การใช้หรือเปลี่ยนลักษณะด่วนของรูปร่าง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มดู designer คุณภาพ และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณหรือรูปร่าง โดยใช้สไตล์ด่วนทั้งหมดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt บางอย่างของรูปร่างในกราฟิก SmartArt หรือรูปร่างที่คุณเพิ่มลงในเอกสารของคุณ แผ่นงาน หรืองานนำเสนอ

ลักษณะด่วนคือการ รวมของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน และจะแสดงในรูปขนาดย่อในแกลเลอรีสไตล์ด่วนต่าง ๆ เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถดูว่าลักษณะด่วนมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณหรือรูปร่าง

ลักษณะด่วนสำหรับกราฟิก SmartArt (สไตล์ SmartArt) รวมขอบ เงา สไตล์เส้น ไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟ (สามมิติ) แบบสามมิติ ลองใช้การรวมกันของสีและสไตล์ SmartArt จนกว่าคุณพบที่ตรงกับข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร คุณสามารถเลือกเค้าโครง สไตล์ SmartArt และชุดรูปแบบสีที่คุณชอบ และเปลี่ยนเค้าโครงอีกนั่นคือสไตล์ SmartArt และสีของคุณจะอยู่กับกราฟิก SmartArt ของคุณ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใหม่ทำเหล่านั้นได้

สไตล์ SmartArt แมปเอฟเฟ็กต์ของธีม ของเอกสารธีม กับรูปร่างภายในกราฟิก SmartArt ตัวอย่าง รูปร่างอาจมีเส้นที่หนาหรือขอบ ในขณะที่ลูกศรอาจนำไปใช้กับพวกเขาสไตล์รายละเอียดเพิ่มเติม คุณยังสามารถนำสีจากสีของธีม ของเอกสารในหลาย ๆ เช่นการเปลี่ยนสีของเส้นขอบรูปร่าง ถ้าคุณสร้างกราฟิก SmartArt หลาย และต้องการให้มีลักษณะเหมือนกัน คุณสามารถนำไปใช้สีเดียวกันและสไตล์ SmartArt เพื่อให้ได้ลักษณะแบบมืออาชีพ สอดคล้องกัน

คุณสามารถมีรูปร่างที่แสดง ด้วยขอบ ลึก และหมุนในพื้นที่แบบสามมิติ เมื่อต้องการทำกราฟิก SmartArt สามมิติ นำมีสไตล์ SmartArt แบบสามมิติหรือด้วยตนเองนำการหมุนสามมิติไปแต่ละรูปร่าง ถ้ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นสามมิติ (เรียกว่าฉาก coherent สามมิติ), คุณสามารถทำการแก้ไขข้อความและการจัดรูปแบบของแต่ละรูปร่างแต่ละ แต่ไม่สามารถเคลื่อน หรือปรับขนาดรูปร่าง เฉพาะคุณสามารถจัดตำแหน่ง หรือปรับขนาดรูปร่างในฉากสองมิติ เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติและสามมิติ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มรูปร่าง คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ปุ่มแก้ไขในแบบสองมิติ ปลดล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณสำหรับการแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถย้าย และปรับขนาดรูปร่างชั่วคราวนั่นคือ แต่ยังคงถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt สไตล์ SmartArt แบบสามมิติ และปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณคลิกแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง เมื่อกราฟิก SmartArt ของคุณจะถูกแสดงในฉากสามมิติ คุณสามารถหมุนรูปภาพเป็นทั้งหมดและตำแหน่งอ่อนแหล่งข้อมูลและ "กล้อง" เช่นว่ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดปรากฏขึ้นเพื่อ pop ออกจากหน้าจอ

สไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ทั้งชุด ขณะเฉพาะรูปร่างที่เลือกมีผลต่อลักษณะด่วนสำหรับรูปร่าง (สไตล์รูปร่าง) คุณสามารถกำหนดรูปร่างด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนสีเอฟเฟ็กต์หรือเส้นขอบหรือโดยการแทนที่จะมีรูปร่างอื่น ขอแนะนำให้ คุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณหลังจากคุณชำระบนเนื้อหาและเค้าโครง ตามที่กำหนดเองบางอย่างจะไม่ถูกถ่ายโอนเนื่องจากไม่เหล่านั้นอาจดูดีในเค้าโครงใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ดูสลับเค้าโครงหรือชนิดของกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการนำสไตล์ SmartArt แตกต่างกันไปใช้

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

เคล็ดลับ   

 • สไตล์ SmartArt ที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับต้นแบบของเอกสารธีม ตัวอย่าง ถ้าคุณวางเป็นกราฟิก SmartArt ที่ถูกสร้างขึ้นในงานนำเสนอ PowerPoint และที่มีชุดรูปแบบ "A" นำไปใช้เป็นเอกสาร Word ที่มีชุดรูปแบบ "B" นำไปใช้ กราฟิก SmartArt จะใช้ธีม "B" แทน "A" ธีม

 • ถ้าคุณปรับแต่งกราฟิก SmartArt ของคุณ จากนั้น เลือกสไตล์ SmartArt ที่ประกอบด้วยการกำหนดเองที่คล้ายกันบาง การกำหนดเองของคุณจะสูญหาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนการหมุนสามมิติของกราฟิก SmartArt แล้ว นำสไตล์ SmartArt แบบสามมิติแตกต่างกัน สไตล์ SmartArt จะแทนการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ

 • ถ้าคุณนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กราฟิก SmartArt และปรับ แต่งเองกราฟิก SmartArt คุณสามารถนำสไตล์ SmartArt แตกต่างกันเมื่อต้องการคืนค่าคุณภาพ designer ลักษณะแบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการใช้สไตล์ด่วนเดียวสำหรับทั้งกราฟิก SmartArt และรูปร่าง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้น ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสไตล์ SmartArt คลิ กสไตล์ก่อนห้าหนึ่ง
   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือ SmartArt หรือออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  2. คลิกรูปร่า แล้ว บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิ กลักษณะเดียวกันกับที่คุณคลิกในขั้นตอนที่ 1

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กราฟิก SmartArt เด่นกว่าข้อความของคุณ นำสไตล์ SmartArt แบบสามมิติขอบ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการนำสไตล์รูปร่างใหม่ หรือแตกต่างกันไปใช้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้ารูปร่างเป็นส่วนหนึ่งของกราฟิก SmartArt ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์รูปร่างที่คุณต้องการ

   รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

   เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  • ถ้ารูปร่างไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกราฟิก SmartArt ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์รูปร่างที่คุณต้องการ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

   เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×