การใช้ชุดเครื่องมือสนับสนุน MOSDAL

ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณอาจขอให้คุณรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมด้วยชุดเครื่องมือสนับสนุน Microsoft Online Services Diagnostic and Logging (MOSDAL) สิ่งที่คุณต้องทำมีดังนี้

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง ชุดเครื่องมือสนับสนุน Microsoft Online Services Diagnostic and Logging (MOSDAL) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231160)

  2. เรียกใช้ชุดเครื่องมือสนับสนุน MOSDAL แล้วเลือก Lync Online จากรายการบริการ แล้วคลิก ถัดไป

  3. บนหน้าจอ ใส่ข้อมูลประจำตัว ให้พิมพ์ที่อยู่และรหัสผ่านของรหัสผู้ใช้ Office 365 ของคุณ รหัสผ่านของคุณจะใช้เพื่อจำลองการรับรองความถูกต้องเพื่อจะได้บันทึกผลลัพธ์

  4. ปิดทั้ง Outlook (ถ้าใช้งานอยู่) และ Lync เมื่อต้องการจบการทำงานของ Lync ทั้งหมด ให้คลิกขวาที่ไอคอน Lync ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows แล้วคลิก ออก

  5. เริ่ม Lync ใหม่ แล้วพยายามทำให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่

  6. ในหน้าต่างชุดเครื่องมือสนับสนุน MOSDAL ให้คลิก ถัดไป เพื่อสร้างรายงาน MOSDAL

  7. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรายงาน (MOSDALREPORT.zip) ในไลบรารีเอกสารของคุณ จากนั้นส่งรายงานไปยังทีมสนับสนุนด้านเทคนิคขององค์กรของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×