การใช้สมุดรายชื่อมือถือ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันข้อความมัลติมีเดียไม่พร้อมใช้งานการบริการแบบไร้สายสมาชิกในประเทศสหรัฐอเมริกา บริการ Outlook Mobile จะถูกจำกัดกับข้อความในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

หลังจากที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Outlook Mobile Service นั้น สมุดรายชื่อมือถือจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ สมุดรายชื่อนี้จะมีที่ติดต่อทั้งหมดของคุณที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสดงรายการอยู่ในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหา Mobile สมุดรายชื่อที่ติดต่อ

ลบที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อโทรศัพท์มือถือ

ค้นหาที่ติดต่อในสมุดรายชื่อมือถือ

คุณสามารถค้นหาที่ติดต่อในสมุดรายชื่อมือถือได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • จากภายในข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่

  1. บนแท็บ ข้อความ ในข้อความหรือบนแท็บ ข้อความมัลติมีเดีย ในข้อความมัลติมีเดีย ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

  2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อ: ที่ติดต่อ (มือถือ) ให้คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการจากรายการของที่ติดต่อ หรือพิมพ์ชื่อของที่ติดต่อในกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาชื่อของที่ติดต่อนั้น

  3. คลิกกล่อง ถึง เพื่อเพิ่มที่ติดต่อที่เลือกไว้ในกล่อง คุณสามารถเลือกได้หลายที่ติดต่อพร้อมกันโดยการกด CTRL แล้วจึงคลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการ

  4. คลิก ตกลง

  5. ที่ติดต่อที่คุณคลิกในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อ: ที่ติดต่อ (มือถือ) จะถูกแสดงไว้ในกล่อง ถึง ในข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

 • จากหน้าต่างหลักของ Outlook

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

  2. คลิก ที่ติดต่อ (มือถือ) ในรายการ สมุดรายชื่อ

  3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อ: ที่ติดต่อ (มือถือ) ให้คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการจากรายการของที่ติดต่อ หรือพิมพ์ชื่อของที่ติดต่อในกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาชื่อของที่ติดต่อนั้น

  4. คลิกกล่อง ถึง เพื่อเพิ่มที่ติดต่อที่เลือกไว้ในกล่อง คุณสามารถเลือกได้หลายที่ติดต่อพร้อมกันโดยการกด CTRL แล้วจึงคลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการ

  5. คลิก ตกลง

  6. ที่ติดต่อที่คุณคลิกในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อ: ที่ติดต่อ (มือถือ) จะถูกแสดงไว้ในกล่อง ถึง ในข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

ด้านบนของหน้า

ลบที่ติดต่อออกจากสมุดรายชื่อมือถือ

 1. ในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อ: ที่ติดต่อ (มือถือ) ให้คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

 2. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบที่ติดต่อ

หมายเหตุ: การลบที่ติดต่อออกจากสมุดรายชื่อมือถือจะไม่เอาที่ติดต่อออกจากรายการ ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ แต่จะเอาเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือออกจากรายละเอียดที่แสดงรายการสำหรับที่ติดต่อดังกล่าวแทน

การลบที่ติดต่อออกจากที่ติดต่อ Outlook จะเอาที่ติดต่อนั้นออกจากสมุดรายชื่อมือถือโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×