การใช้บล็อกหรือ Wiki เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บล็อกและ Wiki ให้วิธีต่างๆ ในการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็วบนไซต์ โดยไม่ต้องใช้ความชำนาญหรือเครื่องมือขั้นสูง จึงมักจะง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลมากกว่าเอกสารที่เป็นทางการหรือเว็บไซต์แบบดั้งเดิม

บทความนี้จะให้ภาพรวมโดยสรุปเกี่ยวกับบล็อกและ Wiki ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้บล็อกและ Wiki ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ความแตกต่างระหว่างบล็อกและ wiki

ใช้บล็อก

ใช้เนื้อที่

ความแตกต่างระหว่างบล็อกและ Wiki

ถึงแม้ว่าบล็อกและ Wiki สามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือขั้นสูงหรือความรู้เป็นพิเศษ แต่ก็มีความแตกต่างในเรื่องวิธีที่ทีมของคุณสามารถใช้ได้ ดังนี้

บล็อก    บล็อกมีผู้เขียนหลายหรือผู้เขียนไม่กี่ผู้เขียนโพสต์ในบล็อก และตอบกลับข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน โดยทั่วไป ผู้เขียน เรียกว่าตัว blogger มีมุมมองไม่ซ้ำกันหรือลักษณะการเขียน

ในบางบล็อก Blogger มีบทบาทสำคัญ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถใช้ข้อความติดประกาศในบล็อกเพื่ออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางประการ สมาชิกในทีมสามารถบรรยายประสบการณ์ของตนในโครงการพิเศษ หรือช่างเทคนิคสามารถอธิบายแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการทำงานของบางสิ่งได้ด้วยถ้อยคำของตนเอง

ข้อความติดประกาศในบล็อกและข้อคิดเห็นจะได้รับการบันทึกเรียงตามลำดับเวลาย้อนกลับ ทุกคนสามารถเลื่อนดูข้อความติดประกาศ เช่นเดียวกับเวลาอ่านบันทึกประจำวัน

เนื้อที่    ทีมเนื้อที่ที่เขียนมักจะเป็นกระบวนการรวม หลังจากที่บุคคลอื่นสร้างหน้า สมาชิกในทีมอื่นอาจเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติม แก้ไขเนื้อหา หรือเพิ่มการเชื่อมโยงสนับสนุนออก ชุมชนของผู้เขียนช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเกี่ยวข้องของเนื้อหา

Wiki จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อบุคคลทำการเพิ่มและตรวจทานแก้ไขข้อมูล ถึงแม้จะมีการเก็บรวบรวมประวัติรุ่น และจัดระเบียบประวัติตามลำดับเวลา แต่จะไม่แสดงรุ่นต่างๆ ในลักษณะบันทึกประจำวันในมุมมองเริ่มต้นของ Wiki

ทีมของคุณอาจต้องการใช้ Wiki เพื่อสร้างกลุ่มเนื้อหาความรู้หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผน เช่น สำหรับโครงการของทีม การเผยแพร่ หรือการประชุม

ด้านบนของหน้า

การใช้บล็อก

บล็อกจะมีข้อความติดประกาศ ซึ่งบางครั้งคล้ายกับข้อมูลบันทึกประจำวัน จากบุคคลหรือกลุ่ม ข้อความติดประกาศดังกล่าวมีวันที่และแสดงรายการตามลำดับเวลาย้อนกลับ ทุกคนสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความติดประกาศ และสามารถให้การเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่เกี่ยวข้อง รูปถ่าย และบล็อกต่างๆ

บล็อกช่วยให้องค์กรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างพนักงาน คู่ค้า หรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเพิ่มข้อมูลเชิงลึกในขอบเขตเรื่องที่ยาก ให้แรงบันดาลใจและการแนะแนว หรืออธิบายแนวทางหรือกระบวนงานใหม่ๆ

ตัวอย่างเช่น สมาชิกของทีมการตลาดอาจใช้บล็อกในการนำเสนอและรวบรวมคำติชมเกี่ยวกับแนวคิดด้านกลยุทธ์ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจใช้บล็อกเพื่อรับรองความสำเร็จของพนักงาน ด้วยการสนับสนุนให้ผู้อ่านติดประกาศข้อคิดเห็น ทุกคนจะสามารถค้นพบว่าผู้อ่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุ

บล็อกสามารถสร้างบนไซต์โดยใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบง่ายๆ ที่มีในเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Windows Internet Explorer ที่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการเขียนแก้ทั่วๆ ไป เช่น Microsoft Word ผู้อ่านบล็อกสามารถสมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล RSS เพื่อจะได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเสมอเกี่ยวกับข้อความติดประกาศหรือข้อคิดเห็นใหม่ๆ

ด้านบนของหน้า

การใช้ Wiki

Wiki คือ เว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้รวบรวมความรู้ของทีม วางแผนกิจกรรม หรือทำงานในโครงการต่างๆ ด้วยกัน ทุกคนสามารถเพิ่มเนื้อหาใหม่หรือแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

บุคคลที่จำเป็นเฉพาะสิทธิ์ไปยังไซต์ wiki และเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งไม่จำเป็นเครื่องมือพิเศษหรือความรู้เกี่ยวกับการสร้างไซต์ บุคคลอื่นสามารถเพิ่มลงในหน้าที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายสร้างลิงก์ไปยังหน้าใหม่

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงใน Wiki ก่อนที่จะสร้างเพจที่เชื่อมโยงไปถึงด้วยซ้ำ ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมอาจคิดว่าเรื่องนี้ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีเวลาที่จะสร้างเพจใหม่ในทันที สมาชิกในทีมสามารถสร้างการเชื่อมโยงพื้นที่ที่สำรองไว้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเพจจริงๆ ได้ในภายหลังด้วยการไปตามการเชื่อมโยงนั้นแล้วเพิ่มเนื้อหาเพื่อสร้างเพจ

รุ่นต่างๆ สามารถใช้งานได้สำหรับเพจ Wiki ประวัติรุ่นสำหรับแต่ละเพจจะเก็บข้อมูลว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร คุณสามารถดูว่าใครเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเปลี่ยนเมื่อใด และแม้แต่ย้อนกลับไปยังรุ่นก่อนหน้านี้ถ้ามีการทำผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×