การใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath ใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้ให้ใช้ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath สำหรับงานต่าง ๆ เช่นการส่งรายงานสถานะรายสัปดาห์ และถ้าคุณใช้Microsoft Office Outlook 2007 จัดการข้อความอีเมล อีเมฟอร์ม InfoPath ที่สามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ ที่คุณใช้เพื่อทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูล นั่นเป็นเพราะว่าคุณสามารถเปิด กรอก และส่งฟอร์ม InfoPath จากภายในOffice Outlook 2007 โดยไม่ต้องเปิด InfoPath ถ้าคุณได้รับฟอร์ม InfoPath อีเมล คุณสามารถตอบกลับได้ ส่งต่อ และเก็บเอกสารนั้นเหมือนกับที่คุณเลือกกับรายการอื่น ๆ ในOffice Outlook 2007

ในบทความนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้ฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล

รวบรวมข้อมูลจากผู้อื่น โดยใช้ฟอร์ม InfoPath อีเมล

ส่งข้อมูลของคุณเอง โดยใช้ฟอร์ม InfoPath อีเมล

สิ่งที่ต้องทำก่อนการใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณควรอ่านสิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้ก่อนการใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath ถ้าองค์กรของคุณตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath เพื่อส่งหรือรับข้อมูลได้

ข้อกำหนดเบื้องต้นการติดตั้ง    เมื่อต้องการส่ง หรือรับฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลในMicrosoft Office Outlook 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และOffice Outlook 2007 ต้องกำหนดค่าการส่ง และรับฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล ถ้าคุณมีโปรแกรมเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และOffice Outlook 2007 ถูกกำหนดค่าการส่งฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล แต่จะไม่เหมือนกับเป็นจริงสำหรับผู้รับของฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลของคุณ ฟอร์มที่คุณส่งจะปรากฏไปยังผู้รับเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล ผู้รับสามารถบันทึกฟอร์มแนบมา และเปิด โดยใช้ InfoPath Office Outlook 2007 ถูกกำหนดค่าการส่ง และรับอีเมฟอร์ม InfoPath ที่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดฟอร์มอีเมล InfoPath เปิด หรือ ปิด ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก ในOffice Outlook 2007 คลิกตัวเลือกขั้นสูง บนแท็บอื่น ๆ แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟอร์มอีเมล InfoPath ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกขั้นสูง

ความพร้อมใช้งานของฟอร์ม    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล และส่งข้อมูลให้คุณฟัง และแม่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องของฟอร์มไม่ได้ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึง คุณสามารถรวมเทมเพลตฟอร์ ด้วยฟอร์ม InfoPath ที่อีเม ด้วยการคลิกตัวเลือกเทมเพลตฟอร์มรวม ในบานหน้าต่างงานตัวเลือกข้อความ บานหน้าต่างงานปรากฏขึ้นเมื่อคุณส่งต่อการฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลหรือตอบกลับการ หรือ เมื่อคุณส่ง โดยการคลิกส่ง บนฟอร์ม อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถส่งเวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวของฟอร์ม

ข้อกำหนดเบื้องต้นการติดตั้งสำหรับผู้รับ    ถ้าผู้รับฟอร์ม InfoPath ที่อีเมของคุณไม่ มีMicrosoft Office Outlook 2007 และMicrosoft Office InfoPath 2007 ติดตั้ง และกำหนดค่าให้ใช้ฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล พวกเขาจะได้รับข้อความอีเมลที่ประกอบด้วย HTML ที่แสดงถึงที่มุมมองฟอร์มเริ่มต้น นั้นฟอร์ม InfoPath จะถูกแนบไปกับข้อความอีเมล ถ้าผู้รับมี InfoPath ที่ติดตั้งรุ่นก่อนหน้า และฟอร์มประกอบด้วยฟีเจอร์ย้อนหลัง พวกเขาสามารถบันทึกไฟล์ฟอร์มที่แนบมา และเปิด โดยใช้ InfoPath รุ่นก่อนหน้า

หมายเหตุ: เมื่อฟอร์มอีเมล InfoPath ที่คุณส่งถึงบุคคลอื่นได้ถูกกรอกข้อมูลและส่งกลับถึงคุณ คุณสามารถดูข้อมูลจากฟอร์มเหล่านี้ได้หลายวิธีด้วยกันใน Office Outlook 2007 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูข้อมูลโดยใช้มุมมองกำหนดเองของโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath ซึ่งทำให้คุณสามารถดูข้อมูลฟอร์มโดยไม่ต้องเปิดฟอร์มนั้นขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานฟอร์มอีเมล InfoPath หลายฟอร์มให้เป็นหนึ่งฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูล หรือส่งออกข้อมูลจากฟอร์มอีเมล InfoPath อย่างน้อยหนึ่งฟอร์มไปยัง Microsoft Office Excel 2007 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอื่นโดยใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก เลือกฟอร์ม InfoPath

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกฟอร์ม InfoPath ให้คลิกสองครั้งที่ฟอร์มที่คุณต้องการ

 3. ในตัวฟอร์ม InfoPath: ชื่อฟอร์ม หน้าต่าง คลิกส่งต่อ

 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับลงในกล่อง ถึง และ สำเนาถึง โดยคั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

  หมายเหตุ: กล่อง สำเนาลับถึง จะไม่ปรากฏตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในกล่อง สำเนาลับถึง ให้คลิก ถึง หรือ สำเนาถึง จากนั้น ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลลงในกล่อง สำเนาลับถึง

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์เรื่องใหม่สำหรับข้อความ

 6. ในกล่อง ข้อความนำ ให้พิมพ์ข้อความอธิบายเกี่ยวกับฟอร์มอีเมล InfoPath ดังกล่าว

 7. ในบานหน้าต่างงาน ตัวเลือกจดหมาย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งฟอร์มรุ่นที่ผู้รับสามารถใช้กรอกแล้วส่งข้อมูลได้ ให้คลิก ฟอร์มที่แก้ไขได้

   หมายเหตุ: ถ้าแม่แบบฟอร์มของฟอร์มนั้นไม่ได้มีอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันที่ผู้ใช้อื่นสามารถเข้าถึงได้ เช่น โฟลเดอร์เครือข่ายหรือไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมแม่แบบฟอร์ม

  • เมื่อต้องการส่งฟอร์มรุ่นสำหรับอ่านอย่างเดียว ให้คลิก Snapshot แบบอ่านอย่างเดียว

 8. คลิก ส่ง

  หมายเหตุ: เนื่องจากคุณกำลังส่งฟอร์มอีเมล InfoPath เพื่อรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอื่นๆ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลใดๆ ลงในเขตข้อมูลฟอร์มอีเมล InfoPath ก่อนที่จะส่งฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อมูลของคุณเองโดยใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก เลือกฟอร์ม InfoPath

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกฟอร์ม InfoPath ให้คลิกฟอร์มที่คุณต้องการ

 3. ในตัวฟอร์ม InfoPath: ชื่อฟอร์ม หน้าต่าง ชนิดข้อมูลลงในอีเมลฟอร์ม InfoPath

  เคล็ดลับ: การกรอกข้อมูลลงในฟอร์มอีเมล InfoPath จะเหมือนกันกับการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มใน InfoPath ตัวอย่างเช่น ถ้าฟอร์มมีมุมมองมากกว่าหนึ่งมุมมอง คุณสามารถสลับมุมมองได้โดยการคลิกที่เมนู มุมมอง บนฟอร์ม จากนั้นเลือกมุมมองที่คุณต้องการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม InfoPath ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 4. คลิกส่ง และจากนั้นในการฟอร์ม InfoPath: ชื่อฟอร์ม โต้ตอบกล่อง พิมพ์อยู่อีเมลของผู้รับในกล่องการสำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง คั่นระหว่างชื่อ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

  หมายเหตุ: ถ้าตัวออกแบบแม่แบบฟอร์มได้กำหนดการกระทำการส่งแบบกำหนดเอง ข้อมูลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์เรื่องใหม่สำหรับข้อความ

 6. ในกล่องขนาดใหญ่ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ให้พิมพ์ข้อความคำอธิบายเกี่ยวกับฟอร์มอีเมล InfoPath ดังกล่าว

 7. คลิก ส่ง

 8. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของฟอร์มที่คุณเพิ่งส่งไปที่โฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก บันทึก บนเมนู แฟ้ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×