การใช้ตัวสร้างนิพจน์

การใช้ตัวสร้างนิพจน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นิพจน์ที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันมากใน Access และมีลักษณะคล้ายกับสูตรใน Excel ตัวสร้างนิพจน์ที่แสนง่ายดาย กับชื่อเขตข้อมูลและตัวควบคุมในฐานข้อมูลของคุณ และฟังก์ชันมีอยู่ภายในที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อคุณเขียนนิพจน์จำนวนมาก คุณสามารถใช้มาก หรือ เป็นเพียงเล็กน้อยของฟีเจอร์เหล่านี้ในขณะที่คุณต้องการ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองหรือกำหนดลักษณะ

ในบทความนี้

ทำไมจึงต้องใช้ตัวสร้างนิพจน์

เครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณใส่ในนิพจน์

IntelliSense และเคล็ดลับอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลอย่างรวดเร็วและวิธีใช้

ภาพรวมของตัวสร้างนิพจน์

กล่องนิพจน์

องค์ประกอบของนิพจน์ ประเภท และค่า

เพิ่มองค์ประกอบนิพจน์ โดยใช้รายการองค์ประกอบ

ทำไมจึงต้องใช้ตัวสร้างนิพจน์

นิพจน์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ ค่าคง และตัวระบุ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของเขตข้อมูล ตาราง ฟอร์ม และแบบสอบถาม) ตัวสร้างนิพจน์ช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย และแทรกองค์ประกอบเหล่านี้ และใส่นิพจน์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ ตัวสร้างนิพจน์ช่วยให้คุณกำหนดคอมโพเนนต์ที่เหมาะสมสำหรับบริบทที่คุณกำลังพิมพ์นิพจน์ ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อสร้างฐานข้อมูลเว็บหรือ Web Apps ซึ่งบางอย่างจะพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลเว็บ ดูบทความสร้างฐานข้อมูลเพื่อแชร์บนเว็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web apps ดูบทความการสร้างแอป Access

คุณสามารถใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์ใหม่ หรือคุณสามารถเลือกจากนิพจน์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมนิพจน์สำหรับการแสดงตัวเลขหน้า วันปัจจุบัน และปัจจุบันวัน และเวลา

คุณสามารถเริ่มตัวสร้างนิพจน์จากส่วนใหญ่สถานที่คุณสามารถเขียนนิพจน์ด้วยตนเอง เช่นคุณสมบัติแหล่ง ตัวควบคุมของตัวควบคุม หรือคุณสมบัติกฎการตรวจสอบของเขตข้อมูลตาราง เป็นกฎ ถ้าคุณเห็นปุ่มที่สร้าง รูปปุ่ม เมื่อคุณคลิกในกล่องคุณสมบัติ หรือ ถ้าคุณเห็น wordนิพจน์ ในเมนู คุณสามารถคลิกเพื่อเริ่มตัวสร้างนิพจน์

เครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณใส่ในนิพจน์

Access มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณใส่ในนิพจน์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในตัวสร้างนิพจน์ ในแผ่นคุณสมบัติและตำแหน่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถใส่ในนิพจน์ส่วนใหญ่แต่ยังไม่ได้เท่านั้น

IntelliSense และเคล็ดลับอย่างรวดเร็ว

ทันทีที่คุณเริ่มพิมพ์รหัสผิดหรือชื่อฟังก์ชัน IntelliSense แสดงรายการแบบหล่นลงของค่าที่เป็นไปได้ คุณสามารถพิมพ์ต่อ หรือคุณสามารถคลิกสองครั้งที่ค่าถูกต้องในรายการเพื่อเพิ่มลงในนิพจน์ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้น และลงเพื่อเลือกค่าคุณต้อง นั้นแล้ว กด TAB หรือ ENTER เพื่อเพิ่มลงในนิพจน์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มพิมพ์คำว่า "Format" รายการ IntelliSense แสดงฟังก์ชันทั้งหมดที่ขึ้นต้น ด้วย "Format"

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนรายการดรอปดาวน์ IntelliSense กด ESC เมื่อต้องการแสดงอีกครั้ง กด CTRL + SPACEBAR

ในขณะที่จะแสดงรายการ IntelliSense แบบคำอธิบายสั้น ๆ หรือเคล็ดลับด่วน ปรากฏทางด้านขวาของรายการที่เลือกในปัจจุบัน เลือกรายการแรกในรายการตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกรายการใด ๆ ในรายการเพื่อดูคำแนะนำของอย่างรวดเร็ว คำแนะนำด่วนสามารถช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ของฟังก์ชันเวิร์ก หรือชนิดของตัวควบคุมหรือคุณสมบัติข้อมูลไว้

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายการ IntelliSense และเคล็ดลับรวดเร็ว

รายการแบบหล่นลง IntelliSense และเคล็ดลับวิธีง่ายๆ

1 IntelliSense แสดงฟังก์ชันที่เป็นไปได้และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ขณะที่คุณพิมพ์นิพจน์

2. เคล็ดลับอย่างรวดเร็วแสดงคำอธิบายสั้น ๆ ของรายการที่เลือก

ข้อมูลอย่างรวดเร็วและวิธีใช้

ขณะที่คุณกำลังพิมพ์ฟังก์ชันในนิพจน์ คุณลักษณะข้อมูลอย่างรวดเร็วแสดงไวยากรณ์ของฟังก์ชัน เพื่อให้คุณทราบว่าเป็นเหมือนกับอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ที่เลือกได้จะอยู่ภายในวงเล็บเหลี่ยม ([ ) ในขณะที่จะแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็ว คุณสามารถคลิบนชื่อฟังก์ชันเพื่อเปิดหัวข้อวิธีใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Quick Info จะแสดงสำหรับฟังก์ชัน

1 ข้อมูลอย่างรวดเร็วแสดงไวยากรณ์ของฟังก์ชัน คลิกที่ชื่อฟังก์ชันเพื่อเปิดหัวข้อวิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชัน

2. ไม่จำเป็นอาร์กิวเมนต์จะอยู่ภายในวงเล็บเหลี่ยม อาร์กิวเมนต์ที่คุณกำลังพิมพ์จะแสดงในข้อความเป็นตัวหนา

สิ่งสำคัญ: สับสนวงเล็บเหลี่ยมที่ระบุว่า อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติม ด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมที่ล้อมรอบตัวระบุในนิพจน์จริง

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของตัวสร้างนิพจน์

ในหลายกรณี เครื่องมือที่แสดงอยู่ในส่วนก่อนหน้านี้ได้มากพอที่จะช่วยให้คุณใส่นิพจน์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังได้รับประโยชน์จากเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีตัวสร้างนิพจน์ให้ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

ภาพประกอบต่อไปนี้โทรหาส่วนสำคัญของตัวสร้างนิพจน์:

กล่องโต้ตอบตัวสร้างนิพจน์

1 รับคำแนะนำและวิธีใช้การเชื่อมโยง   ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทคุณกำลังใส่นิพจน์

2 การกล่องนิพจน์   ให้พิมพ์นิพจน์ของคุณ หรือเพิ่มองค์ประกอบของนิพจน์ โดยดับเบิลคลิข้อมูลในรายการขององค์ประกอบด้านล่าง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการองค์ประกอบ (รายการ 3, 4 และ 5), คลิกมาก >> ทางด้านขวาของกล่องนิพจน์

3รายการองค์ประกอบของนิพจน์   ให้คลิกที่ชนิดขององค์ประกอบเมื่อต้องการดูประเภทของในรายการประเภทของนิพจน์

4รายการประเภทของนิพจน์   ให้คลิกประเภทเพื่อดูค่าในรายการค่าของนิพจน์ ถ้าไม่มีค่าในรายการค่าของนิพจน์ ดับเบิลคลิกรายประเภทเมื่อต้องการเพิ่มลงในกล่องนิพจน์

5รายการค่าของนิพจน์   คลิกสองครั้งที่ค่าที่จะเพิ่มลงในกล่องนิพจน์

6 กวิธีใช้และข้อมูลเกี่ยวกับนิพจน์เลือกค่า   ถ้าพร้อมใช้งาน คลิกลิงก์เพื่อดูที่บทความวิธีใช้เกี่ยวกับค่าของนิพจน์ที่เลือก

ด้านบนของหน้า

กล่องนิพจน์

ส่วนบนของตัวสร้างนิพจน์ประกอบด้วยกล่องตำแหน่งที่คุณสร้างนิพจน์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์นิพจน์ของคุณในกล่องด้วยตนเอง ใช้ IntelliSense และเครื่องมืออื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ หรือ ถ้าคุณต้อง คุณสามารถใช้รายการองค์ประกอบสามด้านล่างของกล่องการเลือก และเพิ่มองค์ประกอบออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการสามในส่วนล่างของตัวสร้างนิพจน์ ทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบตัวสร้างนิพจน์ คลิกมาก >>

องค์ประกอบของนิพจน์ ประเภท และค่า

ขยาย ส่วนล่างของตัวสร้างนิพจน์ประกอบด้วยสามรายการที่คุณสามารถเลือกองค์ประกอบของนิพจน์ของคุณ

 • รายการองค์ประกอบของนิพจน์ แสดงองค์ประกอบระดับบนสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในการสร้างนิพจน์ เช่นวัตถุฐานข้อมูล ฟังก์ชัน ค่าคง ตัวดำเนินการ และนิพจน์ทั่วไป เนื้อหาของรายการนี้แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับบริบทคุณอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพิมพ์นิพจน์ในคุณสมบัติแหล่ง ตัวควบคุมของฟอร์ม รายการประกอบด้วยรายการที่แตกต่างกันกว่าถ้าคุณกำลังพิมพ์นิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ ของตาราง

 • รายการประเภทของนิพจน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงหรือประเภทขององค์ประกอบของส่วนที่เลือกที่คุณทำในรายการองค์ประกอบของนิพจน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภาย ในองค์ประกอบของนิพจน์ รายการ รายการประเภทของนิพจน์ แสดงประเภทของฟังก์ชัน

 • รายการค่าของนิพจน์ แสดงค่า ถ้ามี สำหรับองค์ประกอบและประเภทที่คุณเลือกในรายการด้านซ้าย หรือกลาง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภาย ในรายการด้านซ้ายแล้ว คลิกประเภทฟังก์ชันในรายการกลาง รายการค่าของนิพจน์ แสดงฟังก์ชันทั้งหมดมีอยู่ภายในสำหรับประเภทที่เลือก

เพิ่มองค์ประกอบนิพจน์ โดยใช้รายการองค์ประกอบ

 1. คลิข้อมูลในรายการองค์ประกอบของนิพจน์ ตัวอย่าง เมื่อต้องการแทรกฟังก์ชันภายใน ขยายฟังก์ชัน แล้ว คลิกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้ว

  กลางและขวาแสดงเปลี่ยนเพื่อแสดงค่าที่เหมาะสม

 2. ถ้าใช้ คลิกประเภทในรายชื่อกลาง ตัวอย่างนี้ คลิกโปรแกรมไหล

  เปลี่ยนแปลงรายการที่เหมาะสมเพื่อแสดงค่าที่เหมาะสม

 3. คลิกสองครั้งที่ข้อมูลในรายการถูกต้อง ตัวอย่างนี้ ดับเบิลคลิกที่IIf

  Access เพิ่มข้อมูลลงในกล่องนิพจน์ ในตัวอย่างนี้ Access เพิ่มIIf (<< expression >>, << truepart >>, << falsepart >>)

 4. Replace any placeholder text with valid argument values. Placeholder text is indicated by angle brackets (<< >>). In this example, the placeholders are <<expression>>, <<truepart>>, and <<falsepart>>.

  • ในกล่องนิพจน์ คลิกพื้นที่สำรองไว้ แล้วพิมพ์อาร์กิวเมนต์ด้วยตนเอง หรือเลือกองค์ประกอบจากรายการองค์ประกอบออก

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูหัวข้อวิธีใช้ที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ถูกต้องสำหรับฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันในรายการค่าของนิพจน์ ทางแล้ว คลิกลิงก์ที่ด้านล่างของตัวสร้างนิพจน์

 5. ถ้านิพจน์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ พวกเขาอาจถูกคั่น ด้วยพื้นที่สำรองไว้<< Expr >> คุณต้องแทนนี้แทน ด้วยตัวดำเนินการก่อนนิพจน์ทั้งหมดจะถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×