การใช้อาร์กิวเมนต์ table_array ในฟังก์ชันการค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างฟังก์ชัน VLOOKUP หรือ HLOOKUP คุณจะใส่ช่วงของเซลล์ เช่น D2:F39 ช่วงดังกล่าวนั้นเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ table_array แล้วอาร์กิวเมนต์คือส่วนของข้อมูลที่ฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้เพื่อทำงาน ในกรณีนี้ ฟังก์ชันจะค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการจากเซลล์เหล่านั้น

อาร์กิวเมนต์ table_array คืออาร์กิวเมนต์ที่สองในฟังก์ชัน VLOOKUP หรือ HLOOKUP เสมอ (อาร์กิวเมนต์แรกคือค่าที่คุณต้องการค้นหา) และฟังก์ชันดังกล่าวจะทำงานไม่ได้ถ้าขาดอาร์กิวเมนต์นี้

อาร์กิวเมนต์แรกของคุณ คือค่าที่คุณต้องการค้นหา ซึ่งอาจเป็นค่าที่เฉพาะเจาะจง เช่น "41" หรือ "smith" หรือเป็นการอ้างอิงเซลล์ เช่น F2 ดังนั้นอาร์กิวเมนต์แรกอาจมีลักษณะดังนี้

= VLOOKUP (F2, ...

อาร์กิวเมนต์ table_array จะอยู่ต่อจากค่าที่ต้องการค้นหาเสมอ เช่น

= VLOOKUP (F2, B4:D39,

ช่วงของเซลล์ที่แสดงรายการในอาร์กิวเมนต์ table_array อาจใช้การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์หรือแบบสัมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังคัดลอกฟังก์ชันของคุณ คุณต้องใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ เช่นนี้

= VLOOKUP (F2, $B$ 2:$39, BD ...

นอกจากนี้ เซลล์ในอาร์กิวเมนต์ table_array อาจอยู่บนแผ่นงานอื่นในสมุดงานของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น อาร์กิวเมนต์จะมีชื่อแผ่นงานอยู่ด้วย ซึ่งไวยากรณ์จะมีลักษณะเช่นนี้

= VLOOKUP (F2, Sheet2 ! $C$ 14:$42, E ...

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์หลังชื่อแผ่นงานแล้ว

สุดท้าย (เฮ้อ) คุณใส่อาร์กิวเมนต์ที่สาม คือคอลัมน์ที่มีค่าที่คุณกำลังค้นหา ซึ่งเรียกว่า คอลัมน์ค้นหา ในตัวอย่างแรกของเรา เราใช้ช่วงของเซลล์จาก B4 ถึง D39 ซึ่งมีทั้งหมดสามคอลัมน์ สมมติว่าค่าที่คุณต้องการค้นหาอยู่ในคอลัมน์ D ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่สามในช่วงของเซลล์นั้น ดังนั้นอาร์กิวเมนต์สุดท้ายจึงเป็น 3

=VLOOKUP(F2,B4:D39,3)

คุณสามารถใช้อาร์กิวเมนต์ที่สี่เป็น True หรือ False ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้ โดยส่วนใหญ่คุณต้องใช้ False

ถ้าคุณใช้ True หรือปล่อยให้อาร์กิวเมนต์ที่สี่ว่าง ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าที่ใกล้เคียงกับค่าในอาร์กิวเมนต์แรกของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์แรกของคุณคือ "smith" และคุณใช้ True ดังนั้นฟังก์ชันจะส่งกลับ "Smith", "Smithberg" เป็นต้น แต่ถ้าคุณใช้ False ฟังก์ชันจะส่งกลับ "Smith" คือค่าที่ตรงกันพอดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการ

การใช้ True ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ถ้าคอลัมน์ค้นหาของคุณ ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่คุณระบุในอาร์กิวเมนต์ที่สาม ไม่ได้เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (A ถึง Z หรือจำนวนต่ำสุดไปหาจำนวนสูงสุด) ฟังก์ชันอาจส่งกลับผลลัพธ์ที่ผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาค่าด้วย VLOOKUP และฟังก์ชันอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน VLOOKUP และ HLOOKUP ให้ดูที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×