การใช้พื้นที่ทำงานการประชุมเพื่อจัดระเบียบการประชุม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไซต์เวิร์กสเปซการประชุมได้เว็บไซต์ที่เป็นเก็บของข้อมูลทั้งหมดและสิ่งที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการประชุมอย่าง น้อยหนึ่ง คุณสามารถตั้งค่าไซต์เวิร์กสเปซการประชุมเมื่อคุณสร้างคำเชิญเข้าร่วมการประชุมในMicrosoft Outlook 2010 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วัน เวลา และตำแหน่งที่ตั้งจากการเรียกประชุมจะถูกเพิ่มไปยังไซต์เวิร์กสเปซการประชุมโดยอัตโนมัติ โดย Outlook

ในครั้งแรกที่คุณสร้างเวิร์กสเปซการประชุมสำหรับการประชุม คุณต้องเพิ่มคำสั่งเวิร์กสเปซการประชุม ไอคอนคำสั่งพื้นที่ทำงานการประชุม ribbon หรือแถบเครื่องมือด่วน (qat เอง)

ฉันจะเพิ่มคำสั่งได้อย่างไร

ในการเรียกประชุมที่เปิดอยู่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เพิ่มคำสั่ง QAT    แถบเครื่องมือด่วนของหน้าต่างการประชุมที่มีการเพิ่มคำสั่งพื้นที่ทำงานการประชุม เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งเวิร์กสเปซการประชุม เพื่อ QAT ทำต่อไปนี้: 

  1. เปิดรายการการประชุม

  2. บนหน้าต่างการประชุม ให้คลิกลูกศร กําหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  3. ในกล่อง เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon

  4. ในรายการคำสั่ง ให้คลิก พื้นที่ทำงานการประชุม แล้วคลิก เพิ่ม

   กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองพร้อมด้วยกล่องโต้ตอบคำสั่งเพิ่มเติม

 • เพิ่มคำสั่งลงใน ribbon     เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งเวิร์กสเปซการประชุม ลงใน ribbon ทำต่อไปนี้:

  1. เปิดรายการการประชุม

  2. ในหน้าต่างการประชุม ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

  3. คลิก ตัวเลือก

  4. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  5. ในกล่อง เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon

  6. ในรายการคำสั่ง ให้คลิก พื้นที่ทำงานการประชุม จากนั้นในรายการ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิกแท็บและกลุ่มที่คุณต้องการวางคำสั่งไว้ แล้วคลิก เพิ่ม

คุณจะทำขั้นตอนเหล่านี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากที่คุณเพิ่มคำสั่ง พื้นที่ทำงานการประชุม ไปครั้งหนึ่งแล้ว คำสั่งดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในการเรียกประชุมทั้งหมดที่คุณเปิด

คุณต้องการทำอะไร

สร้างเวิร์กสเปซการประชุม

ลิงก์ไปยังเวิร์กสเปซการประชุมที่มีอยู่

อัปเดทั้งการเรียกประชุมและเวิร์กสเปซการประชุม

ลบเวิร์กสเปซการประชุม

สร้างพื้นที่ทำงานการประชุม

 1. ในการเรียกประชุมใหม่ หรือที่มีอยู่ คลิกเวิร์กสเปซการประชุม ไอคอนคำสั่งพื้นที่ทำงานการประชุม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตั้งค่าพื้นที่ทำงานเป็นครั้งแรก     อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการใช้จะต้องสร้างเวิร์กสเปซการประชุม

   1. ในบานหน้าต่างงาน พื้นที่ทำงานการประชุม ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

    หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละค่า ให้คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน

   2. ในขั้นตอนที่ 1 ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ ให้คลิก อื่นๆ แล้วใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์

   3. ในขั้นตอนที่ 2 ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือก สร้างพื้นที่ทำงานใหม่ แล้วเลือกภาษาและชนิดของแม่แบบ การตั้งค่าเหล่านี้จะกลายเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสำหรับพื้นที่ทำงานที่คุณจะสร้างขึ้นในอนาคต

   4. หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงานแรก

   5. คลิก สร้าง

    หมายเหตุ: หลังจากที่คุณคลิกสร้าง พื้นที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งที่คุณระบุ ถ้าคุณตั้งใจ จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือเทมเพลตสำหรับพื้นที่ทำงานนี้ คุณต้องสร้างพื้นที่ทำงานอื่นกับที่คุณต้องการตั้งค่า คุณควรลบพื้นที่ทำงานอื่นถ้าคุณไม่ต้องการใช้งาน

  • ตั้งค่าพื้นที่ทำงานเพิ่มเติม   

   ถ้าคุณเคยสร้างหรือเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งและแม่แบบเหล่านั้นจะกลายเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณในปัจจุบัน และจะปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างงานแรก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   1. เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านั้นสำหรับพื้นที่ทำงานใหม่ของคุณ ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก สร้าง

   2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้ หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงานแรก แล้วคลิก สร้าง

    เมื่อต้องการเปิดเบราว์เซอร์ของคุณและดูพื้นที่ทำงาน ให้คลิก ไปที่พื้นที่ทำงาน ในบานหน้าต่างงาน หรือคุณอาจคลิกการเชื่อมโยงที่ได้เพิ่มไว้ในเนื้อความของการเรียกประชุมได้เช่นกัน คุณสามารถเพิ่มข้อมูลหรือกำหนดพื้นที่ทำงานเองในตอนนี้หรือในภายหลังก็ได้ เมื่อต้องการทำให้การเรียกประชุมเสร็จสมบูรณ์ ให้สลับกลับไปด้วยการกด ALT+TAB

เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุม และเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและพื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่ง ถ้าการเรียกประชุมนี้เป็นการเรียกประชุมที่เคยส่งไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้คลิก ส่งการปรับปรุง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมที่มีอยู่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมที่มีอยู่แล้วซึ่งมีเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรได้

 1. ในการเรียกประชุมใหม่ หรือที่มีอยู่ คลิกเวิร์กสเปซการประชุม ไอคอนคำสั่งพื้นที่ทำงานการประชุม

 2. ภายใต้ คำแนะนำ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ให้คลิกข้อความ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานที่มีอยู่แล้วได้เช่นกัน

 3. ในขั้นตอนที่ 1 ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่มีพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเชื่อมโยง

 4. ในขั้นตอนที่ 2 ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือก เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว แล้วเลือกพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานที่คุณเลือกเป็นพื้นที่ทำงานที่ถูกต้องหรือไม่ ให้คลิก ดูพื้นที่ทำงาน เพื่อตรวจสอบ

 5. หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงานแรก

 6. คลิก เชื่อมโยง

 7. เมื่อต้องการเปิดเบราว์เซอร์ของคุณและดูพื้นที่ทำงาน ให้คลิก ไปที่พื้นที่ทำงาน ในบานหน้าต่างงาน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถคลิกที่การเชื่อมโยงที่ถูกเพิ่มไว้ในเนื้อความของการเรียกประชุม คุณสามารถเพิ่มข้อมูลหรือกำหนดพื้นที่ทำงานเองในตอนนี้หรือในภายหลังก็ได้

 8. เมื่อต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ในการเรียกประชุม สลับกลับไปยังOutlook 2010 ด้วยการกด ALT + TAB

 9. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุมและเชิญผู้อื่นมาร่วมการประชุมและพื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่ง ถ้าเป็นการเรียกประชุมที่เคยส่งก่อนหน้านี้แล้ว ให้คลิก ส่งการปรับปรุง

  • เมื่อต้องการบันทึกการเรียกประชุมแต่ไม่ต้องการส่ง ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึก ข้อมูลผู้เข้าร่วมจะไม่ถูกส่งไปยังพื้นที่ทำงาน แต่จะส่งรายละเอียดอื่นๆ ของการประชุม (เรื่อง ชื่อเรื่อง วันที่ เวลา และสถานที่) ไป

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงทั้งการเรียกประชุมและพื้นที่ทำงานการประชุม

ถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุม สถานที่ วันที่ หรือเวลาของการประชุม คุณสามารถส่งการปรับปรุงการประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุม และพื้นที่ทำงานการประชุมจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ในพื้นที่ทำงานการประชุม คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทำงานนั้น

 1. เปิดการเรียกประชุมที่มีการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงาน

 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเขตข้อมูลใดต่อไปนี้ ได้แก่ ถึงสถานที่เวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุด

 3. เมื่อต้องการส่งการปรับปรุงทั้งหมดไปยังพื้นที่ทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม ให้คลิก ส่งการปรับปรุง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณปรับปรุงการเรียกประชุมและคลิก บันทึกแล้วปิด ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงจะไม่ถูกส่งไปยังพื้นที่ทำงานการประชุม เมื่อต้องการส่งการปรับปรุงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุม คุณจะต้องคลิก ส่งการปรับปรุง

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ในพื้นที่ทำงาน ให้ดูวิธีใช้ในพื้นที่ทำงาน

ด้านบนของหน้า

ลบพื้นที่ทำงานการประชุม

คุณไม่สามารถลบเวิร์กสเปซการประชุมจากOutlook 2010 คุณสามารถลบไซต์ จากพื้นที่ทำงาน หรือ จากเว็บไซต์แม่ที่ภายใต้ที่พื้นที่ทำงานเป็นไซต์ย่อย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบไซต์ ให้ดูวิธีใช้ในพื้นที่ทำงาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×