การใช้งานใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ลงชื่อเข้าสู่ Outlook บนเว็บโดยใช้ Microsoft บัญชีผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลงท้าย ด้วย @outlook.com, @live.com, @hotmail.com หรือ @msn.com

งาน คือรายการที่คุณสร้างขึ้นใน Outlook บนเว็บ และคุณต้องการติดตามรายการนั้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถสร้าง งาน จากอีเมลที่คุณได้ตั้งค่าสถานะสำหรับการตามงานเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ หรืออาจเป็นข้อมูลรายการที่ต้องทำที่จะทำรายการที่คุณเพิ่มด้วยตนเอง ใช้ งาน ใน Outlook บนเว็บ เมื่อต้องการสร้าง แก้ไข จัดประเภท และจัดการงาน

สิ่งสำคัญ: Outlook บนเว็บ ไม่สนับสนุนการมอบหมายงานหรือการแชร์งาน เมื่อต้องการมอบหมายหรือแชร์งาน ให้ใช้ Outlook 2013

สิ่งที่คุณจะเห็นใน งาน

งาน

ดูรูปต่อไปนี้และรายการลำดับเลขที่สอดคล้องกับพื้นที่แต่ละส่วน เพื่อดูภาพรวมของบานหน้าต่าง งาน

จัดการงานของคุณ

 1. สร้าง ลบ ย้าย หรือจัดประเภทงาน ทำเครื่องหมายงานเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณงานนั้นเสร็จสิ้น

 2. งานของฉัน - แสดงโฟลเดอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อดูและจัดการงานของคุณ เลือกว่าคุณต้องการดูรายการที่คุณได้ตั้งค่าสถานะเป็น สำคัญ หรือไม่ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานใหม่ เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายโฟลเดอร์งานที่มีอยู่แล้วได้ เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ งานของฉัน แล้วเลือก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ

 3. รายการงาน - กรองและแสดงงานโดยยึดตามสถานะที่คุณได้กำหนดให้กับงานเหล่านั้น ใช้เมนู รายการตาม เพื่อเรียงลำดับงานตามเงื่อนไขที่ต่างกัน

  เรียงลำดับงาน

  ใช้แถบคำสั่งที่ด้านบนของรายการงานเพื่อลบ จัดประเภท หรือทำเครื่องหมายงานที่เลือกเป็น เสร็จสมบูรณ์ สำหรับอีเมล คำสั่ง ตอบกลับ มีให้ใช้งานที่นี่

  แถบคำสั่งสำหรับงาน

 4. รายละเอียดงาน - ดูรายละเอียดของงานที่เลือกในรายการงาน เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดของงาน เช่น สถานะ, ลำดับความสำคัญ และเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก แก้ไข

สร้างงาน

 1. เลือก งาน จากตัวเปิดใช้แอป

 2. เลือก ใหม่

  งานใหม่

 3. พิมพ์ชื่อเรื่อง วันครบกำหนด หรือบันทึกย่อเกี่ยวกับงานนั้น

 4. เลือก แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ใส่ข้อมูล เช่น วันที่เริ่มต้น, วันที่ทำเสร็จสมบูรณ์ และ สถานะ และติดตามความคืบหน้าของงาน เช่น % เสร็จสมบูรณ์ หรือจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

 5. ใช้คำสั่ง แทรก เพื่อแนบไฟล์ลงในงาน

 6. เลือก บันทึก

  ดูงาน

แก้ไขงาน

 1. เลือก งาน จากตัวเปิดใช้แอป

 2. เลือกงานที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข ในบานหน้าต่างงาน

 3. ทำการแก้ไขงาน แล้วเลือก บันทึก

จัดประเภทงานต่าง ๆ

 1. เลือก งาน จากตัวเปิดใช้แอป

 2. เลือกงานที่คุณต้องการจัดประเภทจากรายการงาน แล้วเลือก ประเภท

  ประเภท งาน

เรียงลำดับงาน

 1. เลือก งาน จากตัวเปิดใช้แอป

 2. เลือกเมนู รายการตาม แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับงานในรายการงาน

  เรียงลำดับงาน

 3. ใช้มุมมองเรียงลำดับเพื่อดูงานตาม ทำงานอยู่, เกินกำหนด หรือ เสร็จสมบูรณ์

  มุมมองเรียงลำดับงาน

  หมายเหตุ: Outlook บนเว็บ ไม่สนับสนุนการเรียงลำดับงานตามประเภท

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com:

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×