การใช้ตัวแก้ไข HTML

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะตัวแก้ไข HTML ของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 เป็นตัวแก้ไข Rich Text สมบูรณ์แบบ คุณสามารถนำลักษณะการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความหรือกับองค์ประกอบเนื้อหาโดยใช้เมนูบนแถบเครื่องมือ ตัวแก้ไข HTML คุณสามารถแทรกองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตารางหรือรายการ โดยใช้ปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือ คุณสามารถค้นหาเนื้อหา และแม้กระทั่งตรวจสอบการสะกดของเนื้อหาทั้งหมดได้โดยใช้แถบเครื่องมือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดได้โดยใช้แป้นพิมพ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรก และแก้ไขข้อความ

เลือกองค์ประกอบ HTML หรือข้อความ และนำไปใช้สไตล์แบบกำหนดเอง หรือจัดรูปแบบ

แทรก และแก้ไขตารางและองค์ประกอบอื่น ๆ HTML

ใช้โหมดการแก้ไขแหล่งที่มาของ HTML

แทรกและแก้ไขข้อความ

ตัวแก้ไข HTML อาจปรากฏแบบอินไลน์ หรืออาจปรากฏในกล่องโต้ตอบเว็บเพจในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถพิมพ์ในหน้าต่างตัวแก้ไข HTML ได้โดยตรงเช่นเดียวกับที่คุณทำให้ตัวแก้ไขข้อความอื่น ข้อความของคุณจะปรากฏในตัวแก้ไข HTML แบบเดียวกับที่ปรากฏในเพจที่ประกาศ คุณลักษณะบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อตัวแก้ไข HTML ปรากฏแบบอินไลน์

คัดลอกและวาง

การคัดลอกและการวางข้อความทำงานเช่นเดียวกับในตัวแก้ไข Rich Text อื่นๆ แต่แตกต่างกันตรงที่ตัวแก้ไข HTML จะมีตัวเลือกการวางด้วย

เมื่อคุณวางข้อความจากคลิปบอร์ด และข้อความนั้นมีการจัดรูปแบบ เมนู ตัวเลือกการวาง จะปรากฏ เมนู ตัวเลือกการวาง มีตัวเลือกต่อไปนี้

 • เอาลักษณะแบบอินไลน์ออก      ตัวเลือกนี้จะเอาลักษณะแบบอินไลน์ออกจากข้อความที่วาง การจัดรูปแบบที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะแบบอินไลน์จะถูกปล่อยไว้คงเดิม

 • เก็บข้อความเท่านั้น      ตัวเลือกนี้จะเอาลักษณะแบบอินไลน์และการจัดรูปแบบต่างๆ ออกจากข้อความที่วาง

 • เก็บลักษณะแบบอินไลน์ไว้      ตัวเลือกนี้จะปล่อยให้ลักษณะแบบอินไลน์และการจัดรูปแบบทั้งหมดยังคงมีอยู่เช่นเดิมในข้อความที่วาง

ค้นหาข้อความในเนื้อหาของคุณ

คุณสามารถค้นหาข้อความในเนื้อหาของคุณ ด้วยการคลิกปุ่ม รูปปุ่ม ค้นหา เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มค้นหา กล่องค้นหา ปรากฏขึ้น พร้อมปุ่มค้นหาถัดไป ในกล่องค้นหา พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา แล้ว คลิ กค้นหาถัดไป ถ้าข้อความที่คุณพิมพ์ลงในกล่องค้นหา เกิดขึ้นในเนื้อหาที่คุณกำลังแก้ไข อินสแตนซ์แรกของข้อความนั้นจะถูกเน้นในเนื้อหา คลิกค้นหาถัดไป อีกครั้งเพื่อค้นหาอินสแตนซ์ถัดไป

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายเคอร์เซอร์ออกจากกล่อง ค้นหา คำสั่ง ค้นหา จะเริ่มต้นค้นหาเนื้อหาของคุณในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์วางอยู่เมื่อคุณคลิก ค้นหาถัดไป และจะไม่ค้นหาในทุกส่วนของเนื้อหาหลังจากที่ไปถึงส่วนสุดท้าย เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าได้ทำการค้นหาในเนื้อหาทั้งหมด ให้ปล่อยเคอร์เซอร์ไว้ในกล่อง ค้นหา เมื่อคุณคลิก ค้นหาถัดไป

หมายเหตุ: การใช้งานSearch หน้าที่การใช้งาน is not available when the ตัวแก้ไข HTML appears inline.

ตรวจหาการสะกดผิดในข้อความของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบข้อความของคุณสำหรับคำที่สะกดผิด โดยคลิกที่ปุ่มแถบเครื่องมือ รูปปุ่ม ตรวจสอบการสะกด เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มการตรวจสอบการสะกด หน้าต่างใหม่เปิดขึ้น และแสดงข้อผิดพลาดสะกด พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขพวกเขา

แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการตรวจสอบการสะกด กด F7

หมายเหตุ: หน้าที่การใช้งานของตัวตรวจการสะกดจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อตัวแก้ไข HTML ปรากฏแบบอินไลน์

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความหรือองค์ประกอบ HTML และนำการจัดรูปแบบหรือลักษณะแบบกำหนดเองไปใช้

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของข้อความในเนื้อหาในเพจ คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบและลักษณะต่างๆ

ลักษณะคือชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถนำไปใช้เหมือนกับว่าเป็นตัวเลือกการจัดรูปแบบหนึ่งตัวเลือก ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีลักษณะชื่อเรื่องของบทความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ระบุว่าเป็นตระกูลแบบอักษร Arial ขนาด 14-point ที่เป็นตัวหนาและใช้สีแดงเลือดนกเป็นสีแบบอักษร เมื่อคุณนำลักษณะชื่อเรื่องของบทความไปใช้กับส่วนที่เลือก ตัวเลือกการจัดรูปแบบแต่ละตัวเลือกของลักษณะจะถูกนำไปใช้กับส่วนที่เลือก

คุณสามารถเลือกเนื้อหาได้สองวิธี คือ คุณสามารถเลือกเนื้อหาได้ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถเลือกองค์ประกอบ HTML และเนื้อหาที่มีอยู่ในองค์ประกอบเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อเลือกข้อความ

ใช้เมนูตัวเลือกเพื่อเลือกองค์ประกอบของ HTML

นำสไตล์ไปใช้ โดยใช้เมนูสไตล์

นำไปใช้ โดยใช้ปุ่มแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อเลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกกลุ่มข้อความโดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อความโดยใช้เมาส์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลากตัวชี้เมาส์เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ

 • คลิกสองครั้งที่ข้อความเพื่อเลือกคำ หรือคลิกสามครั้งที่ข้อความเพื่อเลือกย่อหน้า ข้อมูลในรายการ หรือเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายและแป้นลูกศรขวาเพื่อปรับส่วนที่เลือกครั้งละหนึ่งอักขระ หรือให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลงเพื่อปรับส่วนที่เลือกครั้งละหนึ่งบรรทัด นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดแป้น CTRL และ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่กดแป้นลูกศรซ้ายและแป้นลูกศรขวาเพื่อเลือกครั้งละหนึ่งคำ

ส่วนบน

ใช้เมนูตัวเลือกเพื่อเลือกองค์ประกอบของ HTML

ถ้าคุณต้องการเลือกข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์ประกอบ HTML ให้ใช้เมนู เลือก บนแถบเครื่องมือ

เมนู เลือก เป็นเมนูแบบตามบริบท ดังนั้นตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เคอร์เซอร์วางอยู่เหนือ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกเมนู เลือก ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่เหนือข้อมูลในรายการ เมนู เลือก จะแสดงตัวเลือกเหล่านี้

 • เลือกเนื้อหาที่จัดรูปแบบ (เฉพาะข้อความในรายการปัจจุบัน)

 • เลือกบล็อกการจัดรูปแบบ (ข้อความและองค์ประกอบ DIV ที่มีข้อความ)

 • เลือกข้อมูลในรายการ (องค์ประกอบข้อมูลในรายการ รวมถึงข้อความและบล็อกการจัดรูปแบบของรายการนั้น)

 • เลือกรายการ (ข้อมูลในรายการทั้งหมดในรายการปัจจุบัน รวมถึงข้อความและบล็อกการจัดรูปแบบ)

 • เลือกเนื้อหาทั้งหมด (เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในหน้าต่างตัวแก้ไข HTML ปัจจุบัน)

 • ด้วยเนื้อหาในเพจนั้นเปิดอยู่ในตัวแก้ไข HTML ให้วางเคอร์เซอร์ในข้อความขององค์ประกอบ HTML ที่คุณต้องการเลือก แล้วคลิก เลือก บนแถบเครื่องมือ

 • คลิกรายการเมนู เลือก ที่ตรงมากที่สุดกับขอบเขตส่วนที่เลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในข้อความของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และคุณต้องการเลือกทั้งรายการ ให้คลิก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้เมนู เลือก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังจัดรูปแบบหรือนำลักษณะไปใช้กับองค์ประกอบ HTML ไม่ใช่เพียงเฉพาะกับข้อความที่คุณเห็นว่าถูกเน้นในหน้าต่างตัวแก้ไข สิ่งนี้ช่วยให้คุณรักษาลักษณะและการจัดรูปแบบไว้ได้อย่างสอดคล้องกัน

ส่วนบน

นำสไตล์ไปใช้ โดยใช้เมนูสไตล์

ไม่ว่าคุณเลือกข้อความโดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ หรือเลือกองค์ประกอบโดยใช้เมนู เลือก คุณสามารถใช้เมนู ลักษณะ เพื่อนำลักษณะที่ถูกกำหนดสำหรับไซต์ไปใช้ ลักษณะต่างๆ จะถูกติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Office SharePoint Server 2007 และผู้ดูแลไซต์ของคุณหรือผู้ออกแบบเค้าโครงเพจสามารถกำหนดลักษณะแบบกำหนดเองที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เมนู ลักษณะ

เมนู ลักษณะ เป็นเมนูแบบตามบริบท ลักษณะต่างๆ ที่แสดงจะขึ้นอยู่กับส่วนที่เลือกที่คุณนำลักษณะไปใช้

ส่วนบน

นำการจัดรูปแบบไปใช้โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

คุณสามารถใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนที่เลือก คำสั่งเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ลัด

เมื่อคุณนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนที่เลือก การจัดรูปแบบจะถูกเพิ่มลงในรูปแบบอื่นๆ ที่ถูกนำไปใช้กับส่วนที่เลือกแล้ว ยกเว้นว่าการจัดรูปแบบสองแบบไม่สามารถเข้ากันได้ ถ้ามีการจัดรูปแบบสองแบบใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น ทั้งสองรูปแบบนี้แสดงสีแบบอักษรที่แตกต่างกัน การจัดรูปแบบแบบที่สองจะถูกนำไปใช้กับส่วนที่เลือก

ส่วนบน

ด้านบนของหน้า

แทรกและแก้ไขตารางและองค์ประกอบ HTML อื่นๆ

คุณสามารถใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแทรกตาราง รายการ การเชื่อมโยงหลายมิติ รูป และเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ประกอบด้วยกลุ่มข้อความและองค์ประกอบ HTML ที่สามารถแทรกลงในเนื้อหาในเพจ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือโครงสร้างของเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยใช้ตัวแก้ไข HTML คุณสามารถใช้ตัวแก้ไข HTML เพื่อนำลักษณะและการจัดรูปแบบไปใช้กับเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรก และแก้ไขตาราง

แทรกรายการ

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

แทรกรูปภาพ

แทรกเนื้อหาสามารถ

แทรกและแก้ไขตาราง

คุณสามารถแทรกตาราง ด้วยการคลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม แทรกตาราง เมื่อคุณคลิกแทรกตาราง หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกคุณสมบัติตารางต่อไปนี้:

 • คุณสมบัติ ขนาด:

  • แถว      ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลือกจำนวนแถว

  • คอลัมน์      ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลือกจำนวนคอลัมน์

  • ระบุขนาด      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปลี่ยนความกว้างและความสูงของตารางในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์จัดการขนาดของตาราง

  • ความกว้าง และ ความสูง     ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระบุขนาด คุณสามารถเลือกคุณสมบัติ ความกว้าง และ ความสูง เพื่อควบคุมขนาดของตาราง ให้พิมพ์ตัวเลขลงในกล่อง ความกว้าง หรือ ความสูง แล้วคลิกที่ลูกศรเพื่อเลือก พิกเซล หรือ เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่าตารางควรจะมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของเพจ ให้พิมพ์ 50 ลงในกล่อง ความกว้าง จากนั้นคลิก เปอร์เซ็นต์ ในรายการ

 • คุณสมบัติ รูปแบบ:

  • ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเลือกรูปแบบตารางจากรายการแบบหล่นลง Office SharePoint Server 2007 มีรูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง และผู้ดูแลไซต์ของคณสามารถสร้างรูปแบบตารางแบบกำหนดเองและเพิ่มรูปแบบดังกล่าวลงในรายการได้

   เมื่อคุณเลือกรูปแบบตารางจากรายการ การแสดงตัวอย่างของรูปแบบนี้จะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

   ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อปิดตัวเลือกในส่วน รูปแบบ ทั้งนี้จะไม่มีการนำรูปแบบไปใช้กับตาราง

  • ใช้รูปแบบพิเศษกับ      รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละรูปแบบสามารถมีการจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับแถวหัวเรื่อง แถวสุดท้าย คอลัมน์แรก และคอลัมน์สุดท้าย ให้ใช้ตัวเลือกแถวและคอลัมน์สี่ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อระบุว่าจะนำการจัดรูปแบบใดๆ ของแถวหรือคอลัมน์ไปใช้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่าแถวหัวเรื่องไม่ได้ถูกจัดรูปแบบตามที่ระบุโดยรูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แถวหัวเรื่อง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในกรณีที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขตารางเพื่อเปลี่ยนขนาด การจัดรูปแบบ และคุณสมบัติอื่นๆ วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขตารางคือการใช้ เมนูเซลล์ เมื่อต้องการเปิด เมนูเซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ที่ขอบขวาของเซลล์ตารางที่คุณกำลังแก้ไข

เมนูเซลล์ มีคำสั่งต่อไปนี้

 • แทรกแถวด้านบน      คำสั่งนี้จะแทรกแถวลงโดยตรงเหนือเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกแถวด้านล่าง      คำสั่งนี้จะแทรกแถวลงโดยตรงด้านล่างเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกคอลัมน์ด้านซ้าย      คำสั่งนี้จะแทรกคอลัมน์โดยตรงลงทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกคอลัมน์ด้านขวา      คำสั่งนี้จะแทรกคอลัมน์โดยตรงลงทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ลบแถว      คำสั่งนี้จะลบแถวที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ลบคอลัมน์      คำสั่งนี้จะลบคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ผสานเซลล์      คำสั่งนี้จะผสานเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไขเซลล์ทางด้านขวา หรือภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย จะผสานเซลล์กับเซลล์ทางด้านซ้าย

 • แยกเซลล์      คำสั่งนี้จะแยกเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข และวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านซ้ายสุดที่เป็นผลลัพธ์

 • ความสูงและความกว้าง      คำสั่งนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์สำหรับแถวและคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แก้ไขตาราง      คำสั่งนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆ ของตารางที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการกระทำทั้งหมดของ เมนูเซลล์ โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

ส่วนบน

แทรกรายการ

คุณสามารถแทรกรายการ ด้วยการคลิกรายการลำดับเลข รูปปุ่ม หรือปุ่มแถบเครื่องมือ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ รายการหัวข้อย่อย

แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการแทรกรายการลำดับเลข กด CTRL + SHIFT + E เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์รายการ กด CTRL + SHIFT + L ได้อีกด้วย

ส่วนบน

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถแทรกไฮเปอร์ลิงก์ได้ โดยการคลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม แทรกไฮเปอร์ลิงก์

แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการแทรกไฮเปอร์ลิงก์ กด CTRL + K

เมื่อคุณแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ กล่องโต้ตอบเว็บเพจ แก้ไขคุณสมบัติการเชื่อมโยงหลายมิติ จะเปิดขึ้น

 • ในกล่อง URL ที่เลือก คุณสามารถพิมพ์ URL หรือคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อเรียกดูรายการหรือเอกสารในไซต์

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการเชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่ เพื่อเปิดการเชื่อมโยงหลายมิติในหน้าต่างใหม่ ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกล้าง การเชื่อมโยงหลายมิติจะเปิดในหน้าต่างเดียวกัน

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเชื่อมโยงด้วยไอคอน เพื่อแสดงไอคอนไว้ข้างหน้าข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ ทำได้ด้วยการเพิ่มแท็กรูปภาพ (<IMG>) ที่จุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงนั้น ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้วไอคอนที่ถูกแสดงจะเป็นตามชนิดของเอกสารที่การเชื่อมโยงหลายมิตินั้นชี้ไปถึง แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปดังกล่าวได้ในภายหลังด้วยการแก้ไขแอตทริบิวต์ source ของแท็กรูป (<IMG src=>) ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเชื่อมโยงด้วยไอคอน ถูกล้าง การเชื่อมโยงหลายมิติจะแสดงเป็นข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

 • ในกล่อง คำแนะนำเครื่องมือ คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่จะแสดงเมื่อนำตัวชี้เมาส์ไปวางเหนือการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อความนี้จะถูกบันทึกเป็นแอตทริบิวต์ชื่อเรื่องของแท็กจุดยึดของการเชื่อมโยงหลายมิติ (<A ชื่อเรื่อง=>)

 • ในส่วน ที่คั่นหน้า ในกล่อง ชื่อ คุณสามารถพิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ ชื่อนี้จะถูกบันทึกเป็นแอตทริบิวต์ ID ของแท็กจุดยึดของการเชื่อมโยงหลายมิติ (<A id=>) ให้ใช้สิ่งนี้ในการสร้างที่คั่นหน้าบนเพจที่คุณสามารถเชื่อมโยงด้วยจากเพจอื่นๆ หรือจากส่วนอื่นๆ ในเพจเดียวกัน

คุณสามารถแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่มีอยู่โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเดียวกัน หรือด้วยการกด CTRL+K เมื่อการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณต้องการแก้ไขถูกเลือก

ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ

เมื่อต้องการลบการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกการเชื่อมโยงที่คุณต้องการลบโดยใช้เมนู เลือก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • กด DELETE หรือ BACKSPACE

  • คลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม เอาไฮเปอร์ลิงก์

ส่วนบน

แทรกรูป

คุณสามารถแทรกรูปภาพได้ ด้วยการคลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม แทรกรูปภาพ

แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการแทรกรูปภาพ กด CTRL + SHIFT + G ได้อีกด้วย

เมื่อคุณคลิกปุ่ม แทรกรูป หรือกด CTRL+SHIFT+G กล่องโต้ตอบเว็บเพจ แก้ไขคุณสมบัติรูป จะเปิดขึ้น

 • คลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อเรียกดูรูปต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อคุณคลิก เรียกดู กล่องโต้ตอบเว็บเพจ เลือกรูป จะเปิดขึ้นและแสดงรูปที่เก็บในไลบรารีรูปการประกาศของไซต์ที่มีเนื้อหาในเพจที่คุณกำลังแก้ไข ให้คลิกรูป จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อแทรกรูปดังกล่าว

 • คุณสามารถพิมพ์ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปลงในกล่อง ข้อความแสดงแทน ทั้งนี้ ข้อความแสดงแทนจะถูกอ่านโดยตัวอ่านหน้าจอแทนการแสดงรูป และข้อความนี้จะแสดงในเบราว์เซอร์ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมไม่สามารถแสดงรูปดังกล่าวได้

 • เลือกตัวเลือกในส่วน เค้าโครง เพื่อระบุการจัดแนว ความหนาเส้นขอบ และระยะห่างของรูป

 • เลือกตัวเลือกในส่วน ขนาด เพื่อระบุขนาดของรูป คุณสามารถระบุว่าจะแสดงรูปในขนาดเริ่มต้น หรือคุณสามารถเลือกขนาดการแสดงผลเป็นพิกเซล ถ้าคุณระบุขนาดการแสดงผล คุณสามารถเลือกทั้งความสูงและความกว้างของรูป หรือเลือกเพื่อรักษาอัตราส่วนกว้างยาว (รักษาอัตราส่วนความสูงต่อความกว้าง)

 • เมื่อคุณแก้ไขคุณสมบัติของรูปเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

คุณสามารถแก้ไขรูปโดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเดียวกันหรือด้วยการกด CTRL+SHIFT+G เมื่อรูปที่คุณต้องการแก้ไขถูกเลือก

ส่วนบน

แทรกเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

คุณสามารถแทรกเนื้อหาสามารถ ด้วยการคลิกปุ่มแทรกเนื้อหาสามารถ รูปปุ่ม แถบเครื่องมือ

หลังจากที่คุณแทรกเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดในเพจ และนำตัวเลือกลักษณะและการจัดรูปแบบไปใช้กับเนื้อหาดังกล่าว

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งหรือขนาดของเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้คลิกที่เนื้อหาและใช้กรอบในการปรับตำแหน่งและขนาด

เมื่อต้องการนำตัวเลือกลักษณะและการจัดรูปแบบไปใช้ ให้คลิกที่เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ คลิกที่เมนู เลือก แล้วคลิก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้น คุณสามารถนำลักษณะไปใช้โดยใช้เมนู ลักษณะ และนำตัวเลือกการจัดรูปแบบไปใช้โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือหรือแป้นพิมพ์ลัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่สามารถ ดูเนื้อหาที่สามารถใช้บทความ

ส่วนบน

ด้านบนของหน้า

ใช้โหมดแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML

คุณสามารถสลับจากการแก้ไขข้อความไปเป็นการแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML เวลาใดก็ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML บนแถบเครื่องมือ โหมดแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML จะเป็นประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ HTML ในเนื้อหาของคุณ

เมื่อคุณอยู่ในโหมดแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML หน้าต่างตัวแก้ไข HTML จะแสดงเนื้อหาของคุณใน HTML และปุ่มบนแถบเครื่องมือเกือบทุกปุ่มจะถูกปิดใช้งาน คุณสามารถแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML ได้โดยใช้แท็กและไวยากรณ์ HTML มาตรฐาน ตัวแก้ไข HTML จะสนับสนุนมาตรฐาน HTML รุ่น 4.01 Transitional

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×