การใช้สีเพื่อระบุสถานะในส่วนการทำซ้ำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้

บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของแถวในส่วนการทำซ้ำ การจัดรูปแบบนี้มีประโยชน์ถ้าคุณต้องการแสดงสถานะของรายการในส่วนการทำซ้ำ ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มรายงานสถานะ คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทำให้แถวของรายการที่เลยกำหนดการเป็นสีแดง และแถวของรายการที่ตรงตามกำหนดการเป็นสีเขียว

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้สีในการแสดงกระบวนงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางคนจะไม่สามารถแยกสีได้ดีนัก เมื่อต้องการสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มข้อความที่มีความหมายให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อระบุสถานะของรายการแล้วเช่นกัน

ในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มตัวควบคุม

ขั้นตอนที่ 2: ระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 3: แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มตัวควบคุม

เพื่อให้กระบวนงานนี้เสร็จสมบูรณ์ แม่แบบฟอร์มของคุณต้องมีส่วนการทำซ้ำ กล่องข้อความ และกล่องรายการแบบหล่นลง เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมเหล่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องรายการและส่วนการทำซ้ำ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 4. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วนการทำซ้ำ

 5. วางจุดแทรกในส่วนการทำซ้ำ

 6. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 7. กด ENTER จากนั้นภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่องรายการแบบหล่นลง

 8. ในเทมเพลตฟอร์ พิมพ์รายการงาน:เป็นป้ายชื่อสำหรับกล่องข้อความ และพิมพ์สถานะ:เป็นป้ายชื่อสำหรับกล่องรายการแบบหล่นลง

 9. คลิกสองครั้งที่กล่องรายการแบบหล่นลงบนแม่แบบฟอร์ม

 10. คลิกแท็บ ข้อมูล

 11. ภายใต้ รายการในกล่องรายการ ให้คลิก เพิ่ม

 12. ในกล่อง ค่า ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มตัวเลือก ให้พิมพ์ ใช้งานอยู่ แล้วคลิก ตกลง

 13. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 11 และ 12 เมื่อต้องการเพิ่มแก้ไขแล้วและปิดเป็นตัวเลือกในกล่องรายการแบบหล่นลง

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

หลังจากที่คุณเพิ่มตัวควบคุมให้กับแม่แบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เหมาะสมได้

 1. เลือกส่วนการทำซ้ำในแม่แบบฟอร์ม จากนั้นบนเมนู รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 3. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ในกล่องแรก ให้คลิกเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับกล่องรายการแบบหล่นลงที่คุณเพิ่งแทรก

 4. ในกล่องที่สอง ให้คงค่า เท่ากับ เอาไว้

 5. ในกล่องที่สาม ให้คลิก พิมพ์ข้อความ แล้วพิมพ์ ใช้งานอยู่

  หมายเหตุ: นิพจน์เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 6. ในรายการ การแรเงา ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ให้คลิกสีแดง แล้วคลิก ตกลง

 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 เพื่อเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับรายการที่ป้อนสองรายการที่เหลือ เลือกสีเหลืองเป็นสีพื้นหลังสำหรับ แก้ปัญหาแล้ว และสีเขียวเป็นสีพื้นหลังสำหรับ ปิด

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

หลังจากคุณเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้กับแม่แบบฟอร์มแล้ว ขอแนะนำให้คุณทดสอบความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านั้นทำงานอย่างถูกต้อง

 1. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 2. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ให้เลือกตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบหล่นลง ขอให้สังเกตว่าในขณะที่คุณเลือกตัวเลือก สีพื้นหลังในส่วนนั้นจะเปลี่ยนตาม

 3. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ส่วน แล้วคลิกชื่อส่วนเพื่อเพิ่มส่วนที่เพิ่มเติม ขอให้สังเกตว่าการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับทั้งสองส่วนจะเป็นอิสระต่อกัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×