การใช้ตัวแปลงของบริษัทอื่นเพื่อนำเข้าและส่งออกแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวนำเข้าเทมเพลฟอร์มการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรมอื่น ๆ แล้ว ใช้ไฟล์เหล่านั้นเป็นเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ตัวส่งออกแม่แบบของฟอร์มการส่งเทมเพลตฟอร์ม InfoPath สำหรับใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ

บทความนี้อธิบายวิธีการค้นหาตัวนำเข้าและตัวส่งออกจากบริษัทของบริษัทอื่นและบุคคล นอกจากนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวนำเข้าและตัวส่งออกเหล่านั้นใน InfoPath

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้ตัวนำเข้าของบริษัทอื่นเพื่อนำเข้าฟอร์มลงใน InfoPath

ใช้ตัวส่งออกของบริษัทอื่นเพื่อส่งออกฟอร์มจาก InfoPath

ใช้ตัวนำเข้าของบริษัทอื่นเพื่อนำเข้าฟอร์มลงใน InfoPath

ผู้นำเข้าเทมเพลฟอร์มทำให้คุณสามารถสร้างแม่แบบฟอร์ม InfoPath จากเอกสารหรือฟอร์มไปเป็นรูปแบบอื่น InfoPath มีสองฟอร์มเทมเพลตผู้นำเข้า ซึ่งช่วยให้คุณแปลงสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีอยู่หรือ Microsoft Office Word เอกสารลงในแม่แบบฟอร์ม InfoPath

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้สมบูรณ์ คุณต้องติดตั้งตัวนำเข้าของบริษัทอื่นไว้แล้ว

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าฟอร์ม

  2. ในรายการ เลือกวิธีการนำเข้าที่จะใช้ บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการนำเข้า ให้คลิกตัวนำเข้าที่ได้ติดตั้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ แล้วคลิก ถัดไป

  3. ปฎิบัติตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้าเพื่อดำเนินการนำเข้าแฟ้มให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานของเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการนำเข้าที่เฉพาะเจาะจง ในบางกรณี หลังจากที่มีการนำเข้าเทมเพลตฟอร์ คุณอาจต้องสร้างแหล่งข้อมูล สำหรับเทมเพลตฟอร์มใหม่ด้วยตนเอง แล้ว ผูกตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์มไปยังเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวส่งออกของบริษัทอื่นเพื่อส่งออกฟอร์มจาก InfoPath

ตัวส่งออกแม่แบบฟอร์มช่วยให้คุณสามารถสร้างฟอร์มและเอกสารในรูปแบบอื่นๆ ได้จากแม่แบบฟอร์มที่เปิดอยู่ใน โหมดออกแบบ ของ InfoPath

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้สมบูรณ์ คุณต้องติดตั้งตัวส่งออกของบริษัทอื่นไว้แล้ว

  1. ในโหมดการออกแบบ ให้เปิดแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการส่งออก

  2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ส่งออกฟอร์ม

  3. ในรายการ เลือกวิธีการส่งออกที่จะใช้ บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการส่งออก ให้คลิกตัวส่งออกที่ได้ติดตั้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ แล้วคลิก ถัดไป

  4. ปฎิบัติตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการส่งออกเพื่อดำเนินการส่งออกแม่แบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×