การใช้ตัวแก้ไข HTML

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณลักษณะตัวแก้ไข HTML ของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 เป็นตัวแก้ไข Rich Text สมบูรณ์แบบ คุณสามารถนำลักษณะการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความหรือกับองค์ประกอบเนื้อหาโดยใช้เมนูบนแถบเครื่องมือ ตัวแก้ไข HTML คุณสามารถแทรกองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตารางหรือรายการ โดยใช้ปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือ คุณสามารถค้นหาเนื้อหา และแม้กระทั่งตรวจสอบการสะกดของเนื้อหาทั้งหมดได้โดยใช้แถบเครื่องมือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดได้โดยใช้แป้นพิมพ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรก และแก้ไขข้อความ

เลือกองค์ประกอบ HTML หรือข้อความ และนำไปใช้สไตล์แบบกำหนดเอง หรือจัดรูปแบบ

แทรก และแก้ไขตารางและองค์ประกอบอื่น ๆ HTML

ใช้โหมดการแก้ไขแหล่งที่มาของ HTML

แทรกและแก้ไขข้อความ

ตัวแก้ไข HTML อาจปรากฏแบบอินไลน์ หรืออาจปรากฏในกล่องโต้ตอบเว็บเพจในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถพิมพ์ในหน้าต่างตัวแก้ไข HTML ได้โดยตรงเช่นเดียวกับที่คุณทำให้ตัวแก้ไขข้อความอื่น ข้อความของคุณจะปรากฏในตัวแก้ไข HTML แบบเดียวกับที่ปรากฏในเพจที่ประกาศ คุณลักษณะบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อตัวแก้ไข HTML ปรากฏแบบอินไลน์

คัดลอกและวาง

การคัดลอกและการวางข้อความทำงานเช่นเดียวกับในตัวแก้ไข Rich Text อื่นๆ แต่แตกต่างกันตรงที่ตัวแก้ไข HTML จะมีตัวเลือกการวางด้วย

เมื่อคุณวางข้อความจากคลิปบอร์ด และข้อความนั้นมีการจัดรูปแบบ เมนู ตัวเลือกการวาง จะปรากฏ เมนู ตัวเลือกการวาง มีตัวเลือกต่อไปนี้

 • เอาลักษณะแบบอินไลน์ออก      ตัวเลือกนี้จะเอาลักษณะแบบอินไลน์ออกจากข้อความที่วาง การจัดรูปแบบที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะแบบอินไลน์จะถูกปล่อยไว้คงเดิม

 • เก็บข้อความเท่านั้น      ตัวเลือกนี้จะเอาลักษณะแบบอินไลน์และการจัดรูปแบบต่างๆ ออกจากข้อความที่วาง

 • เก็บลักษณะแบบอินไลน์ไว้      ตัวเลือกนี้จะปล่อยให้ลักษณะแบบอินไลน์และการจัดรูปแบบทั้งหมดยังคงมีอยู่เช่นเดิมในข้อความที่วาง

ค้นหาข้อความในเนื้อหาของคุณ

คุณสามารถค้นหาข้อความในเนื้อหาของคุณ ด้วยการคลิกปุ่ม รูปปุ่ม ค้นหา เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มค้นหา กล่องค้นหา ปรากฏขึ้น พร้อมปุ่มค้นหาถัดไป ในกล่องค้นหา พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา แล้ว คลิ กค้นหาถัดไป ถ้าข้อความที่คุณพิมพ์ลงในกล่องค้นหา เกิดขึ้นในเนื้อหาที่คุณกำลังแก้ไข อินสแตนซ์แรกของข้อความนั้นจะถูกเน้นในเนื้อหา คลิกค้นหาถัดไป อีกครั้งเพื่อค้นหาอินสแตนซ์ถัดไป

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายเคอร์เซอร์ออกจากกล่อง ค้นหา คำสั่ง ค้นหา จะเริ่มต้นค้นหาเนื้อหาของคุณในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์วางอยู่เมื่อคุณคลิก ค้นหาถัดไป และจะไม่ค้นหาในทุกส่วนของเนื้อหาหลังจากที่ไปถึงส่วนสุดท้าย เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าได้ทำการค้นหาในเนื้อหาทั้งหมด ให้ปล่อยเคอร์เซอร์ไว้ในกล่อง ค้นหา เมื่อคุณคลิก ค้นหาถัดไป

หมายเหตุ: การใช้งานSearch หน้าที่การใช้งาน is not available when the ตัวแก้ไข HTML appears inline.

ตรวจหาการสะกดผิดในข้อความของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบข้อความของคุณสำหรับคำที่สะกดผิด โดยคลิกที่ปุ่มแถบเครื่องมือ รูปปุ่ม ตรวจสอบการสะกด เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มการตรวจสอบการสะกด หน้าต่างใหม่เปิดขึ้น และแสดงข้อผิดพลาดสะกด พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขพวกเขา

แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการตรวจสอบการสะกด กด F7

หมายเหตุ: หน้าที่การใช้งานของตัวตรวจการสะกดจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อตัวแก้ไข HTML ปรากฏแบบอินไลน์

ด้านบนของหน้า

เลือกข้อความหรือองค์ประกอบ HTML และนำการจัดรูปแบบหรือลักษณะแบบกำหนดเองไปใช้

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของข้อความในเนื้อหาในเพจ คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบและลักษณะต่างๆ

ลักษณะคือชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถนำไปใช้เหมือนกับว่าเป็นตัวเลือกการจัดรูปแบบหนึ่งตัวเลือก ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีลักษณะชื่อเรื่องของบทความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ระบุว่าเป็นตระกูลแบบอักษร Arial ขนาด 14-point ที่เป็นตัวหนาและใช้สีแดงเลือดนกเป็นสีแบบอักษร เมื่อคุณนำลักษณะชื่อเรื่องของบทความไปใช้กับส่วนที่เลือก ตัวเลือกการจัดรูปแบบแต่ละตัวเลือกของลักษณะจะถูกนำไปใช้กับส่วนที่เลือก

คุณสามารถเลือกเนื้อหาได้สองวิธี คือ คุณสามารถเลือกเนื้อหาได้ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถเลือกองค์ประกอบ HTML และเนื้อหาที่มีอยู่ในองค์ประกอบเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อเลือกข้อความ

ใช้เมนูตัวเลือกเพื่อเลือกองค์ประกอบของ HTML

นำสไตล์ไปใช้ โดยใช้เมนูสไตล์

นำไปใช้ โดยใช้ปุ่มแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อเลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกกลุ่มข้อความโดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อความโดยใช้เมาส์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลากตัวชี้เมาส์เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ

 • คลิกสองครั้งที่ข้อความเพื่อเลือกคำ หรือคลิกสามครั้งที่ข้อความเพื่อเลือกย่อหน้า ข้อมูลในรายการ หรือเซลล์ตาราง

เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายและแป้นลูกศรขวาเพื่อปรับส่วนที่เลือกครั้งละหนึ่งอักขระ หรือให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลงเพื่อปรับส่วนที่เลือกครั้งละหนึ่งบรรทัด นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดแป้น CTRL และ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่กดแป้นลูกศรซ้ายและแป้นลูกศรขวาเพื่อเลือกครั้งละหนึ่งคำ

ส่วนบน

ใช้เมนูตัวเลือกเพื่อเลือกองค์ประกอบของ HTML

ถ้าคุณต้องการเลือกข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์ประกอบ HTML ให้ใช้เมนู เลือก บนแถบเครื่องมือ

เมนู เลือก เป็นเมนูแบบตามบริบท ดังนั้นตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เคอร์เซอร์วางอยู่เหนือ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกเมนู เลือก ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่เหนือข้อมูลในรายการ เมนู เลือก จะแสดงตัวเลือกเหล่านี้

 • เลือกเนื้อหาที่จัดรูปแบบ (เฉพาะข้อความในรายการปัจจุบัน)

 • เลือกบล็อกการจัดรูปแบบ (ข้อความและองค์ประกอบ DIV ที่มีข้อความ)

 • เลือกข้อมูลในรายการ (องค์ประกอบข้อมูลในรายการ รวมถึงข้อความและบล็อกการจัดรูปแบบของรายการนั้น)

 • เลือกรายการ (ข้อมูลในรายการทั้งหมดในรายการปัจจุบัน รวมถึงข้อความและบล็อกการจัดรูปแบบ)

 • เลือกเนื้อหาทั้งหมด (เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในหน้าต่างตัวแก้ไข HTML ปัจจุบัน)

 • ด้วยเนื้อหาในเพจนั้นเปิดอยู่ในตัวแก้ไข HTML ให้วางเคอร์เซอร์ในข้อความขององค์ประกอบ HTML ที่คุณต้องการเลือก แล้วคลิก เลือก บนแถบเครื่องมือ

 • คลิกรายการเมนู เลือก ที่ตรงมากที่สุดกับขอบเขตส่วนที่เลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ในข้อความของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และคุณต้องการเลือกทั้งรายการ ให้คลิก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้เมนู เลือก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังจัดรูปแบบหรือนำลักษณะไปใช้กับองค์ประกอบ HTML ไม่ใช่เพียงเฉพาะกับข้อความที่คุณเห็นว่าถูกเน้นในหน้าต่างตัวแก้ไข สิ่งนี้ช่วยให้คุณรักษาลักษณะและการจัดรูปแบบไว้ได้อย่างสอดคล้องกัน

ส่วนบน

นำสไตล์ไปใช้ โดยใช้เมนูสไตล์

ไม่ว่าคุณเลือกข้อความโดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ หรือเลือกองค์ประกอบโดยใช้เมนู เลือก คุณสามารถใช้เมนู ลักษณะ เพื่อนำลักษณะที่ถูกกำหนดสำหรับไซต์ไปใช้ ลักษณะต่างๆ จะถูกติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Office SharePoint Server 2007 และผู้ดูแลไซต์ของคุณหรือผู้ออกแบบเค้าโครงเพจสามารถกำหนดลักษณะแบบกำหนดเองที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เมนู ลักษณะ

เมนู ลักษณะ เป็นเมนูแบบตามบริบท ลักษณะต่างๆ ที่แสดงจะขึ้นอยู่กับส่วนที่เลือกที่คุณนำลักษณะไปใช้

ส่วนบน

นำการจัดรูปแบบไปใช้โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

คุณสามารถใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนที่เลือก คำสั่งเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ลัด

เมื่อคุณนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนที่เลือก การจัดรูปแบบจะถูกเพิ่มลงในรูปแบบอื่นๆ ที่ถูกนำไปใช้กับส่วนที่เลือกแล้ว ยกเว้นว่าการจัดรูปแบบสองแบบไม่สามารถเข้ากันได้ ถ้ามีการจัดรูปแบบสองแบบใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น ทั้งสองรูปแบบนี้แสดงสีแบบอักษรที่แตกต่างกัน การจัดรูปแบบแบบที่สองจะถูกนำไปใช้กับส่วนที่เลือก

ส่วนบน

ด้านบนของหน้า

แทรกและแก้ไขตารางและองค์ประกอบ HTML อื่นๆ

คุณสามารถใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแทรกตาราง รายการ การเชื่อมโยงหลายมิติ รูป และเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ประกอบด้วยกลุ่มข้อความและองค์ประกอบ HTML ที่สามารถแทรกลงในเนื้อหาในเพจ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือโครงสร้างของเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยใช้ตัวแก้ไข HTML คุณสามารถใช้ตัวแก้ไข HTML เพื่อนำลักษณะและการจัดรูปแบบไปใช้กับเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรก และแก้ไขตาราง

แทรกรายการ

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

แทรกรูปภาพ

แทรกเนื้อหาสามารถ

แทรกและแก้ไขตาราง

คุณสามารถแทรกตาราง ด้วยการคลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม แทรกตาราง เมื่อคุณคลิกแทรกตาราง หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกคุณสมบัติตารางต่อไปนี้:

 • คุณสมบัติ ขนาด:

  • แถว      ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลือกจำนวนแถว

  • คอลัมน์      ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลือกจำนวนคอลัมน์

  • ระบุขนาด      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปลี่ยนความกว้างและความสูงของตารางในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์จัดการขนาดของตาราง

  • ความกว้าง และ ความสูง     ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระบุขนาด คุณสามารถเลือกคุณสมบัติ ความกว้าง และ ความสูง เพื่อควบคุมขนาดของตาราง ให้พิมพ์ตัวเลขลงในกล่อง ความกว้าง หรือ ความสูง แล้วคลิกที่ลูกศรเพื่อเลือก พิกเซล หรือ เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่าตารางควรจะมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของเพจ ให้พิมพ์ 50 ลงในกล่อง ความกว้าง จากนั้นคลิก เปอร์เซ็นต์ ในรายการ

 • คุณสมบัติ รูปแบบ:

  • ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเลือกรูปแบบตารางจากรายการแบบหล่นลง Office SharePoint Server 2007 มีรูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง และผู้ดูแลไซต์ของคณสามารถสร้างรูปแบบตารางแบบกำหนดเองและเพิ่มรูปแบบดังกล่าวลงในรายการได้

   เมื่อคุณเลือกรูปแบบตารางจากรายการ การแสดงตัวอย่างของรูปแบบนี้จะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

   ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อปิดตัวเลือกในส่วน รูปแบบ ทั้งนี้จะไม่มีการนำรูปแบบไปใช้กับตาราง

  • ใช้รูปแบบพิเศษกับ      รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละรูปแบบสามารถมีการจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับแถวหัวเรื่อง แถวสุดท้าย คอลัมน์แรก และคอลัมน์สุดท้าย ให้ใช้ตัวเลือกแถวและคอลัมน์สี่ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อระบุว่าจะนำการจัดรูปแบบใดๆ ของแถวหรือคอลัมน์ไปใช้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่าแถวหัวเรื่องไม่ได้ถูกจัดรูปแบบตามที่ระบุโดยรูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แถวหัวเรื่อง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในกรณีที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขตารางเพื่อเปลี่ยนขนาด การจัดรูปแบบ และคุณสมบัติอื่นๆ วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขตารางคือการใช้ เมนูเซลล์ เมื่อต้องการเปิด เมนูเซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ที่ขอบขวาของเซลล์ตารางที่คุณกำลังแก้ไข

เมนูเซลล์ มีคำสั่งต่อไปนี้

 • แทรกแถวด้านบน      คำสั่งนี้จะแทรกแถวลงโดยตรงเหนือเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกแถวด้านล่าง      คำสั่งนี้จะแทรกแถวลงโดยตรงด้านล่างเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกคอลัมน์ด้านซ้าย      คำสั่งนี้จะแทรกคอลัมน์โดยตรงลงทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกคอลัมน์ด้านขวา      คำสั่งนี้จะแทรกคอลัมน์โดยตรงลงทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ลบแถว      คำสั่งนี้จะลบแถวที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ลบคอลัมน์      คำสั่งนี้จะลบคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ผสานเซลล์      คำสั่งนี้จะผสานเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไขเซลล์ทางด้านขวา หรือภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย จะผสานเซลล์กับเซลล์ทางด้านซ้าย

 • แยกเซลล์      คำสั่งนี้จะแยกเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข และวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านซ้ายสุดที่เป็นผลลัพธ์

 • ความสูงและความกว้าง      คำสั่งนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์สำหรับแถวและคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แก้ไขตาราง      คำสั่งนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆ ของตารางที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการกระทำทั้งหมดของ เมนูเซลล์ โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

ส่วนบน

แทรกรายการ

คุณสามารถแทรกรายการ ด้วยการคลิกรายการลำดับเลข รูปปุ่ม หรือปุ่มแถบเครื่องมือ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการหัวข้อย่อย

แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการแทรกรายการลำดับเลข กด CTRL + SHIFT + E เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์รายการ กด CTRL + SHIFT + L ได้อีกด้วย

ส่วนบน

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถแทรกไฮเปอร์ลิงก์ได้ โดยการคลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม แทรกไฮเปอร์ลิงก์

แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการแทรกไฮเปอร์ลิงก์ กด CTRL + K

เมื่อคุณแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ กล่องโต้ตอบเว็บเพจ แก้ไขคุณสมบัติการเชื่อมโยงหลายมิติ จะเปิดขึ้น

 • ในกล่อง URL ที่เลือก คุณสามารถพิมพ์ URL หรือคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อเรียกดูรายการหรือเอกสารในไซต์

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการเชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่ เพื่อเปิดการเชื่อมโยงหลายมิติในหน้าต่างใหม่ ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกล้าง การเชื่อมโยงหลายมิติจะเปิดในหน้าต่างเดียวกัน

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเชื่อมโยงด้วยไอคอน เพื่อแสดงไอคอนไว้ข้างหน้าข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ ทำได้ด้วยการเพิ่มแท็กรูปภาพ (<IMG>) ที่จุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงนั้น ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้วไอคอนที่ถูกแสดงจะเป็นตามชนิดของเอกสารที่การเชื่อมโยงหลายมิตินั้นชี้ไปถึง แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปดังกล่าวได้ในภายหลังด้วยการแก้ไขแอตทริบิวต์ source ของแท็กรูป (<IMG src=>) ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเชื่อมโยงด้วยไอคอน ถูกล้าง การเชื่อมโยงหลายมิติจะแสดงเป็นข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

 • ในกล่อง คำแนะนำเครื่องมือ คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่จะแสดงเมื่อนำตัวชี้เมาส์ไปวางเหนือการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อความนี้จะถูกบันทึกเป็นแอตทริบิวต์ชื่อเรื่องของแท็กจุดยึดของการเชื่อมโยงหลายมิติ (<A ชื่อเรื่อง=>)

 • ในส่วน ที่คั่นหน้า ในกล่อง ชื่อ คุณสามารถพิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ ชื่อนี้จะถูกบันทึกเป็นแอตทริบิวต์ ID ของแท็กจุดยึดของการเชื่อมโยงหลายมิติ (<A id=>) ให้ใช้สิ่งนี้ในการสร้างที่คั่นหน้าบนเพจที่คุณสามารถเชื่อมโยงด้วยจากเพจอื่นๆ หรือจากส่วนอื่นๆ ในเพจเดียวกัน

คุณสามารถแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่มีอยู่โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเดียวกัน หรือด้วยการกด CTRL+K เมื่อการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณต้องการแก้ไขถูกเลือก

ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ

เมื่อต้องการลบการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกการเชื่อมโยงที่คุณต้องการลบโดยใช้เมนู เลือก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กด DELETE หรือ BACKSPACE

  • คลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม เอาไฮเปอร์ลิงก์

ส่วนบน

แทรกรูป

คุณสามารถแทรกรูปภาพได้ ด้วยการคลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม แทรกรูปภาพ

แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการแทรกรูปภาพ กด CTRL + SHIFT + G ได้อีกด้วย

เมื่อคุณคลิกปุ่ม แทรกรูป หรือกด CTRL+SHIFT+G กล่องโต้ตอบเว็บเพจ แก้ไขคุณสมบัติรูป จะเปิดขึ้น

 • คลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อเรียกดูรูปต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อคุณคลิก เรียกดู กล่องโต้ตอบเว็บเพจ เลือกรูป จะเปิดขึ้นและแสดงรูปที่เก็บในไลบรารีรูปการประกาศของไซต์ที่มีเนื้อหาในเพจที่คุณกำลังแก้ไข ให้คลิกรูป จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อแทรกรูปดังกล่าว

 • คุณสามารถพิมพ์ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปลงในกล่อง ข้อความแสดงแทน ทั้งนี้ ข้อความแสดงแทนจะถูกอ่านโดยตัวอ่านหน้าจอแทนการแสดงรูป และข้อความนี้จะแสดงในเบราว์เซอร์ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมไม่สามารถแสดงรูปดังกล่าวได้

 • เลือกตัวเลือกในส่วน เค้าโครง เพื่อระบุการจัดแนว ความหนาเส้นขอบ และระยะห่างของรูป

 • เลือกตัวเลือกในส่วน ขนาด เพื่อระบุขนาดของรูป คุณสามารถระบุว่าจะแสดงรูปในขนาดเริ่มต้น หรือคุณสามารถเลือกขนาดการแสดงผลเป็นพิกเซล ถ้าคุณระบุขนาดการแสดงผล คุณสามารถเลือกทั้งความสูงและความกว้างของรูป หรือเลือกเพื่อรักษาอัตราส่วนกว้างยาว (รักษาอัตราส่วนความสูงต่อความกว้าง)

 • เมื่อคุณแก้ไขคุณสมบัติของรูปเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

คุณสามารถแก้ไขรูปโดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเดียวกันหรือด้วยการกด CTRL+SHIFT+G เมื่อรูปที่คุณต้องการแก้ไขถูกเลือก

ส่วนบน

แทรกเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

คุณสามารถแทรกเนื้อหาสามารถ ด้วยการคลิกปุ่มแทรกเนื้อหาสามารถ รูปปุ่ม แถบเครื่องมือ

หลังจากที่คุณแทรกเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดในเพจ และนำตัวเลือกลักษณะและการจัดรูปแบบไปใช้กับเนื้อหาดังกล่าว

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งหรือขนาดของเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้คลิกที่เนื้อหาและใช้กรอบในการปรับตำแหน่งและขนาด

เมื่อต้องการนำตัวเลือกลักษณะและการจัดรูปแบบไปใช้ ให้คลิกที่เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ คลิกที่เมนู เลือก แล้วคลิก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้น คุณสามารถนำลักษณะไปใช้โดยใช้เมนู ลักษณะ และนำตัวเลือกการจัดรูปแบบไปใช้โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือหรือแป้นพิมพ์ลัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่สามารถ ดูเนื้อหาที่สามารถใช้บทความ

ส่วนบน

ด้านบนของหน้า

ใช้โหมดแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML

คุณสามารถสลับจากการแก้ไขข้อความไปเป็นการแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML เวลาใดก็ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML บนแถบเครื่องมือ โหมดแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML จะเป็นประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์ขององค์ประกอบ HTML ในเนื้อหาของคุณ

เมื่อคุณอยู่ในโหมดแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML หน้าต่างตัวแก้ไข HTML จะแสดงเนื้อหาของคุณใน HTML และปุ่มบนแถบเครื่องมือเกือบทุกปุ่มจะถูกปิดใช้งาน คุณสามารถแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML ได้โดยใช้แท็กและไวยากรณ์ HTML มาตรฐาน ตัวแก้ไข HTML จะสนับสนุนมาตรฐาน HTML รุ่น 4.01 Transitional

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×