การใช้วันที่ในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิจากข้อมูลแผ่นงานที่ใช้วันที่ และวันที่กลายเป็นแกนประเภท (x) ในแผนภูมิ Microsoft Graph จะใช้แกนประเภทมาตราส่วนเวลาโดยอัตโนมัติ

การแสดงวันที่ แกนประเภทมาตราส่วนเวลาแสดงวันที่ตามลำดับเวลาตามช่วงเวลาที่ระบุ หรือตาม "หน่วยพื้นฐาน" ถึงแม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่เรียงลำดับหรืออยู่ในหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

แผนภูมิที่ใช้แกนมาตราส่วนเวลา

Graph จะกำหนดหน่วยพื้นฐานของมาตราส่วนเวลา (วัน เดือน หรือปี) ตั้งแต่เริ่มต้นตามความแตกต่างที่น้อยที่สุดระหว่างวันที่สองวันใดๆในข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยพื้นฐานได้ และ Graph จะวาดแผนภูมิใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีข้อมูลสำหรับราคาหุ้นซึ่งความแตกต่างที่น้อยที่สุดระหว่างวันที่คือ 7 วัน Graph จะตั้งค่าหน่วยพื้นฐานของมาตราส่วนเวลาไว้เป็นวัน

คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยพื้นฐานเป็นเดือนเพื่อดูประสิทธิภาพของหุ้นตลอดช่วงเวลาที่นานขึ้นได้ ดังในแผนภูมิแรกในตัวอย่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยพื้นฐาน ให้คลิกแกน คลิก แกนที่เลือก บนเมนู รูปแบบ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ มาตราส่วน

แผนภูมิมาตราส่วนเวลา และเวลา คุณไม่สามารถสร้างแผนภูมิมาตราส่วนเวลาจากข้อมูลที่วัดช่วงเวลาเป็นชั่วโมง นาที หรือวินาทีได้ เฉพาะวัน เดือน และปีเท่านั้นถูกพิจารณาให้เป็นหน่วยพื้นฐานในแผนภูมิมาตราส่วนเวลา

ชนิดแผนภูมิที่สามารถใช้แกนมาตราส่วนเวลา แกนมาตราส่วนเวลามีในแผนภูมิหุ้น แผนภูมิเส้นสองมิติ แผนภูมิเส้นสามมิติ แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง หรือแผนภูมิพื้นที่

เคล็ดลับ คุณไม่ได้เป็นแกนมาตราส่วนเวลาถ้าวันที่ในแผนภูมิของคุณปรากฏในคำอธิบายแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีมีการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิเพื่อให้วันที่ปรากฏบนแกนประเภทแทน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×