การใช้บัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ด้วยบัตรที่ติดต่อของ Office Communicator 2007 คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับที่ติดต่อของคุณในตำแหน่งเดียวได้อย่างสะดวก คุณยังสามารถใช้บัตรที่ติดต่อเพื่อเริ่มเซสชันการรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือเสียง ส่งข้อความอีเมล หรือกำหนดการประชุม ได้อย่างรวดเร็ว

แสดงบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

  • ในรายการที่ติดต่อ คลิกปุ่มการแสดงตนซึ่งอยู่ติดกับชื่อของผู้ติดต่อ

มีข้อมูลอะไรบ้างในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่จะปรากฏในบัตรที่ติดต่อ สำหรับที่ติดต่อบางราย คุณอาจไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดที่อธิบายไว้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวเลือกส่วนตัวของพวกเขา หรือวิธีที่พวกเขาตั้งค่าระดับการเข้าถึง นอกจากนี้ องค์กรของคุณอาจจะกำหนดค่า Communicator ให้ซ่อนรายละเอียดที่ติดต่อบางราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ระดับการเข้าถึงมีผลต่อข้อมูลที่ใช้ได้อย่างไรบ้างนั้น ให้ดูที่ คำแนะนำการใช้งานการแสดงตน

รายการบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

คำอธิบาย

ชื่อผู้ติดต่อและสถานะการแสดงตน

หากผู้ติดต่ออยู่ในองค์กรของคุณ ให้คลิกชื่อเพื่อแสดงข้อมูลสมุดรายชื่อทั้งหมดของบุคคลนั้น

ชื่อบริษัทและตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลนี้อาจไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ติดต่อกำหนดไว้

ข้อมูลปฏิทิน

ข้อมูลสถานะของบุคคลจาก Outlook: ตัวอย่างเช่น ว่างจนกระทั่ง 4 P.M. หรือกำลังประชุม ข้อมูลนี้อาจไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระดับการเข้าถึงและกล่องโต้ตอบตัวเลือกของที่ติดต่อ

บันทึกสถานะของ Communicator

ข้อมูลนี้อาจไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากล่องโต้ตอบตัวเลือกของผู้ติดต่อ

ปุ่มโทรศัพท์

คลิกเพื่อโทรไปยังตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของผู้ติดต่อ หรือคลิกลูกศรลง ดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการโทรหาที่ติดต่อนี้ สำหรับรายการของตัวเลือกการโทร หมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระดับการเข้าถึงและกล่องโต้ตอบตัวเลือกของที่ติดต่อ

ปุ่มการประชุม

คลิกเพื่อส่งการเชิญประชุม

ปุ่มอีเมล

คลิกเพื่อส่งข้อความอีเมล

ปุ่มข้อความโต้ตอบแบบทันที

คลิกเพื่อเริ่มเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันที

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×