การใช้ตัวช่วยสร้างเอกสาร Word สำหรับ Publisher เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอกสาร Word ของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวช่วยสร้างเอกสาร Word สำหรับ Microsoft Office Publisher 2007 จะจัดรูปแบบเอกสาร Microsoft Word ที่นำเข้าให้เป็นสิ่งพิมพ์

  1. ในรายการ ประเภทสิ่งพิมพ์ ให้คลิก นำเข้าเอกสาร Word

  2. คลิกการออกแบบและเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก สร้าง

  3. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าเอกสาร Word ให้คลิกเอกสาร Word ที่คุณต้องการนำเข้าและจัดรูปแบบ แล้วคลิก ตกลง

    ถ้าคุณไม่เห็นชื่อเอกสารที่คุณต้องการ ให้เรียกดูโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่มีเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×