ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การใช้ฟังก์ชันและฟังก์ชันที่ซ้อนกันในสูตร Excel

ฟังก์ชัน คือ สูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ที่ดำเนินการการคำนวณโดยใช้ค่าที่ระบุ หรือที่เรียกว่าอาร์กิวเมนต์ ตามลำดับหรือโครงสร้าง ฟังก์ชันต่างๆ สามารถใช้เพื่อดำเนินการการคำนวณทั่วไปหรือการคำนวณที่ซับซ้อนได้ คุณสามารถค้นหาฟังก์ชันทั้งหมดของ Excel ได้บนแท็บสูตรบน Ribbon

แท็บสูตร Excel บน Ribbon
 • ไวยากรณ์ของฟังก์ชันใน Excel

  ตัวอย่างต่อไปนี้ของ ฟังก์ชัน ROUND จะปัดเศษตัวเลขในเซลล์ A10 ที่แสดงในไวยกรณ์ของฟังก์ชัน

  โครงสร้างของฟังก์ชัน

  1. โครงสร้าง โครงสร้างของฟังก์ชันจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วตามด้วยชื่อฟังก์ชัน วงเล็บเปิด อาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และวงเล็บปิด

  2. ชื่อฟังก์ชัน สำหรับรายการฟังก์ชันที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่เซลล์แล้วกด SHIFT+F3 ซึ่งจะเรียกใช้กล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

  สูตร Excel - กล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน

  3. อาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์สามารถเป็นตัวเลข ข้อความ ค่าทางตรรกะ เช่น TRUE หรือ FALSE อาร์เรย์ ค่าที่ผิดพลาด เช่น #N/A หรือการอ้างอิงเซลล์ อาร์กิวเมนต์ที่คุณสร้างจะต้องให้ค่าที่ถูกต้องสำหรับอาร์กิวเมนต์ดังกล่าว นอกจากนี้ อาร์กิวเมนต์ยังสามารถเป็นค่าคงที่ สูตร หรือฟังก์ชันอื่นๆ ได้ด้วย

  4. คำแนะนำเครื่องมืออาร์กิวเมนต์ คำแนะนำเครื่องมือที่มีไวยกรณ์และอาร์กิวเมนต์แสดงฟังก์ชันที่คุณพิมพ์ เช่น พิมพ์ =ROUND( แล้วคำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏขึ้น คำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏสำหรับฟังก์ชันที่มีอยู่ภายในเท่านั้น

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ฟังก์ชันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น =ROUND เนื่องจาก Excel จะทำให้ชื่อฟังก์ชันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกด Enter ถ้าคุณสะกดชื่อฟังก์ชันผิด เช่น =SUME(A1:A10) แทน =SUM(A1:A10) Excel จะคืนค่าเป็นข้อผิดพลาด #NAME?

 • การใส่ฟังก์ชัน Excel

  เมื่อคุณสร้างสูตรที่มีฟังก์ชัน คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน เพื่อช่วยคุณใส่ฟังก์ชันเวิร์กชีตได้ เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันจากกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน Excel จะเรียกใช้ตัวช่วยสร้างฟังก์ชัน ซึ่งจะแสดงชื่อฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์แต่ละอาร์กิวเมนต์ คำอธิบายแต่ละฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ ผลลัพธ์ปัจจุบันของฟังก์ชัน และผลลัพธ์ปัจจุบันของทั้งสูตร

  ตัวช่วยสร้างฟังก์ชัน Excel

  เมื่อต้องการทำให้การสร้างและแก้ไขสูตรเป็นไปได้ง่ายขึ้น และลดข้อผิดพลาดขณะพิมพ์และข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ให้น้อยที่สุด ให้ใช้ Formula AutoComplete หลังจากคุณพิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และตัวอักษรเริ่มต้นของฟังก์ชัน Excel จะแสดงรายการดรอปดาวน์ฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ และชื่อที่ถูกต้องที่ตรงกับตัวอักษรเหล่านั้นแบบไดนามิก คุณสามารถเลือกหนึ่งในรายการดรอปดาวน์แล้ว Excel จะใส่ฟังก์ชันให้คุณ

  การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติใน Excel

 • การซ้อนฟังก์ชัน Excel

  ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันหนึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์ของอีกฟังก์ชันหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันซ้อนAVERAGE และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับค่า 50

  ฟังก์ชันซ้อน

  1. ฟังก์ชัน AVERAGE และ SUM จะซ้อนอยู่ภายในฟังก์ชัน IF

  ค่าส่งกลับที่ถูกต้อง    เมื่อฟังก์ชันซ้อนถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชันซ้อนนั้นจะต้องส่งกลับค่าที่เป็นชนิดเดียวกับที่อาร์กิวเมนต์นั้นใช้ ตัวอย่างเช่น หากอาร์กิวเมนต์นั้นส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE ฟังก์ชันซ้อนก็จะต้องส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE เช่นกัน ไม่เช่นนั้น Excel จะแสดง #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  ข้อจำกัดของระดับการซ้อน    สูตรสามารถมีฟังก์ชันซ้อนกันอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดระดับ เมื่อฟังก์ชันหนึ่ง (ซึ่งเราจะเรียกว่าฟังก์ชัน B) ถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในอีกฟังก์ชันหนึ่ง (ซึ่งเราจะเรียกว่าฟังก์ชัน A) ฟังก์ชัน B จะทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันระดับที่สอง ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน AVERAGE และฟังก์ชัน SUM ต่างก็เป็นฟังก์ชันระดับที่สองทั้งคู่ถ้าถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน IF และฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่ภายในฟังก์ชันซ้อน AVERAGE ก็จะเป็นฟังก์ชันระดับที่สาม เช่นนี้ไปเรื่อยๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×