การใช้หรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

 

ทุกธีมใน PowerPoint มีชุดเค้าโครงสไลด์ เค้าโครงสไลด์กำหนดว่าข้อความและเนื้อหาอื่นๆ จะมีการจัดเรียงบนสไลด์ ถ้าเค้าโครงที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีธีมที่ไม่เหมาะกับคุณ คุณสามารถเปลี่ยนได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงสไลด์ ให้ดู เค้าโครงสไลด์คืออะไร

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
29 วินาที

นำเค้าโครงสไลด์ไปใช้ในมุมมองปกติ

เลือกเค้าโครงที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าที่ตรงกับการจัดเรียงของพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความและวัตถุอื่นๆ ซึ่งคุณวางแผนที่จะใส่ไว้บนสไลด์ของคุณ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีเค้าโครงใดๆ บนสไลด์ คุณสามารถเลือกเค้าโครง ว่างเปล่า ในขั้นตอนที่ 3 ได้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงไปใช้

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เลือกและนำเค้าโครงไปใช้กับสไลด์

เปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์

ถ้าคุณไม่พบเค้าโครงสไลด์ที่ใช้งานได้กับข้อความและวัตถุอื่นที่คุณวางแผนจะใส่ไว้บนสไลด์ของคุณ ให้เปลี่ยนเค้าโครงในมุมมองต้นแบบสไลด์

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วเลือกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้จากรายการ

  • เมื่อต้องการจัดเรียงพื้นที่ที่สำรองไว้ใหม่ ให้คลิกขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้จนกว่าคุณจะเห็นลูกศรสี่หัว จากนั้นลากพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งใหม่บนสไลด์

  • เมื่อต้องการลบพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น แล้วกด Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเค้าโครงใหม่ ให้คลิก แทรกเค้าโครง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครงใหม่ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่เค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิก เปลี่ยนชื่อเค้าโครง พิมพ์ชื่อใหม่ของเค้าโครงแล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

   สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเค้าโครงที่คุณใช้ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่ มุมมองปกติ แล้วนำเค้าโครงใหม่ไปใช้กับสไลด์เหล่านั้นอีกครั้งถ้าคุณต้องการให้สไลด์มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์สาธิต สไลด์ในงานนำเสนอของคุณที่ใช้เค้าโครงสาธิตจะยังคงมีหน้าตาเหมือนเดิม ถ้าคุณไม่ได้นำเค้าโครงที่คุณแก้ไขไปใช้กับแต่ละสไลด์

 4. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

  ในขั้นตอนถัดไป คุณสิ้นสุดกระบวนการโดยนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ซ้ำกับสไลด์ในงานนำเสนอที่ใช้เค้าโครงที่คุณเพิ่งได้ทำการเปลี่ยนแปลง

 5. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงที่อัปเดตไปใช้ซ้ำ

  (เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละสไลด์)

 6. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไลด์ ให้คลิก เค้าโครง จากนั้นเลือกเค้าโครงที่คุณได้อัปเดตในมุมมองต้นแบบสไลด์

เปลี่ยน การวางแนว สไลด์ของคุณ

บทความวิธีใช้แยกต่างหากอธิบายถึงวิธีการสลับระหว่างการวางแนวตั้งและแนวนอน:

การวางแนวสไลด์ในแนวนอน  แนวนอน
การวางแนวสไลด์ในแนวตั้ง แนวตั้ง

เลือกเค้าโครงสไลด์มาตรฐาน

 1. ในมุมมอง ปกติ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง

 2. เลือกเค้าโครงที่เหมาะสมกับเนื้อหาของสไลด์ของคุณมากที่สุด

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง เพื่อปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของสไลด์

กำหนดเค้าโครงสไลด์เอง

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  คำสั่ง สไลด์ต้นแบบ ใน PPT for Mac
 2. เค้าโครงสไลด์จะปรากฏเป็นรูปขนาดย่อในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่อยู่ด้านล่างของต้นแบบสไลด์

  บานหน้าต่างรูปขนาดย่อแสดงเค้าโครงเมื่อมีการแก้ไขต้นแบบสไลด์
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • คลิกเค้าโครงคุณต้องการกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับขนาดพื้นที่ที่สำรองไว้ และคุณสามารถใช้แท็บ หน้าแรก เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ สี และองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ

  • คลิก แทรกเค้าโครง เพื่อเพิ่มสไลด์ใหม่ แล้วจัดรูปแบบสไลด์นั้น

 4. คลิก ปิดต้นแบบ เพื่อหยุดแก้ไขเค้าโครง

  เค้าโครงสไลด์ที่คุณแก้ไขจะมีให้ใช้งานเพื่อแทรกเป็นสไลด์ใหม่ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในงานนำเสนอของคุณ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นธีมใหม่

 1. คลิก ออกแบบ แล้วชี้ไปยังธีมใดก็ได้

 2. คลิกลูกศรลงที่ปรากฏขึ้นภายใต้แผงธีม

 3. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน ตั้งชื่อธีม แล้วคลิก บันทึก ธีมใหม่ของคุณจะประกอบด้วยเค้าโครงสไลด์ที่คุณแก้ไข และจะมีให้ใช้งานในแกลเลอรีธีม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint for Mac

ใช้ธีมใน PowerPoint for Mac

กำหนดค่าและบันทึกธีมใน PowerPoint for Mac

การใช้เทมเพลตใน PowerPoint for Mac

เพิ่มเค้าโครงสไลด์ใหม่ไปยังต้นแบบสไลด์

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิกต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์คือสไลด์บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิกแท็บ ต้นแบบสไลด์ จากนั้นที่ภายใต้ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก เค้าโครงใหม่

  แท็บต้นแบบสไลด์ กลุ่มต้นแบบสไลด์

  PowerPoint แทรกเค้าโครงสไลด์ใหม่ด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับชื่อและส่วนท้าย

 4. ทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไปยังเค้าโครงสไลด์ใหม่

  หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ได้ที่ เพิ่มหรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะเพิ่มไปยังธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณนำธีมอื่นไปใช้ การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกยกเลิก ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้ใช้ในอนาคต บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ให้คลิก บันทึกธีม

ทำซ้ำเค้าโครงสไลด์ในต้นแบบสไลด์

คุณสามารถใช้เค้าโครงแบบกำหนดเองเพื่อสร้างชุดเค้าโครงที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่มีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเค้าโครงแรกที่ มีโลโก้บริษัทของคุณที่มุมซ้ายและพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ และจากนั้นทำซ้ำเค้าโครงแบบกำหนดเองนั้นแล้วเปลี่ยนพื้นที่ที่สำรองไว้ให้เป็นตาราง

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน เค้าโครงสไลด์อยู่ภายใต้ต้นแบบสไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ที่อยู่บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. บนเมนู แทรก คลิก ทำซ้ำเค้าโครง

 4. ทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไปยังเค้าโครงสไลด์ใหม่

  หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ได้ที่ เพิ่มหรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะเพิ่มไปยังธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณนำธีมอื่นไปใช้ การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกยกเลิก ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้ใช้ในอนาคต บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ให้คลิก บันทึกธีม

ลบเค้าโครงสไลด์ในต้นแบบสไลด์

คุณสามารถลบเค้าโครงสไลด์ใดก็ได้จากต้นแบบสไลด์ ยกเว้นเค้าโครงที่ใช้อยู่ในงานนำเสนอปัจจุบัน

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการลบ เค้าโครงสไลด์อยู่ภายใต้ต้นแบบสไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ที่อยู่บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิกแท็บ ต้นแบบสไลด์ จากนั้นภายใต้ ต้นแบบสไลด์ คลิก ลบ

  แท็บต้นแบบสไลด์ กลุ่มต้นแบบสไลด์

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะเพิ่มไปยังธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณนำธีมอื่นไปใช้ การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกยกเลิก ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้ใช้ในอนาคต บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ให้คลิก บันทึกธีม

เปลี่ยนชื่อเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเค้าโครงสไลด์ได้ ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อของเค้าโครงที่แสดงใน สไลด์ใหม่ หรือเมนู เค้าโครง บนแท็บ หน้าแรก

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน เค้าโครงสไลด์อยู่ภายใต้ต้นแบบสไลด์ ซึ่งเป็นสไลด์ที่อยู่บนสุดในบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิกแท็บ ต้นแบบสไลด์ จากนั้นภายใต้ ต้นแบบสไลด์ คลิก เปลี่ยนชื่อ

  แท็บต้นแบบสไลด์ กลุ่มต้นแบบสไลด์

 4. ในกล่อง ชื่อเค้าโครง ให้พิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

 5. คลิก เปลี่ยนชื่อ

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดต้นแบบ บนแถบข้อความ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ที่สอดคล้องกันจะเพิ่มไปยังธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณนำธีมอื่นไปใช้ การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์จะถูกยกเลิก ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้ใช้ในอนาคต บนแท็บ ธีม ภายใต้ ธีม ให้คลิก บันทึกธีม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มหรือลบพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

เกี่ยวกับการออกแบบงานนำเสนอ

แต่ละเค้าโครงสไลด์จะมีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ รูปร่าง และอื่นๆ เมื่อคุณกำลังจัดเรียงเนื้อหาบนสไลด์ การเลือกเค้าโครงสไลด์ที่เหมาะกับเนื้อหาของคุณจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

เลือกเค้าโครงเมื่อคุณเพิ่มสไลด์ใหม่:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่

 2. เลือกเค้าโครงสไลด์ของคุณใหม่ จากนั้นคลิก เพิ่มสไลด์

เปลี่ยนเค้าโครงของภาพนิ่งที่มีอยู่:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง

 2. เลือกเค้าโครงที่สอดคล้องกับเนื้อหาในสไลด์ของคุณที่สุด จากนั้นคลิกเปลี่ยนเค้าโครง

  เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์

บนโทรศัพท์ของคุณ:

 1. แตะสไลด์ที่มีเค้าโครงที่คุณต้องการกำหนด

 2. บนแถบเครื่องมือลอยที่ด้านล่างของหน้าต่าง แตะเค้าโครง ปุ่มเค้าโครงบนแถบเครื่องมือลอยช่วยให้คุณสามารถเลือกเค้าโครงสไลด์ได้

 3. แตะเพื่อเลือกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการ

  มีการนำเค้าโครงไปใช้ คุณสามารถทำการแก้ไขสไลด์ต่อหรือย้ายไปยังสไลด์อื่น

บนโทรศัพท์ของคุณ:

 1. แตะสไลด์ที่มีเค้าโครงที่คุณต้องการกำหนด

 2. บนแถบเครื่องมือลอยที่ด้านล่างของหน้าต่าง แตะเค้าโครง ปุ่มเค้าโครงบนแถบเครื่องมือลอยช่วยให้คุณสามารถเลือกเค้าโครงสไลด์ได้

 3. แตะเพื่อเลือกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการ

  มีการนำเค้าโครงไปใช้ คุณสามารถทำการแก้ไขสไลด์ต่อหรือย้ายไปยังสไลด์อื่น

บนโทรศัพท์ของคุณ:

 1. แตะสไลด์ที่มีเค้าโครงที่คุณต้องการกำหนด

 2. บนแถบเครื่องมือลอยที่ด้านล่างของหน้าต่าง แตะเค้าโครง ปุ่มเค้าโครงบนแถบเครื่องมือลอยช่วยให้คุณสามารถเลือกเค้าโครงสไลด์ได้

 3. แตะเพื่อเลือกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการ

  มีการนำเค้าโครงไปใช้ คุณสามารถทำการแก้ไขสไลด์ต่อหรือย้ายไปยังสไลด์อื่น

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×