การใช้เกณฑ์ OR เพื่อคิวรีเงื่อนไขอื่นหรือหลายเงื่อนไข

การใช้เกณฑ์ OR เพื่อคิวรีเงื่อนไขอื่นหรือหลายเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูข้อมูลเมื่อมีการตรงตามเกณฑ์ทั้งสองอย่าง น้อย ใช้แถวเกณฑ์หรือ ในตารางออกแบบแบบสอบถาม Access

ถ้าคุณต้องการทบทวน ดูใช้เกณฑ์กับคิวรี

ตัวอย่างเช่น ถ้าธุรกิจมีลูกค้าในหลายๆ ประเทศและต้องการจัดโปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าในฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในการรับรายการลูกค้าจากประเทศเหล่านี้ นี่คือวิธีที่คุณจะใช้แถว OR

การใช้เกณฑ์ OR ในตัวออกแบบและผลลัพธ์

  1. เปิดตารางที่คุณต้อง การใช้เป็นแหล่งข้อมูลคิวรีของคุณ และบน ด้านคลิกแท็บสร้างออกแบบคิวรี

  2. ใน ตัวออกแบบคิวรี ให้เลือกตาราง แล้วดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในผลลัพธ์ของคิวรี

  3. เพิ่มเกณฑ์แรกในแถว เกณฑ์

    หมายเหตุ: ใช้คอลัมน์เหมาะสม เราใช้ประเทศ/ภูมิภาค ในตัวอย่างนี้แต่ถ้าคุณต้องการค้นหานามสกุลเฉพาะ คุณควรเพิ่มเกณฑ์ในการเขตข้อมูลนามสกุล

  4. เพิ่มเกณฑ์ที่เป็นตัวเลือกในแถว หรือ และถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่ง ให้ใช้แถวที่ว่างด้านล่าง และคลิก เรียกใช้

  5. กด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี

อีกตัวอย่างหนึ่งของเกณฑ์ หรือ:    ค้นหาพนักงานที่ทำงานในสาขาชิคาโก้ หรือ พนักงานที่มีวันเกิดในวันที่ใดวันที่หนึ่ง:

เกณฑ์สำรอง

1. เกณฑ์ City จะถูกระบุอยู่ในแถว เกณฑ์

2. เกณฑ์ BirthDate จะถูกระบุอยู่ในแถว หรือ

เกณฑ์ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ และหรือ แถวจะถูกรวมโดยใช้ตัวดำเนินการ OR ดังที่แสดงด้านล่าง:

เมือง = "จากชิคาโก้" OR BirthDate < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

จำเป็นต้องระบุเกณฑ์เพิ่มเติม โดยใช้แถวว่างด้านล่างตัวหรือ แถว

เคล็ดลับ: ถ้าเกณฑ์แบบชั่วคราว หรือเปลี่ยนแปลงบ่อย ตัวเลือกที่ดีกว่าคือการกรองหาผลลัพธ์แบบสอบถาม

การใช้เกณฑ์ OR กับเขตข้อมูลที่ต่างกัน

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้แถวเกณฑ์ OR สำหรับเกณฑ์ที่เป็นตัวเลือกในเขตข้อมูลที่ต่างกัน เช่น การค้นหาบริษัทที่มีลูกค้าที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือลอนดอน

คิวรีที่มีเกณฑ์จากเขตข้อมูลต่างๆ ซึ่งตรงกับเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณใช้เกณฑ์ที่เป็นแบบคำสำคัญใช้อัญประกาศล้อมรอบเกณฑ์ ตัวอย่างหรือและฉันNคือตัวดำเนินการตรรกะ และตัวย่อสำหรับออริกอนและIndianaดังกล่าว"" หรือ""

ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเกณฑ์ แต่ค่าที่คุณต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณสามารถสร้างคิวรีพารามิเตอร์

ลองดูตัวอย่างของเกณฑ์คิวรีเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×