การใช้ฟังก์ชัน COUNT

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการนับจำนวนของรายการที่ส่งกลับโดยคิวรี ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNT ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทราบจำนวนของการสั่งซื้อ:

รูปไวยากรณ์ของฟังก์ชัน =Count([ID คำสั่งซื้อ])

ใบสั่งซื้อ ซึ่ง สามารถอ้างอิงเขตข้อมูล (คอลัมน์) หรือนิพจน์ นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มฟังก์ชันในนิพจน์

ใช้ฟังก์ชันในนิพจน์ช่วยให้คุณสามารถใช้ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเขตข้อมูลวันครบกำหนดบนฟอร์ม คุณสามารถนับจำนวนวันเป็นไปทางซ้ายจนถึงวันครบกำหนดออก ถ้าคุณต้องการฝึกอบรมบางอย่างบนนี้ ดูการใช้ฟังก์ชันและเขตข้อมูลจากการคำนวณในคิวรี

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน COUNTIF มีฟังก์ชัน Excel และไม่พร้อมใช้งานในการเข้าถึง แทน คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Dcount

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×