การใช้ปฏิทินใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ลงชื่อเข้าสู่ Outlook บนเว็บโดยใช้ Microsoft บัญชีผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลงท้าย ด้วย @outlook.com, @live.com, @hotmail.com หรือ @msn.com

โดยใช้ปฏิทิน Outlook บนเว็บ คุณสามารถสร้าง เปลี่ยน ลบ และแชร์เหตุการณ์ในปฏิทิน นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าปฏิทินจากเพื่อน ๆ และผู้ร่วมงานของคุณ หรือลิงก์ไปยังที่อยู่บนเว็บ

สร้างเหตุการณ์ในปฏิทิน

 1. บนแถบนำทาง จดหมาย Outlook ให้คลิกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป แล้วคลิก ปฏิทิน

 2. ภายใต้แถบนำทางของ ปฏิทิน Outlook ให้คลิก ใหม่

  เลือก สร้าง

 3. ภายใต้ รายละเอียด ให้เพิ่มชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง และวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

  เคล็ดลับ

  ขั้นตอนต่อไปนี้จะทำหรือไม่ก็ได้:

  • ถ้าเป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทั้งวัน

  • เมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายละเอียดของเหตุการณ์ปฏิทิน ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมาย ส่วนตัว

  • เมื่อต้องการให้การประชุมนี้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร (ชุด) ในรายการ ทำซ้ำ ให้เลือกความถี่ที่คุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้น และในกล่อง จาก และ ถึง ให้ตั้งค่าวันที่ที่คุณต้องการให้การนัดหมายเป็นกิจวัตรเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ให้ทำซ้ำการประชุมนี้ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึง 6 พฤษภาคม

 4. ในกล่อง ตัวเตือน ให้ตั้งค่าระยะเวลาเพื่อเตือนผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการนัดหมาย

  หมายเหตุ: ใช้กล่อง ตัวแจ้งเตือนทางอีเมล และ ส่งตัวเตือนให้กับ ในการส่งตัวเตือนทางอีเมลให้กับตัวคุณเองหรือผู้เข้าร่วม ใส่ข้อมูลในกล่องข้อความตัวเตือน แล้วคลิกบันทึก

 5. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแนบไฟล์หรือแทรกรูปภาพในคำเชิญของคุณ ให้ดูที่ แนบไฟล์ลงในอีเมลและเหตุการณ์ในปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

 6. ภายใต้ บุคคล ให้ใส่ชื่อบุคคลหรือนามแฝงของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 7. ภายใต้แถบนำทางของ ปฏิทิน Outlook ให้คลิก ส่ง

เปลี่ยนแปลงหรือลบเหตุการณ์ในปฏิทิน

 1. เลือกเหตุการณ์ในปฏิทิน แล้วเลือก แก้ไข หรือ ลบ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในปฏิทิน ให้คลิก เปิดเหตุการณ์

  • เมื่อต้องการเปิดและทำการเปลี่ยนแปลงชุดเหตุการณ์ในปฏิทิน ให้คลิก เปิดชุดเหตุการณ์

  • เมื่อต้องการลบเหตุการณ์ในปฏิทิน ให้คลิก ลบเหตุการณ์

  • เมื่อต้องการลบชุดเหตุการณ์ในปฏิทิน ให้คลิก ลบชุดเหตุการณ์

   แก้ไขหรือลบเหตุการณ์ในปฏิทิน

 2. ภายใต้แถบนำทางของ ปฏิทิน Outlook ให้คลิก ส่ง

แชร์ปฏิทินของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ ปฏิทิน Outlook ให้เลือกปฏิทิน

  เลือกปฏิทิน

 2. ภายใต้บานหน้าต่างนำทางของ ปฏิทิน Outlook ให้คลิก แชร์

  เลือก แชร์

 3. ในกล่อง แชร์กับ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณด้วย แล้วกด Enter

  ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็ม

 4. ในกล่อง ดูรายละเอียด ให้คลิกลูกศรลง แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้บุคคลที่คุณกำลังแชร์ปฏิทินด้วยสามารถดูรายละเอียดได้และการดำเนินการที่พวกเขาสามารถทำได้ในปฏิทินของคุณ แล้วคลิก แชร์

  เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินของคุณ แล้วคลิก แชร์

  หมายเหตุ: บุคคลที่คุณกำลังแชร์ปฏิทินของคุณด้วยจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการแชร์ทางอีเมล

นำเข้าปฏิทิน

ทำตามกระบวนการต่างๆ ที่ด้านล่างสำหรับปฏิทินที่คุณต้องการนำเข้า

นำเข้าปฏิทินแบบคงที่

 1. ภายใต้แถบนำทาง ปฏิทิน Outlook ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ใหม่ แล้วคลิก เพิ่มปฏิทิน

  เพิ่มปฏิทิน

 2. คลิก จากไฟล์ คลิก เรียกดู เลือกไฟล์ .ics แล้วคลิก เปิด

 3. คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ปฏิทิน แล้วเลือกชนิดปฏิทินจากรายการ

  จากไฟล์

 4. เลือก บันทึก

ลิงก์ไปยังปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต

 1. ภายใต้แถบนำทาง ปฏิทิน Outlook ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ใหม่ แล้วคลิก เพิ่มปฏิทิน

  เพิ่มปฏิทิน

 2. คลิกจากอินเทอร์เน็ต และในกล่องลิงก์ไปยังปฏิทิน ชนิด หรือคัดลอก และวางอยู่เว็บของปฏิทิน ตัวอย่างเช่นiCalShareรักษาพันปฏิทินบนเว็บไซต์ของพวกเขา

  ลิงก์ไปยังปฏิทินออนไลน์

 3. ในกล่อง ชื่อปฏิทิน ให้ใส่ชื่อปฏิทินที่ลิงก์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com:

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ:

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในจีน ให้ดู ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 สำหรับธุรกิจ - ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×