การใช้หรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

ทุกธีมใน PowerPoint ประกอบด้วยต้นแบบสไลด์หนึ่งแบบและเค้าโครงสไลด์หนึ่งชุด เค้าโครงสไลด์ที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับสี ฟอนต์ และวิธีที่คุณต้องการให้ข้อความและเนื้อหาอื่นๆ ถูกจัดเรียงบนสไลด์ของคุณ ถ้าเค้าโครงที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ายังใช้ไม่ได้ คุณสามารถเปลี่ยนได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครง ให้ดู เค้าโครงสไลด์คืออะไร

นำเค้าโครงสไลด์ไปใช้ในมุมมองปกติ

เลือกเค้าโครงที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าที่ตรงกับการจัดเรียงของพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความและวัตถุอื่นๆ ซึ่งคุณวางแผนที่จะใส่ไว้บนสไลด์ของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงไปใช้

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เลือกและนำเค้าโครงไปใช้กับสไลด์

เปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์

ถ้าคุณไม่พบเค้าโครงสไลด์ที่ใช้งานได้กับข้อความและวัตถุอื่นที่คุณวางแผนจะใส่ไว้บนสไลด์ของคุณ ให้เปลี่ยนเค้าโครงในมุมมองต้นแบบสไลด์

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยน

บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วเลือกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้จากรายการ

 • เมื่อต้องการจัดเรียงพื้นที่ที่สำรองไว้ใหม่ ให้คลิกขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้จนกว่าคุณจะเห็นลูกศรสี่หัว จากนั้นลากพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งใหม่บนสไลด์

 • เมื่อต้องการลบพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น แล้วกด Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มเค้าโครงใหม่ ให้คลิก แทรกเค้าโครง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครงใหม่ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่เค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิก เปลี่ยนชื่อเค้าโครง พิมพ์ชื่อใหม่ของเค้าโครงแล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเค้าโครงที่คุณใช้ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่ มุมมองปกติ แล้วนำเค้าโครงใหม่ไปใช้กับสไลด์เหล่านั้นอีกครั้งถ้าคุณต้องการให้สไลด์มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์สาธิต สไลด์ในงานนำเสนอของคุณที่ใช้เค้าโครงสาธิตจะยังคงมีหน้าตาเหมือนเดิม ถ้าคุณไม่ได้นำเค้าโครงที่คุณแก้ไขไปใช้กับแต่ละสไลด์

เปลี่ยนการวางแนวของสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของคุณทั้งหมดเป็นแบบมาตรฐาน จอกว้าง หรือขนาดที่กำหนดเอง และคุณสามารถระบุได้ว่าจะใช้การวางแนวตั้งหรือแนวนอนสำหรับทั้งสไลด์และบันทึกย่อ

 • บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ขนาดสไลด์ แล้วเลือกตัวเลือก

  คลิกขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนว ให้คลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง จากนั้น เลือกการวางแนวที่คุณต้องการภายใต้ การวางแนว

  ตั้งค่าการวางแนวของงานพิมพ์ของคุณ
 • เมื่อต้องการสร้างขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง ให้คลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง จากนั้น เลือกตัวเลือกหน้าจอ ความกว้าง และความสูงที่ด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ขนาดสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของคุณทั้งหมดเป็นแบบมาตรฐาน จอกว้าง หรือขนาดที่กำหนดเอง และคุณสามารถระบุได้ว่าจะใช้การวางแนวตั้งหรือแนวนอนสำหรับทั้งสไลด์และบันทึกย่อ

 • บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก การตั้งค่าหน้า แล้วเลือกตัวเลือกภายใต้ สไลด์ที่ปรับขนาดสำหรับ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนว ให้คลิก การวางแนวสไลด์ จากนั้น เลือกการวางแนวที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการสร้างขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง ให้คลิก การตั้งค่าหน้า แล้วเลือกตัวเลือกความกว้างและความสูง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×