การใช้ฟีเจอร์ แสดงคำพูด กับ TTS หลายภาษา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณลักษณะแสดงคำพูด ใน Microsoft Office ทำให้เป็นคำพูด (TTS) ใน OneNote, Outlook, PowerPoint และ Word ด้วยการดาวน์โหลดกลไกจัดการ TTS เพิ่มเติมสำหรับภาษาอื่น ๆ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกข้อความเสียงเพื่อฟังข้อความที่อ่านในภาษาเหล่านั้น กลไกจัดการ TTS จะจำเป็นต้องฟังคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

สิ่งสำคัญ:  ฟีเจอร์ แสดงคำพูด จะไม่ทำงานบน Windows XP

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์ TTS ใน Excel ดูแปลงข้อความเป็นคำพูดใน Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มกลไกจัดการ TTS สำหรับภาษาอื่น ๆ

ดาวน์โหลด Microsoft Speech Platform

ดาวน์โหลดกลไกจัดการของภาษา TTS เพิ่มเติม

เพิ่มแสดงคำพูดลงใน ribbon หรือแถบเครื่องมือด่วน

ใช้แสดงคำพูด

เพิ่มกลไกจัดการ TTS สำหรับภาษาอื่นๆ

เมื่อต้องการเพิ่มกลไกจัดการของภาษาอื่น คุณจำเป็นต้องมี Speech Platform ที่ถูกต้อง และจากนั้นคุณจะต้องดาวน์โหลดกลไกจัดการ TTS ในภาษาที่คุณต้องการ

ดาวน์โหลด Microsoft Speech Platform

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Speech Platform ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หาว่าคุณมีแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการแบบใด

 2. ไปศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft แล้วดาวน์โหลด Microsoft Speech Platformสำหรับแพลตฟอร์มของคุณ

 3. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง Speech Platform ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดาวน์โหลดกลไกจัดการ TTS ของภาษาอื่นเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งกลไกจัดการ TTS ของภาษาอื่นเพิ่มเติมให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือก TTS ของภาษาจากรายการต่อไปนี้

  ภาษาที่พร้อมใช้งาน

  กลไกจัดการ TTS ภาษาจีน (ฮ่องกง) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาจีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาจีน (ไต้หวัน) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาเดนมาร์ก (เดนมาร์ก) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาดัตช์ (เนเธอร์แลนด์) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาอังกฤษ (ออสเตรเลีย) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาอังกฤษ (แคนาดา) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาอังกฤษ (อินเดีย) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาฟินแลนด์ (ฟินแลนด์) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาเยอรมัน (เยอรมนี) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาอิตาลี (อิตาลี) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาเกาหลี (เกาหลี) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษานอร์เวย์ (นอร์เวย์) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาโปแลนด์ (โปแลนด์) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาโปรตุเกส (บราซิล) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษารัสเซีย (รัสเซีย) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาสเปน (คาตาลัน) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาสเปน (เม็กซิโก) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาสเปน (สเปน) - ดาวน์โหลด

  กลไกจัดการ TTS ภาษาสวีเดน (สวีเดน) - ดาวน์โหลด

 2. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งกลไกจัดการ TTS สำหรับภาษาที่คุณเลือก

 3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำ สำหรับภาษาอื่นเพิ่มเติม

 4. เริ่มต้นโปรแกรม Office ของคุณใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Speech เยี่ยมชมหน้ากลไกจัดการ TTS ในศูนย์ดาวน์โหลดหรือเทคโนโลยีของ Speech Microsoftเว็บไซต์

หมายเหตุ:  ถ้าคุณมีกลไกจัดการ TTS ของบริษัทอื่นที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แสดงคำพูด จะใช้กลไกจัดการ TTS นั้นแทนที่จะเป็นกลไกจัดการ TTS ของ Microsoft ที่คุณติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลด ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีกลไกจัดการ TTS ภาษาเยอรมันจากบริษัทอื่น และคุณได้ติดตั้งกลไกจัดการภาษาเยอรมันของ Microsoft TTS จากศูนย์ดาวน์โหลด กลไกจัดการ TTS ของบริษัทอื่นจะถูกใช้เสมอ ถ้าคุณถอนการติดตั้งกลไกจัดการ TTS ของบริษัทอื่น แสดงคำพูด จะใช้กลไกจัดการ TTS จากศูนย์ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม Speak ลงใน Ribbon หรือ แถบเครื่องมือด่วน

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ แสดงคำพูด ได้นั้น คุณจะต้องเพิ่มการ แสดงคำพูด ลงไปยัง Ribbon หรือ แถบเครื่องมือด่วน เสียก่อน

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่มแสดงคำพูด ไอคอน แสดงคำพูด ลงใน ribbon ดูกำหนด ribbon ใน Office

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่มแสดงคำพูด ไอคอน แสดงคำพูด ของแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

ใช้ แสดงคำพูด

หลังจากที่คุณติดตั้งแพลตฟอร์มและกลไกจัดการ TTS สำหรับภาษาที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้ แสดงคำพูด เพื่อฟังข้อความที่เล่นในภาษาที่คุณเลือกได้

เมื่อต้องการฟังการเล่นข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกคำหรือสตริงข้อความที่คุณต้องการฟังเสียงพูด

 2. คลิก แสดงคำพูด ใน Ribbon หรือในแถบเครื่องมือด่วน

 3. คลิก แสดงคำพูด อีกครั้งเพื่อหยุดเล่น

  หมายเหตุ:  แสดงคำพูด ถูกปิดใช้งานจนกว่าคุณจะเลือกข้อความที่มีภาษาที่ใช้แก้ไขตรงกับหนึ่งในกลไกจัดการ TTS ที่คุณได้ติดตั้งเอาไว้

  แสดงคำพูด โดยอัตโนมัติทราบภาษาที่ใช้ โดยยึดตามภาษาการพิสูจน์อักษรที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับข้อความที่เลือกของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่าง ๆ ในไฟล์ของคุณ ดูตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยินแปลพูด ด้วยตัวแปลขนาดเล็ก ดูดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×