การใช้ตัวกรองอีเมลขยะเพื่อควบคุมข้อความที่คุณต้องการดู

การใช้ตัวกรองอีเมลขยะเพื่อควบคุมข้อความที่คุณต้องการดู

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวกรองอีเมลขยะของ Outlook จะตรวจสอบผู้ส่งข้อความขาเข้าทั้งหมดกับรายการที่อยู่อีเมลและโดเมนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลหลังจากสัญลักษณ์ @ ซึ่งถูกกำหนดอย่างปลอดภัยหรือถูกบล็อก กำหนดตัวกรองเพื่อบล็อกหรืออนุญาตผู้ส่งหรือชนิดข้อความ

คุณต้องการทำอะไร

ป้องกันผู้ส่งที่เชื่อถือได้ไม่ให้ถูกบล็อก

บล็อกข้อความจากบางคน

บล็อกข้อความจากรหัสประเทศ/ภูมิภาคอย่างเจาะจง

บล็อกข้อความที่มีตัวอักษรที่ไม่คุ้นเคย

ป้องกันผู้ส่งที่เชื่อถือได้ไม่ให้ถูกบล็อก

โดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลและชื่อโดเมนที่คุณเชื่อถือได้ลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย แสดงว่าคุณได้กำหนด Outlook ว่าข้อความจากแหล่งนั้นจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นขยะ ถ้าคุณมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายหรือรายชื่อการแจกจ่าย คุณสามารถเพิ่มชื่อเหล่านี้ลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยของคุณได้

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ให้คลิกที่ข้อความจากผู้ส่ง แล้วคลิก หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ขยะ แล้วคลิก ไม่บล็อกผู้ส่ง

เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยให้คลิกข้อความจากผู้ส่งแล้วคลิกหน้าแรก ในกลุ่มลบให้คลิกอีเมลขยะแล้วคลิกไม่ต้องบล็อกกลุ่มนี้หรือรายชื่อผู้รับจดหมาย

ถ้าคุณไม่มีข้อความจากบุคคลนั้นคุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนลงในรายการเหล่านี้ด้วยตนเองได้ด้วยการทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิก หน้าแรก

 2. ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ขยะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งที่ปลอดภัย บนแท็บ ผู้ส่งที่ปลอดภัย คลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับที่ปลอดภัย บนแท็บ ผู้รับที่ปลอดภัย คลิก เพิ่ม

   กล่องโต้ตอบการเพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

 4. ในกล่อง ใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่ออินเทอร์เน็ตโดเมนที่จะเพิ่มในรายการ ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม

  • ที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจง เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือ example.com

 5. คลิก ตกลง และทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการจะเพิ่ม

  • ถ้าคุณต้องการให้ผู้ติดต่อทั้งหมดถือว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัยให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉันบนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย

  • บางคนที่คุณติดต่ออาจไม่อยู่ในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ ถ้าคุณต้องการให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มบุคคลที่ฉันอีเมลลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' โดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณมีรายการของชื่อและที่อยู่ที่ปลอดภัยอยู่แล้ว คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นมาไว้ใน Outlook ได้ คลิก นำเข้าจากไฟล์ แล้วเรียกดูไฟล์รายการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างไฟล์ที่ใช้รายการปัจจุบันของคุณ ให้คลิก ส่งออกไปที่ไฟล์ จากนั้นระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ไฟล์ใหม่ถูกบันทึก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในรายการใดก็ตาม ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก แก้ไข เมื่อต้องการเอาชื่อออก ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เอาออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมุดรายชื่อส่วนกลาง) จะได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

บล็อกข้อความจากบางคน

ข้อความจากที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกจะถูกพิจารณาว่าเป็นอีเมลขยะเสมอ Outlook จะย้ายข้อความรับเข้าที่ถูกตรวจพบจากผู้ส่งในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกไปยัง โฟลเดอร์ อีเมลขยะ โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของข้อความ

หมายเหตุ: ตัวกรองอีเมลขยะของOutlook ไม่หยุดอีเมลขยะจากการจัดส่งแต่แทนที่จะ diverts สงสัยว่าเป็นสแปมไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ คุณสามารถเปลี่ยนระดับความลับของตัวกรองอีเมลขยะได้โดยการเปลี่ยนระดับการป้องกันหรือใช้โซลูชันของบริษัทอื่นซึ่งอาจเป็นไปได้มากขึ้น

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่นลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก ให้คลิกที่ข้อความจากผู้ส่งนั้น แล้วคลิก หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ขยะ แล้วคลิก บล็อกผู้ส่ง

ถ้าคุณไม่มีข้อความจากบุคคลนั้นคุณยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกได้ด้วยตนเอง:

 1. คลิก หน้าแรก

 2. ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ขยะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. บนแท็บ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก ให้คลิก เพิ่ม

  กล่องโต้ตอบการเพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

 4. ในกล่อง ใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่ออินเทอร์เน็ตโดเมนที่จะเพิ่มในรายการ ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม

  • ที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจง เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือ example.com

 5. คลิก ตกลง และทำซ้ำสำหรับรายการที่คุณต้องการจะเพิ่ม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีรายการของชื่อและที่อยู่ที่ปลอดภัยอยู่แล้ว คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นมาไว้ใน Outlook ได้ คลิก นำเข้าจากแฟ้ม และเรียกดูไฟล์รายการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างแฟ้มที่ใช้รายการปัจจุบันของคุณ ให้คลิก ส่งออกไปที่แฟ้ม จากนั้นระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้แฟ้มใหม่ถูกบันทึก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อบนรายการ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก แก้ไข เมื่อต้องการเอาชื่อออก ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เอาออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือเรียกอีกอย่างว่า สมุดรายชื่อส่วนกลาง) จะได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเพิ่มไว้ในรายการที่ถูกบล็อกได้

ด้านบนของหน้า

บล็อกข้อความจากรหัสประเทศ/ภูมิภาคอย่างเจาะจง

คุณอาจพบว่าข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการมาจากประเทศ/ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อกคุณสามารถบล็อกข้อความจากพื้นที่เหล่านั้นได้ รายการนี้จะบล็อกข้อความจากที่อยู่อีเมลที่สิ้นสุดในโดเมนระดับบนสุดหรือรหัสประเทศ/ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นการเลือกCA [แคนาดา],สหรัฐอเมริกา [สหรัฐอเมริกา]และMX [เม็กซิโก]กล่องกาเครื่องหมายในรายการจะบล็อกข้อความที่ที่อยู่อีเมลของผู้ส่งสิ้นสุดใน CA, สหรัฐอเมริกาหรือ MX รหัสประเทศ/ภูมิภาคเพิ่มเติมจะปรากฏในรายการ

 1. คลิก หน้าแรก

 2. ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ขยะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บ นานาชาติ และคลิก รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

  กล่องโต้ตอบ รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

 4. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรหัสประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ทั้งสองกล่อง

ด้านบนของหน้า

บล็อกข้อความที่มีตัวอักษรที่ไม่คุ้นเคย

คุณสามารถบล็อกข้อความอีเมลทั้งหมดด้วยการเข้ารหัสภาษา หรือเรียกอีกอย่างว่าชุดอักขระหรือตัวอักษร ปัจจุบันนี้ อีเมลขยะส่วนใหญ่ถูกส่งในรูปแบบการเข้ารหัส U.S.-ASCII โดยใช้รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก คุณสามารถกรองข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการซึ่งแสดงในภาษาที่คุณไม่เข้าใจออกได้

 1. คลิก หน้าแรก

 2. ในกลุ่ม ลบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ขยะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. บนแท็บ นานาชาติ ให้คลิก รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

  กล่องโต้ตอบ รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

 4. ในรายการ ให้คลิกการเข้ารหัสภาษาที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ทั้งสองกล่อง

หมายเหตุ: 

 • การเข้ารหัส Unicode จะไม่มีอยู่ในรายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

 • ข้อความที่มีการเข้ารหัสที่ไม่รู้จักหรือที่ไม่ระบุจะทำให้ถูกกรองโดยตัวกรองอีเมลขยะทั่วไป

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×