การใช้ค่าจากบริการบนเว็บเพื่อใส่ข้อมูลในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใส่ข้อมูลในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสมที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลรองในบริการบนเว็บได้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตัวควบคุม

ภาพโดยรวม

กล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสมแสดงรายการที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เมื่อกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าชนิดของตัวควบคุมเหล่านี้ได้เพื่อแสดงข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังบริการบนเว็บ การเชื่อมต่อข้อมูลรองคือการเชื่อมต่อข้อมูลใดๆ ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มเพื่อที่ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะสามารถรับหรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น บริการบนเว็บ ได้

เมื่อต้องการรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงแม่แบบของฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลนั้น ผลลัพธ์เป็น Microsoft Office InfoPath สร้างแบบรองแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่สอดคล้องกับXML Schema ริการเว็บ การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามได้รับข้อมูลจากบริการเว็บ และเก็บข้อมูลนั้นในแหล่งข้อมูลรองของฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองจะพร้อมใช้งานเฉพาะในขณะที่ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองการบันทึกผลลัพธ์ของคิวรีบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเมื่อฟอร์มของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่มีความสำคัญจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลจากการใช้ไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองจะต้องตรงกับลักษณะการเก็บข้อมูลในบริการบนเว็บ คุณจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลรองได้ สามารถค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ค่าจากบริการบนเว็บเพื่อใส่ข้อมูลในตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มของคุณได้ คุณต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลบริการบนเว็บของคุณเสียก่อน

 • ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ

 • การตรวจสอบที่บริการบนเว็บใช้การเข้ารหัสลักษณะ document/literal โดย InfoPath สามารถใช้ได้เฉพาะบริการบนเว็บลักษณะ document/literal เท่านั้น

 • ชื่อของการดำเนินการบริการบนเว็บที่จะส่งข้อมูลไปยังฟอร์ม

 • ไม่ว่าคุณจะสามารถบันทึกผลลัพธ์แบบสอบถามอย่างปลอดภัยจากบริการบนเว็บลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณสำหรับการใช้งานออฟไลน์หรือไม่

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลคิวรีที่มีอยู่ในแม่แบบของฟอร์มที่คุณสามารถใช้เพื่อใส่ค่าสำหรับตัวควบคุม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองใหม่ ถ้าเทมเพลฟอร์มของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่คุณสามารถใช้ แล้วคุณสามารถข้ามส่วนนี้ และไปขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตัวควบคุมได้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก บริการบนเว็บ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้อง การค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่ได้รับ ใส่คำสำคัญค้นหา แล้ว คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 6. คลิก ถัดไป

 7. ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการบริการบนเว็บที่ส่งกลับข้อมูลไปยังฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป

 8. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบกับองค์ประกอบที่ไม่รู้จักใน Schema ของบริการบนเว็บ ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างคุณอาจถูกขอให้ระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มใดที่จะเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลหลักบ้าง

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 9. ถ้าคุณต้องการให้ผลลัพธ์ของแบบสอบถามพร้อมใช้งานเมื่อฟอร์มไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บสำเนาของข้อมูลในแม่แบบฟอร์ม

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย : การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณรับข้อมูลที่มีความสำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะนี้เพื่อป้องกันข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์สูญหายหรือถูกขโมย

 10. คลิก ถัดไป

 11. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้

 12. เมื่อต้องการให้ฟอร์มรับข้อมูลโดยอัตโนมัติขณะที่เปิดอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าตัวควบคุม

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. คลิกสองครั้งที่กล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสมที่คุณต้องการใส่ข้อมูล

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ รายการในกล่องรายการ ให้คลิก ค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

 5. ในรายการ แหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่มีกลุ่มหรือเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้

 6. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องรายการ

 7. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้ระบุข้อมูลที่จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นและข้อมูลที่จะถูกส่งไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกด้วยการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ระบุข้อมูลผู้ใช้จะเห็นว่าข้อมูลเดียวกันกับที่ผู้ใช้จะส่ง

  • คลิกเขตข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

  ระบุว่า ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลแตกต่างจากข้อมูลที่ผู้ใช้จะส่ง

  หมายเหตุ: ในสถานการณ์นี้ ข้อมูลที่ผู้ใช้จะเห็นมาจากเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งในกลุ่ม และข้อมูลที่ผู้ใช้จะส่งอยู่ในอีกเขตข้อมูลหนึ่งในกลุ่มเดียวกัน

  1. คลิกกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

  2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องค่า

  3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่ผู้ใช้จะส่งไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก แล้วคลิก ตกลง

  4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องชื่อที่ใช้แสดง

  5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่จะปรากฏในตัวควบคุม แล้วคลิก ตกลง

 8. ถ้าเขตข้อมูลในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง มีค่าซ้ำกับชื่อที่ใช้แสดง และคุณต้องการแสดงชื่อที่ไม่ซ้ำเท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×