การใช้อีเมลใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

บัญชีอีเมลที่ลงท้ายด้วย @outlook.com, @hotmail.com, @live.com หรือ @msn.com ให้บริการโดย Outlook.com ถ้าคุณใช้ Outlook เพื่อดูจดหมายของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ คุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ

ในบทความนี้

ลงชื่อเข้าใช้ Outlook

ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com โดยใช้บัญชีอีเมลที่ลงท้ายด้วย @outlook.com, @live.com, @hotmail.com และ @msn.com. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ โดยใช้บัญชี Office 365 ของที่ทำงานหรือโรงเรียน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ.

Outlook.com

 1. ไปที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือก ลงชื่อเข้าใช้

Outlook บนเว็บ

 1. ไปที่ ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือก ลงชื่อเข้าใช้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ลงชื่อออกจาก Outlook

ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง Outlook ให้เลือกชื่อของคุณ หรือสัญลักษณ์ หรือรูปภาพสำหรับบัญชีของคุณ จากนั้น เลือก ลงชื่อออก

หมายเหตุ: 

 • ในการป้องกันไม่ให้ Outlook คุณลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ ให้ยกเลิกการเลือก ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้ต่อไป ในครั้งถัดไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้

 • เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 โดยใช้บัญชีอื่น ให้เลือก ใช้บัญชีอื่น ในครั้งถัดไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ

เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ใน Outlook บนเว็บ

 1. เลือก > Office 365 > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > รหัสผ่าน

 2. พิมพ์รหัสผ่านเก่าของคุณ แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่และยืนยัน

 3. คลิก ส่ง

ใน Outlook.com

 1. เลือกรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ > ดูบัญชี > เปลี่ยนรหัสผ่าน

 2. คุณอาจถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้ นี่คือการมาตรการความปลอดภัย ดังนั้นแม้ว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะถูกขอให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 3. คุณอาจต้องใส่ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และใส่โค้ดที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ

 4. พิมพ์รหัสผ่านเก่าของคุณตามด้วยรหัสผ่านใหม่

ลบอีเมลหรือกู้คืนอีเมลที่ถูกลบ

ลบอีเมล

 • เมื่อต้องการลบอีเมล ให้เลือกอีเมลนั้น จากนั้น เลือก ลบ

 • เมื่อต้องการลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ จากนั้น เลือก ลบทั้งหมด หรือ ล้างโฟลเดอร์

กู้คืนอีเมล

 • เมื่อต้องการกู้คืนข้อความอีเมลที่ลบไปแล้ว ให้ไปที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบและเลือก กู้คืนรายการที่ถูกลบOutlook จะให้ตัวเลือกที่จะ กู้คืน หรือ กำจัด รายการที่ถูกลบ

สร้างและส่งข้อความใหม่

 1. ที่ด้านบนของเพจ ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างข้อความใหม่

 2. ใส่ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการส่งอีเมลถึงในบรรทัดถึง

  เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในบรรทัดสำเนาถึงหรือสำเนาลับถึง ให้เลือก สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ที่ด้านขวาของบรรทัดถึง

 3. บนบรรทัด ชื่อเรื่อง ให้ใส่คำอธิบายย่อๆ เกี่ยวกับอีเมลของคุณ

 4. พิมพ์ข้อความอีเมลของคุณ แล้วเลือก ส่ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทรกสิ่งที่แนบหรือรูปภาพแบบอินไลน์ในข้อความของคุณ ให้ดู แนบไฟล์ลงในอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อข้อความอีเมล

 1. ทางด้านขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด หรือเลือก จากนั้น เลือก ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าอีเมลต้นฉบับมีสิ่งที่แนบมา ตอบกลับ และ ตอบกลับทั้งหมด จะไม่ส่งสิ่งที่แนบมา ถ้าคุณเลือกส่งต่อ ข้อความต้นฉบับและสิ่งที่แนบมาจะถูกส่งต่อ

 2. พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วเลือก ส่ง

พิมพ์ข้อความอีเมล

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแถบคำสั่งที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก > พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก พิมพ์ แล้วปิดหน้าต่าง

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความ ให้ดู การพิมพ์อีเมลและปฏิทินใน Outlook.com

สร้างหรือลบโฟลเดอร์อีเมล

สร้างโฟลเดอร์

 1. เลือก เพื่อ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ( จะมองเห็นได้เมื่อเมาส์ของคุณอยู่ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย)

 2. ในกล่อง ให้ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ แล้วกด Enter

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโฟลเดอร์ ให้ดู การทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook Web App

ลบโฟลเดอร์

 1. ในบนหน้าต่างด้านซ้าย คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

 2. เลือก ลบ จากนั้น เลือก ตกลง

ค้นหาบางส่วนของจดหมาย

 1. ในกล่อง ค้นหาจดหมายและบุคคล ให้พิมพ์บุคคล (ชื่อของบุคคล) หรือสิ่งของ (ชื่อเรื่อง) ที่คุณต้องการค้นหาและกด Enter

 2. เลือกโฟลเดอร์เฉพาะที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น กล่องจดหมายเข้า ของคุณ หรือเลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด

  หมายเหตุ: Outlook จะส่งกลับผลลัพธ์ โดยเน้นคำที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ

 3. ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดข้อความในผลลัพธ์ที่ส่งกลับที่คุณต้องการเปิด

เก็บถาวรข้อความอีเมลเก่า

การเก็บถาวรข้อความจะเป็นการนำข้อความออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณ แต่จะไม่ลบข้อความ คุณสามารถค้นหาข้อความี่เก็บถาวรได้ในโฟลเดอร์เก็บถาวร

 1. เลือกอีเมลที่คุณต้องการเก็บถาวร

 2. บนแถบคำสั่ง ให้เลือก เก็บถาวร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเก็บถาวรอีเมลเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับพร้อมท์ไว้ตั้งตั้งค่าโฟลเดอร์ เก็บถาวร เมื่อตั้งค่าโฟลเดอร์ เก็บถาวร ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลากข้อความและวางลงในโฟลเดอร์นั้นได้ตลอดเวลา

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×