การใช้รายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการ SharePoint ส่วนใหญ่จะเป็น "ภายใน" ไซต์ SharePoint ผู้ใช้จะสร้างและบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในรายการบนไซต์โดยตรง รายการ SharePoint บางรายการเป็น "ภายนอก" รายการเหล่านี้ ซึ่งเรียกใช้ข้อมูลโดยการใช้ความสามารถ Business Connectivity Services (BCS) ของ SharePoint และ Office 2010 จะดึงข้อมูลจากระบบภายนอกโดยตรง เช่น ระบบเพื่อสายงานธุรกิจ หรือบริการ Web 2.0

คุณสามารถดาวน์โหลดและทำข้อมูลรายการภายนอกให้ตรงกันในพื้นที่ทำงาน SharePoint ได้เหมือนกับที่คุณทำกับรายการ SharePoint ชนิดอื่น ในบานหน้าต่างเนื้อหาของพื้นที่ทำงาน SharePoint รายการเหล่านี้จะถูกจัดเรียงภายใต้หัวข้อ "รายการภายนอก" เมื่อเนื้อหามีการเรียงลำดับตาม "ชนิด"

บทความวิธีใช้นี้อธิบายความแตกต่างระหว่างลักษณะการทำงานและคุณลักษณะของรายการภายนอกกับรายการ SharePoint ชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ทำงาน SharePoint

ต้องการของระบบ

ดาวน์โหลดรายการภายนอก

การซิงโครไนซ์รายการภายนอก

ค้นหาเนื้อหาในรายการภายนอกในเวิร์กสเปซของ SharePoint

เรียงลำดับ จัดกลุ่ม หรือกรองข้อมูลในรายการภายนอก

การรีเฟรชแคชภายในเครื่อง

การแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดในรายการภายนอก

ความต้องการของระบบ

โปรดสังเกตความต้องการต่อไปนี้

  • รายการภายนอกต้องโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีสิทธิ์ใช้งานไคลเอ็นต์แบบองค์กร

  • ระบบของคุณต้องมี Microsoft .Net Framework 3.5 หรือรุ่นใหม่กว่า

  • ติดตั้ง Microsoft Office 2010 ของคุณต้องมีตัวเลือก "Business Connectivity Services" ที่เปิดใช้งาน ตัวเลือกนี้ ซึ่งปรากฏขึ้นภายใต้ "Office ที่ใช้ร่วมกัน" ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณดับถูกปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถปรับปรุงการติดตั้งของคุณโดยใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุมของ Windows ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

การดาวน์โหลดรายการภายนอก

ขณะที่คุณกำลังดาวน์โหลดรายการภายนอกไปยังพื้นที่ทำงาน SharePoint คุณจะเห็นการโต้ตอบการติดตั้งเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งรายการ คุณยังเห็นพร้อมท์เหล่านี้ด้วยเมื่อเลือกคำสั่ง “ทำข้อมูลเครื่องมือให้ตรงกัน” ขณะที่ใช้รายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก กำหนดค่า ในกล่องโต้ตอบ ทำข้อมูลให้ตรงกันกับคอมพิวเตอร์ เพื่อจะทบทวนรายการและไลบรารีที่พร้อมใช้งาน รายการภายนอกจะปรากฏในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการตั้งค่าโดยมีความแตกต่างดังต่อไปนี้

  • เขตข้อมูล รายการ และ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด จะว่างเปล่า SharePoint Workspace ไม่สามารถที่จะให้จำนวนข้อมูลหรือวันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุดสำหรับรายการภายนอกนั้นได้เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้จัดเก็บอยู่ใน SharePoint

  • เมนูแบบหล่นลง ดาวน์โหลด จะถูกตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้น ถ้ารายการภายนอกที่เลือกมีหลายมุมมอง คุณสามารถเลือกมุมมองอื่นได้โดยการเลือก มุมมองที่เลือก จากเมนูแบบหล่นลง แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข

    คุณอาจต้องการเลือกมุมมองอื่นถ้ารายการนั้นมีรายการจำนวนมาก และคุณต้องการจำกัดขอบเขตการดาวน์โหลดให้แคบลง

ด้านบนของหน้า

การทำข้อมูลรายการภายนอกให้ตรงกัน

การปรับปรุงที่คุณบันทึกในรายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับระบบภายนอกโดยทันทีถ้าคุณออนไลน์

อย่างไรก็ตาม การทำข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติระหว่างไซต์ SharePoint กับรายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint จะเกิดขึ้นน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับรายการ SharePoint อื่นๆ โดยทั่วไปจะเป็นทุก 180 นาที ถ้าคุณต้องการที่จะให้แน่ใจได้ว่าคุณมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรายการ คุณสามารถเริ่มให้มีการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเองได้ตามต้องการ

ด้านบนของหน้า

การค้นหาเนื้อหาในรายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint

ฟีเจอร์การค้นหาเวิร์กสเปซของ SharePoint (เปิด โดย Windows Search 4.0) ส่งกลับผลลัพธ์เป็นเนื้อหาในรายการภายนอก คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การค้นหารายการนี้พร้อมใช้งานในแต่ละรายการภายนอกแต่ละรายการอย่างไรก็ตาม

ด้านบนของหน้า

การจัดเรียง การจัดกลุ่ม หรือการกรองรายการในรายการภายนอก

คุณสามารถคลิกลูกศรแบบหล่นลงถัดจากหัวเรื่องคอลัมน์ในรายการภายนอกเพื่อดูตัวเลือกการจัดเรียง จัดกลุ่ม หรือการกรองที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการภายนอกบนไซต์ SharePoint

ตัวเลือกการจัดเรียง จัดกลุ่ม หรือการกรองในรายการภายนอก

ด้านบนของหน้า

การฟื้นฟูแคชภายในเครื่อง

ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office อื่นโต้ตอบกับข้อมูลเดียวกันกับที่คุณใช้อยู่ในรายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint เนื่องจาก SharePoint Workspace ไม่ได้ประสานกับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office อื่นในการทำข้อมูลให้ตรงกัน จึงมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลรายการภายนอกอาจได้รับการปรับปรุงแล้วในโปรแกรมประยุกต์อื่น แต่ยังล้าสมัยใน SharePoint Workspace

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งานเนื้อหาใหม่ล่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมประยุกต์ Office อื่นๆ คุณสามารถฟื้นฟูแคชภายในเครื่องได้ดังนี้ คลิก ทำข้อมูลให้ตรงกัน แล้วคลิก ฟื้นฟูจากแคชภายในเครื่อง

หมายเหตุ: เนื้อหาในรายการภายนอกจะปรับปรุงด้วยเช่นกันในทุกๆ ครั้งที่คุณเลือกรายการในพื้นที่ทำงาน

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดในรายการภายนอก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดในรายการภายนอก โปรดดูที่การแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดในเครื่องมือรายการภายนอก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×