคุณต้องการใช้นามสกุลเฉพาะ คุณควรเพิ่มเกณฑ์ในเขตข้อมูล นามสกุล

  4. เพิ่มเกณฑ์ที่เป็นตัวเลือกในแถว หรือ และถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่ง ให้ใช้แถวที่ว่างด้านล่าง และคลิก เรียกใช้

  5. กด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี

อีกตัวอย่างหนึ่งของเกณฑ์ หรือ:    ค้นหาพนักงานที่ทำงานในสาขาชิคาโก้ หรือ พนักงานที่มีวันเกิดในวันที่ใดวันที่หนึ่ง:

เกณฑ์สำรอง

1. เกณฑ์ City จะถูกระบุอยู่ในแถว เกณฑ์

2. เกณฑ์ BirthDate จะถูกระบุอยู่ในแถว หรือ

เกณฑ์ที่ระบุในแถว เกณฑ์ และ หรือ จะถูกรวมโดยใช้ตัวดำเนินการ OR ดังที่แสดงด้านล่างนี้

City = "Chicago" OR BirthDate < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

คุณสามารถระบุเกณฑ์เพิ่มเติมโดยการใช้แถวที่ว่างด้านล่างแถว หรือ

เคล็ดลับ:  ถ้าเป็นเกณฑ์แบบชั่วคราวหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ตัวเลือกที่ดีกว่า คือการกรองหาผลลัพธ์คิวรี

การใช้เกณฑ์ OR กับเขตข้อมูลที่ต่างกัน

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้แถวเกณฑ์ OR สำหรับเกณฑ์ที่เป็นตัวเลือกในเขตข้อมูลที่ต่างกัน เช่น การค้นหาบริษัทที่มีลูกค้าที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือลอนดอน

คิวรีที่มีเกณฑ์จากเขตข้อมูลต่างๆ ซึ่งตรงกับเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ

เคล็ดลับ:  เมื่อคุณใช้เกณฑ์ที่เป็นคำสำคัญ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศสองชั้นปิดหน้าหลังเกณฑ์นั้น ตัวอย่างเช่น OR และ IN เป็นตัวดำเนินการตรรกะและยังเป็นคำย่อของ โอเรกอน และ อินเดียน่า อีกด้วย ดังนั้นให้ใช้ ""OR""

ถ้าเขตข้อมูลที่ใช้ระบุเกณฑ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ค่าที่คุณต้องการใช้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ คุณสามารถสร้าง คิวรีพารามิเตอร์ ได้

ดูที่ตัวอย่างของเกณฑ์คิวรีเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×