การใช้ตัวแปลงของบริษัทอื่นเพื่อนำเข้าและส่งออกแฟ้ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวนำเข้าเทมเพลฟอร์มการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรมอื่น ๆ แล้ว ใช้ไฟล์เหล่านั้นเป็นเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ตัวส่งออกแม่แบบของฟอร์มการส่งเทมเพลตฟอร์ม InfoPath สำหรับใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ

บทความนี้อธิบายวิธีการค้นหาตัวนำเข้าและตัวส่งออกจากบริษัทของบริษัทอื่นและบุคคล นอกจากนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวนำเข้าและตัวส่งออกเหล่านั้นใน InfoPath

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้การนำเข้าของบริษัทอื่นเพื่อนำเข้าฟอร์มใน InfoPath

ใช้การส่งออกของบริษัทอื่นเพื่อส่งออกฟอร์มจาก InfoPath

ใช้การนำเข้าของบริษัทอื่นเพื่อนำเข้าฟอร์มใน InfoPath

ผู้นำเข้าเทมเพลฟอร์มทำให้คุณสามารถสร้างแม่แบบฟอร์ม InfoPath จากเอกสารหรือฟอร์มในรูปแบบอื่น InfoPath มีสองฟอร์มเทมเพลผู้นำเข้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแปลงสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีอยู่หรือเอกสาร Microsoft Office Word ลงในแม่แบบฟอร์ม InfoPath

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องได้ติดตั้งการนำเข้าของบริษัทอื่น

  1. บนเมนูไฟล์ คลิกฟอร์มการนำเข้า

  2. ในรายการเลือกวิธีการนำเข้าจะใช้ บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการนำเข้า คลิกนำเข้าที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า แล้ว คลิ กถัดไป

  3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าเสร็จสิ้นการนำเข้าไฟล์

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานของเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการนำเข้าที่เฉพาะเจาะจง ในบางกรณี หลังจากที่มีการนำเข้าเทมเพลตฟอร์ คุณอาจต้องสร้างแหล่งข้อมูล สำหรับเทมเพลตฟอร์มใหม่ด้วยตนเอง แล้ว ผูกตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์มไปยังเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ใช้การส่งออกของบริษัทอื่นเพื่อส่งออกฟอร์มจาก InfoPath

ตัวส่งออกแม่แบบฟอร์มให้คุณสามารถสร้างฟอร์มและเอกสารในรูปแบบอื่น ๆ จากเทมเพลตฟอร์มที่เปิดอยู่ใน InfoPath โหมดออกแบบ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องได้ติดตั้งการส่งออกของบริษัทอื่น

  1. ในโหมดออกแบบ เปิดเทมเพลตฟอร์ที่คุณต้องการส่งออก

  2. บนเมนูไฟล์ คลิกส่งออกฟอร์ม

  3. ในรายการเลือกวิธีการส่งออกการใช้ บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการส่งออก คลิกส่งออกการติดตั้งไว้ก่อนหน้า แล้ว คลิ กถัดไป

  4. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการส่งออกเสร็จสิ้นการส่งออกแบบฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×