การใช้สมุดบันทึกร่วมกันใน OneNote 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วิธีการแชร์สมุดบันทึกใน OneNote

ใน Microsoft OneNote 2010 คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกเพื่อ ให้คุณสามารถเข้าถึงได้ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ บนเว็บ หรือเพื่อ ให้คุณสามารถทำงานในนั้นร่วมกับผู้อื่น

การจดบันทึกย่อเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกัน OneNote มีอักขระสุดมากกว่าความสามารถในการส่งหน้าสมุดบันทึกแบบคงผ่านทางอีเมลขึ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการของคุณ คุณสามารถใช้ OneNote เพื่อระดมร่วมกับผู้อื่นในการประชุม ใช้สมุดบันทึกหน้าเป็นไวท์บอร์ดเสมือน และตั้งค่าสมุดบันทึกที่แชร์ที่ทุกคนสามารถดู เพิ่ม และแก้ไขข้อมูล

ไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ "ล็อก" ไฟล์สำหรับการแก้ไข โดยบุคคลหนึ่งครั้ง OneNote 2010 ช่วยให้ผู้เขียนหลายคนที่เข้าถึงสมุดบันทึกที่แชร์ในเวลาเดียวกัน เมื่อใดก็ ตามที่บุคคลอื่นแก้ไขไปยังหน้าและส่วนในสมุดบันทึกที่แชร์ OneNote โดยอัตโนมัติซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สมุดบันทึกอยู่เสมอทันสมัยอยู่เสมอสำหรับทุกคน

OneNote ยังทำสำเนาของบันทึกย่อบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละแบบออฟไลน์แยกต่างหาก วิธีนี้ ผู้เข้าร่วมการจดบันทึกย่อที่แชร์สามารถทำการแก้ไขบันทึกย่อภายในเครื่องแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อมต่อจากเครือข่ายชั่วคราว ในครั้งถัดไปที่เชื่อมต่อกับสมุดบันทึกที่แชร์ OneNote โดยอัตโนมัติผสานการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยบุคคลอื่น

สร้างสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันใหม่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ภายใต้การจัดเก็บสมุดบันทึกบน เลือกตำแหน่งที่ถูกจัดเก็บสมุดบันทึกใหม่:

  • คลิกเว็บ ถ้าคุณต้องการให้สามารถใช้สมุดบันทึก จากคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือ จากเว็บเบราว์เซอร์ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ หรือลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่คุณสามารถควบคุมได้ว่า สมุดบันทึกของคุณสามารถเข้าถึง โดยคุณเท่านั้น หรือ โดยบุคคลอื่น

  • คลิกเครือข่าย ถ้าคุณต้องการแชร์สมุดบันทึกใหม่กับผู้อื่น บนเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือ บนไซต์ SharePoint (ตัวอย่างเช่น ที่ทำงานของคุณ หรือ ที่โรงเรียนของคุณ)

 3. ในกล่องชื่อ ใส่ชื่อเรื่องคำอธิบายสำหรับชื่อเรื่องของสมุดบันทึกใหม่ (ตัวอย่างเช่นสมุดบันทึกของทีม)

 4. ในเขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเว็บ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ระบุตำแหน่งที่ตั้งเว็บ    ถ้าบริการเว็บไม่พร้อมใช้งาน เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ (เช่น Windows Live) หรือลงทะเบียนสำหรับใหม่ เมื่อคุณกำลังลงชื่อเข้าใช้ คุณจะเห็นรายการโฟลเดอร์ของคุณบนเว็บซึ่งคุณสามารถสร้างสมุดบันทึกที่แชร์ ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องแชร์กับบุคคลอื่น เลือกหนึ่งโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ถ้าคุณต้องการแชร์กับผู้อื่น เลือกโฟลเดอร์ที่แชร์ที่ผู้อื่นจะมีการเข้าถึง เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ใหม่ และที่อยู่การแชร์ OneNote จะเปิดใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถสิ้นสุดการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับสมุดบันทึกของคุณ กลับไปยัง OneNote และรีเฟรชรายการโฟลเดอร์ในเขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเว็บ เพื่อดูโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นแล้ว ในตอนนี้ ให้เลือกโฟลเดอร์นี้แล้ว ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 ด้านล่าง

  • ระบุตำแหน่งบนเครือข่าย    คุณสามารถใส่เส้นทางแบบเต็มของการแชร์ไฟล์บนเครือข่าย ใส่ไดรฟ์เครือข่ายแมป หรือวางอยู่แบบเต็มของไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่คุณต้องการสร้างสมุดบันทึกที่แชร์ คุณยังสามารถเลือกจากหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ล่าสุด ถ้าพร้อมใช้งาน โปรดสังเกตว่า สมุดบันทึกที่จะสามารถเข้าถึงทุกใครมีสิทธิ์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายหรือไซต์ SharePoint นี้

 5. คลิก สร้างสมุดบันทึก

ใช้สมุดบันทึกที่มีอยู่ร่วมกัน

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกแชร์

 2. ภายใต้สมุดบันทึกที่เลือก เลือกสมุดบันทึกที่มีอยู่ที่คุณต้องการแชร์ กับบุคคลอื่น หรือ ระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้ งาน

 3. ภายใต้ใช้ร่วมกันบน เลือกตำแหน่งที่สามารถแชร์สมุดบันทึก

  • คลิกเว็บ ถ้าคุณต้องการให้สามารถใช้สมุดบันทึก จากคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือ จากเว็บเบราว์เซอร์

  • คลิกเครือข่าย ถ้าคุณต้องการแชร์สมุดบันทึกใหม่กับบุคคลอื่นหรือคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเดียวกันหรือไซต์ SharePoint (ตัวอย่างเช่น ที่ทำงานของคุณ หรือ ที่โรงเรียนของคุณ)

 4. ในเขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเว็บ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ระบุตำแหน่งที่ตั้งเว็บ    ถ้าบริการเว็บไม่พร้อมใช้งาน เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ (เช่น Windows Live) หรือลงทะเบียนสำหรับใหม่ เมื่อคุณกำลังลงชื่อเข้าใช้ คุณจะเห็นรายการโฟลเดอร์ของคุณบนเว็บซึ่งคุณสามารถสร้างสมุดบันทึกที่แชร์ ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องแชร์กับบุคคลอื่น เลือกหนึ่งโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ถ้าคุณต้องการแชร์กับผู้อื่น เลือกโฟลเดอร์ที่แชร์ที่ผู้อื่นจะมีการเข้าถึง เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ใหม่ และที่อยู่การแชร์ OneNote จะเปิดใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถสิ้นสุดการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับสมุดบันทึกของคุณ กลับไปยัง OneNote และรีเฟรชรายการโฟลเดอร์ในเขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเว็บ เพื่อดูโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นแล้ว ในตอนนี้ ให้เลือกโฟลเดอร์นี้แล้ว ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 ด้านล่าง

  • ระบุตำแหน่งบนเครือข่าย    คุณสามารถใส่เส้นทางแบบเต็มของการแชร์ไฟล์บนเครือข่าย ใส่ไดรฟ์เครือข่ายแมป หรือวางอยู่แบบเต็มของไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่คุณต้องการสร้างสมุดบันทึกที่แชร์ คุณยังสามารถเลือกจากหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ล่าสุด ถ้าพร้อมใช้งาน โปรดสังเกตว่า สมุดบันทึกที่จะสามารถเข้าถึงทุกใครมีสิทธิ์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายหรือไซต์ SharePoint นี้

 5. คลิก ใช้สมุดบันทึกร่วมกัน

หมายเหตุ: ถ้าเว็บหรือเครือข่ายตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้จะแสดงเป็นไม่ว่าง ทำให้แน่ใจว่า คุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายของคุณและที่คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นก่อนทำการบันทึก และใช้สมุดบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

สร้างข้อความอีเมลที่ มีลิงก์ไปยังสมุดบันทึกที่แชร์สำหรับตัวคุณเองหรือผู้อื่น

หลังจากที่คุณสร้าง หรือแชร์สมุดบันทึก OneNote จะถามคุณว่า คุณต้องการสร้างข้อความอีเมลที่ มีลิงก์ไปยังสมุดบันทึกที่แชร์

ถ้าคุณกำลังแชร์สมุดบันทึกกับบุคคลอื่น คลิกอีเมลที่เชื่อมโยง ไปเรียบเรียงข้อความอีเมลสำหรับผู้รับของคุณ ข้อความนี้จะรวมลิงก์ไปยังสมุดบันทึกที่แชร์ ซึ่งผู้รับสามารถคลิเพื่อเปิดสมุดบันทึกที่แชร์บนคอมพิวเตอร์ของตน

หมายเหตุ: ผู้รับจดหมายที่ยังไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงสมุดบันทึกที่แชร์ตำแหน่งที่ จะไม่สามารถใช้สมุดบันทึกที่แชร์ อีเมลิงก์เท่านั้นชี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง ยังไม่มี access โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่สามารถแชร์สมุดบันทึกของคุณกับผู้อื่น แต่คุณต้องการใช้บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณสามารถคลิกอีเมลิงก์ และจากนั้น ส่งข้อความอีเมลที่ มีลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลแบบเว็บของคุณเอง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายเปิดสมุดบันทึกที่แชร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×