Office
การใช้ตัวสร้างนิพจน์

การใช้ตัวสร้างนิพจน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นิพจน์ที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันมากใน Access และมีลักษณะคล้ายกับสูตรใน Excel ตัวสร้างนิพจน์ให้สะดวกในการเข้า ถึงชื่อของเขตข้อมูลและตัวควบคุมในฐานข้อมูลของคุณ หรือหลายฟังก์ชันอยู่แล้วภายในที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อคุณเขียนนิพจน์ คุณสามารถใช้มาก หรือ เป็นเพียงเล็กน้อยของฟีเจอร์เหล่านี้ในขณะที่คุณต้องการ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองหรือกำหนดลักษณะ

ในบทความนี้

ทำไมจึงต้องใช้ตัวสร้างนิพจน์

เครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณใส่ในนิพจน์

ภาพรวมของตัวสร้างนิพจน์

ทำไมจึงต้องใช้ตัวสร้างนิพจน์

นิพจน์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ ค่าคง และตัวระบุ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของเขตข้อมูล ตาราง ฟอร์ม และแบบสอบถาม) ตัวสร้างนิพจน์ช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย และแทรกองค์ประกอบเหล่านี้ และใส่นิพจน์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ ตัวสร้างนิพจน์ช่วยให้คุณกำหนดคอมโพเนนต์ที่เหมาะสมสำหรับบริบทที่คุณกำลังพิมพ์นิพจน์

คุณสามารถใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์ใหม่ หรือคุณสามารถเลือกจากนิพจน์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึงนิพจน์สำหรับการแสดงหมายเลขหน้า วันปัจจุบัน และปัจจุบันวัน และเวลา

คุณสามารถเริ่มตัวสร้างนิพจน์จากส่วนใหญ่สถานที่คุณสามารถเขียนนิพจน์ด้วยตนเอง เช่นคุณสมบัติแหล่ง ตัวควบคุมของตัวควบคุม หรือคุณสมบัติกฎการตรวจสอบของเขตข้อมูลตาราง เป็นกฎ ถ้าคุณเห็นปุ่มที่สร้าง รูปปุ่ม เมื่อคุณคลิกในกล่องคุณสมบัติ หรือ ถ้าคุณเห็น wordนิพจน์ ในเมนู คุณสามารถคลิกเพื่อเริ่มตัวสร้างนิพจน์

เครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณใส่ในนิพจน์

Access มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณใส่ในนิพจน์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในตัวสร้างนิพจน์ ในแผ่นคุณสมบัติและตำแหน่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถใส่ในนิพจน์ส่วนใหญ่แต่ยังไม่ได้เท่านั้น

IntelliSense และเคล็ดลับอย่างรวดเร็ว

ทันทีที่คุณเริ่มพิมพ์รหัสผิดหรือชื่อฟังก์ชัน IntelliSense แสดงรายการแบบหล่นลงของค่าที่เป็นไปได้ คุณสามารถพิมพ์ต่อ หรือคุณสามารถคลิกสองครั้งที่ค่าถูกต้องในรายการเพื่อเพิ่มลงในนิพจน์ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้น และลงเพื่อเลือกค่าคุณต้อง นั้นแล้ว กด TAB หรือ ENTER เพื่อเพิ่มลงในนิพจน์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มพิมพ์คำว่า "Format" รายการ IntelliSense แสดงฟังก์ชันทั้งหมดที่ขึ้นต้น ด้วย "Format"

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนรายการดรอปดาวน์ IntelliSense กด ESC เมื่อต้องการแสดงอีกครั้ง กด CTRL + SPACEBAR

ในขณะที่จะแสดงรายการ IntelliSense แบบคำอธิบายสั้น ๆ หรือเคล็ดลับด่วน ปรากฏทางด้านขวาของรายการที่เลือกในปัจจุบัน เลือกรายการแรกในรายการตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกรายการใด ๆ ในรายการเพื่อดูคำแนะนำของอย่างรวดเร็ว คำแนะนำด่วนสามารถช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ของฟังก์ชัน หรือชนิดของตัวควบคุมหรือคุณสมบัติข้อมูลไว้

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายการ IntelliSense และเคล็ดลับรวดเร็ว

รายการแบบหล่นลง IntelliSense และเคล็ดลับวิธีง่ายๆ

1. IntelliSense แสดงฟังก์ชันที่เป็นไปได้และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ขณะที่คุณพิมพ์นิพจน์

2 เคล็ดลับอย่างรวดเร็วแสดงคำอธิบายสั้น ๆ ของรายการที่เลือก

ข้อมูลอย่างรวดเร็วและวิธีใช้

ในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ฟังก์ชันในนิพจน์ คุณลักษณะข้อมูลอย่างรวดเร็วแสดงไวยากรณ์ของฟังก์ชัน เพื่อให้คุณทราบว่าเป็นเหมือนกับอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ที่เลือกได้จะอยู่ภายในวงเล็บเหลี่ยม ([ ) ในขณะที่จะแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็ว คุณสามารถคลิบนชื่อฟังก์ชันเพื่อเปิดหัวข้อวิธีใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Quick Info จะแสดงสำหรับฟังก์ชัน

1 ข้อมูลอย่างรวดเร็วแสดงไวยากรณ์ของฟังก์ชัน คลิกที่ชื่อฟังก์ชันเพื่อเปิดหัวข้อวิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชัน

2. ไม่จำเป็นอาร์กิวเมนต์จะอยู่ภายในวงเล็บเหลี่ยม อาร์กิวเมนต์ที่คุณกำลังพิมพ์จะแสดงในข้อความเป็นตัวหนา

สิ่งสำคัญ: สับสนวงเล็บเหลี่ยมที่ระบุว่า อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติม ด้วยเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมที่ล้อมรอบตัวระบุในนิพจน์จริง

ภาพรวมของตัวสร้างนิพจน์

ในหลายกรณี เครื่องมือที่แสดงอยู่ในส่วนก่อนหน้านี้ได้มากพอที่จะช่วยให้คุณใส่นิพจน์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังได้รับประโยชน์จากเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีการสร้างนิพจน์ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

ภาพประกอบต่อไปนี้โทรหาส่วนสำคัญของตัวสร้างนิพจน์:

กล่องโต้ตอบตัวสร้างนิพจน์

1 รับคำแนะนำและวิธีใช้การเชื่อมโยง   ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทคุณกำลังใส่นิพจน์

2กล่องนิพจน์   ให้พิมพ์นิพจน์ของคุณ หรือเพิ่มองค์ประกอบของนิพจน์ โดยดับเบิลคลิกที่รายการในรายการองค์ประกอบที่ด้านล่างนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการองค์ประกอบ (รายการ 3, 4 และ 5), คลิกมาก >> ทางด้านขวาของกล่องนิพจน์

3รายการองค์ประกอบของนิพจน์   ให้คลิกที่ชนิดขององค์ประกอบเมื่อต้องการดูประเภทของในรายการประเภทของนิพจน์

4รายการประเภทของนิพจน์   ให้คลิกประเภทเพื่อดูค่าในรายการค่าของนิพจน์ ถ้าไม่มีค่าในรายการค่าของนิพจน์ ดับเบิลคลิกรายประเภทเมื่อต้องการเพิ่มลงในกล่องนิพจน์

5รายการค่าของนิพจน์   คลิกสองครั้งที่ค่าที่จะเพิ่มลงในกล่องนิพจน์

6 ความวิธีใช้และข้อมูลเกี่ยวกับนิพจน์เลือกค่า   ถ้าพร้อมใช้งาน คลิกลิงก์เพื่อดูบทความวิธีใช้เกี่ยวกับค่าของนิพจน์ที่เลือก

กล่องนิพจน์

ส่วนบนของตัวสร้างนิพจน์ประกอบด้วยกล่องตำแหน่งที่คุณสร้างนิพจน์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์นิพจน์ของคุณในกล่องด้วยตนเอง ใช้ IntelliSense และเครื่องมืออื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ หรือ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้รายการองค์ประกอบที่สามด้านล่างของกล่องการเลือก และเพิ่มองค์ประกอบออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการสามในส่วนล่างของตัวสร้างนิพจน์ ทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบตัวสร้างนิพจน์ คลิกมาก >>

องค์ประกอบของนิพจน์ ประเภท และค่า

ขยาย ส่วนล่างของตัวสร้างนิพจน์ประกอบด้วยสามรายการที่คุณสามารถเลือกองค์ประกอบของนิพจน์ของคุณ

 • รายการองค์ประกอบของนิพจน์ แสดงองค์ประกอบระดับบนสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อต้องการสร้างนิพจน์ เช่นวัตถุฐานข้อมูล ฟังก์ชัน ค่าคง ตัวดำเนินการ และนิพจน์ทั่วไป เนื้อหาของรายการนี้แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับบริบทคุณอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพิมพ์นิพจน์ในคุณสมบัติแหล่ง ตัวควบคุมของฟอร์ม รายการประกอบด้วยรายการที่แตกต่างกันกว่าถ้าคุณกำลังพิมพ์นิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ ของตาราง

 • รายการประเภทของนิพจน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงหรือประเภทขององค์ประกอบของส่วนที่เลือกที่คุณทำในรายการองค์ประกอบของนิพจน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภาย ในองค์ประกอบของนิพจน์ รายการ รายการประเภทของนิพจน์ แสดงประเภทของฟังก์ชัน

 • รายการค่าของนิพจน์ แสดงค่า ถ้ามี สำหรับองค์ประกอบและประเภทที่คุณเลือกในรายการด้านซ้าย หรือกลาง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภาย ในรายการด้านซ้ายแล้ว คลิกประเภทฟังก์ชันในรายการกลาง รายการค่าของนิพจน์ แสดงฟังก์ชันทั้งหมดมีอยู่ภายในสำหรับประเภทที่เลือก

เพิ่มองค์ประกอบนิพจน์ โดยใช้รายการองค์ประกอบ

 1. คลิกข้อมูลในรายการองค์ประกอบของนิพจน์ ตัวอย่าง เมื่อต้องการแทรกฟังก์ชันภายใน ขยายฟังก์ชัน และคลิกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้ว

  กลางและขวาแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงค่าที่เหมาะสม

 2. ถ้ามี คลิกประเภทในรายชื่อกลาง ตัวอย่างนี้ คลิกโปรแกรมไหล

  รายการที่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงค่าที่เหมาะสม

 3. คลิกสองครั้งที่ข้อมูลในรายการถูกต้อง ตัวอย่างนี้ ดับเบิลคลิกที่IIf

  Access เพิ่มข้อมูลลงในกล่องนิพจน์ ในตัวอย่างนี้ Access เพิ่มIIf (<<นิพจน์ >>, << truepart >>, << falsepart >>)

 4. Replace any placeholder text with valid argument values. Placeholder text is indicated by angle brackets (<< >>). In this example, the placeholders are <<expression>>, <<truepart>>, and <<falsepart>>.

  • ในกล่องนิพจน์ คลิกพื้นที่สำรองไว้ แล้วพิมพ์อาร์กิวเมนต์ด้วยตนเอง หรือเลือกองค์ประกอบจากรายการองค์ประกอบออก

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูหัวข้อวิธีใช้ที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ถูกต้องสำหรับฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันในรายการค่าของนิพจน์ แล้ว คลิ กลิงก์ที่ด้านล่างของตัวสร้างนิพจน์

 5. ถ้านิพจน์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ พวกเขาอาจถูกคั่น ด้วยพื้นที่สำรองไว้<< Expr >> คุณต้องแทนนี้แทน ด้วยตัวดำเนินการก่อนนิพจน์ทั้งหมดจะถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×