การใช้บันทึกการโทรใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้บันทึกการโทรในBusiness Contact Manager for Outlook การเก็บบันทึกการสนทนาของคุณกับบัญชีผู้ใช้ โอกาส ที่ ติดต่อทางธุรกิจ หรือ โครงการทางธุรกิจ เมื่อคุณสร้างบันทึกการโทร คุณสามารถบันทึกระยะเวลาของการโทรและพิมพ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสนทนา คุณสามารถดูบันทึกโทรศัพท์ของคุณบันทึกไว้ในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร คุณสามารถลิงก์บันทึกการโทรเข้ากับระเบียนอย่าง น้อยหนึ่ง

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้าง ลิงก์ แก้ไข และลบบันทึกการโทร

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้าง และบันทึกการโทรที่เชื่อมโยง

ลิงก์การบันทึกการโทรที่มีอยู่ไปยังมากกว่าหนึ่งระเบียน

แก้ไขบันทึกการโทร

ลบการบันทึกการโทร

สร้าง และบันทึกการโทรที่เชื่อมโยง

ถ้าคุณสร้างบันทึกการโทรจากภายในระเบียน จะถูกเชื่อมโยงกับระเบียนนั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างบันทึกการโทร และลิงก์กับระเบียนอย่าง น้อยหนึ่งในเวลาเดียวกัน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

  • การจัดการที่ติดต่อ

  • ยอดขาย

  • การตลาด

  • การจัดการโครงการ

 2. คลิกที่แท็บแผ่นงานที่ประกอบด้วยระเบียนที่คุณต้องการ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ดับเบิลคลิกที่ระเบียนเดียวเพื่อเปิดไฟล์นั้น

  • คลิกหลายระเบียนที่คุณต้องการลิงก์บันทึกการโทรใหม่เมื่อต้องการ

   ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

   เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

 4. บน Ribbon ในกลุ่มเพิ่มรายการประวัติ คลิกบันทึกการโทร หรือเพิ่มเติม แล้ว คลิ กบันทึกการโทร

 5. ในโทรศัพท์ล็อกส่วน Business พิมพ์ชื่อเรื่อง และคลิกชนิดของการสนทนาทางโทรศัพท์

 6. บันทึกการโทรระยะเวลา บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกตัวจับเวลาเริ่มต้น

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดบันทึกการโทร หยุดตัวจับเวลา และระยะเวลาทั้งหมดจะถูกเพิ่มอัตโนมัติฟอร์มล็อกโทรศัพท์

 7. ในข้อคิดเห็น ส่วน พิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 8. ถ้าคุณต้องการบันทึกวันและเวลาที่คุณพิมพ์ข้อคิดเห็น คลิกที่ปุ่มเพิ่มการประทับเวลา

 9. คลิก บันทึกแล้วปิด

  วันและเวลาของการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณใส่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกบันทึกการโทร บันทึกการโทรจะแสดงรายการบนหน้าประวัติของแต่ละระเบียนที่เลือกไว้

ด้านบนของหน้า

ลิงก์การบันทึกการโทรที่มีอยู่ไปยังมากกว่าหนึ่งระเบียน

ถ้าคุณจำเป็นต้อง คุณสามารถลิงก์บันทึกการโทรเพื่อมากกว่าหนึ่งระเบียน ทุกครั้งที่คุณลิงก์บันทึกการโทรไปยังระเบียน สำเนาของไฟล์บันทึกการอีกปรากฏในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

 1. ดับเบิลคลิกที่บันทึกการโทรที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียนอื่น

 2. คลิกที่ปุ่มการลิงก์

 3. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Manager ในรายการชนิดของรายการ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการลิงก์บันทึกการโทรเมื่อต้องการ

 4. ในรายการ คลิกระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกการโทรเมื่อต้องการ

ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

 1. ภายใต้เชื่อมโยงระเบียน คลิกลิงก์การ ระเบียนที่คุณเลือกจะแสดงในกล่องลิงก์ไปยัง

 2. คลิก ตกลง

 3. คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: โฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร รายการสินค้ามากกว่าหนึ่งครั้งก็ต่อเมื่อรายการถูกลิงก์ไปยังมากกว่าหนึ่งระเบียน ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลในหนึ่งระเบียน รายการการเปลี่ยนแปลงระเบียนทั้งหมดที่เชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขบันทึกการโทร

หมายเหตุ: ถ้าคุณแก้ไขบันทึกการโทรที่เชื่อมโยงกับมากกว่าหนึ่งระเบียน บันทึกการโทรเปลี่ยนในระเบียนทั้งหมดที่มีการเชื่อมโยง

 1. ดับเบิลคลิกที่บันทึกการโทรที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในการบันทึกการโทร

 3. คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

ลบการบันทึกการโทร

ถ้าการบันทึกการโทรจะเชื่อมโยงไปยังระเบียนเดียว และลบจากประวัติของที่ติดต่อสื่อสาร ระเบียน Business Contact Manager for Outlook ย้ายเข้าสู่ระบบโทรศัพท์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีลิงก์ไปยังโทรศัพท์เข้าสู่ระบบในระเบียนอื่น บันทึกการโทรจะถูกเอาออกจากระเบียนนั้นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบบันทึกการโทรจากระเบียนลูกค้าเป้าหมาย และบันทึกการโทรจะเชื่อมโยงกับระเบียน Business Contact บันทึกการโทรในติดต่อทางธุรกิจยังคงเหมือนเดิมหรือไม่

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดการบันทึกการโทร คุณสามารถดูระเบียนที่ถูกลิงก์ไปยังในกล่องลิงก์ไปยัง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

 • การจัดการที่ติดต่อ ของคุณ

 • ยอดขาย

 • การตลาด

 • การจัดการโครงการ

 • คลิกแท็บที่มีระเบียนที่คุณต้องการ

 • คลิกสองครั้งที่ระเบียนที่ มีลิงก์ไปยังบันทึกการโทรที่คุณต้องการลบ

 • บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

 • คลิกขวาที่บันทึกการโทร และ แล้ว คลิกลบ

 • คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×