การใช้สมุดบันทึกที่มีอยู่ร่วมกัน (Windows Vista)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมุดบันทึกที่แชร์ให้ผู้ใช้หลายคนใช้ และดูบันทึกย่อเข้าด้วยกันในสมุดบันทึกที่หนึ่ง ตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกใหม่ในMicrosoft Office OneNote 2007 ได้โดยสะดวกคำแนะนำคุณตลอดการสร้างสมุดบันทึกที่แชร์ใหม่ อย่างไรก็ตาม การแชร์สมุดบันทึกที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนอื่นคุณต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย และกำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยใน Windows Vista

สมุดบันทึก OneNote ปรากฏเป็นโฟลเดอร์เมื่อคุณดูใน Windows Vista เมื่อต้องการแชร์โฟลเดอร์สมุดบันทึกกับผู้อื่น คุณต้องระบุว่า ใครสามารถเข้าถึงได้ บทความนี้นำคุณสู่ขั้นตอนจำเป็น

คุณต้องการทำสิ่งใด

แชร์สมุดบันทึกที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หยุดการแชร์สมุดบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แชร์สมุดบันทึกที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น Local Area Network (LAN), ในบ้านของคุณ ที่ทำงานของคุณ หรือ ที่โรงเรียนของคุณ

หมายเหตุ: สมุดบันทึกที่แชร์ของคุณจะพร้อมใช้งานกับผู้อื่นก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปิดใช้งาน ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณหลีกเลี่ยงการตั้งค่าสมุดบันทึกที่แชร์บนคอมพิวเตอร์ที่ถูกบ่อยปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาโฟลเดอร์สมุดบันทึก

 1. ใน OneNote เปิด หรือนำทางไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกคุณสมบัติสมุดบันทึก

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสมุดบันทึก สังเกตเส้นทาง นี่คือตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์สมุดบันทึกบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ Memorize ตำแหน่งที่ตั้งนี้ หรือจดเส้นทางแบบเต็ม

 4. คลิกยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสมุดบันทึก

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ออก เพื่อออกจาก OneNote

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เครือข่าย

ผู้ใช้แต่ละบุคคล ที่คุณต้องการแชร์การเข้าถึงสมุดบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบนเครือข่ายเดียวกันตามที่คุณ

 1. ใน Windows Vista คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอกสาร

 2. ในโฟลเดอร์เอกสาร เปิดโฟลเดอร์สมุดบันทึก OneNote นี่คือที่ OneNote จะจัดเก็บโฟลเดอร์สมุดบันทึกทั้งหมด ถ้าโฟลเดอร์ของสมุดบันทึกเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการแชร์อยู่ที่ใดก็ตามบนคอมพิวเตอร์ของคุณ นำทางไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. คลิกโฟลเดอร์ของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้ว คลิ กใช้ร่วมกัน บนแถบเมนู กล่องโต้ตอบการแชร์ไฟล์ เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบการใช้แฟ้มร่วมกันใน Windows Vista

 4. ในกล่องโต้ตอบการแชร์ไฟล์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับทุกคนบนเครือข่ายของคุณ คลิกลูกศรทางด้านขวาของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กทุกคน

  • เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกของคุณกับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มของบุคคล พิมพ์ชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่ม ทางแล้ว คลิกเพิ่ม ทำซ้ำนี้สำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มลงในสิทธิ์สำหรับรายการของคุณทั้งหมด

  • เมื่อต้องการค้นหาผู้ใช้ที่ระบุบนเครือข่ายของคุณก่อนที่จะเพิ่มที่ติดต่อ คลิกลูกศรทางด้านขวาของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กค้นหา พิมพ์ชื่อของบุคคลคุณต้อง การแชร์ไฟล์กับ คลิกตรวจสอบชื่อ แล้ว คลิกตกลง

 5. เมื่อชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณเลือกปรากฏในรายการแชร์ไฟล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากระดับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกReader เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มนี้เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกของคุณ ผู้ใช้ที่ระดับนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลในสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

  • คลิกผู้สนับสนุน เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มนี้เพื่อดู เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบข้อมูลในสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

  • คลิกเจ้าของร่วม เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มนี้เพื่อดู เปลี่ยน เพิ่ม และลบไฟล์ในโฟลเดอร์ที่แชร์

   คำเตือน: ถ้าคุณไม่มี การแชร์ไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่เปิดใช้งาน และเลือกทุกคน หรือผู้เยี่ยมชม จากรายชื่อของบุคคลเมื่อต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย ทุกคนที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ การกำหนดระดับสิทธิ์ระดับเจ้าของร่วม หรือผู้สนับสนุน สำหรับบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม หรือกลุ่มทุกคน จึง ไม่ได้ถ้าคุณอยู่บนเครือข่ายขององค์กร หรือโรงเรียนแบบขนาดใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกบอกฉันเกี่ยวกับวิธีต่าง ๆ ในการแชร์ใน Windows ในกล่องโต้ตอบ Windows Vistaแชร์ไฟล์

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้วเลือกบุคคลหรือกลุ่มที่คุณต้องการแชร์ไฟล์กับ คลิกแชร์ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยันการควบคุมบัญชีผู้ใช้ พิมพ์รหัสผ่าน หรือให้ยืนยันการดำเนินต่อ

 7. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อออกจากกล่องโต้ตอบการแชร์ไฟล์

ขั้นตอนที่ 3: การแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ

หลังจากที่คุณอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นดู หรือแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณ คุณสามารถแจ้งเหล่านั้นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ ด้วยส่งลิงก์ไปยังสมุดบันทึก OneNote สามารถสร้างข้อความอีเมลที่ผู้รับให้ชี้ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

 1. ใน OneNote เปิดสมุดบันทึกที่แชร์ (บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่เปิด แล้ว คลิ กสมุดบันทึก )

 2. บนเมนูแชร์ คลิกส่งลิงก์สมุดบันทึกที่แชร์ที่กับผู้อื่น

 3. ในข้อความอีเมลที่ OneNote สร้าง ระบุผู้รับ เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการรวม และส่งแล้ว ข้อความ


ด้านบนของหน้า

หยุดการแชร์สมุดบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน Windows Vista คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอกสาร

 2. ในโฟลเดอร์เอกสาร เปิดโฟลเดอร์สมุดบันทึก OneNote ถ้าโฟลเดอร์ของสมุดบันทึกเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการหยุดการแชร์อยู่ที่ใดก็ตามบนคอมพิวเตอร์ของคุณ นำทางไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. คลิกโฟลเดอร์ของสมุดบันทึกคุณกำลังใช้ร่วมกัน จากนั้น คลิกใช้ร่วมกัน บนแถบเมนู

 4. ในกล่องโต้ตอบการแชร์ไฟล์ คลิกหยุดการแชร์

  กล่องโต้ตอบการใช้แฟ้มร่วมกัน

 5. เมื่อคุณได้หยุดการแชร์โฟลเดอร์ที่เลือก ข้อความยืนยันปรากฏขึ้น คลิกเสร็จสิ้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมุดบันทึกของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้บนเครือข่าย ทดสอบการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×