การใช้ปุ่มคำสั่งเพื่อเริ่มแอคชันหรือชุดของแอคชัน

การใช้ปุ่มคำสั่งเพื่อเริ่มแอคชันหรือชุดของแอคชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม Access ได้เพื่อเริ่มการกระทำหรือชุดของการกระทำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่เปิดฟอร์มอื่น เพื่อทำให้ปุ่มคำสั่งที่ดำเนินการกระทำ คุณเขียนแมโครหรือเหตุการณ์ และแนบกับปุ่มคำสั่งบนคลิกคุณสมบัติ คุณยังสามารถฝังแมโครได้โดยตรงลงในคุณสมบัติบนของปุ่มคำสั่ง ซึ่งจะทำการคัดลอกปุ่มกับฟอร์มอื่น ๆ โดยไม่สูญเสียหน้าที่การใช้งานของปุ่ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มปุ่มคำสั่งลงในฟอร์ม โดยใช้ตัวช่วยสร้าง

สร้างปุ่ม ด้วยการลากแมโครลงในฟอร์

สร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง

กำหนดปุ่มคำสั่ง

เพิ่มปุ่มคำสั่งลงในฟอร์ม โดยใช้ตัวช่วยสร้าง

โดยใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่ง คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่ทำงาน เช่นปิดฟอร์ม เปิดรายงาน การค้นหาระเบียน หรือเรียกใช้แมโคต่างๆ อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม มั่นใจว่า ได้เลือกใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม รูปปุ่ม เท่านั้น

  รายการย่อ/ขยาย

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

  รูปปุ่ม

 4. ในตารางออกแบบ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปุ่มคำสั่งการแทรก

  ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งเริ่มทำงาน

 5. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง บนหน้าสุดท้าย คลิกเสร็จสิ้น

  ตัวช่วยสร้างสร้างปุ่มคำสั่ง และฝังแมโครในคุณสมบัติบนคลิกที่ปุ่ม แมโครที่ประกอบด้วยการกระทำที่ดำเนินการงานคุณเลือกในตัวช่วยสร้าง

ดู หรือแก้ไขแมโคฝังอยู่ในปุ่มคำสั่ง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มที่ประกอบด้วยปุ่มคำสั่ง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม หรือมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งเพื่อเลือก นั้นแล้ว กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแท็บเหตุการณ์ ของแผ่นคุณสมบัติ, [แมโครฝัง] ควรแสดงในกล่องคุณสมบัติบน คลิกที่ใดก็ได้ในกล่องคุณสมบัติ แล้ว คลิ ก ปุ่มตัวสร้าง ทางด้านขวาของกล่อง

ตัวสร้างแมโครจะแสดง การกระทำที่ประกอบขึ้นแมโคฝังตัว

ด้านบนของหน้า

สร้างปุ่ม ด้วยการลากแมโครลงในฟอร์

ถ้าคุณได้สร้าง และบันทึกแมโคร คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่เรียกใช้แมโคร โดยการลากแมโคจากบานหน้าต่างนำทางไปยังฟอร์มที่เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ อย่างง่ายดาย

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ โดยการคลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง แมโครที่คุณต้องการให้ปุ่มคำสั่งใหม่เพื่อเรียกใช้ การค้นหา นั้นแล้ว ลากแมโคลงในฟอร์ม

  Access สร้างปุ่มคำสั่ง และใช้ชื่อแมโครเป็นคำอธิบายของปุ่มโดยอัตโนมัติ Access แทรกชื่อแมโครในคุณสมบัติบนของปุ่มคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้แมโครที่ทำงานเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มได้เช่นกัน Access ใช้ชื่อทั่วไปสำหรับปุ่ม จึงเป็นความคิดดีให้พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้นในคุณสมบัติชื่อของปุ่ม เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติสำหรับปุ่มคำสั่งในขณะที่ฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ คลิกปุ่ม นั้นแล้ว กด F4

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ดูบทความสร้างแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

สร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง

คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่ง กระบวนการเกี่ยวข้องกับทำปุ่มบนฟอร์มแล้ว ตั้งค่าคุณสมบัติบาง

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม ให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม

  รูปปุ่ม

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

  รูปปุ่ม

 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนฟอร์มที่คุณต้องการวางปุ่มคำสั่ง

  Access วางตัวปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม

  เนื่องจากคุณไม่ได้เลือกใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม Access ไม่ทำการประมวลผลใด ๆ เพิ่มเติม ถ้าตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งเริ่มต้นเมื่อคุณวางปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม คุณสามารถคลิยกเลิก ในตัวช่วยสร้าง

 5. ด้วยปุ่มคำสั่งที่เลือก กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 6. คลิกแท็บทั้งหมด เพื่อแสดงคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับปุ่มคำสั่ง

 7. ตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของการออกแบบของปุ่มคำสั่ง ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อ

ตามค่าเริ่มต้น Access แสดงปุ่มคำสั่งใหม่ชื่อคำสั่งแล้วตาม ด้วยตัวเลข ตัวอย่างเช่นCommand34 แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี เป็นความคิดดีเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อสิ่งที่แสดงฟังก์ชันของปุ่ม (ตัวอย่างcmdSalesReportหรือCloseFormButton) ซึ่งช่วยให้คุณเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ถ้าคุณต้องการอ้างอิงไปยังปุ่มในกระบวนงานแมโครหรือเหตุการณ์

คำอธิบายภาพ

พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องแสดงบนปุ่มคำสั่ง ตัวอย่างรายงานยอดขายหรือปิดฟอร์ม

หมายเหตุ: ไม่มีแสดงป้ายคำอธิบายถ้าระบุไว้ในคุณสมบัติรูปภาพรูปภาพ

เมื่อคลิก

เมื่อต้องการระบุเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลิกที่ปุ่มคำสั่งให้ใช้คุณสมบัตินี้ การตั้งค่าคุณสมบัติ คลิกในกล่องคุณสมบัติแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เพื่อทำให้ปุ่มคำสั่งเรียกใช้แมโครที่มีอยู่แล้วบันทึก คลิกลูกศรดรอปดาวน์ และคลิกชื่อแมโคร

 • เมื่อต้องการทำให้ปุ่มคำสั่งเรียกใช้ตัวที่มีอยู่แล้วภายในหรือฟังก์ชัน VBA พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วตาม ด้วยชื่อฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น=MsgBox("สวัสดี สำหรับโทรทั่วโลก")หรือ=MyFunction(อาร์กิวเมนต์)

 • เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้ว คลิกตัวสร้างนิพจน์

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นสร้างกระบวนงานเหตุการณ์ที่ใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้ว คลิกสร้างโค้ด เมื่อต้องการสร้างแมโคฝังตัวใหม่ที่ประกอบด้วยการกระทำที่คุณต้องการให้ปุ่มคำสั่งเพื่อดำเนินการ คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้ว คลิกตัวสร้างแมโคร

  หมายเหตุ: ฐานข้อมูลAccess ซึ่งประกอบด้วยโค้ด VBA ต้องได้รับอนุญาตให้เชื่อถือได้สถานะก่อนที่สามารถเรียกใช้โค้ด

สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ที่กล่าวถึงไม่ได้ที่นี่ วางเคอร์เซอร์ในกล่องคุณสมบัติ และกด F1

ด้านบนของหน้า

กำหนดปุ่มคำสั่ง

Access แสดงหลาย ๆ วิธีในการกำหนดปุ่มคำสั่งเพื่อให้คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏและหน้าที่การใช้งานที่คุณต้องการบนฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแถวของปุ่มคำสั่งในการจัดเรียงตาราง หรือแบบเรียงซ้อน หรือคุณสามารถทำให้คำสั่งปรากฏปุ่มเพิ่มเติมเช่นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างแบบแนวนอน (ตาราง) หรือเค้าโครง (แบบเรียงซ้อน) แนวตั้งของปุ่มคำสั่ง   

   คุณสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งลงในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน หรือตารางเพื่อสร้างแถวหรือคอลัมน์ของปุ่มการจัดแนวอย่างแม่นยำ คุณสามารถวางตำแหน่งใหม่ปุ่มเป็นกลุ่ม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนฟอร์มแล้ว คุณยังสามารถนำสไตล์การจัดรูปแบบไปยังแถวทั้งแถวหรือคอลัมน์ของปุ่มคำสั่งในเวลาเดียวกัน และคุณสามารถแยกปุ่ม โดยใช้เส้นตาราง

   1. คลิกขวาปุ่มคำสั่งที่คุณต้อง การเพิ่มลงในเค้าโครง แล้ว ชี้ไปที่เค้าโครง บนเมนูทางลัด หนึ่ง

   2. คลิกตาราง รูปปุ่ม เพื่อเริ่มแถวตามแนวนอนของปุ่ม หรือคลิกแบบเรียงซ้อน รูปปุ่ม เพื่อสร้างคอลัมน์ของปุ่มแนวตั้ง

    เข้าถึงวาดเส้นขอบรอบ ๆ ปุ่มคำสั่งเพื่อระบุเค้าโครง แต่ละปุ่มจะจับคู่กับป้ายชื่อที่คุณไม่สามารถลบตัวอย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดขนาดของป้ายชื่อให้มีขนาดเล็กมาก ถ้าไม่จำเป็นต้องได้

    ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงปุ่มคำสั่งและป้ายชื่อของเกี่ยวข้องในเค้าโครงตาราง โปรดสังเกตว่า ป้ายชื่ออยู่ในส่วนสูงกว่าถัดไปเช่นนี้เก็บป้ายผนึกจากแต่ละรายละเอียดระเบียนที่ซ้ำกัน

    ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงแบบตาราง

    ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงปุ่มคำสั่งและป้ายชื่อของเกี่ยวข้องในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ป้ายชื่อและปุ่มได้เสมอในส่วนเดียวกัน

    ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน

   3. เพิ่มปุ่มคำสั่งเพิ่มเติมเค้าโครง โดยการลากไปยังพื้นที่เค้าโครง ขณะที่คุณลากปุ่มคำสั่งเหนือพื้นที่เค้าโครง Access วาดแถบแทรกแนวนอน (สำหรับเค้าโครงตาราง) หรือแผนภูมิแท่งแทรกแนวตั้ง (สำหรับเค้าโครงแบบเรียงซ้อน) เพื่อระบุตำแหน่งที่ปุ่มคำสั่งจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์นั้น

    การเพิ่มปุ่มลงในเค้าโครงตัวควบคุมแบบเรียงซ้อน

    เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ ตัวควบคุมจะถูกเพิ่มลงในเค้าโครง

    ปุ่มถูกเพิ่มลงในเค้าโครงตัวควบคุมแบบเรียงซ้อน

   4. ย้ายปุ่มคำสั่ง ขึ้นส่วน หรือ ลงในส่วนเค้าโครงตารางภายใน    ถ้าคุณต้องการเก็บปุ่มคำสั่งในเค้าโครงตาราง แต่ต้องการย้ายปุ่มคำสั่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของฟอร์ม (ตัวอย่าง จากส่วนรายละเอียดลงในส่วนหัวของฟอร์ม), ทำต่อไปนี้:

    1. เลือกปุ่มคำสั่ง

    2. คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง บนแท็บจัดเรียง

     ปุ่มคำสั่งย้ายขึ้น หรือลง ไปส่วนถัดไป แต่ยังคงอยู่ภายในเค้าโครงตาราง ถ้ามีตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วในตำแหน่งที่คุณกำลังย้ายตัวควบคุมนี้เพื่อ ตัวควบคุมสอง exchange สถานที่

     หมายเหตุ: คำสั่งย้ายขึ้น และย้ายลง ถูกปิดใช้งานสำหรับเค้าโครงแบบเรียงซ้อน

   5. ย้ายเค้าโครงที่มีทั้งหมดของปุ่มคำสั่ง   

    1. คลิกที่ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงใดก็

     ตัวเลือกเค้าโครงปรากฏที่มุมบนซ้ายของเค้าโครง

    2. ลากตัวเลือกเค้าโครงเพื่อย้ายเค้าโครงไปยังตำแหน่งใหม่

  • เพิ่มเส้นตารางลงในเค้าโครงของปุ่มคำสั่ง   

   1. เลือกปุ่มคำสั่งใด ๆ ในเค้าโครง

   2. คลิกคำสั่งเส้นตาราง บนแท็บการจัดเรียง จากนั้น เลือกสไตล์ของเส้นตารางที่คุณต้องการ

  • ทำให้ปุ่มคำสั่งโปร่งใส   

   คุณสามารถวางไว้เหนือวัตถุใด ๆ บนฟอร์มของคุณ และให้หน้าที่การใช้งานของปุ่มคำสั่งวัตถุนั้น ด้วยการทำให้โปร่งใสปุ่มคำสั่ง ตัวอย่างเช่น มีรูปที่คุณต้องการแบ่งออกเป็นพื้นที่ที่แยกต่างหาก คลิกได้ ซึ่งเริ่มต้นแมโครแตกต่างกัน คุณสามารถทำได้ ด้วยการวางหลาย ปุ่มคำสั่งโปร่งใสด้านบนของรูปภาพได้

   1. คลิกที่ปุ่มคำสั่งที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส นั้นแล้ว กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติของปุ่มคำสั่ง

   2. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ คลิกในกล่องคุณสมบัติความโปร่งใส

   3. เลือกใช่ ในรายการดรอปดาวน์

    คุณยังสามารถดูเค้าร่างของปุ่มคำสั่งในมุมมองออกแบบ แต่ปุ่มจะมองไม่เห็นในมุมมองฟอร์ม

    หมายเหตุ: ตั้งค่าคุณสมบัติความโปร่งใสปุ่มคำสั่งให้ใช่จะไม่เหมือนกับการตั้งค่าคุณสมบัติมองเห็นได้เป็นไม่ใช่ การดำเนินการทั้งสองซ่อนปุ่มคำสั่ง แต่ปุ่มเปิดใช้งานออกจากการตั้งค่าคุณสมบัติความโปร่งใสเป็นYes การตั้งค่าคุณสมบัติมองเห็นได้เป็นNoปิดใช้งานปุ่ม

  • ทำให้ปุ่มคำสั่งปรากฏเป็นไฮเปอร์ลิงก์   

   ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถซ่อนปุ่มคำสั่ง แต่ปล่อยให้คำอธิบายที่มองเห็นได้ ผลลัพธ์คือบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับป้ายชื่อ แต่ฟังก์ชันเป็นปุ่มคำสั่ง นอกจากนี้คุณยังสามารถขีดเส้นใต้ข้อความในคำอธิบาย และเปลี่ยนสีเพื่อให้ปรากฏเป็นไฮเปอร์ลิงก์

   1. คลิกที่ปุ่มคำสั่งการเลือก แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

   2. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ คลิกในกล่องคุณสมบัติกลับสไตล์

   3. ในรายการดรอปดาวน์ เลือกความโปร่งใส

    เนื้อความของปุ่มคำสั่งจะถูกซ่อน แต่ยังคงสามารถมองเห็นได้ป้ายคำอธิบาย

   4. เมื่อต้องการขีดเส้นใต้ หรือเปลี่ยนสีของข้อความในคำอธิบาย ใช้เครื่องมือในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บรูปแบบ

    คำสั่งที่พร้อมใช้งานในกลุ่มฟอนต์ Access

  • สร้างปุ่มยกเลิก   

   1. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง นั้นแล้ว กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

   2. ในกล่องคุณสมบัติยกเลิก คลิกใช่

    เมื่อปุ่มคำสั่งยกเลิกการตั้งค่าคุณสมบัติเป็นใช่และฟอร์ม เปล่า ผู้ใช้สามารถเลือกปุ่มคำสั่ง โดยการคลิกที่ กดแป้น ESC หรือกด ENTER เมื่อโฟกัส มีปุ่มคำสั่ง เมื่อคุณสมบัติยกเลิกถูกตั้งค่าเป็นใช่ใด ๆ ปุ่มคำสั่งหนึ่ง ที่คุณสมบัติถูกตั้งโดยอัตโนมัติเป็นไม่ใช่สำหรับปุ่มคำสั่งทั้งหมดอื่น ๆ บนฟอร์ม

    เมื่อต้องการเขียนแมโครหรือเหตุการณ์ และแนบไปคุณสมบัติบนของปุ่มทำปุ่มยกเลิกการยกเลิกการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกล่องโต้ตอบหรือฟอร์ม

    หมายเหตุ: สำหรับฟอร์มที่ช่วยให้การสนับสนุนการดำเนินการ (เช่นลบ), เป็นความคิดดีเพื่อทำให้ยกเลิกปุ่มคำสั่งเริ่มต้นของฟอร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตั้งทั้งคุณสมบัติยกเลิกและคุณสมบัติค่าเริ่มต้นเป็นYes

  • แสดงรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง    ในกล่องคุณสมบัติรูปภาพของปุ่มคำสั่ง พิมพ์เส้นทางและชื่อสำหรับไฟล์รูปภาพ (เช่นไฟล์.bmp, .ico หรือ.dib) ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าชื่อไฟล์หรือเส้นทาง คลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อเปิดตัวสร้างรูปภาพ

   ตัวสร้างรูปภาพ

   คลิกการเรียกดู เพื่อค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้ หรือ คลิหนึ่งรูปภาพในรายการรูปภาพที่พร้อมใช้งาน การแสดงตัวอย่างรูปภาพที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมืออาชีพที่คุณสามารถใช้ ถ้าคุณค้นหารูปภาพที่คุณต้องการ คลิกตกลง เพื่อเพิ่มปุ่มคำสั่ง

   ตามค่าเริ่มต้น Access ตั้งค่าคุณสมบัติชนิดของรูปภาพเพื่อฝังตัว เมื่อคุณมอบหมายกราฟิกให้คุณสมบัติรูปภาพของปุ่มคำสั่ง โดยใช้การตั้งค่านี้สร้างสำเนาของรูปภาพ และเก็บไว้ในไฟล์ฐานข้อมูล Access เปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อไปยังรูปภาพต้นฉบับจะไม่มีผลในปุ่มคำสั่ง เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพต้นฉบับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรูปภาพจะมีผลในปุ่มคำสั่ง เปลี่ยนคุณสมบัติรูปภาพชนิดการเชื่อมโยง คุณต้องเก็บไฟล์รูปภาพต้นฉบับในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม ถ้าคุณย้าย หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพ Access แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล และปุ่มคำสั่งแสดงคำอธิบายแทนที่เป็นรูปภาพ เมื่อต้องการแชร์รูปภาพเดียวกันในหลายตำแหน่งภายในฐานข้อมูล เปลี่ยนคุณสมบัติชนิดของรูปภาพ เมื่อต้องการใช้ร่วมกัน นอกจากนี้คุณเดี๋ยวนี้จะสามารถเลือกรูปภาพเดียวกันบนปุ่มคำสั่งอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ได้ ด้วยการเลือกชื่อของรูปภาพในคุณสมบัติรูปภาพ

  • แสดงทั้งรูปภาพและคำอธิบายภาพบนปุ่มคำสั่ง   

   คุณสามารถแสดงทั้งคำอธิบายและรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. เพิ่มรูปภาพไปยังปุ่มคำสั่ง โดยใช้กระบวนงานระบุไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนนี้

   2. เลือกปุ่มคำสั่ง ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

   3. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ พิมพ์คำอธิบายภาพที่คุณต้องการในกล่องคุณสมบัติป้ายคำอธิบาย

   4. คลิกลูกศรแบบหล่นลงในกล่องคุณสมบัติจัดเรียงคำอธิบายภาพ จากนั้น เลือกการจัดเรียงที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงคำอธิบายภาพใต้รูปภาพ เลือกด้านล่าง เมื่อต้องการแสดงป้ายคำอธิบายด้านขวาของรูปภาพ เลือกทางขวา เมื่อต้องการทำให้การจัดเรียงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งระบบ เลือกทั่วไป โดยใช้การตั้งค่านี้ คำอธิบายภาพจะปรากฏทางด้านขวาสำหรับภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา และจะปรากฏทางด้านซ้ายสำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มปุ่มคำสั่งลงในฟอร์ม โดยใช้ตัวช่วยสร้าง

สร้างปุ่ม ด้วยการลากแมโครลงในฟอร์

สร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง

กำหนดปุ่มคำสั่ง

เพิ่มปุ่มคำสั่งลงในฟอร์ม โดยใช้ตัวช่วยสร้าง

โดยใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่ง คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่ทำงาน เช่นปิดฟอร์ม เปิดรายงาน การค้นหาระเบียน หรือเรียกใช้แมโคต่างๆ อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม มั่นใจว่า ได้เลือกใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม รูปปุ่ม เท่านั้น

  รายการย่อ/ขยาย

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

  รูปปุ่ม

 4. ในตารางออกแบบ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปุ่มคำสั่งการแทรก

  ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งเริ่มทำงาน

 5. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง บนหน้าสุดท้าย คลิกเสร็จสิ้น

  ตัวช่วยสร้างสร้างปุ่มคำสั่ง และฝังแมโครในคุณสมบัติบนคลิกที่ปุ่ม แมโครที่ประกอบด้วยการกระทำที่ดำเนินการงานคุณเลือกในตัวช่วยสร้าง

ดู หรือแก้ไขแมโคฝังอยู่ในปุ่มคำสั่ง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มที่ประกอบด้วยปุ่มคำสั่ง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม หรือมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. คลิกที่ปุ่มคำสั่งเพื่อเลือก นั้นแล้ว กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแท็บเหตุการณ์ ของแผ่นคุณสมบัติ, [แมโครฝัง] ควรแสดงในกล่องคุณสมบัติบน คลิกที่ใดก็ได้ในกล่องคุณสมบัติ แล้ว คลิ ก ปุ่มตัวสร้าง ทางด้านขวาของกล่อง

ตัวสร้างแมโครจะแสดง การกระทำที่ประกอบขึ้นแมโคฝังตัว

ด้านบนของหน้า

สร้างปุ่ม ด้วยการลากแมโครลงในฟอร์

ถ้าคุณได้สร้าง และบันทึกแมโคร คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่เรียกใช้แมโคร โดยการลากแมโคจากบานหน้าต่างนำทางไปยังฟอร์มที่เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ อย่างง่ายดาย

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ โดยการคลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง แมโครที่คุณต้องการให้ปุ่มคำสั่งใหม่เพื่อเรียกใช้ การค้นหา นั้นแล้ว ลากแมโคลงในฟอร์ม

  Microsoft Office Access 2007 สร้างปุ่มคำสั่ง และใช้ชื่อแมโครเป็นคำอธิบายของปุ่มโดยอัตโนมัติ Office Access 2007 แทรกชื่อแมโครในคุณสมบัติบนของปุ่มคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้แมโครที่ทำงานเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มได้เช่นกัน Access ใช้ชื่อทั่วไปสำหรับปุ่ม จึงเป็นความคิดดีให้พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้นในคุณสมบัติชื่อของปุ่ม เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติสำหรับปุ่มคำสั่งในขณะที่ฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ คลิกปุ่ม นั้นแล้ว กด F4

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ดูบทความสร้างแมโคร

ด้านบนของหน้า

สร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง

คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่งโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่ง กระบวนการเกี่ยวข้องกับทำปุ่มบนฟอร์มแล้ว ตั้งค่าคุณสมบัติบาง

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม ให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม

  รูปปุ่ม

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

  รูปปุ่ม

 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนฟอร์มที่คุณต้องการวางปุ่มคำสั่ง

  Access วางตัวปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม

  เนื่องจากคุณไม่ได้เลือกใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม Access ไม่ทำการประมวลผลใด ๆ เพิ่มเติม ถ้าตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งเริ่มต้นเมื่อคุณวางปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม คุณสามารถคลิยกเลิก ในตัวช่วยสร้าง

 5. ด้วยปุ่มคำสั่งที่เลือก กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 6. คลิกแท็บทั้งหมด เพื่อแสดงคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับปุ่มคำสั่ง

 7. ตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของการออกแบบของปุ่มคำสั่ง ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อ

ตามค่าเริ่มต้น Access แสดงปุ่มคำสั่งใหม่ชื่อคำสั่งแล้วตาม ด้วยตัวเลข ตัวอย่างเช่นCommand34 แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี เป็นความคิดดีเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อสิ่งที่แสดงฟังก์ชันของปุ่ม (ตัวอย่างcmdSalesReportหรือCloseFormButton) ซึ่งช่วยให้คุณเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ถ้าคุณต้องการอ้างอิงไปยังปุ่มในกระบวนงานแมโครหรือเหตุการณ์

คำอธิบายภาพ

พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องแสดงบนปุ่มคำสั่ง ตัวอย่างรายงานยอดขายหรือปิดฟอร์ม

หมายเหตุ: ไม่มีแสดงป้ายคำอธิบายถ้าระบุไว้ในคุณสมบัติรูปภาพรูปภาพ

เมื่อคลิก

เมื่อต้องการระบุเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลิกที่ปุ่มคำสั่งให้ใช้คุณสมบัตินี้ การตั้งค่าคุณสมบัติ คลิกในกล่องคุณสมบัติแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เพื่อทำให้ปุ่มคำสั่งเรียกใช้แมโครที่มีอยู่แล้วบันทึก คลิกลูกศรดรอปดาวน์ และคลิกชื่อแมโคร

 • เมื่อต้องการทำให้ปุ่มคำสั่งเรียกใช้ตัวที่มีอยู่แล้วภายในหรือฟังก์ชัน VBA พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วตาม ด้วยชื่อฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น=MsgBox("สวัสดี สำหรับโทรทั่วโลก")หรือ=MyFunction(อาร์กิวเมนต์)

 • เมื่อต้องการสร้างนิพจน์ คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้ว คลิกตัวสร้างนิพจน์

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นสร้างกระบวนงานเหตุการณ์ที่ใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้ว คลิกสร้างโค้ด เมื่อต้องการสร้างแมโคฝังตัวใหม่ที่ประกอบด้วยการกระทำที่คุณต้องการให้ปุ่มคำสั่งเพื่อดำเนินการ คลิก ปุ่มตัวสร้าง แล้ว คลิกตัวสร้างแมโคร

  หมายเหตุ: ฐานข้อมูลOffice Access 2007 ซึ่งประกอบด้วยโค้ด VBA ต้องได้รับอนุญาตให้เชื่อถือได้สถานะก่อนที่สามารถเรียกใช้โค้ด

สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ที่กล่าวถึงไม่ได้ที่นี่ วางเคอร์เซอร์ในกล่องคุณสมบัติ และกด F1

ด้านบนของหน้า

กำหนดปุ่มคำสั่ง

Office Access 2007 มีวิธีใหม่ ๆ ในการกำหนดปุ่มคำสั่งเพื่อให้คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏและหน้าที่การใช้งานที่คุณต้องการบนฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแถวของปุ่มคำสั่งในการจัดเรียงตาราง หรือแบบเรียงซ้อน หรือคุณสามารถทำให้คำสั่งปรากฏปุ่มเพิ่มเติมเช่นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างแบบแนวนอน (ตาราง) หรือเค้าโครง (แบบเรียงซ้อน) แนวตั้งของปุ่มคำสั่ง   

   คุณสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งลงในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน หรือตารางเพื่อสร้างแถวหรือคอลัมน์ของปุ่มการจัดแนวอย่างแม่นยำ คุณสามารถวางตำแหน่งใหม่ปุ่มเป็นกลุ่ม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนฟอร์มแล้ว คุณยังสามารถนำสไตล์การจัดรูปแบบไปยังแถวทั้งแถวหรือคอลัมน์ของปุ่มคำสั่งในเวลาเดียวกัน และคุณสามารถแยกปุ่ม โดยใช้เส้นตาราง

   1. คลิกขวาปุ่มคำสั่งที่คุณต้อง การเพิ่มลงในเค้าโครง แล้ว ชี้ไปที่เค้าโครง บนเมนูทางลัด หนึ่ง

   2. คลิกตาราง รูปปุ่ม เพื่อเริ่มแถวตามแนวนอนของปุ่ม หรือคลิกแบบเรียงซ้อน รูปปุ่ม เพื่อสร้างคอลัมน์ของปุ่มแนวตั้ง

    เข้าถึงวาดเส้นขอบรอบ ๆ ปุ่มคำสั่งเพื่อระบุเค้าโครง แต่ละปุ่มจะจับคู่กับป้ายชื่อที่คุณไม่สามารถลบตัวอย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดขนาดของป้ายชื่อให้มีขนาดเล็กมาก ถ้าไม่จำเป็นต้องได้

    ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงปุ่มคำสั่งและป้ายชื่อของเกี่ยวข้องในเค้าโครงตาราง โปรดสังเกตว่า ป้ายชื่ออยู่ในส่วนสูงกว่าถัดไปเช่นนี้เก็บป้ายผนึกจากแต่ละรายละเอียดระเบียนที่ซ้ำกัน

    ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงแบบตาราง

    ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงปุ่มคำสั่งและป้ายชื่อของเกี่ยวข้องในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ป้ายชื่อและปุ่มได้เสมอในส่วนเดียวกัน

    ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน

   3. เพิ่มปุ่มคำสั่งเพิ่มเติมเค้าโครง โดยการลากไปยังพื้นที่เค้าโครง ขณะที่คุณลากปุ่มคำสั่งเหนือพื้นที่เค้าโครง Access วาดแถบแทรกแนวนอน (สำหรับเค้าโครงตาราง) หรือแผนภูมิแท่งแทรกแนวตั้ง (สำหรับเค้าโครงแบบเรียงซ้อน) เพื่อระบุตำแหน่งที่ปุ่มคำสั่งจะถูกวางไว้เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์นั้น

    การเพิ่มปุ่มลงในเค้าโครงตัวควบคุมแบบเรียงซ้อน

    เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ ตัวควบคุมจะถูกเพิ่มลงในเค้าโครง

    ปุ่มถูกเพิ่มลงในเค้าโครงตัวควบคุมแบบเรียงซ้อน

   4. ย้ายปุ่มคำสั่ง ขึ้นส่วน หรือ ลงในส่วนเค้าโครงตารางภายใน    ถ้าคุณต้องการเก็บปุ่มคำสั่งในเค้าโครงตาราง แต่ต้องการย้ายปุ่มคำสั่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของฟอร์ม (ตัวอย่าง จากส่วนรายละเอียดลงในส่วนหัวของฟอร์ม), ทำต่อไปนี้:

    1. คลิกขวาปุ่มคำสั่ง แล้ว ชี้ไปที่เค้าโครง บนเมนูทางลัด

    2. คลิกย้ายขึ้นส่วน รูปปุ่ม หรือย้ายลงส่วน รายการย่อ/ขยาย

     ปุ่มคำสั่งย้ายขึ้น หรือลง ไปส่วนถัดไป แต่ยังคงอยู่ภายในเค้าโครงตาราง ถ้ามีตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วในตำแหน่งที่คุณกำลังย้ายตัวควบคุมนี้เพื่อ ตัวควบคุมสอง exchange สถานที่

     หมายเหตุ: คำสั่งย้ายขึ้นส่วนตัว และย้ายลงส่วนตัว ถูกปิดใช้งานสำหรับเค้าโครงแบบเรียงซ้อน

   5. ย้ายเค้าโครงที่มีทั้งหมดของปุ่มคำสั่ง   

    1. คลิกที่ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงใดก็

     ตัวเลือกเค้าโครงปรากฏที่มุมบนซ้ายของเค้าโครง

    2. ลากตัวเลือกเค้าโครงเพื่อย้ายเค้าโครงไปยังตำแหน่งใหม่

  • เพิ่มเส้นตารางลงในเค้าโครงของปุ่มคำสั่ง   

   1. คลิกขวาที่ปุ่มคำสั่งในเค้าโครงใด ๆ และ บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่เค้าโครง

   2. ชี้ไปที่เส้นตาราง แล้ว คลิ กสไตล์ของเส้นตารางที่คุณต้องการ

  • ทำให้ปุ่มคำสั่งโปร่งใส   

   คุณสามารถวางไว้เหนือวัตถุใด ๆ บนฟอร์มของคุณ และให้หน้าที่การใช้งานของปุ่มคำสั่งวัตถุนั้น ด้วยการทำให้โปร่งใสปุ่มคำสั่ง ตัวอย่างเช่น มีรูปที่คุณต้องการแบ่งออกเป็นพื้นที่ที่แยกต่างหาก คลิกได้ ซึ่งเริ่มต้นแมโครแตกต่างกัน คุณสามารถทำได้ ด้วยการวางหลาย ปุ่มคำสั่งโปร่งใสด้านบนของรูปภาพได้

   1. คลิกที่ปุ่มคำสั่งที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส นั้นแล้ว กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติของปุ่มคำสั่ง

   2. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ คลิกในกล่องคุณสมบัติความโปร่งใส

   3. เลือกใช่ ในรายการดรอปดาวน์

    คุณยังสามารถดูเค้าร่างของปุ่มคำสั่งในมุมมองออกแบบ แต่ปุ่มจะมองไม่เห็นในมุมมองฟอร์ม

    หมายเหตุ: ตั้งค่าคุณสมบัติความโปร่งใสปุ่มคำสั่งให้ใช่จะไม่เหมือนกับการตั้งค่าคุณสมบัติมองเห็นได้เป็นไม่ใช่ การดำเนินการทั้งสองซ่อนปุ่มคำสั่ง แต่ปุ่มเปิดใช้งานออกจากการตั้งค่าคุณสมบัติความโปร่งใสเป็นYes การตั้งค่าคุณสมบัติมองเห็นได้เป็นNoปิดใช้งานปุ่ม

  • ทำให้ปุ่มคำสั่งปรากฏเป็นไฮเปอร์ลิงก์   

   ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถซ่อนปุ่มคำสั่ง แต่ปล่อยให้คำอธิบายที่มองเห็นได้ ผลลัพธ์คือบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับป้ายชื่อ แต่ฟังก์ชันเป็นปุ่มคำสั่ง นอกจากนี้คุณยังสามารถขีดเส้นใต้ข้อความในคำอธิบาย และเปลี่ยนสีเพื่อให้ปรากฏเป็นไฮเปอร์ลิงก์

   1. คลิกที่ปุ่มคำสั่งการเลือก แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

   2. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ คลิกในกล่องคุณสมบัติกลับสไตล์

   3. ในรายการดรอปดาวน์ เลือกความโปร่งใส

    เนื้อความของปุ่มคำสั่งจะถูกซ่อน แต่ยังคงสามารถมองเห็นได้ป้ายคำอธิบาย

   4. เมื่อต้องการขีดเส้นใต้ หรือเปลี่ยนสีของข้อความในคำอธิบาย ใช้เครื่องมือในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บออกแบบ

    รูป Ribbon ของ Access

  • สร้างปุ่มยกเลิก   

   1. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง นั้นแล้ว กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ

   2. ในกล่องคุณสมบัติยกเลิก คลิกใช่

    เมื่อปุ่มคำสั่งยกเลิกการตั้งค่าคุณสมบัติเป็นใช่และฟอร์ม เปล่า ผู้ใช้สามารถเลือกปุ่มคำสั่ง โดยการคลิกที่ กดแป้น ESC หรือกด ENTER เมื่อโฟกัส มีปุ่มคำสั่ง เมื่อคุณสมบัติยกเลิกถูกตั้งค่าเป็นใช่ใด ๆ ปุ่มคำสั่งหนึ่ง ที่คุณสมบัติถูกตั้งโดยอัตโนมัติเป็นไม่ใช่สำหรับปุ่มคำสั่งทั้งหมดอื่น ๆ บนฟอร์ม

    เมื่อต้องการเขียนแมโครหรือเหตุการณ์ และแนบไปคุณสมบัติบนของปุ่มทำปุ่มยกเลิกการยกเลิกการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกล่องโต้ตอบหรือฟอร์ม

    หมายเหตุ: สำหรับฟอร์มที่ช่วยให้การสนับสนุนการดำเนินการ (เช่นลบ), เป็นความคิดดีเพื่อทำให้ยกเลิกปุ่มคำสั่งเริ่มต้นของฟอร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตั้งทั้งคุณสมบัติยกเลิกและคุณสมบัติค่าเริ่มต้นเป็นYes

  • แสดงรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง    ในกล่องคุณสมบัติรูปภาพของปุ่มคำสั่ง พิมพ์เส้นทางและชื่อสำหรับไฟล์รูปภาพ (เช่นไฟล์.bmp, .ico หรือ.dib) ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าชื่อไฟล์หรือเส้นทาง คลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อเปิดตัวสร้างรูปภาพ

   ตัวสร้างรูปภาพ

   คลิกการเรียกดู เพื่อค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้ หรือ คลิหนึ่งรูปภาพในรายการรูปภาพที่พร้อมใช้งาน การแสดงตัวอย่างรูปภาพที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมืออาชีพที่คุณสามารถใช้ ถ้าคุณค้นหารูปภาพที่คุณต้องการ คลิกตกลง เพื่อเพิ่มปุ่มคำสั่ง

   ตามค่าเริ่มต้น Access ตั้งค่าคุณสมบัติชนิดของรูปภาพเพื่อฝังตัว เมื่อคุณมอบหมายกราฟิกให้คุณสมบัติรูปภาพของปุ่มคำสั่ง โดยใช้การตั้งค่านี้สร้างสำเนาของรูปภาพ และเก็บไว้ในไฟล์ฐานข้อมูล Access เปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อไปยังรูปภาพต้นฉบับจะไม่มีผลในปุ่มคำสั่ง เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพต้นฉบับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรูปภาพจะมีผลในปุ่มคำสั่ง เปลี่ยนคุณสมบัติรูปภาพชนิดการเชื่อมโยง คุณต้องเก็บไฟล์รูปภาพต้นฉบับในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม ถ้าคุณย้าย หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพ Access แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล และปุ่มคำสั่งแสดงคำอธิบายแทนที่เป็นรูปภาพ

  • แสดงทั้งรูปภาพและคำอธิบายภาพบนปุ่มคำสั่ง   

   เป็นคุณลักษณะใหม่ของOffice Access 2007 คุณสามารถเดี๋ยวนี้แสดงทั้งคำอธิบายและรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. เพิ่มรูปภาพไปยังปุ่มคำสั่ง โดยใช้กระบวนงานระบุไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนนี้

   2. เลือกปุ่มคำสั่ง ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

   3. บนแท็บรูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ พิมพ์คำอธิบายภาพที่คุณต้องการในกล่องคุณสมบัติป้ายคำอธิบาย

   4. คลิกลูกศรแบบหล่นลงในกล่องคุณสมบัติจัดเรียงคำอธิบายภาพ จากนั้น เลือกการจัดเรียงที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงคำอธิบายภาพใต้รูปภาพ เลือกด้านล่าง เมื่อต้องการแสดงป้ายคำอธิบายด้านขวาของรูปภาพ เลือกทางขวา เมื่อต้องการทำให้การจัดเรียงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งระบบ เลือกทั่วไป โดยใช้การตั้งค่านี้ คำอธิบายภาพจะปรากฏทางด้านขวาสำหรับภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา และจะปรากฏทางด้านซ้ายสำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×