การใช้ตัวกรองหรือตัวแบ่งส่วนเพื่อมุ่งความสนใจไปยังข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยการใช้ตัวกรอง คุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลในแดชบอร์ดหรือรายงานได้ ตัวกรองและตัวแบ่งส่วนข้อมูลเป็นตัวควบคุมที่ช่วยให้คุณสามารถเน้นข้อมูลที่ต้องการดูมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ตัวกรองเวลาช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลสำหรับหน่วยเวลาที่ต้องการได้

ในบทความนี้

ตัวกรองแดชบอร์ด

ตัวกรองรายงาน

ใช้ตัวกรอง 10 อันดับแรกเพื่อแยกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

ใช้ตัวกรองค่าเพื่อค้นหาข้อมูล

กรองข้อมูลที่ว่างในแผนภูมิการวิเคราะห์ PerformancePoint หรือตาราง

ล้างตัวกรองในรายงานการวิเคราะห์ PerformancePoint

ตัวกรองแดชบอร์ด

ตัวกรองที่นำไปใช้กับหน้าแดชบอร์ดโดยทั่วไปจะอยู่ใกล้กับด้านบนของหน้า ตัวกรองทั่วไปที่คุณสามารถเห็นได้ คือ ภูมิศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ เวลา และอื่นๆ ตัวกรองเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับรายงานแค่หนึ่งรายงานบนแดชบอร์ด หรือนำไปใช้กับรายงานหลายรายงาน หรือรายงานทั้งหมดบนหน้าแดชบอร์ด ถ้าแดชบอร์ดมีมากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้กับหน้าอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อคุณเลือกรายการใหม่ในตัวกรองแดชบอร์ด ให้ดูแดชบอร์ดเพื่อดูว่ารายงานใดมีการปรับปรุง เมื่อระบุรายงานที่ปรับปรุงได้แล้ว คุณก็สามารถระบุรายงานที่เชื่อมต่อกับตัวกรองได้ ถ้ารายงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง หมายความว่ารายงานนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวกรอง

บางแดชบอร์ดอาจมีสองตัวกรองหรือมากกว่านั้น ในกรณีเช่นนั้น คุณสามารถกรองเพียงมิติเดียว เช่น เวลา หรือภูมิศาสตร์ หรือคุณสามารถกรองทั้งสองมิติก็ได้ นอกจากนี้ บางตัวกรองจะนำไปใช้กับหน้าของแดชบอร์ดมากกว่าหนึ่งหน้า เมื่อต้องการดูว่ามีการนำตัวกรองไปใช้กับหน้าของแดชบอร์ดมากกว่าหนึ่งหน้าหรือไม่ คุณสามารถทดลองโดยการเปลี่ยนตัวกรองบนหน้าหนึ่งหน้าและดูว่าตัวกรองเดียวกันนี้บนหน้าอื่นๆ จะอัปเดตในลักษณะเดียวกันหรือไม่

ตัวกรองรายงาน

ตัวกรองที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในบทความนี้คือตัวกรองที่นำไปใช้กับรายงานอย่างน้อยหนึ่งรายงานบนหน้าแดชบอร์ด หรือใช้กับหน้าแดชบอร์ดมากกว่าหนึ่งหน้าขึ้นไป แต่ตัวกรองบางตัวจะนำไปใช้เฉพาะกับแต่ละแผนภูมิ หรือแต่ละตารางบนแดชบอร์ดเท่านั้น ตัวอย่างของตัวกรองเหล่านี้ คือ ตัวกรอง 10 อันดับแรก และตัวกรองค่า คุณเข้าถึงตัวกรองเหล่านั้นโดยการคลิกขวาที่รายงาน หรือแถบ หรือจุดข้อมูลภายในรายงาน

ใช้ตัวกรอง 10 อันดับแรกเพื่อแยกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

คุณสามารถใช้ตัวกรอง 10 อันดับแรกเพื่อจำกัดมุมมองให้มีเฉพาะชุดของผลลัพธ์สูงสุดหรือต่ำสุดที่มีในแผนภูมิหรือตารางการวิเคราะห์ ถึงแม้ว่าชื่อคือ “10 อันดับแรก” ความจริงแล้ว คุณสามารถเลือกตัวเลขของรายการอันดับแรกใดๆ เพื่อดู และคุณยังสามารถเลือกจำนวนของรายการต่ำสุดที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วย

เมื่อต้องการใช้ตัวกรอง 10 อันดับแรก เพื่อจำกัดมุมมองของคุณให้แคบลงเหลือเพียงจำนวนรายการที่คุณต้องการ

 1. คลิกขวาในรายงาน เลือก ตัวกรอง แล้วเลือก 10 อันดับแรก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง 10 อันดับแรก ให้เลือก สูงสุด หรือ ต่ำสุด ใส่ตัวเลขในเขตข้อมูลตัวเลข จากนั้นเลือก จำนวน เปอร์เซ็นต์ หรือ ผลรวม

 3. เลือกรายการที่เหมาะสมในกล่องแบบดรอปดาวน์ ตาม แล้วเลือก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การใช้ ตัวกรองค่า เพื่อค้นหาข้อมูล

ตัวกรองค่า เป็นตัวกรองอีกแบบหนึ่ง คุณสามารถใช้ตัวกรองนี้เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณตั้งค่าไว้ได้

เมื่อต้องการใช้ตัวกรองค่า

 1. คลิกขวาในรายงาน เลือก ตัวกรอง แล้วเลือก ตัวกรองค่า

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองค่า ให้ระบุเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก ตกลง

สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ ตัวกรองค่า อย่าใส่ตัวเลขที่ใช้มากกว่า 28 อักขระ รวมถึงเครื่องหมายลบ เครื่องหมายจุลภาค หรือจุด มิฉะนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

การกรองรายการว่างในแผนภูมิหรือตารางการวิเคราะห์ PerformancePoint

การกรองรายการที่ว่างจะมีประโยชน์ในมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแผนภูมิหรือตารางการวิเคราะห์

ถ้าต้องการกรองชุดข้อมูลหรือแถวที่ว่างในแผนภูมิหรือตาราง

 1. คลิกขวาที่รายงาน

 2. เลือก ตัวกรอง

 3. เลือก ชุดข้อมูลที่ว่าง หรือ แถวที่ว่าง

ถ้าต้องการกรองรายการแกนล่างหรือคอลัมน์ที่ว่างในแผนภูมิหรือตาราง

 1. คลิกขวาที่รายงาน

 2. เลือก ตัวกรอง

 3. เลือก กรองรายการแกนที่ว่าง หรือ กรองคอลัมน์ที่ว่าง

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณเปิดแผนภูมิการวิเคราะห์ PerformancePoint ในอีกหน้าต่างหนึ่ง คุณสามารถใช้ไอคอนตัวกรองที่ด้านบนของรายงานของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันได้

ด้านบนของหน้า

การล้างตัวกรองในรายงานการวิเคราะห์ PerformancePoint

คุณสามารถล้างตัวกรองในแผนภูมิหรือตารางการวิเคราะห์ PerformancePoint ได้โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ใช้เมนู Web Part และเลือก ตั้งค่ามุมมองใหม่ หรือ

 • คลิกขวาที่รายงานที่กรอง เลือก ตัวกรอง แล้วเลือก ล้างตัวกรอง

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณนำตัวกรอง 10 อันดับแรกหรือค่าตัวกรองรายงานหรือดัชนีชี้วัด ตัวกรองที่นำไปใช้กับระดับสูงสุดในลำดับชั้นของมิติ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า แผนภูมิการวิเคราะห์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายข้ามเมืองอื่น และ ที่อยู่เมืองเหล่านั้นในภูมิภาค/ประเทศต่าง ๆ สมมติว่า เพิ่มเติมว่า ในฐานข้อมูลที่ใช้ในรายงาน มิติ Geography มีโครงสร้างลำดับชั้นที่มีลักษณะดังนี้: ประเทศ/ภูมิภาค > จังหวัด > เมือง เมื่อคุณนำตัวกรอง 10 อันดับแรกหรือค่าตัวกรองแผนภูมิการวิเคราะห์ ผลลัพธ์จะรวมเมืองที่ตรงตามเกณฑ์คุณระบุ ข้ามทั้งหมดในภูมิภาค/ประเทศ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×