ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การใช้ตัวดำเนินการการคำนวณในสูตร Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวดำเนินระบุชนิดของการคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการกับองค์ประกอบของสูตร Excel ตามหลังกฎทางคณิตศาสตร์ทั่วไปสำหรับการคำนวณ ซึ่งก็คือวงเล็บเลขชี้กำลังคูณและการหารและการบวกและหรือชื่อย่อPEMDAS (โปรดหา My เรียน Aunt เอา) . การใช้วงเล็บช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการคำนวณ

ชนิดของตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการการคำนวณมี 4 ชนิด คือ: ทางคณิตศาสตร์, การเปรียบเทียบ, การเรียงข้อความต่อกัน และ การอ้างอิง

 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

  ถ้าต้องการดำเนินการคำนวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น บวก ลบ คูณ หรือหาร หรือเมื่อต้องการรวมตัวเลข และหาผลลัพธ์เป็นตัวเลข ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้

  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

  ความหมาย

  ตัวอย่าง

  + (เครื่องหมายบวก)

  การบวก

  =3+3

  - (เครื่องหมายลบ)

  ลบ
  จำนวนติดลบ

  = 3-3
  = -3

  * (เครื่องหมายดอกจัน)

  การคูณ

  =3*3

  / (เครื่องหมายทับ)

  การหาร

  =3/3

  % (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

  เปอร์เซ็นต์

  30%

  ^ (แคเรท)

  การยกกำลัง

  =3^3

 • ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

  คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าได้โดยใช้ตัวดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อค่าสองค่าถูกเปรียบเทียบโดยใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าตรรกะ คือเป็นค่า TRUE หรือ FALSE

  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

  ความหมาย

  ตัวอย่าง

  = (เครื่องหมายเท่ากับ)

  เท่ากับ

  =A1=B1

  > (เครื่องหมายมากกว่า)

  มากกว่า

  =A1>B1

  < (เครื่องหมายน้อยกว่า)

  น้อยกว่า

  =A1<B1

  >= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

  มากกว่าหรือเท่ากับ

  =A1>=B1

  <= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

  น้อยกว่าหรือเท่ากับ

  =A1<=B1

  <> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

  ไม่เท่ากับ

  =A1<>B1

 • ตัวดำเนินการเรียงข้อความ

  ใช้เครื่องหมาย และ (&) ในการต่อ (รวม) สตริงข้อความตั้งแต่หนึ่งสตริงขึ้นไป เพื่อสร้างเป็นข้อความชิ้นเดียว

  ตัวดำเนินการข้อความ

  ความหมาย

  ตัวอย่าง

  & (เครื่องหมาย 'และ')

  เชื่อมต่อ หรือต่อค่าสองค่า เพื่อรวมเป็นค่าข้อความที่ต่อเนื่องกัน

  = "North" & "wind" ให้ผลลัพธ์เป็น "Northwind"
  ที่เก็บ A1 "นามสกุล" และ B1 มี "ชื่อ" = A1 & ", " & B1 ผลลัพธ์ใน "นามสกุล ชื่อ"

 • ตัวดำเนินการอ้างอิง

  ใช้รวมช่วงของเซลล์สำหรับการคำนวณด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้

  ตัวดำเนินการอ้างอิง

  ความหมาย

  ตัวอย่าง

  : (เครื่องหมายจุดคู่)

  ตัวดำเนินการช่วง ซึ่งสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเซลล์อ้างอิงสองเซลล์ รวมทั้งตัวเซลล์อ้างอิงทั้งสองเซลล์นั้นด้วย

  B5:B15

  , (เครื่องหมายจุลภาค)

  ตัวดำเนินการยูเนียน ซึ่งรวมการอ้างอิงหลายๆ ชุดเข้าด้วยกันเป็นการอ้างอิงหนึ่งชุด

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (ช่องว่าง)

  ตัวดำเนินการอินเตอร์เซกชัน ซึ่งสร้างการอ้างอิงหนึ่งรายการไปยังเซลล์ร่วมของการอ้างอิงทั้งสองชุด

  B7:D7 C6:C8

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×