การใช้ที่ติดต่อ (บุคคล) ใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

ในOutlook บนเว็บ คุณใช้หน้าบุคคลเพื่อดู สร้าง แก้ไข ค้นหา และลบที่ติดต่อ คุณสามารถใช้ที่ติดต่อของคุณสำหรับการอ้างอิงของคุณเอง และคุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติให้เป็นผู้รับเมื่อคุณเรียบเรียงข้อความอีเมล

ในบทความนี้

การไปที่หน้าบุคคล

คุณจะพบอะไรบนหน้าบุคคล

ปักหมุดมุมมองรายการโปรดของคุณ

เลือกบุคคลเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

การสร้างที่ติดต่อเองตั้งแต่แรก

การสร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

การสร้างรายการที่ติดต่อ

การแก้ไขที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

การทำงานกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

แสดงที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณ

การลบที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

การค้นหาที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

การลิงก์และยกเลิกการลิงก์ที่ติดต่อ

การไปที่หน้าบุคคล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ สำหรับวิธีใช้ ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. ที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 > Outlook

  ตัวเปิดใช้แอป Office 365 ที่มีแอป Outlook ถูกเน้นอยู่

  หาแอปที่ต้องการไม่เจอใช่หรือไม่ ที่ตัวเปิดใช้แอป ให้เลือก สำรวจแอปทั้งหมดของคุณ เพื่อดูรายชื่อแอป Office 365 ที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณตามลำดับอักษร จากตรงนั้น คุณสามารถค้นหาแอปที่ระบุได้

 3. คลิก บุคคล

คุณจะพบอะไรบนหน้าบุคคล

สกรีนช็อตต่อไปนี้แสดงสิ่งที่คุณจะเห็นบนหน้าบุคคล

สกรีนช็อตของหน้าบุคคล

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะเห็น:

 1. กล่องค้นหาบุคคล ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อค้นหาที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อ

 2. แถบเครื่องมือ จะมีเมนูและคำสั่งต่างๆ สำหรับการสร้างและการปรับเปลี่ยนที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณตามบริบท

 3. บุคคลแนะนำ ซึ่งแสดงบุคคลที่คุณติดต่อบ่อย บุคคลที่คุณประชุมด้วย บุคคลที่คุณได้กำหนดเป็นรายการโปรด หรือบุคคลที่คุณอาจต้องการติดตาม

 4. ที่ติดต่อของคุณ ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่ติดต่อทั้งหมดของคุณ

 5. บานหน้าต่างตรงกลางจะแสดงที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อที่มีอยู่ในรายการที่ถูกเลือกในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 6. บัตรข้อมูลที่ติดต่อ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่ถูกเลือกในบานหน้าต่างตรงกลาง

ปักหมุดมุมมองโปรดของคุณ

เลือกลักษณะหน้าบุคคลของคุณ โดยปักหมุดหนึ่งในมุมมองเหล่านี้จากรายการภายใต้บุคคลแนะนำ:

 • บุคคลที่คุณติดต่อบ่อย: ดูการติดต่อสื่อสารและการอัพเดตล่าสุดสำหรับบุคคลที่คุณติดต่อด้วยมากที่สุด

 • บุคคลบนปฏิทินของคุณวันนี้: ดูบุคคลที่คุณจะประชุมด้วย และคุณจะทำงานประเภทใดในวันนี้

 • รายการโปรด: บุคคลที่คุณได้กำหนดเป็นรายการโปรดจะปรากฏที่นี่ ช่วยให้คุณเข้าถึงอีเมลล่าสุดของพวกเขาอย่างรวดเร็ว

 • บุคคลที่คุณอาจต้องการติดตาม: ค้นหารายการที่มีการตั้งค่าสถานะและข้อความที่คุณถูก @กล่าวถึง พร้อมกับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจากบุคคลที่คุณติดต่อด้วยบ่อยที่สุด

 • ที่ติดต่อทั้งหมด: นี่คือมุมมองบุคคลแบบคลาสสิก ซึ่งแสดงที่ติดต่อทั้งหมดของคุณในที่เดียว

เมื่อต้องการปักหมุดมุมมองเป็นจุดเริ่มต้นของคุณ ให้เลือก ปักหมุดมุมมองนี้

สกรีนช็อตของปุ่ม ตรึงมุมมองนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นของคุณ ให้เลือก ถอนหมุดมุมมองนี้ จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของมุมมองที่คุณปักหมุดไว้ หรือเลือก ปักหมุดมุมมองนี้ จากแถบเมนูที่ด้านบนของมุมมองอื่นภายใต้ บุคคลแนะนำ

หมายเหตุ: บางมุมมองอาจไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ของคุณ

เลือกบุคคลเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา

เมื่อคุณเลือกหนึ่งในที่ติดต่อของคุณ บานหน้าต่างจะเปิดขึ้นทางด้านขวา ที่นี่ คุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อของคุณ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทของพวกเขา คุณจะเห็นว่า พวกเขาเชื่อมต่อกับใครในองค์กร และพวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มใด

ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง คุณจะเห็นการโต้ตอบของคุณกับที่ติดต่อ ดูข้อความอีเมลที่คุณแลกเปลี่ยน ไฟล์ที่แชร์กับคุณ และการประชุมหรือเหตุการณ์ในอดีตหรือในอนาคตที่มีร่วมกัน

สกรีนช็อตของบัตรที่ติดต่อบนหน้าบุคคล

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อโดยเริ่มใหม่ทั้งหมด สิ่งที่สร้างจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่ถูกเลือกในบานหน้าต่างด้านซ้าย คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อบางส่วนร่วมกัน และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

ที่ติดต่อของคุณ ซึ่งอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าบุคคล จะประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่ติดต่อทั้งหมดของคุณ เมื่อที่ติดต่อของคุณถูกยุบ คุณสามารถเลือกเพื่อขยาย แล้วดูโฟลเดอร์ที่ติดต่อทั้งหมดของคุณได้

เมื่อที่ติดต่อของคุณถูกขยาย โฟลเดอร์ที่ติดต่อจะปรากฏภายใต้ที่ติดต่อของคุณโดยตรง ตามที่แสดงในสกรีนช็อต คุณได้รับโฟลเดอร์ที่ติดต่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยที่ติดต่อทั้งหมดในเครื่องของคุณ เว้นแต่คุณจะสร้างโฟลเดอร์อื่นและเพิ่มที่ติดต่อใส่โฟลเดอร์เหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ภายในบทความนี้

สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์เหนือปุ่ม ที่ติดต่อ บนหน้าบุคคล

การสร้างที่ติดต่อเองตั้งแต่แรก

 1. ภายใต้ที่ติดต่อของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อในนั้น ถ้าที่ติดต่อของคุณถูกเลือกแทนโฟลเดอร์เฉพาะ ที่ติดต่อใหม่จะถูกสร้างในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสร้างที่ติดต่อใหม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อในนั้น หลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อ คุณจะไม่สามารถย้ายที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์อื่น เมื่อต้องการเก็บที่ติดต่อในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อแล้ว ให้ลบที่ติดต่อแล้วสร้างใหม่ในโฟลเดอร์อื่น

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก ใหม่

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์เหนือปุ่ม ใหม่ บนหน้าบุคคล

 3. ในฟอร์ม เพิ่มที่ติดต่อ ที่เปิดขึ้น ให้ใส่รายละเอียดที่คุณต้องการ

  คุณสามารถเลือก ไอคอน เพิ่มข้อมูล เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับชนิดข้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น เลือก ไอคอน เพิ่มข้อมูล ถัดจาก โทรศัพท์ เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

 4. เลือก บันทึก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

การสร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งหรือผู้รับที่อยู่ในข้อความอีเมลลไปยังโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ อย่างรวดเร็ว ให้ทำดังนี้

 1. เลือกไอคอน ตัวเปิดใช้งานแอป ปุ่ม ตัวเปิดใช้แอป > จดหมาย

 2. ในข้อความอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน ให้เลือกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับที่คุณต้องการเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณ

 3. บนบัตรที่ติดต่อที่ปรากฏขึ้นสำหรับบุคคลนั้นๆ ให้เลือก การกระทำเพิ่มเติม ตัวเลือกเพิ่มเติม > เพิ่มลงในที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์เหนือเพิ่มลงในที่ติดต่อในเมนูการกระทำเพิ่มเติม

 4. ใน ฟอร์ม เพิ่มที่ติดต่อ ที่เปิดขึ้น ให้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อตามที่คุณต้องการ

 5. เลือก บันทึก บันทึก เพื่อเพิ่มบัตรไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกที่ติดต่อนี้ในโฟลเดอร์อื่นหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

การสร้างรายการที่ติดต่อ

รายการที่ติดต่อคือคอลเลกชันของที่ติดต่อ ในบางครั้งเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย คุณสามารถรายการที่ติดต่อเป็นผู้รับเมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล เมื่อคุณส่งข้อความ ข้อความนั้นจะถูกส่งไปยังที่ติดต่อทั้งหมดในรายการในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง คุณอาจจะสร้างรยการที่ติดต่อชื่อ "My book club" และเพิ่มสมาชิกทั้งหมดของชมรมหนังสือของคุณลงในรายการที่ติดต่อนี้ จากนั้น เมื่อต้องการส่งข้อความถึงทุกคนในชมรม คุณแค่ใส่ "My book club" ลงในบรรทัด ถึง: ของอีเมล

เมื่อต้องการสร้างรายการติดต่อ

 1. ภายใต้ที่ติดต่อของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างรายการที่ติดต่อในนั้น ถ้าที่ติดต่อของคุณถูกเลือกเอาไว้ รายการที่ติดต่อใหม่จะถูกสร้างในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสร้างรายการที่ติดต่อใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างรายการที่ติดต่อในนั้นที่บานหน้าต่างด้านซ้ายแล้ว คุณจะไม่สามารถย้ายรายการที่ติดต่อนั้นๆ ไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เมื่อต้องการเก็บรายการที่ติดต่อในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างรายการที่ติดต่อแล้ว ให้ลบรายการที่ติดต่อ แล้วสร้างใหมในโฟลเดอร์อื่น

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก ใหม่ แล้วเลือก รายการที่ติดต่อใหม่

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทสำหรับปุ่ม 'ใหม่' โดยเลือก 'รายการที่ติดต่อ' อยู่

 3. ในฟอร์มเปล่าที่เปิดขึ้น ให้ใส่ ชื่อรายการที่ติดต่อ, สมาชิก ของรายการที่ติดต่อ และ บันทึกย่อ (มีหรือไม่ก็ได้)

 4. เลือก บันทึก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

การแก้ไขที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

คุณสามารถแก้ไขที่ติดต่อ หรือรายการที่คุณสร้าง หรือนำเข้าลงในOutlook บนเว็บ ที่ติดต่อ คุณไม่สามารถแก้ไขที่ติดต่อที่คุณได้ ด้วยการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมเช่น LinkedIn สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าที่ติดต่อจากอีกโปรแกรมอีเมลหรือบัญชีผู้ใช้อีเมล ดูนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเก็บรายการที่ติดต่อในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างรายการที่ติดต่อแล้ว ให้ลบรายการที่ติดต่อ แล้วสร้างใหม่อีกครั้งในโฟลเดอร์อื่น

 1. ในบานหน้าต่างตรงกลาง ให้เลือกกล่องถัดจากที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข บนแถบเครื่องมือ

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์เหนือปุ่ม แก้ไข บนหน้าบุคคล

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. เลือก บันทึก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

การทำงานกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

 • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ให้คลิกขวาหรือกดค้างที่ ที่ติดต่อของคุณ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือก โฟลเดอร์ใหม่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณสร้างขึ้น ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ

 • เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณสร้างขึ้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ชื่อ ที่ติดต่ออื่น เพื่อให้โฟลเดอร์นั้นยังสามารถมองเห็นได้แต่ให้ย้ายออกไป ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลือก ย้ายไปยัง "ที่ติดต่ออื่น" คุณจะเห็นโฟลเดอร์ปรากฏภายใต้ ที่ติดต่ออื่น

  เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์จาก ที่ติดต่ออื่นๆ กลับไปยังรายการหลักของโฟลเดอร์ภายใต้ที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วเลือก ย้ายไปยัง "ที่ติดต่อของคุณ"

การดูที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณ

บนหน้าบุคคล เมื่อคุณเลือกรายการในบานหน้าต่างด้านซ้าย บานหน้าต่างตรงกลางจะแสดงที่ติดต่อที่อยู่ในรายการนั้นดังต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณเลือก บุคคลแนะนำ บานหน้าต่างตรงกลางจะแสดงบุคคลที่คุณติดต่อบ่อย บุคคลบนปฏิทินของคุณวันนี้ บุคคลโปรดของคุณ และบุคคลที่คุณอาจต้องการติดตาม ถ้าคุณปักหมุดมุมมอง มุมมองนั้นจะปรากฏที่ด้านบนของบานหน้าต่างตรงกลาง

 • เมื่อคุณเลือก ที่ติดต่อของคุณ บานหน้าต่างตรงกลางจะแสดงที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อทั้งหมดของคุณ

 • เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อเฉพาะ บานหน้าต่างตรงกลางจะแสดงเฉพาะที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้น

การใช้เมนูตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขตและเรียงลำดับที่ติดต่อที่แสดง

เมื่อคุณเลือก ที่ติดต่อของคุณ หรือโฟลเดอร์ที่ติดต่อเฉพาะ เมนูดรอปดาวน์ทางด้านบนของบานหน้าต่างตรงกลางจะช่วยให้คุณจำกัดขอบเขตและเรียงลำดับที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อที่แสดงอยู่ที่นั่น ชื่อของเมนูจะอธิบายลำดับการจัดเรียงที่กำลังถูกใช้งานอยู่ ชื่อเมนูเริ่มต้นคือ ตามชื่อ เนื่องจากเป็นลำดับการจัดเรียงเริ่มต้น

เมื่อคุณเลือกเมนูดังกล่าวเพื่อเปิด คุณจะเห็นว่าเมนูมีสามส่วนดังต่อไปนี้:

 • ส่วน ลำดับการจัดเรียง ซึ่งคุณสามารถเรียงลำดับตามชื่อหรือนามสกุล

 • ส่วน ลำดับการแสดง ซึ่งคุณสามารถเรียงลำดับตาม ชื่อ นามสกุล หรือ นามสกุล ชื่อ เพื่อควบคุมวิธีที่ชื่อจะปรากฏ

 • ส่วน แสดง ซึ่งคุณสามารถเลือก บุคคล ถ้าคุณต้องการดูเฉพาะที่ติดต่อที่เป็นบุคคล เลือก รายการ เพื่อดูเฉพาะที่ติดต่อที่เป็นรายการที่ติดต่อ หรือเลือก ทั้งหมด เพื่อดูทั้งสองแบบ

สกรีนช็อตของเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองบนหน้าบุคคล

การลบที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

คุณสามารถลบที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณสร้าง หรือนำเข้าลงใน Outlook บนเว็บ คุณไม่สามารถลบที่ติดต่อที่คุณได้รับโดยการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม เช่น LinkedIn

 1. เลือกที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 2. เลือก ลบ

  สกรีนช็อตของปุ่ม ลบ บนหน้าบุคคล

การค้นหาที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

ในกล่อง ค้นหาบุคคล ที่ด้านบนของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้ใส่คำค้นหา

สกรีนช็อตของกล่องค้นหาบุคคลบนหน้าบุคคล

 • เมื่อต้องการค้นหาที่ติดต่อ ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของพวกเขาลงในกล่องค้นหาบุคคลแล้วเลือกไอคอนค้นหา ค้นหาการสนับสนุน หรือกด Enter

 • เมื่อต้องการค้นหารายการที่ติดต่อ ให้ใส่ชื่อของรายการที่ติดต่อบางส่วนหรือทั้งหมดลงในกล่องค้นหาบุคคล แล้วเลือกไอคอนค้นหา ค้นหาการสนับสนุน หรือกด Enter

การลิงก์และยกเลิกการลิงก์ที่ติดต่อ

คุณสามารถลิงก์ที่ติดต่อแต่ละรายการเข้าด้วยกันเพื่อระบุว่าที่ติดต่อเหล่านั้นเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ Outlook บนเว็บ จะตรวจหาที่ติดต่อที่มีชื่อเหมือนกันหรือคล้ายกันอย่างมาก และจะลิงก์ที่ติดต่อเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ปรากฏเป็นที่ติดต่อเดียว

ลิงก์ที่ติดต่อ

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละที่ติดต่อในบานหน้าต่างตรงกลาง จากนั้น บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกลิงก์

  สกรีนช็อตของปุ่ม ลิงก์ บนหน้าบุคคล

ยกเลิกลิงก์ที่ติดต่อ

 1. ในบานหหน้าต่างตรงกลาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยุ่ถัดจากที่ติดต่อที่ลิงก์ไว้

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกเมนูดรอปดาวน์ ลิงก์

  สกรีนช็อตของปุ่ม ลิงก์ บนหน้าบุคคล

 3. บนเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก ไอคอนยกเลิกการลิงก์ ที่อยู่ถัดจากที่ติดต่อที่คุณต้องการเลิกลิงก์กับที่ติดต่ออื่นๆ

การลิงก์โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดูว่าที่ติดต่อใดที่ Outlook บนเว็บ ลิงก์สำหรับที่ติดต่อเฉพาะ และดูคำแนะนำสำหรับที่ติดต่ออื่นๆ ที่คล้ายกันเพื่อลิงก์ที่ติดต่อนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อที่ติดต่อ ถ้า Outlook บนเว็บ ลิงก์ที่ติดต่อที่มีชื่อเหมือนกันหรือมีชื่อที่คล้ายกันอัตโนมัติ เมนูดรอปดาวน์ ลิงก์ จะปรากฏทางด้านขวาของแถบเครื่องมือ

  สกรีนช็อตของปุ่ม ลิงก์ บนหน้าบุคคล

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกเมนูดรอปดาวน์ ลิงก์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com:

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ:

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในจีน ให้ดู ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 สำหรับธุรกิจ - ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าที่ติดต่อลงใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×