การใช้หรือการเอาการแรเงาเซลล์ออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มการแรเงาลงในเซลล์ได้ด้วยการเติมด้วยสีทึบหรือลวดลายลงไปในเซลล์ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์การแรเงาเซลล์ที่เป็นสี ให้ตรวจดูว่าตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ถูกต้องหรือไม่

เติมเซลล์ด้วยสีทึบ

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการนำการแรเงา หรือเอาการแรเงาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนเซลล์ที่เลือกในแผ่นงาน ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการเติมเซลล์ ด้วยสีทึบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม ปุ่มขยาย และภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเติมเซลล์ ด้วยสีแบบกำหนดเอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม ปุ่มขยาย คลิกสีเพิ่มเติม และในกล่องโต้ตอบสี เลือกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการนำสีที่เลือกล่าสุด คลิกสีเติม ปุ่มขยาย

   หมายเหตุ: Microsoft Excel จะบันทึกสีแบบกำหนดเองที่เลือกล่าสุดของ 10 เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วนำสีเหล่านี้ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม ปุ่มขยาย นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการภายใต้สีล่าสุด

   ตัวเลือกสีล่าสุด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการใช้สีพื้นหลังที่ต่างออกไปสำหรับทั้งแผ่นงาน ให้คลิก ปุ่มเลือกทั้งหมด ก่อนที่คุณจะคลิกสีที่คุณต้องการใช้ การทำเช่นนี้จะเป็นการซ่อนเส้นตาราง แต่คุณสามารถปรับให้แผ่นงานอ่านง่ายขึ้นได้โดยการแสดงเส้นขอบเซลล์รอบเซลล์ทั้งหมด

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

เติมเซลล์ด้วยลวดลาย

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเติมลวดลายที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนเซลล์ที่เลือกในแผ่นงาน ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มฟอนต์

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + SHIFT + F ได้อีกด้วย

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บ เติม ภายใต้ สีพื้นหลัง ให้คลิกสีพื้นหลังที่คุณต้องการใช้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ลวดลายที่มีสองสี ให้คลิกสีอีกสีในกล่อง สีลวดลาย แล้วคลิกลักษณะลวดลายในกล่อง ลักษณะลวดลาย

  • เมื่อต้องการใช้ลวดลายที่มีลักษณะพิเศษ ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ ไล่ระดับสี

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์เพื่อพิมพ์การแรเงาเซลล์เป็นสี

ถ้าตัวเลือกการพิมพ์ตั้งค่าเป็น ขาวดำ หรือ คุณภาพแบบร่างไม่ว่าโดยตั้งใจ หรือเนื่องจากสมุดงานมีแผ่นงานหรือแผนภูมิที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ที่ทำให้เปิดโหมดพิมพ์แบบร่างโดยอัตโนมัติ การแรเงาเซลล์จะไม่สามารถพิมพ์เป็นสีได้

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ พิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ล้างเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย ขาวดำ และ คุณภาพแบบร่าง แล้ว

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นสีในแผ่นงาน อาจเป็นเพราะคุณกำลังทำงานในโหมดความคมชัดสูง ถ้าคุณไม่เห็นสีเมื่อคุณดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้เลือกเครื่องพิมพ์สีเอาไว้

เอาการแรเงาออกจากเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยสีเติมหรือลวดลายการเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนเซลล์ที่เลือกในแผ่นงาน ดูเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิก ลูกศรที่อยู่ถัดจาก สีเติม แล้วคลิก ไม่เติม

  รูป Ribbon ของ Excel

ตั้งค่าสีเติมเริ่มต้นสำหรับเซลล์ทั้งหมดในแผ่นงาน

ใน Excel คุณไม่สามารถเปลี่ยนสีเติมเริ่มต้นสำหรับแผ่นงานได้ ตามค่าเริ่มต้น ทุกเซลล์ในสมุดงานจะไม่มีสี อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างสมุดงานที่เซลล์ทั้งหมดในแผ่นงานมีสีเฉพาะเซลล์อยู่เป็นประจำ คุณสามารถสร้างแม่แบบ Excel ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างสมุดงานที่เซลล์ทั้งหมดมีสีเขียวบ่อยครั้ง คุณสามารถสร้างแม่แบบเพื่อให้ทำงานนี้ได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการสร้างแม่แบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างแผ่นงานเปล่าใหม่

 2. คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกทั้งแผ่นงาน

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม ปุ่มขยาย จากนั้น เลือกสีที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    เมื่อคุณเปลี่ยนสีเติมของเซลล์บนแผ่นงาน สามารถกลายเป็นเส้นตารางได้ยากเมื่อต้องการดู เมื่อต้องการทำให้เส้นตารางโดดเด่นบนหน้าจอ คุณสามารถทดลองใช้สไตล์เส้นขอบและแผนภูมิเส้น ตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ เมื่อต้องการนำเส้นขอบลงในเวิร์กชีตของคุณ เลือกทั้งแผ่นงาน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเส้นขอบทั้งหมด

 4. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อแม่แบบ

 6. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Excelบันทึก แล้วปิดแผ่นงาน

  แม่แบบจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ Templates โดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าแม่แบบนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการใช้แม่แบบเพื่อสร้างสมุดงานใหม่

 7. เมื่อต้องการเปิดสมุดงานใหม่ที่ยึดตามแม่แบบที่สร้างขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

  2. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ คลิก แม่แบบของฉัน

  3. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง ภายใต้ แม่แบบส่วนบุคคล ให้คลิกแม่แบบที่คุณเพิ่งสร้าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×