การใช้ปฏิทินใน Outlook.com

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยใช้Outlook.com คุณสามารถสร้าง เปลี่ยน ลบ และแชร์เหตุการณ์ในปฏิทิน นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าปฏิทินจากเพื่อน ๆ และผู้ร่วมงานของคุณ หรือลิงก์ไปยังที่อยู่บนเว็บ

สร้างเหตุการณ์ในปฏิทิน

 1. ในOutlook.com เลือกปฏิทิน ที่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มปฏิทิน

 2. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก ใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มใหม่

 3. เพิ่มชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ ตั้ง และเริ่มต้นและสิ้นสุดวัน และเวลา

 4. ขั้นตอนต่อไปนี้จะทำหรือไม่ก็ได้:

  • ถ้าเป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทั้งวัน

  • เมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายละเอียดของเหตุการณ์ปฏิทิน ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมาย ส่วนตัว

  • เมื่อต้องการทำรายการนี้ให้เหตุการณ์เกิดซ้ำ ในเมนูดรอปดาวน์ทำซ้ำ เลือกจำนวนครั้งคุณต้องการ ให้เกิดขึ้น ในเมนูดรอปดาวน์จาก และถึง ตั้งค่าวันที่คุณต้องการให้เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำเพื่อเริ่มต้น และสิ้นสุด

  • ในเมนูดรอปดาวน์ตัวเตือน เลือกเวลาเตือนผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

   หมายเหตุ: เลือกเพิ่มตัวเตือนอีเมล เพื่อส่งการแจ้งเตือนอีเมลที่มีด้วยตัวคุณเอง หรือผู้เข้าร่วม

 5. ภายใต้บุคคล ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 6. ที่ด้านบนของหน้า เลือกบันทึก (ถ้าเหตุการณ์สำหรับคุณแค่) หรือส่ง (ถ้าคุณกำลังเชิญผู้เข้าร่วมประชุม)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแนบไฟล์การเชิญเข้าร่วมของคุณ ดูแนบไฟล์ใน Outlook.com

เปลี่ยนแปลงหรือลบเหตุการณ์ในปฏิทิน

 1. ในOutlook.com เลือกปฏิทิน ที่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มปฏิทิน

 2. เลือกเหตุการณ์ปฏิทินคุณต้องการแก้ไข หรือลบ เลือกแก้ไข หรือลบ

  แสดงปุ่มแก้ไขและลบสกรีนช็อต

 3. ถ้าเหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในปฏิทิน ให้คลิก เปิดเหตุการณ์

  • เมื่อต้องการเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงชุดเหตุการณ์ในปฏิทิน ให้คลิก เปิดชุดเหตุการณ์

  • เมื่อต้องการลบเหตุการณ์ในปฏิทิน ให้คลิก ลบเหตุการณ์

  • เมื่อต้องการลบชุดเหตุการณ์ในปฏิทิน ให้คลิก ลบชุดเหตุการณ์

 4. ที่ด้านบนของหน้า เลือกบันทึก (ถ้าเหตุการณ์สำหรับคุณแค่) หรือส่ง (ถ้าคุณกำลังเชิญผู้เข้าร่วมประชุม)

แชร์ปฏิทินของคุณ

 1. ในOutlook.com เลือกปฏิทิน ที่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มปฏิทิน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกปฏิทิน

 3. ที่ด้านบนของหน้า เลือกแชร์

  สกรีนช็อตของปุ่มการแชร์

 4. ใส่ชื่อหรืออีเมลของบุคคลคุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณด้วย และกด Enter

 5. ในรายการดรอปดาวน์เมนูด้านล่าง เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้บุคคลที่คุณกำลังแชร์กับเพื่อดู และทำงานกับปฏิทินของคุณ จากนั้น เลือกแชร์

  หมายเหตุ: บุคคลที่คุณกำลังแชร์ปฏิทินของคุณด้วยจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการแชร์ทางอีเมล

นำเข้าปฏิทิน

ทำตามกระบวนการต่างๆ ที่ด้านล่างสำหรับปฏิทินที่คุณต้องการนำเข้า

นำเข้าปฏิทินแบบคงที่

 1. ในOutlook.com เลือกปฏิทิน ที่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มปฏิทิน

 2. ที่ด้านบนของหน้า เลือกเพิ่มปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่มเพิ่มปฏิทิน

 3. เลือกจากแฟ้ม >เรียกดู เลือกไฟล์.ics และเลือกเปิด

 4. เลือก บันทึก บันทึก

ลิงก์ไปยังปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต

 1. ในOutlook.com เลือกปฏิทิน ที่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มปฏิทิน

 2. ที่ด้านบนของหน้า เลือกเพิ่มปฏิทิน

  สกรีนช็อตของปุ่มเพิ่มปฏิทิน

 3. เลือกจากอินเทอร์เน็ต และในกล่องลิงก์ไปยังปฏิทิน พิมพ์ หรือคัดลอก และวางอยู่เว็บของปฏิทิน (ตัวอย่างเช่นiCalShareรักษาพันปฏิทินบนเว็บไซต์ของพวกเขา)

 4. ในกล่อง ชื่อปฏิทิน ให้ใส่ชื่อปฏิทินที่ลิงก์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×