การใช้หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนของรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มดู designer คุณภาพ และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณหรือรูปร่าง โดยการนำลักษณะด่วนไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt บางอย่างของรูปร่างในกราฟิก SmartArt หรือรูปร่างที่คุณเพิ่มลงในเอกสารของคุณทั้งหมด

ในบทความนี้

ภาพรวมของลักษณะด่วน

นำไปใช้ หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนสำหรับกราฟิก SmartArt

นำไปใช้ หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนสำหรับรูปร่าง

ภาพรวมของลักษณะด่วน

ลักษณะด่วน เป็นการผสมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ต่างกันและแสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรีลักษณะด่วนหลายแกลเลอรี เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณไว้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณจะเห็นว่าลักษณะด่วนนั้นจะมีผลอย่างไรกับกราฟิก SmartArt หรือรูปร่างของคุณ

ลักษณะด่วนสำหรับกราฟิก SmartArt (ลักษณะ SmartArt) รวมถึง ขอบ เงา ลักษณะเส้น การไล่ระดับสี และมุมมองแบบสามมิติ (3-D) ให้ลองผสมลักษณะ SmartArt และสีที่แตกต่างกันจนกว่าคุณจะได้สิ่งที่ตรงกับข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร คุณสามารถเลือกเค้าโครง ลักษณะ SmartArt และชุดรุปแบบสีที่คุณต้องการ แล้วเปลี่ยนเค้าโครงอีกครั้ง โดยลักษณะ SmartArt และสีของคุณยังคงอยู่ในกราฟิก SmartArt ของคุณ ดังนั้นคุณไม่ต้องทำซ้ำ

สไตล์ SmartArt แมปเอฟเฟ็กต์ของธีม ของเอกสารธีม กับรูปร่างภายในกราฟิก SmartArt ตัวอย่าง รูปร่างอาจมีเส้นที่หนาหรือขอบ ในขณะที่ลูกศรอาจนำไปใช้กับพวกเขาสไตล์รายละเอียดเพิ่มเติม คุณยังสามารถนำสีจากสีของธีม ของเอกสารในหลาย ๆ เช่นการเปลี่ยนสีของเส้นขอบรูปร่าง ถ้าคุณสร้างกราฟิก SmartArt หลาย และต้องการให้มีลักษณะเหมือนกัน คุณสามารถนำไปใช้สีเดียวกันและสไตล์ SmartArt เพื่อให้ได้ลักษณะแบบมืออาชีพ สอดคล้องกัน

คุณสามารถมีรูปร่างที่แสดง ด้วยขอบ ลึก และหมุนในพื้นที่แบบสามมิติ เมื่อต้องการทำกราฟิก SmartArt สามมิติ นำมีสไตล์ SmartArt แบบสามมิติหรือด้วยตนเองนำการหมุนสามมิติไปแต่ละรูปร่าง ถ้ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นสามมิติ (เรียกว่าฉาก coherent สามมิติ), คุณสามารถทำการแก้ไขข้อความและการจัดรูปแบบของแต่ละรูปร่างแต่ละ แต่ไม่สามารถเคลื่อน หรือปรับขนาดรูปร่าง เฉพาะคุณสามารถจัดตำแหน่ง หรือปรับขนาดรูปร่างในฉากสองมิติ เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติและสามมิติ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มรูปร่าง คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ปุ่มแก้ไขในแบบสองมิติ ปลดล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณสำหรับการแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถย้าย และปรับขนาดรูปร่างชั่วคราวนั่นคือ แต่ยังคงถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt สไตล์ SmartArt แบบสามมิติ และปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณคลิกแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง เมื่อกราฟิก SmartArt ของคุณจะถูกแสดงในฉากสามมิติ คุณสามารถหมุนรูปภาพเป็นทั้งหมดและตำแหน่งอ่อนแหล่งข้อมูลและ "กล้อง" เช่นว่ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดปรากฏขึ้นเพื่อ pop ออกจากหน้าจอ

สไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ทั้งชุด ขณะเฉพาะรูปร่างที่เลือกมีผลต่อลักษณะด่วนสำหรับรูปร่าง (สไตล์รูปร่าง) คุณสามารถกำหนดรูปร่างด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนสีเอฟเฟ็กต์หรือเส้นขอบหรือโดยการแทนที่จะมีรูปร่างอื่น ขอแนะนำให้ คุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณหลังจากคุณชำระบนเนื้อหาและเค้าโครง ตามที่กำหนดเองบางอย่างจะไม่ถูกถ่ายโอนเนื่องจากไม่เหล่านั้นอาจดูดีในเค้าโครงใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ดูสลับเค้าโครงหรือชนิดของกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

ใช้หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนสำหรับกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการนำลักษณะ SmartArt ที่แตกต่างไปใช้

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  เมื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

คำแนะนำ   

 • ลักษณะ SmartArt ที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับธีมเอกสารที่ใช้อยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางกราฟิก SmartArt ที่สร้างในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 ซึ่งใช้ชุดรูปแบบ "A" ลงในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 ที่ใช้ชุดรูปแบบ "B" กราฟิก SmartArt นั้นจะใช้ชุดรูปแบบ "B" แทนที่จะเป็นชุดรูปแบบ "A"

 • ถ้าคุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเอง แล้วเลือกลักษณะ SmartArt ที่มีการกำหนดเองเหมือนกันบางอย่าง การกำหนดเองของคุณจะสูญไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนการหมุนสามมิติของกราฟิก SmartArt จากนั้นใช้ลักษณะ SmartArt สามมิติอื่น ลักษณะ SmartArt นั้นจะแทนที่การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ

 • ถ้าคุณนำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt จากนั้นกำหนดกราฟิก SmartArt เอง คุณจะสามารถนำลักษณะ SmartArt อื่่นไปใช้เพื่อคืนค่าลักษณะที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบมืออาชีพอย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการใช้ลักษณะด่วนเดียวกันกับทั้งกราฟิก SmartArt และรูปร่าง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้น ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสไตล์ SmartArt คลิ กสไตล์ก่อนห้าหนึ่ง
   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือ SmartArt หรือออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  2. คลิกรูปร่าง จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง คลิกลักษณะเดียวกับที่คุณคลิกในขั้นที่ 1

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กราฟิก SmartArt รบกวนข้อความของคุณ ให้นำลักษณะ SmartArt สามมิติไปใช้อย่างจำกัด

ด้านบนของหน้า

ใช้หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนสำหรับรูปร่าง

 1. คลิกลักษณะที่คุณต้องการนำลักษณะรูปร่างใหม่หรือลักษณะรูปร่างอื่นไปใช้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ารูปร่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกราฟิก SmartArt ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะรูปร่างที่คุณต้องการ

   รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

   เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • ถ้ารูปร่างนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกราฟิก SmartArt ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะรูปร่างที่คุณต้องการ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ หรือเครื่องมือการวาด ตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

   เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×