การใช้ตัวดึงข้อมูล RSS เดียวกันร่วมกันระหว่าง Windows Internet Explorer และ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 7 หรือ 8 และMicrosoft Office Outlook 2007 คุณสามารถดู และรักษารายชื่อการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS เดียวกันในโปรแกรมใดก็ได้ คุณทำส่วนนี้ ด้วยการแชร์รายการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS หนึ่ง โดยใช้ตัวดึงข้อมูลรายการร่วมใน Microsoft Windows

รายการตัวดึงข้อมูลร่วมถูกใช้ โดยโปรแกรมเช่นOffice Outlook 2007 และ Internet Explorer เป็นตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปสำหรับข้อมูลที่ตัวดึงข้อมูล RSS เมื่อคุณเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ลงในโปรแกรมใด ๆ ที่ใช้รายการตัวดึงข้อมูลร่วม ตัวดึงข้อมูล RSS ที่จะพร้อมใช้งานในโปรแกรมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ถ้าตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกลบออกจากรายการตัวดึงข้อมูลร่วม นั้นจะยังถูกเอาออกจากOffice Outlook 2007

หมายเหตุ: การลบตัวดึงข้อมูล RSS ใน Office Outlook 2007 ไม่ได้เป็นการเอาตัวดึงข้อมูล RSS ออกจากรายการตัวดึงข้อมูลร่วมหรือโปรแกรมอื่นที่ใช้รายการตัวดึงข้อมูลร่วม

ครั้งแรกที่คุณเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ไปยัง Office Outlook 2007 ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบซึ่งพร้อมท์ให้คุณทำให้รายการสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS ตรงกันระหว่าง Outlook และรายการตัวดึงข้อมูลร่วม ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้นสูง

ทำข้อมูลการสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS ของ Outlook ให้ตรงกันกับรายการตัวดึงข้อมูลร่วม

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ อื่นๆ ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำข้อมูลของตัวดึงข้อมูล RSS ให้ตรงกันกับรายการตัวดึงข้อมูลร่วม

    กล่องโต้ตอบตัวเลือกขั้นสูง

หยุดการทำข้อมูลการสมัครสมาชิกของตัวดึงข้อมูล RSS ของ Outlook ให้ตรงกันกับรายการตัวดึงข้อมูลร่วม

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ อื่นๆ ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ทำข้อมูลของตัวดึงข้อมูล RSS ให้ตรงกันกับรายการตัวดึงข้อมูลร่วม

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×