การใช้ฟังก์ชันแบบซ้อนกันในสูตร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ฟังก์ชันเป็นอาร์กิวเมนต์ในสูตรที่ใช้ฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าซ้อน และเราจะอ้างถึงฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันซ้อนกัน ตัวอย่าง โดยซ้อนฟังก์ชัน AVERAGE และผลรวมในอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน IF สูตรต่อไปหาผลรวมชุดของตัวเลข (G2:G5) ก็ต่อเมื่อมีค่ามากกว่า 50 ค่าเฉลี่ยของชุดตัวเลข (F2:F5) อื่น มิฉะนั้น จะส่งกลับ 0

ฟังก์ชันซ้อน

ฟังก์ชัน AVERAGE และผลรวมจะซ้อนอยู่ภายในฟังก์ชัน IF

คุณสามารถซ้อนฟังก์ชันได้มากถึง 64 ชั้นในสูตรหนึ่ง

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใส่สูตร

 2. เมื่อต้องการเริ่มต้นสูตร ด้วยฟังก์ชัน คลิกแทรกฟังก์ชัน รูปปุ่ม ระบุในสูตรแท่ง รูปปุ่ม

  Excel จะแทรกเครื่องหมายเท่ากับ (=) ให้คุณ

 3. ในกล่อง หรือเลือกประเภท ให้เลือก ทั้งหมด

  ถ้าคุณคุ้นเคยกับประเภทของฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกประเภทได้ด้วย

  ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้ฟังก์ชันใด คุณสามารถพิมพ์คำถามซึ่งอธิบายสิ่งที่คุณต้องการทำในกล่อง ค้นหาฟังก์ชัน (ตัวอย่าง เช่น "บวกตัวเลข" จะส่งกลับฟังก์ชัน SUM )

 4. เมื่อต้องการใส่ฟังก์ชันอื่นเป็นอาร์กิวเมนต์ ให้ใส่ฟังก์ชันในกล่องอาร์กิวเมนต์ที่คุณต้องการ

  ส่วนของสูตรที่แสดงในกล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน จะแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า

  ถ้าคุณคลิก IF กล่องโต้ตอบ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน จะแสดงอาร์กิวเมนต์ขึ้นมาสำหรับฟังก์ชัน IF เมื่อต้องการจะซ้อนฟังก์ชันอื่น คุณสามารถใส่ฟังก์ชันนั้นลงในกล่องอาร์กิวเมนต์ได้เลย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ SUM(G2:G5) ในกล่อง Value_if_true ของฟังก์ชัน IF ได้

 5. ใส่อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติมใดๆ ที่ต้องการเพื่อทำสูตรของคุณให้สมบูรณ์

  แทนที่จะพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ คุณสามารถเลือกเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิงได้ คลิก รายการย่อ/ขยาย เพื่อย่อกล่องโต้ตอบให้เล็กสุด แล้วเลือกเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง จากนั้นคลิก รูปปุ่ม เพื่อขยายกล่องโต้ตอบอีกครั้ง

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ให้คลิก วิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

 6. หลังจากคุณใส่อาร์กิวเมนต์สำหรับสูตรเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใส่สูตร

 2. เมื่อต้องการเริ่มต้นสูตร ด้วยฟังก์ชัน คลิกแทรกฟังก์ชัน รูปปุ่ม ระบุในสูตรแท่ง รูปปุ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน ในกล่องเลือกประเภท เลือกทั้งหมด

  ถ้าคุณคุ้นเคยกับประเภทของฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกประเภทได้ด้วย

 4. เมื่อต้องการใส่ฟังก์ชันอื่นเป็นอาร์กิวเมนต์ ใส่ฟังก์ชันในกล่องอาร์กิวเมนต์ ในตัว สร้างสูตร หรือลง ในเซลล์ได้โดยตรง

 5. ใส่อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติมใดๆ ที่ต้องการเพื่อทำสูตรของคุณให้สมบูรณ์

 6. หลังจากที่คุณทำอาร์กิวเมนต์สำหรับสูตรเสร็จ กด ENTER

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการใช้ IF คะแนนทดสอบฟังก์ชันเพื่อกำหนดเกรดที่เป็นตัวอักษรให้เป็นตัวเลขซ้อนกัน

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด ตกลง ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

คะแนน

45

90

78

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

ใช้เงื่อนไข IF ซ้อนกันเพื่อกำหนดเกรดที่เป็นตัวอักษรให้กับคะแนนในเซลล์ A2

=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B",IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

'=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

ใช้เงื่อนไข IF ซ้อนกันเพื่อกำหนดเกรดที่เป็นตัวอักษรให้กับคะแนนในเซลล์ A3

=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B",IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

'=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

ใช้เงื่อนไข IF ซ้อนกันเพื่อกำหนดเกรดที่เป็นตัวอักษรให้กับคะแนนในเซลล์ A4

=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B",IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

เคล็ดลับ: 

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ: ฟังก์ชัน IF ที่ซ้อนกันที่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×