การใช้งานโครงการใน Business Contact Manager

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อช่วยให้คุณทำให้เสร็จสมบูรณ์โครงการทางธุรกิจ คุณสามารถแบ่งออกเป็นชุดของงานโครงการที่คุณสามารถจัดระเบียบตามลำดับที่พวกเขาจำเป็นต้องทำได้ และคุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ

เมื่อต้องการแต่ละงาน คุณกำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด ขณะที่คุณทำความคืบหน้าของงานแบบ คุณสามารถอัปเดระดับของความสมบูรณ์ ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถดูโครงการทางธุรกิจเป็นแผนภูมิแท่งวางข้ามไทม์ไลน์ นี้ช่วยให้คุณเห็นภาพประโยชน์เป็นพิเศษของคุณอยู่ในกระบวนการนี้และปริมาณเพิ่มเติมคุณจะต้องไป

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้าง กำหนด อัปเด และติดตามงานโครงการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลบระเบียน รวมถึงงานโครงการ ดูระเบียนลบ Business Contact Manager

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้าง และมอบหมายงานโครงการ

อัปเดงานโครงการที่กำหนดให้กับคุณ

ติดตามงานโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการทางธุรกิจของคุณ

งานโครงการแผนภูมิบนไทม์ไลน์

สร้าง และมอบหมายงานโครงการ

เมื่อคุณสร้างโครงการทางธุรกิจ เช่นงานนำเสนอการขาย จะสามารถรวมหลายงานโครงการ ตัวอย่าง:

 • จัดเรียงสำหรับงานนำเสนอช่องว่าง

 • จัดเตรียม catered refreshments

 • สร้าง พืชผัก และนำวัสดุยอดขาย

คุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ใครก็ตามที่คุณแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไฟล์หรือข้อความอีเมลงานโครงการ แต่คุณสามารถแนบรายการเช่นไฟล์และข้อความอีเมลในส่วนข้อคิดเห็นของระเบียนงานโครงการ

สร้างงานโครงการใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกการจัดการโครงการ

 2. บน Ribbon ในกลุ่มใหม่ คลิกงานโครงการใหม่

ฟอร์มงานโครงการการทำให้เสร็จสมบูรณ์

ฟอร์มงานโครงการมีหน้าทั่วไป และรายละเอียด หน้าทั่วไปจะแสดงตามค่าเริ่มต้น

หน้าทั่วไป

คุณสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการงานของคุณ รวมถึงบุคคล โครงการงานถูกมอบหมาย โครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยง และวันครบกำหนด สถานะ

ข้อมูลส่วนงานโครงการ
 1. ในกล่องเรื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับงานโครงการ (จำเป็น)

 2. มอบหมายงานโครงการให้กับสมาชิกในทีมหรือพนักงาน    คลิกชื่อของบุคคลในรายการมอบหมายให้

  หมายเหตุ: ชื่อในรายการมอบหมายให้ ทั้งพนักงานกับใครและคุณได้แชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

ส่วนโครงการที่เชื่อมโยง
 1. คลิกที่ลิงก์เพื่อ ปุ่มเพื่อเลือกโครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับงานโครงการนี้ (จำเป็น)

  หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมโยงงานโครงการโครงการทางธุรกิจเดียวเท่านั้น ถ้าคุณสร้างงานโครงการนี้จากฟอร์มโครงการทางธุรกิจ ข้อมูลนี้มีการป้อนแล้ว

ส่วนการตั้งค่างานโครงการ
 1. ในกล่องวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด ใส่เริ่มต้นและวันครบกำหนดสำหรับงาน

  ข้อมูลเกี่ยวกับวันเริ่มต้นจะถูกเพิ่มไปยังด้านบนของระเบียน ภายใต้ Ribbon

 2. คลิกคำอธิบายสถานะของงานโครงการในกล่องสถานะ

 3. ในกล่อง%เสร็จสมบูรณ์ ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 100

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องมีความสนใจ ถ้างานโครงการนี้จำเป็นต้องมีความสนใจจากบุคคลมอบหมายให้

งานจะถูกเพิ่มลงในรายการงานของบุคคลนั้นในแถบรายการที่ต้องทำของ Outlook

 1. ในกล่องลำดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญต่ำปกติ หรือสูง สำหรับงานโครงการ

เมื่อต้องการกำหนดรายการ คลิกแก้ไขรายการนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดรายการ ให้ดูส่วน "สร้างหรือแก้ไขรายการ" ในการสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียนบทความ

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเตือนสำหรับเจ้าของงานโครงการนี้ แล้วคลิกลูกศร แล้วเลือกวันและเวลา

ส่วนข้อคิดเห็น
 1. พิมพ์ หรือวางข้อคิดเห็น หรือแนบไฟล์หรือรายการอื่น Outlook เช่นข้อความอีเมล ลงในเขตข้อมูลข้อคิดเห็น

  หมายเหตุ: รายการ Outlook จากไฟล์ที่แนบมาจะแสดงในเขตข้อมูลข้อคิดเห็น รายการจะไม่ปรากฏบนหน้าประวัติของโครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยง

 2. คลิกที่ปุ่มเพิ่มการประทับเวลา เมื่อต้องการเพิ่มวันและเวลาลงในข้อคิดเห็นของคุณ

 3. ถ้าคุณทำเสร็จแล้วให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับงานโครงการ คลิกบันทึกแล้ว ปิด มิฉะนั้น ดำเนินต่อไปยังส่วนถัดไปของบทความนี้

หน้ารายละเอียด

คุณสามารถใช้หน้านี้เพื่อบันทึกวันเสร็จสมบูรณ์ ชั่วโมงทำงานเสร็จสมบูรณ์ และระยะไมล์ใด ๆ ที่สามารถพิสูจน์ หรือที่จำเป็นต้องมีติดตาม

 1. เมื่อต้องการแสดงรายละเอียดของ หน้า บน Ribbon ในกลุ่มแสดง คลิกรายละเอียด

 2. ใส่วันที่งานโครงการเสร็จสมบูรณ์ในกล่องวันเสร็จสมบูรณ์

 3. ใส่หมายเลขของชั่วโมงทำงานทั้งหมดโดยประมาณสำหรับงานนี้ในกล่องรวมทั้งหมดทำงาน

 4. ใส่หมายเลขของชั่วโมงทำงานในกล่องที่ทำงานตามจริง

 5. ในกล่องระยะไมล์ ใส่ระยะไมล์เรียกเก็บเงินสำหรับงานโครงการนี้

 6. คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณบันทึกงานโครงการ รายละเอียดของงานที่แสดงในส่วนข้อมูลงานโครงการ ของโครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

มอบหมายงานโครงการ

หมายเหตุ: เฉพาะคุณสามารถมอบหมายงานโครงการให้กับบุคคลอื่นถ้ามีแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการฐานข้อมูลของคุณ ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกการจัดการโครงการ

 2. ในบานหน้าต่างรายการ คลิกที่แท็บงานโครงการ แล้ว ดับเบิลคลิกที่งานโครงการเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 3. บนระเบียนงานโครงการ ในรายการกำหนดให้กับ คลิกชื่อ

  หมายเหตุ: คุณจะเห็นชื่อในรายการกำหนดให้กับ ก็ต่อเมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับผู้ใช้อื่น

 4. คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

อัปเดงานโครงการที่กำหนดให้กับคุณ

เมื่อต้องการเก็บความคืบหน้าของโครงการทางธุรกิจทันสมัยอยู่เสมอ งานโครงการที่จำเป็นต้องได้รับการอัปเดเป็นคุณ และเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานบนงานเหล่านั้น เมื่อโครงการงานถูกมอบหมายให้คุณ คุณสามารถเห็นในแถบรายการที่ต้องทำ Outlook

วิธีการมีดังนี้

 1. ใน Outlook บน Ribbon คลิกแท็บมุมมอง

 2. ในกลุ่มเค้าโครง คลิกแถบรายการที่ต้องทำ และทำต่อไปนี้:

 3. ถ้าไม่มีแสดงแถบรายการที่ต้องทำ คลิกปกติ

 4. ถ้ารายการงานไม่ได้รวมอยู่ในแถบรายการที่ต้องทำ ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า แล้ว คลิ กรายการงาน

อัปเดงานโครงการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกการจัดการโครงการ

 2. ในบานหน้าต่างรายการ บนแท็บงานโครงการ ดับเบิลคลิกที่งานโครงการเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 3. ในส่วนการตั้งค่างานโครงการ อัปเดสถานะปัจจุบัน เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์ และว่างานจำเป็นต้องพิจารณาจากเจ้าของโครงการทางธุรกิจ

 4. ในส่วนข้อคิดเห็น คุณสามารถวางข้อคิดเห็น จากไฟล์อื่น ๆ หรือพิมพ์ข้อคิดเห็นลงในเขตข้อมูลนี้ได้โดยตรง คลิกที่ปุ่มเพิ่มการประทับเวลา เมื่อต้องการเพิ่มวันและเวลาลงในข้อคิดเห็นของคุณ

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้บันทึกระเบียนงานโครงการ ข้อมูลล่าสุดจากงานนี้แสดงในส่วนข้อมูลงานโครงการ ของระเบียนโครงการทางธุรกิจที่เชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

ติดตามงานโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการทางธุรกิจของคุณ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการทางธุรกิจ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานโครงการ โดยดูงานโปรแกรมเบ็ดเตล็ดของโครงการ เช่นโครงการครบกำหนดงานถัดไป หรือ ด้วยการดูงานโครงการในส่วนข้อมูลงานโครงการ ของระเบียนโครงการทางธุรกิจ

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดงานโครงการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานโครงการทั้งหมดสำหรับโครงการทางธุรกิจของคุณทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโปรแกรมเบ็ดเตล็ดในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการ ดูใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดใน Business Contact Manager

ดูงานโครงการในแต่ละโครงการทางธุรกิจ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกการจัดการโครงการ

 2. ในบานหน้าต่างรายการ บนแท็บโครงการทางธุรกิจ ดับเบิลคลิกที่โครงการทางธุรกิจที่คุณต้องการตรวจทาน

  ในส่วนข้อมูลงานโครงการ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานแต่ละโครงการ คุณสามารถดับเบิลคลิกที่งานโครงการใด ๆ เพื่อเปิดสมุดงาน และดูข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

งานโครงการแผนภูมิบนไทม์ไลน์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกการจัดการโครงการ

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายงาน

 3. ในกลุ่มจัดการโครงการ คลิกงานโครงการ จากนั้น เลือกงานโครงการ - ทั้งหมด

 4. ในหน้าต่างรายงาน บน Ribbon ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกตัวกรอง

 5. ในกล่องโต้ตอบตัวกรองงานโครงการ คลิกแท็บตัวกรองขั้นสูง

 6. จากรายการเขตข้อมูลชื่อ คลิกเชื่อมโยงไป จากรายการการเปรียบเทียบ คลิกเท่ากับ และในกล่องเปรียบเทียบกับ พิมพ์ชื่อของโครงการทางธุรกิจที่คุณกำลังติดตาม

 7. คลิก ตกลง

 8. บน Ribbon ในกลุ่มแสดง คลิกแผนภูมิ

  งานโครงการของโครงการทางธุรกิจที่แสดงเป็นแถบงานสีเขียวบนไทม์ไลน์ เส้นสีดำภายในแถบงานการแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงองค์ประกอบแผนภูมิเพิ่มเติม บน Ribbon ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกป้ายชื่อ แล้ว เลือกป้ายชื่อคุณต้องการแสดง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและตัวกรอง ดูรายงานการใช้แผนภูมิใน Business Contact Managerและกรองระเบียนใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×